Denní úvahy

Aktualizováno (02 Září 2011)

Rodina a děti

Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné... prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě.

Co znamená výraz "indigové děti"?

Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.
Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.
Deset atributů, které nejlépe vystihují tento nový druh dítěte:

 • Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.
 • Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.
 • Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".
 • Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).
 • Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.
 • Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.
 • Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).
 • >Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.
 • Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").
 • Neostýchají se dát najevo své potřeby.
 • Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

  Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

 

 

Indigované děti


V poslední době se hodně mluví o indigových dětech. Pokud máte podezření, že by i vaše dítě mohlo být indigovým, zkuste následující test.
A.                Je vaše dítě indigo?
B.                
1.            Test pro děti 0-5 let
2.            

* při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
* potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie
* je jistým způsobem jiné než ostatní děti
* nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace
* k předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest
* přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti
* dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chce říct.
* první slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
* často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá
* chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost
* umí se pořádně nudit
* je to typický samotář
* ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit
* ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože  nenachází dostatečně ta rychlá správná slova
* říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět
* komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny
* má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“
* svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


* vybavují se mu situace z předchozích životů

3.             Test pro děti 6-10 let
4.            

* má jiné stravovací návyky než vy. Ví přesně co potřebuje a co chce jíst.
* stále ho něco žene vpřed, je plné nadbytečné, těžce kontrolovatelné energie
* je často příliš unavené, aby vstalo, obléklo se a šlo do školy. Jednoduše je příliš unavené na to, aby dělalo cokoliv.
* je nepozorné, nesoustředěné, vše dokáže odvrátit jeho pozornost od toho, co právě dělá
* nespravedlnost ho opravdu pobuřuje
* nereaguje na obvinění
* je tolerantní ke všem a ke všemu
* má poměrně málo strachu o sebe, ale dokáže se velmi strachovat o ostatní
* denně vás přivádí na vaše hranice, emocionálně i duševně
* má extrémní sociální cítění, diskutuje s každým, všude a vždy
* má sklon k tomu být samotářem
* tráví čas raději s dospělými než se stejně starými kamarády
* za všech okolností touží po lásce, spravedlnosti, toleranci a neodsuzování
* protestuje při každé příležitosti a má velmi silnou vůli
* nenechá se omezovat překonanými názory
* není snadné ho zkrotit, protože se cítí být králem/královnou a žádá, abychom se k němu odpovídajícím způsobem chovali
* chce znát raději pravdu než jakoukoliv lež
* často cítí, že mu jiné děti a dospělí nerozumí a že ho neakceptují
* náš materiální svět je pro něj příliš jednoduchý a příliš nudný
* miluje intenzivní, duchaplné rozhovory
* působí léčivě na jiné lidi
* nemá žádný velký vztah k materiální skutečnosti
* rozumí lidským a duševním souvislostem
* je velmi loajální a věrné rodině a blízkým přátelům, jakoby rozumělo tomu, že k sobě patří navěky
* často se cítí, jakoby na Zemi bylo na špatném místě a říká: „Chci jít zase zpátky.“
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

C.                Test pro děti od 11 let a dospělé
D.               

* nemůžete ho honit. Je to prostě nemožné
* musí se hodně pohybovat. Když se učí, je stále v pohybu nebo je hyperaktivní
* častěji trpí alergiemi a/nebo kožními vyrážkami
* někdy je po delší dobu úplně vyčerpané a nedokáže se zregenerovat
* často není dostatečně uzemněné a "vznáší se někde nad zemí"
* umí argumentovat zcela bez emocí, logicky a jistě
* nenechá se potrestat, umí si ale uložit trest samo
* dovede se extrémně vcítit do dospělých a je vášnivé, ale také silné a nezávislé
* cítí, že je kreativně a spirituálně "déle" než ostatní děti
* v obtížných situacích je velmi silné a dokáže slabším dodat odvahy
* trpí povrchností ve styku s bližními
* vyžaduje od svých bližních jasné koncepce a jasné linie
* chce abychom se k němu chovali jako k plnohodnotnému členu rodiny
* dělá většinou jen to, co samo považuje za správné
* netoleruje, když někdo rozhoduje bez něj, aniž by ho předem informoval
* odmítá většinu toho, co mu říkáme, narážíme u něj na "hluché uši"
* je otevřené čistým návrhům a poctivě míněným námětům
* požaduje od vás, abyste se ho ptali na jeho mínění a přesvědčení
* spirituálním koncepcím rozumí lépe než materiálním
* žije vnitřně podle nejvyšších  duševních principů a ideálů
* zná svou životní úlohu a netrpělivě čeká na to, až konečně "dospěje"
* ví, že se ve všech věcech nachází spirituální energie, že vše tvoří jednotu a že jsme spolu navzájem spojeniPodle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:


0 = nikdy

1 = příležitostně

2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)

3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


1.            Vyhodnocení testu

Pokud jste označovali hlavně 0 a 1, můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.

Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě.  Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.

Pokud jste si nápadně často poznačili hodnocení 3, můžete vycházet z toho, že máte v rodině „ryzí“ indigové dítě.

U dětí s hodnocením 2 a 3 je velmi důležité, abyste si udělali čas a začali přemýšlet o tom, co to pro vás znamená. Vychovávat dítě nové doby je velký úkol, který se vyplatí, pokud s tímto faktem budete zacházet vědomě. Představte si, co by se stalo, kdyby všichni rodiče indigových dětí měli tu odvahu a nechali své dítě dospět, aniž by muselo zažívat pocity úzkosti, traumata, obviňování a agrese, a tyto děti by pak za dvacet let převzaly naše vlády a jiná vedoucí místa. Měli bychom si uvědomit, jak krásný svět by nás pak v naš&ia cute; bezprostřední budoucnosti čekal.

* Jedenáct zlatých pravidel, jak vychovat šťastné indigové dítě

Láska a starostlivost jsou nejdůležitější pilíře, na kterých leží schopnost zvládnout všechny stresové stavy, výzvy a změny, které indigové dítě během svého dospívání prožívá. Těchto jedenáct zlatých pravidel se zakládá n bezpodmínečné lásce a péči.1. Vědomě začněte milovat své dítě od okamžiku, kdy ho začnete vnímat ve svém těle (u mnohých z nás to kupodivu znamená od okamžiku jeho zplození). Mluvte s ním, když vám roste v bříšku a zvěte jeho duši, abyste se sblížili. Zásobujte své tělo dobrou, zdravou stravou, pomáhejte mu cvičením, procházkami na čerstvém vzduchu a klidem.

1. Dopřejte svému dítěti  od počátku denně masáž těla. Masáž podporuje trávení a pomáhá dítěti, aby dobře spalo, zkrátka, by se cítilo dobře, zdravě a v harmonii s okolním světem.

1. Pozorujte své dítě a naslouchejte mu. Zjistěte přesně jeho stravovací návyky a zvyklosti týkající se spánku, naučte se rozpoznat jeho reakce n okolní svět, například reakci na hluk či jiné dojmy. Dbejte na jeho interakci s ostatními dětmi. Mnoho celostních léčebných systému, jako je např. Ajurvéda či barevná terapie, nabízí náhled do různých interpretací typů člověka, které vám usnadní pochopení vašeho dítěte a jeho podporu.

1. Ukažte svému dítěti, jak může vědomě dýchat. Když se my lidé dostaneme do situací, které jsou traumatické nebo bolestné, většinou zadržíme dech, protože přerušením dýchání přerušíme také spojení s našimi city. Pomocí jednoduchých cviků z jógy nebo technik dýchání můžete své dítě naučit zvládat takovéto situace snadněji. Dítě bude navíc veselejší a koordinovanější a bude si umět v obtížných situacích lépe pomoci.

1. Indigové děti mají jiné stravovací návyky než my a většinou vědí zcela přesně, co potřebují a co jim dělá dobře. Postarejte se o to, aby vaše indigové dítě mělo k dispozici zdravé, pokud možno ekologicky vypěstované potraviny, ale dovolte mu jíst i „neplnohodnotnou“ stravu, pokud ji „potřebuje“ – většinou vám dítě dovede vysvětlit, proč mu bude nyní to či ono právě dělat dobře (jeho tělo to může zužitkovat na základě geneticky odlišných jater). Naučte se mu důvěřovat. Viděla jsem indigové děti, které od svých tří let vyžadovaly často k pití kolu a rodiče jim ji dávali. Teď jsou tyto děti na prahu dospělosti a jsou zdravé a silné. Indigové děti jí méně, zato ale častěji.

1. Naučte se udržovat v rovnováze pomocí meditace, modliteb nebo cviků zaměřených na koncentraci. Indigové dítě vás hned odhalí, pokud v rovnováze nejste. Aby se dítě zklidnilo a bylo spokojenější, nepotřebuje bezpodmínečně meditaci. Můžete s ním dělat například mírná uklidňující cvičení. Pěkná hudba, posezení v přírodě, možná u vody, daleko od všudypřítomného elektrosmogu. Nebo použitím nejrůznějších vůní pomůže dítěti nalézt harmonii a mír.

1. Naslouchejte. Indigové dítě ví, co dělá, co chce a co potřebuje. Nezaujaté naslouchání vás dostane do podivuhodných situací. Často stejně nemůžete odporem nic změnit, a potom je naslouchání opravdu účinným pomocným prostředkem.

1. Poproste své indigové dítě, aby vám pomohlo. Dejte mu na srozuměnou, že taky něco nevíte, nebo že něčemu nerozumíte. Jednejte s ním jako s rovnocennou duší (tou totiž také je, jen je tato duše skryta v malém těle) a získáte v něm opravdového pomocníka.

1. Nechejte svému indigovému dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku (od prvního dne!) mu také určete zřetelné a jasné struktury. Potřebuje jasně definované hranice, ale v rámci tohoto stanoveného rámce potřebuje veškerou volnost, kterou jste schopni mu poskytnout. To není lehký úkol a vyžaduje to mnoho emoční vyrovnanosti obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Vyhledejte, pokud je to nutné, odbornou pomoc. Indigové dítě vždy pozná vaše emočn& iacute; nedostatky a příliš vám vaši situaci neulehčí. S profesionální pomocí budete moci růst a spirituálně se rozvíjet i vy sami.

1. Musíme naše děti naučit, jak mají myslet, ale ne, co si mají myslet. Když jim budeme vědomosti jen zprostředkovávat, řekneme jim, co si mají myslet, co by měli vědět, co mají dělat a že to, co jim předkládáme, je pravda. „Myslete“ se tak nenaučí. Můžeme je ale podporovat v tom, aby samy hledaly řešení, aby si sami osvojovali vědomosti, buď s pomocí ostatních nebo tím, že budou čerpat ze svého vnitřního bohatství. Umožněte jim objevovat jejich vlastní pravdu, dělat jejich vlastn&i acute; chyby, naučte je samostatně a odpovědně myslet.

1. Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude „vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti.Zdroj: Fenomén indigové barvy – Karolina Hehenkamp


II.        Děti Nové Země

V prosinci 2008 se skutečně zásadním způsobem změnila Země - a to pro všechny, kteří si to uvědomují i pro ty, kteří dočasně zatím hrají dál své staré role. Zrodila se Nová Země. Zrodilo se konečně Nové Vědomí Lidstva. A díky tomu se může na svět také konečně rodit nová generace dětí. Děti Nové Země - perleťové a diamantové. Přicházejí po známějších indigových a křišťálových dětech a jsou nositeli celistvé, sjednocené vibrace Světla a nového vědomí Lidstva. Jsou ztělesněním a projevem Ducha ve hmotě. Jejich fyzické a energetické tělo dokáže ve svých buňkách nést a vyzařovat tuto čistou vibraci Světla. Nesou v sobě nové poznání, schopnosti, sílu, světlo k urychlení růstu, nové vzory, kódy a nástroje ke stvoření nové reality Jednoty a Lásky pro všechny bytosti Země. Jsou tu, aby nás učily, vedly a pomohly nám vš ;em stát se Dětmi Nové Země. (více o Projektu Děti Nové Země)
a)               Perleťové děti

Jejich podstatou je čisté bílé mléčné duhové světlo - jemné jako mlhovina s vyrovnaným zastoupením všech dalších barev spektra. Jejich vibrace je celistvá, vyrovnaná, lehká, hojivá. Povahou se tady na Zemi váže spíše k ženské polaritě.Jsou na Zemi poprvé. Procházeli vývojem v jiných Vesmírech, v energiích čistého Vědomí, Jednoty, Lásky, Radosti, Hojnosti, Tvořivosti. Nejsou zatíženi negativním prožitkem či karmou spojenou se životem v dualitě na Zemi. Nepotkaly se tedy v minulých inkarnacích ani se svými rodiči a blízkými. Všichni a všechno je tu pro ně nové a zábavné. Milují Zemi, lidi a vše živé. Jsou to šťastné, radostné a pokojné děti. Od početí si všechno, co potřebují k harmonickému životu nesou v sobě a dokáží z toho čerpat a vycházet při tvoření své vnější reality. Jejich vědomí vnitřní jednoty se životem, vnitřní lásky, bezpečí, hojnosti a tvořivosti jim dávají pocit vnitřní Síly a vyrovnanosti uprostřed duality. Přinášejí nám tuto čistou láskyplnou vibraci Jednoty všeho a spojují nás s prvotním vědomím, které je nepokřivené a nezatížené manipulací, strachem a nedostatkem.
b)               Diamantové děti

Jejich podstatou je čisté průzračné světlo s odlesky barev celého barvového spektra - třpytí se a láme jako světlo diamantu. Jejich světlo je jasné, silné, čisté, může být i ostré až oslepující. Povahou se tady na Zemi váže spíše k mužské polaritě. Jsou tu na Zemi poprvé v lidském těle. Pocházejí z jiných vesmírů, mohly však procházet vývojem v nehmotných inkarnacích na Zemi jako andělské či mistrovské bytosti vyšších dimenzí Země. Znají dualitu, iluzi a pozemské zákonitosti, ale nezažívaly je ve fyzickém bytí. Působily na Zemi jako v yspělí duchovní průvodci, moudré láskyplné bytosti světla, správci a strážci vývoje na Zemi. Se svými rodiči se mohly dříve setkat v roli jejich ochránce, průvodce nebo v dobách, kdy se duše jejich rodičů rovněž inkarnovala na Zemi jako nehmotná bytost Světla. Nesou v sobě dávnou moudrost, poznání, pravdu, vědění, sílu čistého záměru, tvořivost a spojení se Zdrojem - celistvým Bytím. Jsou to silné, plně vědomé bytosti, které tu mají realizovat velké duchovní poslání a stvořit život Jednoty a harmonie pro sebe i ostatní.
c)                Zlaté děti

Jejich podstatou je čisté syté zlaté světlo prolínající se často s dalšími mistrovskými barvami - fialovou, sytě růžovou, rubínovou, stříbrnou, duhovou atd. Je to mistrovská vibrace "Kristova vědomí". Je to energie všeobjímající lásky, čisté radosti, tvořivosti a hojnosti ve hmotě. ((Tato původně čistá zlatá vibrace tvoření byla v minulosti pokřivena, zmanipulována či zneužita (zásadně např. v době atlantské a egyptské civilizace) a následně zatížena bolestí a utrpením (křesťanství). Během letního slunovratu 2008 však byla v celém rozsa hu očištěna od všech pokřivení a stala se opět dostupnou pro všechny otevřené a probuzené lidi.)) Zlaté děti (i dospělí) jsou vyspělé duchovní bytosti, velmi staré Duše, které procházeli vývojem tady na Zemi ve fyzickém těle po mnoho inkarnací. Může jít o statisíce inkarnací během různých civilizací. Během toho vývoje dokázali prožít, očistit, transformovat a integrovat dualitu - světlo a tmu, dobré a zlé, mužskou a ženskou polaritu - skrze přijetí a nepodmíněnou lásku v sobě. Nesou si v sobě Sílu, moudrost, poznání, nadhled a schopnost opět stvořit v lásce a hojnosti novou realitu. Starou realitu a pravidla duality přijímají, umějí v nich žít, ale nenech&a acute;vají se jimi omezovat, dokáží prohlédnout iluzi ega a tvořit ze svého středu, kde najdou všechny potřebné nástroje ke změně. Klíčem ke zlaté vibrací pro nás všechny je sjednocení mužské a ženské polarity horizontálně i vertikálně a sjednocení s naším Pravým Já (Lilith v horoskopu). V současné době je tato vibrace dostupná pro všechny a hodně probuzených lidí ji dokáže v sobě rozvíjet a žít. "Zlaté děti" z řad dospělých procházejících duchovním růstem jsou díky své mistrovské vibraci a pro svůj harmonický přístup k realitě, hmotě a Zemi ideálními rodiči pro Perleťové a Diamantové děti.

Poznámka a pravidla pro kopírování článku:
„Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek v nezkrácené a neupravované podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.“

Vložila jsem to na mé stránky a jsem vděčná za tyto informace poněvadž , samotná mám tyto děti tři.

Dnes už vím jak  s takovýma  dětma  pracovat, aby jejich zázračná schopnost byla využitá a časem se špatnou  výchovou  nevytratila.

 

Únava a co může ve skutečnosti znamenat:

 • Je to energetické zneužívání jiných jedinců. Všichni žijeme v hektické době, v soustavném napětí - ať ve fyzickém či psychickém. Tím se narušuje mezi námi  

  Vzájemné zneužívání jeden druhým se stalo nemocí dnešní doby. Říká se tomu i energetický upírizmus.

   

  a) Úmyslná energetičtí upíři

  Jsou to lidé, kteří z nás vědomě tahají naši životodárnou energii. Naučili se, že když ukradnou někomu energii, cítí se mnohem lépe. Tím se stávají závislí na cizí energii. Stávají se z nich "narkomani", kteří potřebují svou denní dávka. Projevují se tak, že úmyslně vyvolávají hádky, ponižují druhou osobu a dělají nemístné a urážlivé poznámky. Většinou si k tomu vybírají slabších jedinců. Dělají dlouhý ponižující proslov, tím narušují auru dotyčného člověka, kterého si vybrali na to, aby vyprovokovaly potřebnou reakci, kterou potřebují k tomu, aby jej mohli vycicať. Snaží se vyvolat zuřivost, hněv, neklid v jeho duši. V tom okamžiku se "upír" může napít z jeho uvolněné energie. Velmi často se setkáváme s takovými upíry v davu lidí, v dopravních prostředcích, kde se snaží vyvolat hádku. Dokáží být nesmírně otravní a vtíraví. Bývají to většinou násilníci nebo duševně nemocní (to neznamená, že mají k tomu i potřebnou diagnózu), kteří čerpají energii ze zoufalství, strachu a bezmoci. Těmto lidem se říká "úmyslná energetičtí upíři".

  Případy, že mě chtěl někdo obrat o energii, se velmi často stávaly i mně při mém podnikání. Většinou se to stává tam kde se pracuje s lidmi.

  Proto se nikdy nesmíte nechat vyprovokovat. Je důležité s takovým člověkem souhlasit a až pak to vrátit tam, kde to nejméně čeká. Věřte, že více vás proto, aby vás o vaši energii okradl, určitě nenavštíví. Nezapomeňte: mějte vždy úsměv na tváři!

  Někteří energetičtí upíři ani o takové své úchylce nemusí vědět, ale vědí, že když vyvolají hádku, cítí se mnohem lépe. Proto to často opakují na různých místech. Jiní jsou přehnaně stoprocentní a když neuděláme tak, jak si to oni představují, je "oheň na střeše", jsou samy výčitky a hrozby, dokáží se litovat, s velkou oblibou naříkají, jací jsou "nepochopení".

  a) Neúmyslná energetičtí upíři

  Velmi mnoho zla dokáží napáchat právě takoví neúmyslná energetičtí upíři. Bohužel, velmi často se stává, že jde právě o matky. Jste překvapeni? Asi ano. Neviditelná pupeční šňůra je mezi matkou a dítětem po celý život. Do sedmého roku věku je dítě zcela připoutáno k matce, pokud se nevyvine všech sedm čaker. Po sedmi letech by mělo částečně odpoutat a vytvářet si svůj obal, vlastní Aurický bublinu.

  Pokud se stane, že v důsledku rozvodu, rozchodu, úmrtí, nebo jiných příčin, matka zůstane sama s dítětem, tak si podvědomě začne právě touto neviditelnou pupeční šňůrou přitahovat své dítě k sobě a čerpá od něj energii. Začne být na dítěti závislá. Tím vzniká dusivých láska, která nedává dítěti možnost samostatného rozhodování a ani mu nedá šanci postavit se na vlastní nohy. Mnohokrát se stává, že dítě, když dosáhne určitého věku, jednoduše uteče z domu. Až takto se dokáže osvobodit.

  b) Dočasní energetičtí upíři

  To může být kdokoliv z nás. V době, kdy jsme nemocní, nebo zažijeme něco traumatizující, máme potřebu postěžovat si, vyplakat se na cizím rameni, tehdy si i my dokážeme načerpat trochu energie od utešovateľa. V tomto případě je vhodné trochu popustit uzdu as láskou věnovat něco ze své zásoby životodárné energie. Nikdy nevíte, zda právě vy ji o nějaký čas nebudete potřebovat právě od této osoby.

  V těchto případech je velmi prospěšné cvičení, tehdy se nám rozproudí krev a začne nás zásobovat "okysličenou" energií. Uvolní se nám bloky, které nás drželi v pasti. Třeba začít pozitivně myslet a určitě problémy rychleji pominou.

   

  1. I.          ÚPLNĚK A JEHO VLIV NA ČAROVÁNÍ
 • Každý ze třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme, jak každý z úplňků na nás působí jinak. Stejný vliv mají i na čarování. Kulatý, zářivý měsíc se pomalu pohybuje rokem přes dvanáct znamení Zvěrokruhu a každý z úplňků má jinou povahu. Pokud chcete v klidu a úspěšně provádět rituály a kouzla, musíte energii měsíce nejen cítit, ale i dobře pochopit. Úplněk je vždy protikladným znamením slunci. Když je tedy období slunečního znamení v Beranu, je úplněk ve Vahách. Když je slunce v Raku, je úplněk v Kozorohu. Toto je třeba mít vždy na paměti, protože je málo účinné čarovat na lásku, když je měsíc v Beranu. Jeho energie je sice velká, ale dává průchod zlosti a agresi. Počkejte si na Raka, Štíra nebo Ryby, jejich emocionální intenzita a touha po lásce vám určitě pomohou víc. Povaha rituálu a čarování musí být vždy v souladu s povahou Měsíce jako planety.

  1. I.             Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin
  2. A.                Zemské měsíce – Býk, Panna, Kozoroh

  Tato skupina není příliš vnímavá, proto nechte raději pocity stranou. Zato dokáže velmi dobře udržet stabilitu a bezpečí.

  1. B.                Ohnivé měsíce – Beran, Lev, Střelec

  Tato skupina je impulzivní a optimistická, s ní můžete zahájit změny. Je v ní hodně energie, která se může projevit egocentrismem. Pozor na nerudnost a podrážděnost!

  1. C.                Vzdušné měsíce – Blíženci, Váhy, Vodnář

  Tato skupina je rozvážná a objektivní. Podporuje komunikaci a psaní. Je v ní hodně pohybu, a proto se pojí s cestováním.

