Metoda jednotného mozku – alternativní stresová terapie

Stres vytváří bloky a snižuje mentální kapacitu i výkon. Odstraněním stresu se před námi otvírají nové (dříve potlačené, zapomenuté) možnosti.

 

Metoda One Brain (Jednotného mozku) je nový a jedinečný postup k nalezení a odstranění stresorů, které způsobují dyslexii, vytvářejí strachy nebo nám stanovují hranice.  
Je to je systém, který sjednocuje tělo, mysl a ducha, uvolňuje zablokovaná propojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a tím navodí potřebnou rovnováhu mezi nimi.

 

Je to neuvěřitelné, ale opravdu se v současnosti chováme podle našich minulých zážitků. Pomocí metody One Brain najdeme důvod vzniku bloku, tedy vzniku negativní emoce. Změnou na emoci pozitivní uvolníme tento blok a Vy se zbavíte omezení na cestě za svými životními cíli. Změní se Váš negativní obraz sebe sama. Minulé negativní zážitky již nebudou ovlivňovat Vaše rozhodování a tím chování v přítomnosti ani v budoucnosti.

 

Tato metoda pomáhá při ODSTRANĚNÍ STRESU a s ní souvisejícími například:

 

 • depresemi
 • nedostatku sebevědomí
 • potížemi v partnerských vztazích
 • s otěhotněním
 • ve vztazích rodič – dítě
 • nočním pomočováním
 • poruchami učení a chování
 • koktavostí a tiky
 • fóbiemi
 • nadváhou, bulimií a anorexií
 • závislosti na alkoholu, kouření nebo drogách
 • alergiemi
 • poruchami spánku
 • bolestmi zad
 • chronickými a jinými zdravotními potížemi

 

Časem zde budu doplnovat další mé poznatky…

Rychlé cviky a vychytávky pro zklidnění a lepší koncentraci 

 

Zklidnění, "vycentrování" , když jsme bezradní, ve zmatku

1. Ruku na čelo ( jako když zkoumáte, jestli nemáte teplotu)- frontální držení- a soustředit veškerou svou pozornost na dech

Délka trvání - obvykle stačí půlminuta  až 1 minuta, ale podle potřeby.

2. Jedna ruka na čele a druhá ruka v týlu (proti ní), tzv. frontálně okcipitální držení, zkráceně F/O . Lze úspěšně použít i u zoufalých, plačících dětí.

Tyto cviky jsou zároveň hodně zklidňující, pokud se do zmatku a stresu dostane muž. Zklidní tím "hlavu", místo kde je "doma" a poté dokáže lépe vytvořit strategii dalšího postupu.

Délka trvání: stejná jako u předchozího

Pomohou pro okamžité zklidnění  a potřebnou momentální stabilizaci i ženě.

3. U druhé osoby, i u dítěte - fyzický, pevný dotek - samozřejmě podle vztahu k dané osobě:) Abyste si pak nevysloužili za svou podporu jednu mezi oči. Asi nejobvyklejší je podpůrný stisk ramene. U žen objetí. Lidé s vyvinutou empatií poznají dobře, kdy a u koho čím podpořit. Pokud máte s empatií a odhadem toho co je vhodné a co ne problém, raději podpořte "jen" slovem, i to má velkou sílu a moc. Ale nikoho nelitujte, to obrací pozornost na pasivitu a umocňuje to negativní. Ani nedávejte hned "chytré" rady, pokud o ně nejste žádáni, to bývá dost těžké pro lidi, kteří mají sklon něco ihned řešit (moje z velkých lekcí:))) . Jen s tím člověkem buďte a podporujete ho nasměrováním pohledu na něco kladného, co ta daná situace přinesla a volte vhodná slova útěchy. 

Pokud jde ten člověk do totálního propadu, kdy se pod pláčem hroutí, rozsekněte to nějakou hláškou, která s danou situací vůbec nesouvisí. Třeba "Jé, ty máš nové boty". Pokud jste už silné osoby, které si jen tak neberou nic osobně a nekoupou se rádi v křivdě,  budete už předem počítat, že ten dotyčný se na vás podívá divně a možná vám řekne něco nelichotivého. Vy ale víte, že jste ho  zastavili v programu propadu. O to přece šlo. Takže ta nelichotivá poznámka na vaši stranu nebude "vaše", přejdete ji s pochopením a tak si ji neberete osobně.:))) Vy víte, proč jste to řekli a byli tzv. za blbce. Pro dobro věci. ALe jak pravím, je to už pro povahy, které snesou to riziko a případné výčitky  předhazování si pak nebudou brát osobně. 

 

 U dítěte - postavit se za něj, aby cítilo za sebou oporu a klidně a pevně a s citem položit svoje ruce přes jeho ramena a tam kde ucítíte že to je dobře, tak ještě třeba uchopit za ramenní kosti, nebo za obě ruce nebo jednu ruku - to podle situace. Když chcete dítě podpořit a "podržet" aby si více věřilo, sedněte si k němu tak, aby vaše oči  byly ve stejné výši oči s dítětem. Tímto způsobem lze po zklidnění dítěti leccos vysvětlit a ono je více otevřeno novému řešení. Samozřejmě vše dělat s citem a velkým naladěním na dítě a nebo druhou osobu, abyste nebyli jako slon v porcelánu a nenadělali více škody jak užitku. 