  1. D.               Vodní měsíce – Ryby, Štír, Rak

  Tato skupina je hodně emocionální a zranitelná. Velmi snadno zavádí na scestí. Její touha po lásce je obrovská a vnímavost ještě větší. Přináší období lásky a plodnosti

  1. I.          Čas na čarování podle fáze měsíce

  Základní fáze měsíce jsou čtyři:

  Konstrukce – přibývající měsíc. Je to fáze od novoluní k úplňku. Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Při čarování využíváme tento čas pro sílící vztahy, pro lásku, pro růst úspěchu, na plodnost, pro očištění a také pro přitahování lásky nebo peněz.

  Destrukce – ubývající měsíc. Je to fáze od úplňku k novoluní. Měsíc se zmenšuje (couvá). Při čarování se tato fáze využívá pro oddělování, odstranění, zničení. Odstranit se dají naše zlozvyky, nadbytečná kila nebo nežádoucí milenci. V tento čas odstraňujeme, co nechceme mít.

  Novoluní – temná fáze, černá obloha, a také temné čarování.

  Úplněk – Jasná fáze, kdy je měsíc celý. Vliv úplňku na čarování je obrovský. Je to jásavý čas, kdy se volá dobro, láska a nová síla.

  Fáze měsíce není možné za žádných okolností přehlížet. Jinak se může změnit smysl našeho počínání. Na správnou podobu měsíce si musíte vždy počkat.

  Zdroj: Marcela Košanová - Čarodějnický slabikář

  Člověk vždy toužil a touží po tajemství, po vnitřním poznání a po kontaktech s Přírodou, jejíž součástí nikdy nepřestal být. Magie sama o sobě není dobrá nebo zlá není ani černá ani bílá. Prostě působí a člověk ji sám může učinit zlou a černou, pokud ji s takovým to cílem využívá.  

  Když si uvědomíme propojení těla, ducha a vědomí a naučíme se ovládat energii své mysli, můžeme využívat magii jako nástroj pro kontrolu a zlepšení svého osudu.

      

 

 

 

metody One Brain

Učím se tuto metodu u lektorky Milušky Lhotákové

a můžu říct že je to něco úchvatného ..Něco nového se naučím a přitom poznám spoustu přátel ...napíšu něco o historii této metody...

Historie metody One Brain

 

.

Základy kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem "Touch for Health". V dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je "Koncept tři v jednom" (Three In One) vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem, Danielem Whitesidem a Candance Callaway. Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.
Dnes je celý systém rozpracován do
, a řady minikurzů zaměřených na konkrétní specifickou problematiku. Systém je nadále neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů.

dvanácti základních kurzů

a) GORDON STOKES  Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. je průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využívá behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel výcvikových programů Touch for Health Foundation. V tomto období se proslavil širokými vědomostmi a neuvěřitelnou jemností testování svalů. S Danielem Whitesidem se seznámil v roce 1963 po ukončení studie genetiky chování. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three In One.

b)  

c) DANIEL WHITESIDE  Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování. Daniel se zúčastnil nesčíslného počtu rozhlasových a televizních rozhovorů. Účinkoval ve video a filmových seriálech o výuce One Brain a v různých vzdělávacích programech. S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain. S otcem Robertem napsal bestseler o genetice chování "How to Win over Yourself (Jak nad sebou zvítězit. Je autorem několika úspěšných románů a novel. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada nových programů. Pro rozvoj Three In One je typická Danielova duchaplnost a jeho nesmírné vědomosti z oblasti literatury, dějin, umění,archeologie, hudby a metafyziky.

d)  

V zemích východní Evropy začala kineziologii - systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie . Carol má za sebou třicetiletou učitelskou praxi a dva vysokoškolské diplomy. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v listopadu roku 1994. Od roku 1998 přednáší také v Polsku.


V současnosti je již v české republice množství absolventů kurzů One Brain různých stupňů a řada přednášejících facilitátorů. Tato skutečnost vedla k tomu, že v roce 1999 byla založena asociace českých kineziologů pod názvem "Česká společnost pro rozvoj osobnosti One Brain systém". Cílem asociace je dbát nad čistotou kineziologické práce a garantovat výsledky práce kineziologů, kteří absolvovali kurzy minimálně prvních čtyř stupňů.

 

 

 

Tohle je Miluška Lhotáková je mi ctí že právě ona je má Učitelka ♥♥♥

 

Hlavně nechci zapomenout i na jejího manžela Borise Lhotáka....jsou úžasní jakou snahu a lásku do toho oba vkládají♥♥♥Moc děkuji oběma♥

 

 

 

 

 

 Léčení s Anděl

 

Nevymýšlíme si je. Andělé jsou mezi námi, dnes dokonce více než kdy jindy, a to nejen v reklamách a v obchodech. Počet lidí, kteří vypovídají o setkáních s těmito nebeskými bytostmi stále narůstá. Andělé jim při těchto setkáních předávají aktuální poselství, pomáhají k uzdravení či záchraně života.

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat.
Možná si nejste jistí, jak anděly oslovit. K tomu, aby vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet : Andělé! A oni se okamžitě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní andělé. Nic, z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.

Můžete také poprosit o další anděly. Buď požádejte Boha, ať vám anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba způsoby vyjdou nastejno, protože andělé vždy následují Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás andělé obklopovali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte. 


 

Aby mohli Bůh a andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim ji bezezbytku postoupit. Je to trochu, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům! 


Poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzvání, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů. Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti.     Bůh a andělé vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

Poté, co jste anděly požádali o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás provedou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy – tehdy vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité místo nebo zavoláte jistému člověku.
Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a k srdci – to v případě, kdy vás andělé požádají, abyste sobě či někomu jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoli, vězte, že přicházejí od Zdroje všeho léčení a řešení. Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.
Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte

Jak léčit druhé

A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba lidem z večerních zpráv, jejichž osud vás dojal? Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné.

Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti. Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného bližního „čas odchodu“, andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu „Staň se vůle tvá“. Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

 

 Archanděl Rafael: Nejvyšší z léčitelů mezi anděly

Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, není v andělské říši nad archanděla Rafaela. Tento anděl, jehož jméno znamená „Bůh léčí“, dokáže přinést okamžitou úlevu od utrpení. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení.

Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se na něj omezení daná zákony času a prostou. Nikdy se proto nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili Rafaela od jiné práce. Archanděl vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho pomoc požádáte. Můžete jej oslovit myšlenkou nebo slovy: „Rafaeli, pomoz mi , prosím!“ Na vaši žádost přispěchá Rafael také k těm , které milujete.

Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chirurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnostem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má dělat. I když to myslíme dobře, svými neohrabanými lidskými pokusy jen rušíme archandělovu práci.

Proto je nejlepší poté, co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané Bohem a všechno dokonale vyléčit. Ať už jde o záděru nebo o zdánlivě smrtelnou nemoc, zavolejte bez váhání Boha a anděly na pomoc. Nečekejte až budete zoufalí nebo vyděšení. Jak andělé mým prostřednictvím napsali v knize Andělská terapie

Jakmile pocítíte příznaky nějaké vnitřní bolesti, zavolejte Boží nebeská stvoření a požádejte o pomoc i o radu. Rozumný člověk, když ucítí kouř, nebude vyčkávat s telefonátem hasičům, až dům pohltí plameny. V té chvíli už může být takové volání téměř zbytečné. Nečekejte s voláním Božího jména až na dobu, kdy vás ochromí nezvládnutelný strach.

V ten okamžik – tak jako vždy – vám Bůh pošle pomoc a útěchu. I když se tak stane, možná zpočátku nepoznáte laskavé objetí Jeho náruče, neboť se budete cítit uvězněni mezi mnoha vrstvami strachu, které vás dělí od nebe. Nejrozumněji se zachová ten, kdo se naučí sledovat své zdraví a pohodu a v případě potřeby neváhá požádat jakékoli nebeské bytosti o pomoc a útěchu.

Dobře se tuto lekci naučte, mí nejsladší, a vždy pamatujte na své vnitřní já tím, že si řeknete o pomoc, kdykoli ji budete potřebovat. Pak přílivy a odlivy vašich obav nebudou přicházet v prudkých poryvech, nýbrž v jemných vlnách, které nenaruší klid vaší mysli.

 

 

KDYŽ ROZEZNÁTE PŘÍTOMNOST ANDĚLŮ KOLEM SEBE,

MŮŽE TO BÝT STEJNÝ POCIT, JAKO KDYŽ VYJDETE ZE STÍNU

DO SLUNEČNÉHO TEPLA. NAJEDNOU CÍTÍTE PODPORU,  

KTERÁ PŘICHÁZÍ OD NĚKOHO, KDO SI UDĚLÁ ČAS

DOHLÍŽET JEN A JEN NA VÁS.

ANDĚLÉ JSOU JAKO DOBŘÍ PŘÁTELÉ,

KTEŘÍ JDOU SPÁT JAKO POSLEDNÍ, RÁNO VSTÁVAJÍ PRVNÍ,

POSLOUCHAJÍ VÍC, NEŽ MLUVÍ A DÁVAJÍ VÍC, NEŽ BEROU.

BEZ OHLEDU NA TO, JAK SE CÍTÍTE OSAMĚLÍ,

ZJISTÍTE, ŽE NA SVÉ POUTI NEJSTE SAMI.

VE CHVÍLÍCH NEJHLUBŠÍ ÚZKOSTI VÁS ČASTO  

ZE VŠECH STRAN ZAKRÝVAJÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA.

ANDĚLÉ NEUSTÁLE KRÁČÍ PO NAŠEM BOKU.

MILUJÍ NÁS, DĚJ SE CO DĚJ. BŮH NÁM JE POSLAL Z LÁSKY  

JAKO SVOU PRODLOUŽENOU RUKU.

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak“.  

Slovo anděl (anglicky angel, německy Engel) je odvozeno z řeckého pojmu angelos, což znamená „posel“ nebo „vyslanec“. Andělé jsou posly Božími. Tito poslové existují v mnoha kulturách. Ale většinou jimi nejsou míněni andělé, jak je chápeme dnes my. Když zde hovořím o andělech, archandělech nebo zemských andělech, pak mám na mysli duchovní bytosti, jejichž úkolem je realizace Božího plánu a které nikdy neopustily vědomí Jednoty. Nikdy nebyly inkarnovány a ze své zkušenosti neznají závoj zapomnění. (andělé se však někdy inkarnují do lidské podoby, viz. odkaz Pozemští andělé)  

 

 

 

 

Andělé strážní

Naše představy o andělech strážných jsou často utvářeny jen obrázky lidové tvořivosti, na nichž bezpohlavní bytost rozprostírá svá ochranná křídla nad dítětem ve smrtelném nebezpečí. Podle toho se také formuje úcta nebo neúcta k nim. Někdo omezuje jejich působení na dětský věk, jiní je považují za pohádkové bytosti rovné vodníkům, rusalkám a hejkalům.

 

Katolická církev je vidí jinak - po opatrném váhání prohlásila, že každému člověku od narození do smrti je určen k ochraně anděl strážný, nebeský duch, vysoko přesahující naši možnost jakkoli si ho představit nebo zpodobit.

Písmo a andělé strážní
Andělé jsou celým svým bytím služebníci a poslové a jako čistě duchové bytosti obdařené rozumem a vůlí převyšují dokonalostí všechny tvory. O jejich existenci a poslání nám podává na řadě míst zprávy Písmo. O andělech strážných mluví Starý zákon slovy: "Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil" (Ex 23, 20). Podobně říká žalmista: "On (Bůh) svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách" (Ž 91, 11). Zvláště krásný příklad andělské ochrany nám dává starozákonní kniha Tobiáš, kde vystupuje jako průvodce mladého Tobiáše archanděl Rafael. V Novém zákoně mluví Kristus o tom, že maličcí mají své anděly v nebesích slovy: "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těch maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce" (Mt 18, 10). Tak dostává biblický základ přesvědčení církve, že s člověkem, ať malým či velkým, je spojen i jeho osobní anděl strážný.

Anděl - osobní ochranka
Rozumové zdůvodnění úlohy andělů strážných podává sv. Tomáš Akvinský, který jejich poslání odvozuje od Boží Prozřetelnosti. Každý člověk má od Boha svěřeno svoje osobní lidské poslání, ale je také vystaven vlastním nebezpečím. Proto mu Prozřetelnost dává osobního anděla strážce. Člověk může mít i více andělů, např. když je pověřen vedením nějaké skupiny či společenství, které potřebuje zvláštní pomoc, nebo je-li mu svěřeno důležité poslání. Můžeme se dokonce domnívat, že i pronásledovatelé církve a nepřátelé křesťanství mají své anděly strážné, kteří se svými diskrétními zásahy snaží zabránit, aby se jejich svěřenci nedopouštěli ještě větších zločinů. Poslání chránit, střežit a pomáhat trvá pro anděla strážného od narození do smrti člověka. V okamžiku smrti a soudu anděl přestává být strážcem a stává se svědkem o lidské věrnosti a poslušnosti, ale i o jeho zradách a vzpourách.

Jak může anděl ovlivnit naše jednání?
Ochrana ze strany andělů strážných, která má význam jak pro materiální rámec našeho každodenního života, tak i pro náš vnitřní život, se děje především, ovšem nikoli výhradně, v oblasti našeho duševního života. Andělova přirozenost je blíže Bohu nežli naše, a proto může skrze Boha poznat i naši situaci, a to lépe než my sami. Anděl strážný na základě tohoto poznání může působit na naši představivost, paměť a citlivost prostřednictvím hnutí a obrazů, aby nás osvítil a aby nás odvrátil od zlého. Nikdy ovšem nedokáže proniknout přímo do lidské vůle a do rozumu, do této sféry osobnosti má totiž přístup přímo jen Bůh, protože tajemství srdce je vyhrazeno jen Bohu a člověku. Andělé mohou poskytnout rozumu a vůli pouze "podklady ke zpracování" a tak je ovlivňují nepřímo. Že toto působení není nikterak zanedbatelné, dokazuje i to, kolik každodenních rozhodnutí děláme právě na základě našich tužeb, nálad, citů a představ.

Působení andělů strážných ovšem nelze omezit jen na duchovní oblast, i když v té se projevují především a nejčastěji. Anděl může svou přirozenou schopností ovlivňovat i materiální oblast, i když to dělá většinou nenápadně, v rámci zachování řádu světa a jeho zákonů.

Trápí se náš anděl nad námi?
Co se děje v našem andělu strážném, když nás vidí, jak jsme Bohu nevěrní, jak druhým křivdíme a pácháme zlo? Trápí se nad tím? Anděl patří k těm, kteří jsou již spaseni navěky a v těch "není ani smrt, ani smutek, ani nářek, ani žádná bolest" (Zj 21, 4). To ale neznamená, že je náš anděl kamennou bezcitnou sfingou, které je náš život lhostejný. Anděl strážný vidí vše ve světle Boží dobroty a spravedlnosti, a činí vše možné, aby nikdo nebyl zatracen a aby i zlé přeměnil v dobré.

Andělské poslání
Věčná moudrost a otcovská starost našeho Boha nám dává anděly za průvodce a pomocníky, aby nás přivedli do věčné vlasti. V jakémkoli okamžiku tak můžeme sáhnout po pomocné ruce našeho anděla. Ovšem ukazatelem správné cesty k Bohu nejsou pouze andělé, ale máme jimi být i my všichni. V tom je naše andělské poslání. Milé slovo, které pohne našeho bližního k dobrému skutku, pozorné naslouchání druhým, ochrana slabých duší před nebezpečím, to není jen úkolem andělů, ale je to i poslání každého křesťana. Snažme se tedy s pomocí a přímluvou andělů naplňovat tuto naši andělskou službu.

 

Proč se andělé tolik ukazují v blízkosti Země právě nyní? Z části se to děje díky našim modlitbám za nebeskou pomoc, z části pak proto, že Bůh a andělé vědí, že je na čase, abychom uzdravili sebe, své životy a svůj svět. S tím, jak vstupujeme do nového tisíciletí, pomáhají nám andělé zdolat výzvy a potíže, jež nám brání žít podle svých nejlepších možností.
Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí velkolepost nebes.
Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli.

 

 

 

 

 

Nov

1:Luna přibývá: příjem a ukládání nové energie, sbírání sil, budování, růst

Vitaminy a minerální látky nyní působí na organismus mnohem účinněji (neunikají tak snadno z těla), proto si je ve větší míře dopřejte. Měli byste se spíše šetřit a regenerovat (masáže, cvičení, meditace ...). Diety v tomto období bývají většinou neúčinné, protože tělo více tloustne. Pokud si momentálně ostříháte vlasy, rychleji vám porostou. Totéž platí i při setí rostlin. Čím je blíže k úplňku, tím těžší se hojí rány a nedoporučuje se provést žádnou operaci (mimo naléhavých případů), zda zákrok u zubaře.

2:Luna prochází znamením Vodnáře

3:Zdraví: Spodní část nohou, lýtka, nervy a křečové žíly jsou nyní citlivější, proto se snažte vyhýbat dlouhému stání a prudkému stoupání (např. do kopce). Dopřejte si více odpočinku. Únavu spodních partií těla rychle rozptýlí koupel s mořskou solí a rozmarýnovým olejem. Pro ty, kteří mají problémy s křečovými žílami bude nejlépe, pokud si na bolavá místa natřou nějakou hojivou mastičku (např. z měsíčku) nebo si na ně přiloží čerstvé listy lopuchu. V těchto dnech můžete očekávat silnější léčebný účinek. Na uvolnění nervového napětí dobře poslouží čaj z meduňky či heřmánku.

Zahrada: Rostliny nepolievame, protože jejich mohou snadněji napadnout škůdci. Doporučuje se sázení, přesazování, hnojení, zda různé jiné úpravy květin a kvetoucích léčivých bylin. Účinný je i boj proti hmyzu, který se zdržuje na zemském povrchu nebo ve vzduchu.

 

0 -denní Měsíc, osvětlených 0%

Poslední úplněk nastal: 19.01.2011 22:22
Nejbližší úplněk bude: 18.02.2011 09:36

Luna přechází do následujícího znamení 4.2.2011 11:15

 

 

Měsíc ve Vodnáři.............................Mystéria, tajemství

 Novoluní a dorůstající měsíc je vhodným okamžikem pro započínání nových věcí. Naše tělo dobře přijímá veškeré látky obsažené v potravě.proto je dobré zaměřit se na výživu a vyhnout se škodlivinám ,které v tomto čase tělo hůře vyličuje.Za přibývajícího měsíce je všechno odolnější a lépe roste.Právě v tomto období je dobré zaměřit své čarování na věci ,které je třeba rozmnožit ,rozvinout či získat.

 Měsíc ve Vodnáři je vynikající dobou pro sociální angažovanost a pomoc potřebným. Je to vhodná doba pro studium a urovnávání sporů.

 

Novoluní (Nov): temná fáze, kdy Měsíc není na obloze vidět. Vhodné pro temné čarování, ale pozor na to !!! Viz. Pravidla pro práci s magií.

 

 

 

 

 

 

Svíce:

ŽLUTÁ

Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby,

proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a

sebedůvěru.

ORANŽOVÁ

Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované

vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.

RůŽOVÁ

Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i

pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které

přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii

pro lásku) .

ČERVENÁ

Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a

a odvahou.

FIALOVÁ

Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu

nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám

v přístupu k magii.

MODRÁ

Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme.

Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny.

Používáme ji na přivolání pevného zdraví.

ZELENÁ

Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání,

plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o

štěstí obecně.

HNĚDÁPomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.

ČERNÁ

Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu

určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je

použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.

 

 

 

 

Čarujte s láskou a vždy pro dobrou věc♥♥♥

. Než začnete vyzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

 

Nikdy nezapomeňte, že motiv dává penězům energii!!!


UPOZORNĚNÍ: ! Ne pro každého jsou kouzla vhodná a ne každý je na kouzla po duchovní stránce připraven!

 

 1. A.                NOVOLUNÍ

 

Projevuje se méně výrazně než úplněk.

Nejvhodnější období pro nové začátky.

Avšak tma, která nov provází vyvolává úzkost. Je zde zapotřebí odvahy, aby člověk vstoupil na novou duševní půdu a ocenil nov jako kreativní období.

Odměnou je získání nových sil. Energie získá nový náboj a dostane novou šanci. Nejvhodnější období pro zbavení problémů, špatných návyků starých vztahů nebo překonaných myšlenek.

Tento čas se výborně hodí k postům a pročištění těla.

Všichni, kteří přišli na svět o novoluní (tj. když měsíc na obloze není vůbec vidět) nebo do tří a půl dne po něm, mají tendenci se do všeho vrhat po hlavě a většinou bez přemýšlení...

Čtvrtek : Dobrý na řešení problémů s penízky

.

18.2.2011 9:37 Lev

Úplněk

Měsíc v úplňku je nejplnější a nejplodnější. Je zastoupen bohyněmi Eset, Seléné a Dianou, symbolizuje plodnost, hojnost a osvícení. Je to Měsíc mocné ženské síly, plodivý, ten, který podněcuje semena k růstu. Měsíc v úplňku lze žádat, aby dal plodnost polím stejně jako plodnost tělu a bezpečí při plavbě. Nejmocnější dny jsou tři dny před úplňkem a v den úplňku.

Při obřadech úplňku velekněžka nakreslí posvátný kruh, ve kterém zaujme pozici pentagramu a přijímá měsíční energii. Ztělesňuje velké mysterium ženství. Když se nabije energií úplňku, může dovršit další cyklus ve svém životě i v životě své komunity.

Úplněk je také znám jako doba šílenství nebo náměsíčnictví. Mocná měsíční energie může vyvolat epileptický záchvat nebo zvýšit pravděpodobnost nehod. Lidé pod vlivem Měsíce jsou zranitelní, citlivější a neklidní.