Někdy stačí se podpůrně dotknout zad dítěte a lehce ho na zádech pohladit. Rodiče a nejbližší osoby z rodiny mohou objímat a hladit podle toho jak cítí, že to dítě potřebuje. Cizím osobám doporučuji udržet trochu odstup a použít podpůrné doteky jinde než na hlavě. Dostala jsem velice zajímavou informaci, ve které vnímám logiku, že tato "zóna" hlavy je vyhrazena jen těm nejbližším. A i když jsou rodiče dotekům a podpoře ke smůle dítěte vzdáleni, cizí lidé by je neměli na této zóně zastupovat. Asi tento názor může vyvolávat polemiku, to je jasné. Ale jako rozumné v tom vidím vysvětlení, že by bylo pro energii rodiny ne zrovna přínosné, aby cizí osoba vytvářela dotyky silnější citovou energii, pouto, než rodiče. Je to o velkém pochopení, přijetí a respektování hierarchie toho, kdo je rodina a kdo je mimo rodinu. A lekce bezpodmínečné lásky - "chci podpořit a ne někomu nebo sobě něco dokazovat". 


4. Pro ženy:

Jedna ruka na čele a druhá na břiše v oblasti , kde bývá děloha, veškerou pozornost soustředit na dech a na místo v břiše. Intuititvně najdete právě ten správný bod, na který je třeba se soustředit. Bod, kde se cítíte nejlépe. To je místo vašeho středu. A zhluboka prodýchávat a nestarat se o nic jiného, jen o ten bod a dech. Najdete jej i tehdy, když dělohu nemáte. Tím se dostanete do vlastního středu. 

Můžete tento cvik použít jak pro rychlou a účinnou relaxaci po náročném dni a velké psychické zátěži,  tak podle možnosti ve stresové situaci - tam pro větší praktičnost doporučuji použít "pokročilou verzi" (viz níže). Velice se zklidníte a to do hloubky, vytvoříte zároveň jakýsi bezpečný odstup a přestanete panikařit. Pak budete schopna  nejprve nepříjemnou situaci lépe akceptovat, vyhodnotit, co se z ní týká vás a pokud vůbec,  a lépe a rychleji najdete řešení, kterého jste v dané situaci nejvíce schopna.

Zároveň tím, jak se sama zklidníte, reagujete klidněji a tím podpoříte klidnější reakce okolí. Určitět si umíte představit, jak rychle a silně dokáže působit davová psychóza. Více lidí - energie se násobí. Vše působí více a rychleji. Protože všichni v sobě máme program klidu a stability, pokud nějaká silná osobnost a nebo více lidí ve stresové situaci zachovají odstup a klid, dokážou tím kladně ovlivnit všechny a nebo hodně velkou část zúčastněných.

Tím, že se dostanete z "hlavy" a všeho MUSÍM  a NESMÍM, které překřikuje to, co opravdu jste, do svého středu, tím se posílí váš  pocit bezpečí, stability, klidu a budete si schopna více uvědomit, za co opravdu nesete odpovědnost, co je "vaše", co můžete pro zlepšení situace podniknout a co "nechat jít", protože s tím stejně nic neuděláte a tím, že se tím neustále zabýváte, mrháte vlastní energií k ničemu.

Tento cvik doporučuji ženám provádět pravidelně, tak často jak to půjde. Až si jej párkrát zacvičíte, pochopíte jeho velkou účinnost.

 

Pokročilá verze tohoto cviku - pouze vědomě nasměrovat pozornost do místa bezpečí v břiše a tam ji co nejdéle udržet. Dá se to zvládnout i po delší dobu, a přitom vnímat co se děje a adekvátně na to reagovat.

Jedna známá mi ukázala fintu vhodnou pro ty, kterým to přesměrování pozornosti chvilku trvá - nejprve se dotknout čela a pak břicha. A to stačí.

Tento cvik lze dělat i behěm dne, chůze, činnosti. Zjistíte, že se s vědomou pozorností umístěnou ve svém středu - místu bezpečí - pocitově zklidníte a zefektníte svoje osobní tempo, snáze a lépe budete reagovat na zmatky kolem sebe, vaše vnímání času bude trochu pomalejší, a tím vše co budete dělat , uděláte v klidu a pořádně, daná činnost vám nebude brát energii, protože budete v pocitu akceptování a ne naštvanosti a vzdoru, tím ušetříte vlastní energii. A navíc zjitíte, že vám to podle hodin trvalo stejně dlouho jako když u té činnosti myslíte na spoustu dalšího, co musíte stihnout , s nepříjemnými pocity spěchu, těžké nestíhačce,  hněvu, nechuti, odporu, lítosti, viny, křivdy,...no, záleží na tom, co právě děláte.  