Měsíc ve Lvu – velké obřady, tvořivost, sex, vášeň

Úspěšný Rituál při čarování s láskou Svatava

 

 

 

I.              Hlubinná regresní terapie
Něco z historie...

 

"Všichni se vrátíme, právě tato jistota dává životu smysl."
Gustav Mahler

 

 •    Reinkarnace - opětné vtělení, převtělování, návrat do fyzického těla, znovuzrození. Výraz reinkarnace doslova znamená "opakovaně do masa".
    Tímto tématem se zabývá celá řada badatelů, kteří se snaží staré pravdy o člověku postavit do nového světla a hledat jeho vlastní podstatu. Již staří Řekové říkali „poznej sebe sama“.
    Většina dnešních křesťanů dnes již vůbec neví, že církev kdysi brala reinkarnaci zcela vážně.
    Údajně v roce 325 byl svolán koncil do Niceje, na kterém měla být vymezena a definována křesťanská ortodoxie. Od té doby rozhodoval mocný svazek církve a státu o tom, co je přijatelné a co kacířské. Křesťanská teologie stanovila, že jsou pouze dva životy. Jeden v těle zde na Zemi a druhý po smrti. Kvůli politické manipulaci se jim myšlenka reinkarnace nehodila. Je jen ráj nebo věčné zatracení. Křesťané viděli v převtělování hrozbu. Takoví lidé, kteří na reinkarnaci věřili, byli totiž nezávislí a svobodomyslní a s jejich podřízeností se nedalo počítat. Dali se špatně ovládat. Nechtěli se nechat zlákat sliby nebeské blaženosti po smrti, ani zastrašit hrůzami pekla. Císař Justinián dal údajně do klatby každého, kdo se hlásil k myšlence reinkarnace. Od doby konání ekumenického koncilu v Konstantinopoli roku 553 za papeže Vigiliuse se církev zříká doktríny znovuzrození. Od té doby chce církev prodávat spasení duše za odpustky. Tak se stala církev jednou z nejbohatších institucí na světě. Odpor proti tomu však byl takový, že až ve 13.století se církvi pomocí mučení a vraždění podařilo reinkarnační myšlení v západní Evropě vymýtit. Jen tajné mystické skupiny alchymistů a rosikruciánů nesou tyto myšlenky do novověku. Technické myšlení a průmyslová revoluce rozhodně nevedou ke zvýšení zájmu o reinkarnaci. I myslitelé jako Karel Marx, Sigmund a Russell popírají existenci ducha. Nemůžeme tedy dnes očekávat, že myšlenka opakovaných zrodů přežije v naší době pouze díky pár citátům, nebo výkladem východních mystických textů.
     Reinkarnace není jen budhistickou nebo hinduistickou myšlenkou, ale je součástí celé historie lidstva. Staří Egypťané mluvili o místě blaženosti, kde duše sídlí než znovu sestoupí do světa do nového těla. Staří Tibeťané měli přesnou představu o duši, která opouští své fyzické tělo. Je to obsaženo v Tibetské knize mrtvých. Australští domorodci věří v to, že se duše mezi inkarnacemi drží v úkrytu zvaném anžea. Obyvatelé jižního Tichomoří tráví posmrtnou existenci v gušo a pak se vracejí do pozemské dimenze. Starověcí židé mají pardiš, kde pobývají než dostanou pokyny pro další život. U některých severoamerických indiánských kmenů se ten co se chtěl stát šamanem, musel rozpomenout na deset posledních životů. Druidové věřili, že když nestihnou nebo nemůžou splatit půjčený dluh, tak že se dluh vyrovná v příštím životě. Staří sumerové zabíjeli při pohřbu svého pána jeho služebníky, aby mu mohli sloužit na onom světě. V rámci hinduistických a budhistických nauk více než miliarda obyvatel Asie uznává reinkarnaci. Ortodoxní islámská, židovská i křesťanská víra sice reinkarnaci popírá, ale každé z těchto náboženství má určité frakce, které se k myšlence reinkarnace otevřeně hlásí.
 • Karma - doslova znamená činnost.
     Řídí podmínky reinkarnačního cyklu. Je to souhrn všech dobrých i zlých skutků člověka, které mají vliv jako odměna nebo trest na to, v jakém stavu se člověk opět narodí. Je to taková faktura "Má dáti a Dal". Co člověk zaseje i sklidí. Karma je souhrn příčin a následků, jež se projevují z života do života. Podle starověkých nauk se karma řídí příkazem „oko za oko, zub za zub“. Člověk dříve nebo později zakusí sám na sobě radosti a strasti, které připravoval jiným. Na druhou stranu nám to umožňuje vývoj naší duše. Je to takové sbírání zkušeností. A opakované zkušenosti vedou ke zmoudření.
 • Regrese – návrat
    Terapie pomocí regrese do minulých životů je nyní na západě uznávána mimo jakékoliv pochybnosti. Během posledních čtyřiceti let jsou ve stále větším počtu uváděny tisíce lidí do odlišných stavů vědomí, aby se zbavili svých potíží. V tomto směru jsme u nás zatím trochu pozadu.
     Každý z nás určitě zná slovo pocházející z francouzštiny „dé ja` vu“, což v překladu znamená již viděné, poznané. Je to vnitřní šok když se setkáme zdánlivě poprvé s určitým výjevem nebo jedincem. Pocit, když příjdeme na místo kde jsme v tomto životě ještě nikdy nebyli, přesto se domníváme, že ho důvěrně známe. To samé platí i o setkání s určitým člověkem, kterého vidíme poprvé v životě, přesto máme silný pocit, že ho už známe celou věčnost a že jsme ho dlouho hledali. Je to v rozporu s tvrzením, že všechny zážitky jsou jen z tohoto života.
      Zpět v čase, pomocí hlubinné regresní terapie, se lidé dostávají do rozmanitých rolí. Možné je cokoliv. Dělník se může stát dcerou bohatého sedláka, truhlář se může stát jeptiškou, sekretářka drsným bojovníkem, baletka kovářem, učitel třeba šamanem u domorodého kmene, důchodce mladíkem co se toulá po mořích, student kyprou hokynářkou, prodavačka náčelníkem a politik beznohým žebrákem. O tom všem se můžete přesvědčit i vy sami.
  Tuto terapii si pro vás připravuji na léto s láskou Svatava

 

 

 

 

 

 

Co je Shamballa 1024?                                     

Shamballa 1024 je součástí spektra univerzální (vesmírné) energie, která je známá pod názvem Reiki,  je velmi příjemná a silná . Co jsem se dozvěděla je, že  byla poprvé channelována v roce 1996 Johnem Armitage. V roce 2003 byla chanellována June Stephanson její pokročilejší verze s 1024 symboly, proto se mluví o Shamballe 1024.
  Symboly jsou na rozdíl např. Reiki Usui systému předávány pouze telepaticky v rámci 4 zasvěcení.
  Za Shamballou stojí zejména Mistr St.Garmain a další Mistři jako je Kuan Jin (v Indii znám jako Avalokitešvára - pozn.: s energií Kuan Jin je v Usui systému propojen symbol SHK, je to ženský princip který slouží právě hlavně na práci s emocemi).

 

Stejně jako v Usui systému, tak jak je v západním způsobu mnohdy velmi povrchně předáván a vyučován, Shamballa 1024 slučuje energie Nanebevzatých mistrů a andělů, energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" a Reiki do uceleného a velmi účinného systému. Nebo přesněji řečeno, Shamballa 1024 umožňuje nám lidem, kteří ve všem hledáme logiku a máme tak velké množství omezení, využít Reiki (rozuměj univerzální energii a ne jen určitý systém) co nejefektivnějším způsobem pro každého, ke komu je nasměrována, a to ve všech úrovních.


Shamballa 1024 je energie, kterou můžeme oproti Usui systému vnímat několikanásobně silněji. Můžeme - díky velkému množství symbolů a dalšímu zvýšení vibrační úrovně - protože ve valné většině praktikanti Usui Reiki nepracují do hloubky s jednotlivými symboly, nemeditují s nimi a nestudují je.

Pro cílenou běžnou práci s Reiki opravdu stačí jen dobře využívat v seminářích předávaný návod. Kdo chce ale Reiki v různých systémech dál předávat zasvěcením a pochopit princip symbolů, dřív nebo později se bude zabývat jejich studiem. (Doporučuji velmi ucelenou publikaci od Marka Hosaka  a Waltera Luebecka Symboly Reiki - velká kniha). 

 Shamballa 1024 stejně jako Usui systém a další systémy Reiki rozpouští mentální a fyzické bloky. Neřekla bych, že to je tím, že by byla Shamballa 1024 lepší. Nevím, jestli to vyjadřují správně, ale jde o vibračně hodně silný a vysoký systém, který je součástí univerzální energie a proto pro běžného praktikanta Reiki působí tak silně a proto jej tak ohromí. Jedná se ale pořád o jeden ze systémů Reiki. Systém Shamballa 1024 obsahuje již v prvním zasvěcení nepoměrně větší množství symbolů, které mají svůj specifický význam a jsou předávány mentálně do aury. Takže se nekoná žádné omezení logickou myslí ve stylu "šmarjá, tohle se nikdy nenaučím, tohle nechápu, kdy mám použít to či ono, tohle nemohu  a neumím přijmout, to se mne netýká apod...". Také nezapomeňte, že každým zasvěcením se zvyšují vibrace, ty vibrace, které máte a kterých jste vědomou prací na sobě dosáhli.

 Tím jak se tedy praktikantovi Shambally 1024 po zasvěcení velmi zvýší vibrace, se zdá, že jde o silnější a lepší energii než Usui systém. Což je zavádějící a mnoho lidí se tak domnívá, že Usui systém je jen obyčejná chudobka. Jenže nejde o to, jak "vytuningovaný" nástroj získáme, ale jak jej umíme zodpovědně používat pro svůj duchovní rozvoj, pro léčení a harmonizaci svého těla a tím zvýšení svých vlastních vibrací a pozitivní vliv na své okolí a potažmo celou matičku Zemi.

Ten, kdo do hloubky a cíleně pracuje s Usui systémem, přijde na to, že omezení, která mu brání v příjetí maximálního užitku, může  s pomocí Reiki rozpoznat, logicky uchopit omezující programy a vzorce svého chování spolu s blokovanými emocemi a právě pomocí Reiki a třeba i duchovních průvodců a andělů je pročistit a pozměnit. Takto lze pak pracovat cíleně i se Shamballou 1024.

Zpočátku po zasvěcení se zdá, se všechno ohromně zesílilo, zrychlilo, každé léčení jde šmahem. Ale jen do určité míry. Stejně jako třeba systém Usui vás i systém Shambally nutí na sobě pracovat, servíruje vám na pořad dne témata, která jsou pro váš duchovní rozvoj aktuální a pokud se jimi nehodláte zabývat, dosti citelně poznáváte důsledky své nechuti a nebo obav se čímkoli zabývat. Je to způsobeno právě silnou citlivostí a vnímavostí, kterou zasvěcením do Shambally 1024 získáme.

 Pozor, práce s tak velmi vibračně silným nástrojem  sebou tedy  nese zároveň o to víc odpovědnost vůči sobě sama a schopnost uvědomovat si předcházející lekce, jak vnitřní tak i z vnějšího světa.
  Léčení Shamballou probíhá nejvíce v aurických vrstvách, ze kterého se postupně posouvá k tělu fyzickému.

  Může léčit AIDS, rakovinu, závislosti, otravu těžkými kovy, dokáže regenerovat orgány do určitého stupně poškození, nedokáže léčit karmické nemoci nebo ty, které jsme dostali jako lekci ještě před inkarnací, nedokáže léčit nemoci v příliš pokročilém stavu či konečném stádiu, může ale stejně jako Reiki u těchto stádií pomoci zmírnit utrpení.
Vždy záleží jen na dotyčném, na jeho vědomých myšlenkách, na tom co zůstává v jeho podvědomí, na tom, co chce jeho duše, zda chce být opravdu vyléčen a nebo ne. Člověk je stvořitel a má svobodnou volbu.


Zasvěcení do Shambally 1024  

se provádí buď dálkově a nebo napřímo, obvykle 1. a 2. stupeň najednou, po určité době, kdy se praktikant Shambally 1024 naučí s touto energií pracovat a ustálí se jeho vibrace, může absolvovat zasvěcení do 3.stupně a poté do 4. mistrovského stupně. S každým stupněm zasvěcení se ukotvuje v auře 256 symbolů (odtud název Shamballa 1024 podle počtu symbolů), které se předávají telepaticky. Zvyšujě se vibrační úroveň praktikanta, nicméně je dobře získaný energetický potenciál využívat k vědomé práci nejen na léčení a harmonizaci těla ale i na transformaci - přeměně - svých nefunkčních programů a systémů přesvědčení, které se neshodují s jeho vnitřní podstatou, zdržují ho od jeho životní cesty, nedovolí mu žít co nejvíce ve spokojenosti a radosti a v souladu se sebou a druhými. Pak si zísaknou vibrační úroveň dokáže udržet trvale a nebo ji ještě zvýšit.


  Zájemci, kteří budou chtít získat naladění na Shamballu 1024  kromě zasvěcení získají na semináři návod a tipy, jak s touto energií pracovat, vše si prakticky vyzkoušejí, získají povědomí o významu odpuštění a jak jej správně chápat a hlavně používat. Tyto poznatky pak mohou tvořivě využívat po zasvěcení do dalších stupňů.

  Zasvěcením do tohoto systému práce na sobě nekončí, naopak, teprve tehdy začíná.  Energie sama za nás nic neudělá. Díky zasvěcení do Shambally 1024 získáte ještě větší citlivost, vnímavost, jemnocit a pokud jej nebudete využívat k vědomé práci na sobě a budete patřít pouze k jakýmsi sběratelům zasvěcení, budete po nějakém čase po počáteční eufórii zklamáni. Neřešené problémy, odmítání dívat se na vlastní život s vědomím vlastní volby a zodpovědnosti za všechny volby, neochota vidět věci v souvislosti se základními vesmírnými zákony - to vše nám díky zvýšené citlivosti přinese o to silnější pocity viny, křivdy, bezmoci, strachu, lítosti, smutku,...atp.

To je stejné jako s používáním  Usui systému Reiki. 

Nejlépe je, když s Reiki vědomě žijeme a nejen ji používáme na léčení. 5 životních pravidel Reiki lze stejně tak praktikovat i v systémech jiných, předávaných zasvěcením a nebo channellingem, tedy i tehdy, když jste naladěni na Shamballu 1024.
  Když se tento léčebný systém utvářel, mělo se prý za to, že je určen jen pro ty, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Systém Shamballa 1024 je pro všechny, které jakýmsi způsobem osloví a slouží jako jakási "jízdenka k duchovnímu vzestupu". Na druhou stranu jej nedoporučuji tomu, kdo nemá alespoň základní zkušenosti s vědomou prací na sobě. Silný proud energie by s ním mohl pěkně zamávat, získal by sice vysokou citlivost ale reagoval by přecitlivěle a vše co doposud odmítal ve svém životě, vztazích vidět, přijmout a co nejvíce optimálně řešit, by se přihlásilo dost bolestivě a nepříjemně a většinou najednou. 

Naše planeta Země prodělává svůj planetární vzestup, mnozí lidé chápou toto jako možnost vzestupovat s ní. Duchovním vzestupem lze nazvat vědomou práci na poznávání sebe samých, uvědomování si toho jak se chováme a jednáme ve vztahu k druhým a k sobě samým, do jaké míry jsme schopni lásky bez podmínek, tedy k přijetí všeho a všech bez podmínek, soudů, do jaké míry jsme schopni vědomě žít Radost a Pravdu a tím pádem žít Lásku. Tím zvyšujeme svou vibrační úroveň. Každým zasvěcením se nám také tato vibrační úroveň podstatně zvyšuje, ale vibrace a potažmo i to jak se cítíme po určité době po zasvěcení klesají dle míry, jak dokážeme vědomě využívat potenciál daných zasvěcením.

Zasvěcení do jakéhokoli systému za nás neudělá nic, je jen naším nástrojem. Pokud chceme něco opravit, nestačí jen vlastnit báječně vybavenou dílnu, do ní dokupovat lepší a výkonnější nástroje ale něco začít dělat. Mnohdy dokážeme s velmi omezeným náčiním opravit velice důležité věci a mít jej při ruce kdykoli, operativně a tvořivě jej používat tak, abychom v případě potřeby odstranili poruchy a závady, které nám znepříjemňují a komplikují život. Stejně je to i se zasvěceními do různých systémů, kterých je opravdu hodně a přibývají další. Jejich množství nám spokojený a kvalitní život nezajistí. O to se musíme postrat sami.

 

Pár způsobů, jak s energií Shambally 1024 pracovat, postupně přijdete na spoustu dalších:):

1. přímá práce přikládáním rukou, jak jste zvyklí třeba při reikování. Shamballa 1024 sice velice dobře působí právě při práci na dálku ale každý možná až na pár výjimek milujeme dotyk. Tím, že na nás někdo jemně položí ruce a je ochoten věnovat nám svůj čas, znamená příjemný kontakt pro tělo a dokážeme se ještě víc otevřít léčivému a harmonizačnímu spektru léčení. Sami víme, jak léčivé dokáže být pohlazení, pofoukání. Dotknete se těla a tím se dotknete i duše člověka. Proto nepodceňujte doteky, jsou základem k tomu, abychom obnovili kontakt sami se sebou, se svým tělem a skrze dotek na fyzickém těle se dostali k samotné duši.
  Ti, kdo mají naladění kromě Shambally i do Reiki a nebo jiných systémů práce s univerzální energií doporučuji na úvod vložit větičku směrem k tomu, na koho chtějí svoje ruce položit se záměrem léčení : Vezmi si skrze mne to co potřebuješ a užij to k svému užitku. Klient  skrze vás přijme přesně to, co potřebuje a platí to i pro volbu energetického spektra. Shamballa 1024 je sice silná a nádherná energie, ale "narvat" ji do každého není o zprostředkování energie ale vnucování naší vůle, která vůbec není na místě.  Pak to není ani Reiki, ani Shamballa , ani nic jiného než naše vlastní energie.

2. distanční práce-tedy práce s energií na dálku a v čase:

Tak jak jste zvyklí pracovat na dálku s Reiki, tak stejně tak pracujeme se Shamballou 1024, jen s tím rozdílem, že nepoužíváme symboly, ty které jsou potřeba, jdou k příjemci skrze nás, ale mimo naši vůli a snahu cokoli ovlivňovat a někam směrovat. Jsme zprostředkovateli. Volba je na příjemci.

Pokud léčíte, harmonizujete někoho - ale i sami sebe , můžete si dotyčného představit mezi dlaněmi, nebo jej nahradit nějakým předmětem, který jej zastoupí, fotografií, navážete mentální kontakt a když v dlaních ucítíte jemný tah energie, vložíte záměr, ať si dotyčný (nebo vy) bere tolik kolik potřebuje a užije to pro svůj největší užitek.  

Stejně tak lze velice dobře a rychle využít energii Shambally 1024 pro čištění aury, harmonizaci  a čištění čaker, zacelování trhlin v auře,  přerušení neužitečných energetických vazeb k okolí, k odvedení přivtělených duší z aury a nebo těla do Světla, k pročištění energie v jakékoli situaci tak, aby všichni zúčastnění byli nejvíc spokojení jak to je v tu chvíli možné, lze s její pomocí čistit emocionální traumata v minulosti, posilovat s ní situace v budoucnosti. Jak vidíte, tedy jako při práci s Usui systémem :)

Velkou výhodu v práci se Shamballou 1024 vidím v jednoduché a přitom velmi účinné aplikaci. Praktikanti mnohdy mudrují, co vlastně mají k příjemci "vyslat". Jaké symboly, jak dlouho, kolik,  abychom, proboha, něco nepokazili, příjemce byl rychle vyléčen a maximálně spokojen:)))) Shamballa nám toto zbytečné rozhodování ulehčuje - jaké symboly, co se bude léčit, jak se to bude léčit, o tom my rozhodovat nemusíme, jen energii zprostředkujeme. Nemůžeme tak nic ovlivňovat, kontrolovat, určovat, řídit,..:)))) Stačí, když příjemce má ochotu energii přijmout a my ochotu ji zprostředkovat. Ostatní se děje již mimo nás.  Stejně tak to funguje u práci s ostatními systémy Reiki, kde se používají vědomě symboly. Ale právě ty symboly nám mnohdy velmi komplikují život. Jsme totiž z našeho způsobu života zvyklí mít a dělat všechno rychle. Jenže zasvěcením do systému dostaneme jen nástroje. Jejich sílu, energie, je třeba neustále zkoušet, poznávat , pokud s nimi chceme vědomě pracovat. A na to velká většina praktikantů Reiki nemá  čas.  

Pokud při práci se Shamballou - ale také s Reiki a pod. budete otevření jemnému nadsmyslovému vnímání, při energetické práci k vám budou chodit jakoby náhodou různé impulzy, čemu věnovat pozornost, napadnou vás další souvislosti k problémům, které potřebujete řešit ale vnímali jste je jen z určitého hlediska, které nepřinášelo žádné řešení, přitáhnete k sobě informace a informátory, kteří vás v daném problému mohou posunout v jeho řešení dál a nebo vám s ním pomohou (pokud budete chtít). To všechno k vám přicházet, abyste díky těmto zvášeným vibracím dokázali pochopit situaci, problém z jakéhosi nadhledu a odstupu a pochopit to, co děláte někde pro sebe nevhodně. Tím že vám něco dojde, můžete se vědomě rozhodnout k jiné volbě strategie, k jinému postoji, chování, tak abyste se cítili více spokojeni a v souladu s okolím. Shamballa, ani vaše vyšší Já, ani andělé a další vaši duchovní průvodci a pomocníci nemohou udělat nic za vás, jen vám pomáhají. Vy určujete jak a s čím potřebujete pomoci. Pokud někdo nechce ani zdraví, ani soulad z jakéhokoli důvodu, má na to právo a nikdo mu to nemůže přikázat, každý máme svobodnou volbu. 

Práce se Shamballou 1024 není to, že my určujeme co se bude dělat, ale energii jen zprostředkováváme a mentálně ji nasměrujeme k potřebnému a nebo do situace. On si na nevědomé úrovni určí sám, do které oblasti energii a podporu nasměruje, co je pro něj momentálně prioritní aby se cítil nejlépe. Zvolí si vždy to, co je pro něj v ten moment nejvíc optimální.  Nám jako zprostředkovateli se může zdát,  že potřebuje třeba uzdravit pochroumané a špatně hojící se rameno a nejraději bychom mu posílali energii na rychlé zotavení a ono se děje to, že se příjemce jakoby náhodou dostane k terapeutovi, který mu s problémem umí pomoci a od kterého je schopný  pomoc přijmout, kterému bude důvěřovat a tím pádem se otevře dle svých nejlepších dispozic k vyléčení. Možná se jakoby náhodou dozví jen tak bokem v čekárně a nebo z televize něco o psychických příčinách a tak podobně. Zkrátka dostanou se k němu informace, které je schopen pochopit, vzít si z nich nějaký užitek a vyvodit osobní zodpovědnost. Kdybychom mu my udělali byť zdarma sebelepší odbornou přednášku, nebude od nás schopen a nebo ochoten obsah velmi důležitých informací vstřebat. Třeba právě proto, že jsme tou poučující osobou my.   To jen pro malý příklad.  Tady můžeme vidět i lekci pro sebe - a to o bezpodmínečném dávání bez očekávání, o schopnosti udržet si odstup od záležitostí, které nám nenáleží řešit a jakkoli do nich osobně zasahovat. COž se jednoduše říká ale hůř dělá:).

 

Při každé energetické práci je dobře vnímat svoje pocity na těle, to nám o nás dává ty nejlepší informace. Na těle jsou uloženy neprožité a zablokované emoce, strachy ,bolesti, které se po léta nabalují a víc a víc blokují tok energie . Pomocí Shambally ale také Reiki a ostatních systémů je dobře se učit vnímat lépe svoje těle a zkoumat tato místa - tím využijeme zvýšenou schopnost vnímání kterou díky přídavné energii máme a poté tyto blokády energeticky pročistit,  když pochopíme souvislosti a nebo část traumat  a s tím i programy, jakési šablony našich postojů a chování které v různých situacích používáme a  které stojí za tím, že jsme si nedovolili prožít svoje emoce a nebo něco vnímat tak jak to je, že se cítíme nepřijatelní, neshcopní a nebo jinak nepřijemně ve vztahu jak k sobě tak k okolí. Namísto uvolněné blokované energie pak je potřeba  vytvořit novou vědomou volbu a tu pocitově prožít zase na svém těle. Jinak hrozí nebezpečí, že na uvolněné místo přijde jiný pro nás nevhodný program.