A protože máte hotovo, a to ještě bez ztráty energie, v lepším případě se ziskem, máte volno pro sebe, to co vás opravdu baví, na svůj klid, zpomalení bez výčitek a všeho "ještě musím stihnout to a ono", zastavení, bytí. 

Pro ženy je toto zklidnění a zastavení, alespoň krátké nicnedělání a nanicnemyslení, jen "bytí" velice důležité. Uvědomí si v tom stavu lépe, kdo jsou, co opravdu chtějí, co je důležité a co ne. Mnohdy jim tak dojde jejich zbytečné mrhání energie tam, kde to není k ničemu a nic pořádného to netvoří. Tvoření je totiž doménou žen. A jak může být žena tvořivá, když se nechá převálcovat cizími  programy, spoustou povinností a žádným odpočinkem. 

Výdej energie musí korespondovat s příjmem. A když polechtám vaše ego - jak chcete být úžasná, stíhat všechno a nepadnout při tom na ústa, když  ve většině jsou ženy nastavené na větší výdej a zase výdej a ještě výdej a teprve pak tak nějak, když už cítíme, že dál to nepůjde (třeba díky nemoci), že je třeba se zklidnit a zastavit. A pak to zastavení je spojeno s energií odporu a naštvání na sebe, takže jak si má tělo v klidu odpočnout, když je pod vlivem naštvání na sebe sama.

Pokud má být žena ochránkyně domácího krbu, je v její kompetenci postarat se i o atmosféru v rodině. No, je logické, že unavená, přepracovaná, neoceňovaná, přehlížená, ponižovaná žena té radosti moc nevytvoří. Maximálně, že se bude na úkor sebe z posledních sil snažit udělat radost všem okolo, VYHOVĚT JIM, USNADNIT JIM JEJICH ÚKOLY a to na úkor své vlastní síly. Což vyvolá reakci okolí odpovídající programu "druzí jsou přece důležitější". Budou to brát jako samozřejmost, někde budou dokonce nespokojení a na všem tom najdou nějakou mouchu. A nebo to s velkou nespokojeností a vyčítáním hodí ženě nazpět s výčitkou, že to je k ničemu. A jakou taková reakce vyvolá odezvu u ženy?  

Že vám to něco připomíná? :)))))

 

Cviky pro lepší koncetraci a učení - nejen pro děti

1. zůstat ve svém středu, lépe se soustředit na úkol, lepší přepínání mozkových hemisfér, koordinace pohybů, sladit hlavu a zbytek těla, být tady a teď

"Křížové cviky" - pochodujeme na místě , přičemž když je zvednuté levé koleno, dotkne se jej pravá ruka, když je zvednuté pravé koleno, dotkne se jej levá ruka.

Doba trvání - 1 minuta. 

Obměny - místo dlaní se kolena dotkneme opačným loktem, místo kolena se dotkneme dlaní protilehlého zvednutého chodidla,...jde o to, aby ruce šy křížem přes středovou osu těla k opačné noze.

2. lepší koordinace pohybů, být tady a teď , lepší orientace v prostoru, zlepšení čtení a psaní, koordinace oko-ruka.

Varianta a) :  kreslit ve vzduchu nataženýma rukama před sebou ležatou osmičku, nekonečno, přičemž pohyb spojených rukou začíná uprostřed osmičky a vedeme pohyb směrem nahoru, jedno jestli doleva a nebo doprava. Oči nesutále sledují ruce, když se oči dívají před sebe a ruce jen mechanicky opisují osmičku, je cvik na nic. Rozpětí osmičky - co největší. Lze propojit s s koordinovaým podřepem, když "kreslíme" pohyb dolů a opět narovnáním při pohybu paží směrem nahoru. Jakobyste chtěli zapojit do pohybu celé své tělo.

Délka: 1 minuta

Varianta b): kreslit nekonečno stejným způsobem,tedy od středu směrem nahoru na papír - to je dobré například jako rozcvička před grafickými cviky u dětí - děti obtahuji tužkou zlehka předkreslenou linii nekonečna, mozkové hemisféry lépe přepínají, zkoordinují se pohyby ruky podle očí, dítě se rozepíše a další grafické cviky a psaní písmenek jde lehčeji, rychleji a vypadají lépe.

Varianta c): když máte před písemkou, učili jste se ale máte příšernou trému a dojem že nenapíšete vůbec nic, kreslete si i jen tak prstem na stole  a nebo na koleni nenápadně stále dokola nekonečno, taky minutku. Mozkové hemisféry , které ve stresu moc nespolupracují, začnou spoupracovat, vy se alespoň trochu zklidníte a budete vědomě více ve svém středu a tedy v největším možném klidu. 

Délka trvání - 1 minuta a nebo podle potřeby. Lze dělat i oběma rukama najednou. Když pohyby děláte na stehně, nikdo si toho nevšimne a tak neupoutáte pozornost , která by vás rozhodila ještě víc.