 

Proto je rozdíl, když do nějaké vlastní situace posíláme jak Reiki , Shamballu a nebo jinou energii pasivně a čekáme jen že se vyčistí a my jen proplujeme - pak se sice vždy něco na chvilku vyladí ale pak se situace opakuje a možná daleko nepříjemněji. A nebo když si pošleme energii do situace kterou vnímáme jakkoli nepříjemně a zároveň hledáme řešení, jiné postoje, psotupy, co můžeme udělat my samy pro to, abychom se příště v podobné situaci cítili když ne v klidu  tak alespoň méně oslabeně. Shamballu pak můžeme použít na práci na pojmenovávání programů, které námzpsobují to, že se cítíme tak jak se cítíme, poté ji využít na jejich odstranění a posílení nové volby. Tím pak získáváme větším množství energie pro tvoření a nepotřebujeme tolik energie na popírání toho nepříjemného v nás, v tahání křivd, smutků, pocitů viny. Tenhle balast má setsakra velkou energetickou spotřebu. Pokud se zabávate úsporou energie v domácnosti, zkuste se zamyslet, dke a jak uspořit energii pro nesmyslné výdaje v našem životě a kde by mohla tato energie přinést radost a potěšení a tak se ještě násobit. 

Stejně to platí i o léčení. Pokud používáme Shamballu na léčení jakékoli nemoci, zezačátku vnímáme zlepšení a může nás to svádět k postoji, že za nás tahle super energie vyřeší všecho bolavé, nepříjemné. Jenže pokud my nezměníme někde naše myšlení, náš způsob života, žebříček hodnot, problémy se budou vracet a budou větší a větší a žádná energie nám moc nepomůže. Pokud se začneme zabávat příčinou našich problémů a začneme hledat cestu jak je pochopit a odstranit, pak se zodpovědně stavíme za svoji ochotu o zlepšení a dějí se zázraky jak v uzdravení, tak celkovém posílení. 

Občas je cesta za udzravením trochu delší, nejde to skokem, protože příčiny našich problémů tkví v programech a traumatech, která si neseme ještě z minulých životů. Spoustu programů jsme převzali od okolí a řeši je neumíme, protože nejsou naše, jen je jako vlastní prožíváme, používáme, žijeme. I zde nám energie Reiki i Shambally 1024 může velice dobře pomoci s objevováním vlasní podstaty a upevěním a stabilizací vlastní energie.

 

Příklad: Budete prožívat pocit křivdy po banální hádce s kolegou. I když půjde o hloupost, bude vás to pořád hlodat a vaše podvědomí vás bude nutit vyhrabávat ze vzpomínek všechny křivdy, které vám kolega způsobil, budete se logicky upevňovat v přesvdčení, že vy jste v tom nevinně a že za nic nemůžete, že kolega je pěkný prevít a kdesi cosi. Poté vám vylezou další vzpomínky na další lidi, kteří vám podobné křivdy zpsobili. Vaše ego vás staví do role chudinky a oběti. A ktomu vaše nálada rapidně klesá. Máte dvě volby. Uvěřit tomu a žít s pocitem, že kolega je prevít a že ještě uvidí, popřípadě že se nad to povznesete ale budete si to pamatovat a nebo se zamyslíte a dojde vám, že v každém vztahu, i kolegiálním, jste zodpovědni za svou polovinu příběhu. Můžete se začít zabývat otázkou, proč k hádce došlo, jestli se opravdu týká vás a nebo je kolega jen přetížený, má osobní problémy a prostě jen kope kolem sebe. Už to pomůže trochu poodstoupit z role chudinky a ukřivděného. Pokud zjistíte, že vy s tím problémem ani  nesouvisíte, jen jste přišli kolegovi do cesty jako první, můžete poslat Shamballu a nebo Lásku, cokoli kolegovi do situace, aby ji co nejrychleji a nejlépe jak to jde vyřešil.Nevyžaduje to nic jiného, než vyslovení tohot záměru a nebo na to jen můžete pomyslet a a energie o vysokých vibracích Lásky již směrem ke kolegovi proudí.  Můžete namítnout, že vám je houby po něm ať se stará. Na drhou stranu, přání dobrého vás nic nestojí (konečně i vám se může vždycky hodit když vám někdo přeje jen to dobré), je to pozitivní a vysokovibrační energie, která kolegovi opravdu v něčem pomůže. Klega se bude cítit líp, bude lépe spolupracovat a také se k vám jinak chovat. Tím ovliví i vás a vaši vzájemnou spolupráci a vztahy.

Pokud zjistíte že se vás situace týká, můžete začít pátrat co s tím můžete pro zlepšení situace dělat vy. Samozřejmě že vám začnou hlavou lítat myšlenky, které vás od toho budou zrazovat. Ego je velice silné. A rafinované. Můžete si uvědomit emoce, které vámi jdou ale které jste spolkli a neprožili. Pak se můžete zeptat, kde máte na těle neprožitý vztak. Tělo vám odpoví. Můžete se těch míst zeptat z jakých dalších emocí a pocitů jsou a s tím vám budou docházet i různé situace, i z dětství. Už jen to že tyto blokoané emoce naťuknete, začnou se projevovat a budou z těla odcházet, třea díky slzám, nebo budete chítt zakřičet, dupat, chodit,...energie Shambally vám pomůže aby odezněly co nejrychleji a nejméně bolestivě a místo energeticky pročistí. Pak je dobře požádat o to, co byste pro energetické posílení místa potřebovali a zas vnímat jemé informace a pocity, které k vám s energiíí přijdou. Budou vám docházet různé souvislosti které vám budou pomáhat k lepšímu nadhledu a k vytvoření nových postupů v podobných situacích. Ono se to velice špatně popisuje, popis je pořád jen v informační rovině, je to teorie. Pokud jednou prožijete určité poznání, dojde vám nesmyslnost určitého vašeho zajetého postupu a dokážete si vědomě vytvořit postup nový a víte proč si jej volíte právě tak. Je to zkušenost a víte že jste právě posoupili ve svém duchovním rozvoji o stupínek výš, jste si o to víc vědomi sami sebe a nejen svobody ale i zodpovědnosti za svoje volby v životě. Víc a víc chápete smysl a hloubku univerzálních  zákonů, které platí ať v ně věříme nebo ne.

K tomu abychom lépe chápali to co se nám děje, dokázali poznat a přiznat programy které nás nutí žít v pocitech křivdy, jako chudinky, oběti a začli svůj život vědomě měnit a utvářet tak, abychom v něm byli spokojeni víc a víc sami se sebou , ve vztazích k druhým, abychom více a více žili v radosti a život jen nepřežívali ale užili si ho, nám tedy dost dobře poslouží :


1. ochota tento stav vědomě změnit a nečekat, že se o zlepšení našeho života postará někdo druhý, ať lékař, léčitel a nebo v oblasti vztahů partner, přítel, kolega v práci. Musíme začít u sebe. Sebelítost a soucit a lítost druhých mohou sice zpočátku znít libě naším uším, ale nikam nás neposunou.


2. alespoň základní povědomí o vesmírných zákonech (také nazávaných duchovní zákony) a jejich vědomá aplikace v každodenním životě.


3. větší pozornost vůči vlastnímu tělu, které nám dává vždy a všude velice zřetelné signály o tom co se s námi děje, kolik máme momentálně energie, veškeré pocity a emoce se objevují na těle. Jejich potlačováním a ignorováním si dost přitěžujeme, naše hlava si velmi často myslí, že je důležitější než tělo. Jenže k tomu abychom realizovali to co hlava vymyslí, tělo potřebujeme a proto je potřeba, aby hlava a tělo byly v souladu. Nepřátelství vůči tělu, jeho omezením, nám nedá více energie k realizaci našich cílů, napopak.


4. třeba například naladění do Reiki a nebo jiného podobného systému (napří. Shamballa 1024), který pracuje s vesmírnou energií a energií nanebevzatých Mistrů, andělskými energiemi atd., nebo vědomá práce s energií Matky - Země, či jakýkoli jiný způsob, který využívá energii nejvyšší - energii bezpodmínečné Lásky. Tedy jakýkoli způsob, který k práci na sobě využívá Božský podůrný systém.Napsala: Simona Krásná...

 

 

 

 

Albert Einstein: Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?„

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.„

„Stvořil Bůh všechno?„ ptal se dál profesor.

„Ano, pane,„ odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu: naše činnost určuje nás samotných, tedy Bůh je zlo.„

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu vám položit otázku?„

„Samozřejmě,„ odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?„

„Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?„

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.„

Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?„

„Samozřejmě, že existuje,„ odpověděl profesor.

„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.„

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?„

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.„

Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.„

Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.

Dotazy 

 
#3178 Bridget 2020-09-29 08:51
Feel free to surf to my web-site - клещ у собаки лечение
препараты: http://vet-up.ru
Citovat
 
 
#3177 Elinor 2020-09-29 08:40
Why people still use to read news papers when in this technological globe everything is existing on net?


Here is my homepage ... fun88 ทางเข้า 2020: https://fun88officialsite.com/
Citovat
 
 
#3176 Winston 2020-09-29 08:09
Aw, this wass a very nice post. Taking the time and actual effort to produce
a very good article… but what can I say… I hesitate a lot
annd don't manage to get anything done.
https://bartlebywrite.info
buy an essay online cheap
buy an essay online cheap: https://bartlebywrite.info
https://bartlebywrite.info
Citovat
 
 
#3175 Lincoln 2020-09-29 06:56
I am really impressed together with your writing talents as neatly as with the structure in your blog.
Is this a paid subject or did you modify it yourself?
Either way stay up the nice quality writing,
it's rare to see a nice blog like this one today..


Look into my web site: dubbed hentai: https://animemoviespot.com/tvshows/overlord/
Citovat
 
 
#3174 Eunice 2020-09-29 06:35
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have
found It positively helpful and it has aided me out loads.

I'm hoping too contribute & aid other customers like its aided me.
Great job.
Bet match liv betting website: http://nodit.upol.cz/forums/users/yqemariana/edit/?updated=true/users/yqemariana/ parimatch rates
Citovat
 
 
#3173 Alisa 2020-09-29 02:54
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips onn how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem tto get
there! Thank you
перилаиз нержавейки цена site: http://www.cs.wdazone.ro/viewtopic.php?f=196&t=4420119 перила из нержавеющей стали цена
Citovat
 
 
#3172 Walker 2020-09-29 01:19
Hi, i believe that i saw you visited my weblog thus i came to return the
favor?.I am attempting to find things to improve my web site!I assume its
ok to use some of your ideas!!
стероиды в украине website: http://www.danielsanmartin.cl/mywiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C16_%D0%9E_%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_Dell_Inspiron_15_3000_Series_%D0%A1_Ubuntu провирон
Citovat
 
 
#3171 Violette 2020-09-28 22:55
I've learn some just right stuff here. Certainly price bookmarking
for revisiting. I wonder how so much effort you put to make such
a wonderful informative website.

Look at my web site: superhero fun run (http://www.freeonlinegames007.com: http://www.freeonlinegames007.com)
Citovat
 
 
#3170 Rodney 2020-09-28 22:35
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that
it's really informative. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful if you
continue this in future. A lot of people will be
benefited from your writing. Cheers!

my blog post - plaster fun time saugus (www.freewebhostingplan.com: https://www.freewebhostingplan.com)
Citovat
 
 
#3169 ociaqez 2020-09-28 20:17
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Online Amoxicillin gbt.rgni.kartarka-svatava.cz.wrl.uj http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3168 Virginia 2020-09-28 20:06
Link exchange is nothing else except it is only placing
the other person's blog link on your page at appropriate place and other person will also do similar for you.


Also visit my web page dubbed hentai: https://animemoviespot.com
Citovat
 
 
#3167 ojuzapopitohe 2020-09-28 19:55
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Amoxil Dose For 55 Pounds wlj.cvca.kartarka-svatava.cz.cjz.fb http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3166 Mandy 2020-09-28 19:43
WOW just what I wass searching for. Camme here by searching
for betting michezo online
webpage: https://ultrapedia.org/wiki/index.php/Chapisha_N36:_KuhusuJinsi_Ya_Kuamua_Akaunti_Ya_Kueneza_Fedha_Kueneza_Fedha
Citovat
 
 
#3165 Roxanna 2020-09-28 19:06
Thanks for finally writing about >Denní úvahy
Citovat
 
 
#3164 Cleo 2020-09-28 18:08
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and noww each time a
comment is added I get three e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove people from tht service? Bless you!My site at home forehead wrinkle treatment (Katja: http://www.touming.net/space.php?uid=1992&do=blog&id=3215)
Citovat
 
 
#3163 Indiana 2020-09-28 17:33
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog.
A fantastic read. I'll definitely be back.

Also visit my web page ... สมัครfun88; Janna: https://theculinarywiki.com/index.php/User:LettieB323685486,
Citovat
 
 
#3162 Bertha 2020-09-28 17:13
online casino online baccarat game
play bingo: http://auplaycasino.com/
playing internet gambling
Citovat
 
 
#3161 Adrian 2020-09-28 17:03
Hello to all, how is all, I think every one is getting more
from this website, and your views are nice in favor of new people.


Also visit my web page ... fun couples quiz: https://lc-s.co/n0mCc
Citovat
 
 
#3160 Ada 2020-09-28 16:54
Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this information together.
I once again find myself personally spending
a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still
worthwhile!

my homepage - play free slot machines
for fun only: https://lc-s.co
Citovat
 
 
#3159 Demi 2020-09-28 16:48
You've made some really good points there. I looked on the net to find out
more about the issue and found most individuals will go along with your views on this
site.

Feel free to surf to my blog ... fun things to
do in austin tx: https://lc-s.co/9TZbm
Citovat
 
 
#3158 Steven 2020-09-28 16:33
This article is genuinely a fastidious one it helpos new net people, who are wishing in favor of blogging.


Alsoo vist my ite dedicated servers definition - Heidi: http://home.mokao123.com/space.php?uid=4766&do=blog&id=10255 -
Citovat
 
 
#3157 Johnny 2020-09-28 15:24
My family members every time say that I am killing my tkme here at web, however I know I am getting familiarity everyday by reading thes nice
content.

my web blog :: master of mentalism magic of the mind: http://www.alpq.me/space.php?uid=968&do=blog&id=818
Citovat
 
 
#3156 Houston 2020-09-28 13:46
vEdi USt wAJ IshJ knU VSI: http://bitly.com/3kKEP2O zoyk YCS HLG
Citovat
 
 
#3155 Van 2020-09-28 13:42
Fantastic site. Plenty of useful information here. I am sending it to several buddies ans also sharing
inn delicious. And naturally, thanks to your effort!

Feel frree to visit my web blog - aşk acısı: https://bit.ly/ask-acisi-ask-acisi
Citovat
 
 
#3154 Rodger 2020-09-28 13:39
You can certainly see your expertise in the article you write.
The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they
believe. All the time follow your heart.

Here is my web page fun places to
go in cleveland: https://lc-s.co/bLmec
Citovat
 
 
#3153 Mahalia 2020-09-28 13:15
Hi it's me, I am also visiting this web page
regularly, this website is genuinely pleasant and the
people are truly sharing good thoughts.

Here is my site ... fun holiday beach resort negril jamaica: https://lc-s.co/0OeQt
Citovat
 
 
#3152 Tessa 2020-09-28 10:53
XjuL wjA luZ kfen Qux JAd: http://bitly.com/36dVYOq ZWzF VPK
HWt
Citovat
 
 
#3151 Ross 2020-09-28 09:38
You can definitely see your skills within the article you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who
aren't afraid to mention how they believe. At all times follow
your heart.

Here is my blog post - fun photoshop tutorials: https://lc-s.co/
Citovat
 
 
#3150 Roosevelt 2020-09-28 08:58
This blog was... hoow do I say it? Relevant!!

Finally I have found something which helped me. Many thanks!

анаболические стероиды web site: http://wiki.ndf.taklia.com/index.php?title=%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%91%C3%91%E2%80%9A62_%C3%90%C5%BE_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%91%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2_%C3%90%C3%90%C2%B0_%C3%90%C5%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BC
атлет
Citovat
 
 
#3149 Lanora 2020-09-28 07:05
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious exprrience about
unpredicted emotions.
https://medicalschoolessays1011.weebly.com/blog/how-to-turn-in-a-custom-written-essay-and-dont-get-caught
paper writing help
paper
writing help: https://medicalschoolessays1011.weebly.com/blog/how-to-turn-in-a-custom-written-essay-and-dont-get-caught
http://site-3013481-4176-9805.mystrikingly.com/
Citovat
 
 
#3148 Lilliana 2020-09-28 06:24
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;
) I am going to revisit once again since i have bokok marked
it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

https://termpapersandessays5251.weebly.com/blog/my-paper-writer-15-discount-code
paper writers
paper writers: https://termpapersandessays5251.weebly.com/blog/my-paper-writer-15-discount-code
http://site-2969484-5044-959.mystrikingly.com/blog/here-is-what-i-understand-about-write-my-paper-4-me-reviews
Citovat
 
 
#3147 Zoila 2020-09-28 06:07
Hello! I simply would like to give you a big thumbs up for the excellent info you've got right here on this post.

I am returning to your website for more soon.

Here is my webpage ... fun drinking games for 2: https://lc-s.co/bLmec
Citovat
 
 
#3146 Starla 2020-09-28 06:03
list of the best online casinos: http://norskebestecasino.com/ casino for
cash
online slot machines: http://bonusspilcasino.com/
direct casino merchant bank visa
Citovat
 
 
#3145 Ralf 2020-09-28 05:32
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to
this excellent blog! I suppose for now i'll
settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will share this site with
my Facebook group. Chat soon!

Also visit my homepage ... annas fun house: https://lc-s.co/umLmp
Citovat
 
 
#3144 Antonia 2020-09-28 04:23
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it

Feel free to surf to my homepage :: fun valentines
gifts: https://lc-s.co/qPpuy
Citovat
 
 
#3143 Louanne 2020-09-28 04:14
No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.


Here is my web-site :: fun places to
go in southern california: https://lc-s.co/
Citovat
 
 
#3142 Rosella 2020-09-28 03:46
Hi there Dear, are you truly visiting this web page daily,
if so afterward you will without doubt take pleasant knowledge.


Also visit my web blog fun things to do at night near me: https://lc-s.co/6oLqi
Citovat
 
 
#3141 Zack 2020-09-28 02:00
I got this web site from my pal who informed me on the
topic of this web site and now this time I am visiting this web page and reading very informative content at this place.


Stop by my website: fun and games movie: https://lc-s.co/AOpjS
Citovat
 
 
#3140 Ted 2020-09-28 01:07
I read this post completely regarding the resemblance of newest and preceding technologies, it's awesome article.


Feel free to surf to my blog :: casual fun: https://lc-s.co/
Citovat
 
 
#3139 Timothy 2020-09-27 23:51
Useful info. Lucky me I discovered your website
unintentionally , and I'm stunned why this coincidence didn't
took place in advance! I bookmarked it.

Here is my web blog; fun guns to shoot: https://lc-s.co/0OeQt
Citovat
 
 
#3138 Mikki 2020-09-27 23:11
Exceptional post however , I was wanting to know if you could
write a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.
Cheers!

Also visit my blog - pump up the
fun: https://lc-s.co/Gp3B2
Citovat
 
 
#3137 Augustus 2020-09-27 23:08
After looking at a number of the articles on your web site,
I truly appreciate your way of blogging. I book-marked it to my
bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
Please check out my website as well and tell me your opinion.

Look into my webpage loving you is
fun: https://lc-s.co/
Citovat
 
 
#3136 Buddy 2020-09-27 22:57
It's amazing in support of me to have a website, which
is helpful designed for my know-how. thanks admin

my webpage ... california fun facts: https://lc-s.co/umLmp
Citovat
 
 
#3135 Launa 2020-09-27 21:10
Nice response in return of this matter with solid
arguments and describing the whole thing concerning that.Here is my web site; odyssey fun world in tinley park: https://lc-s.co/QrugG
Citovat
 
 
#3134 Latasha 2020-09-27 20:49
Hi, I would like to subscribe for this web site to get hottest updates, thus where can i do it please assist.my webpage - fun technology: https://lc-s.co/AOpjS
Citovat
 
 
#3133 Dorine 2020-09-27 18:58
Spot on ith this write-up, I absolutely believe that this website needs a great deal
more attention. I'll probably be returning too see more, thanks for the info!

станозолол site: http://www.uncannyvalleyforum.com/discussion/94094/zametka-n29-vred-steroidov-7-samyh-opasnyh-sinteticheskih-anabolikov-bez-toksinov стероиди
Citovat
 
 
#3132 Celina 2020-09-27 16:26
Hi, after reading this amazing article i am also glad to share my knowledge
here with colleagues.

my website fun things
to do with your dog: https://lc-s.co/0OeQt
Citovat
 
 
#3131 Kristi 2020-09-27 14:38
Simply desire to say your article is as
amazing. The clearness in your post is just great and i can assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission allow me to grab
your feed to keep up to datte with forthcoming post.
Thanbks a million and please continue the rewarding work.

спортивная медицина site: http://gthomas.net/doku.php?id=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_n13_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_webex_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83 халотест
Citovat
 
 
#3130 Israel 2020-09-27 11:37
I'm really enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
for me to come here and visit molre often. Did you hiire out
a dsigner to create your theme? Fantastic work!


виагра web page: http://sindicatodechoferespichincha.com.ec/index.php/component/k2/itemlist/user/7377633 анаболіки
Citovat
 
 
#3129 Austin 2020-09-27 10:00
Gfxc wPu bCk PnXD tnM VRH: http://bitly.com/36mVFB1 mBuh
ibg LzP
Citovat
 
 
#3128 Elvis 2020-09-27 09:58
When I initially commented I clicked thee "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a
comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Thanks!

Review my web site ... best forex trading
system ever: http://941Wan.net/member/space.php?uid=6136&do=blog&id=5702
Citovat
 
 
#3127 Muriel 2020-09-27 06:09
Attractive section of content. I just stumbled upon your site: http://giftening.jetwolf.com/discussion/23562/post-id18-pro-kontrolnyy-spisok-iz-5-shagov-dlya-kazino-leovegas and in accession capital to assert that I
get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to
your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

site
Citovat
 
 
#3126 Hildegard 2020-09-27 05:48
I know this web page presents quality dependent
content and extra information, is there any other
web page which offers theese things in quality?

my web blog fifa 14 ultimate team tutorial (Gretta: http://home.kmitl.cn/space.php?uid=3881&do=blog&id=4081)
Citovat
 
 
#3125 Aida 2020-09-27 05:12
Yes! Finally something about heads up head shop (https://chimneyhillpizza.com/: https://chimneyhillpizza.com/).
Citovat
 
 
#3124 Retha 2020-09-27 03:28
Every weekend i used to visit this web site, for
the reason that i want enjoyment, as this this site conatiuons genuinely good funny material too.


My website; hca fit Price: http://www.trikke-china.com/uh/space.php?uid=12456&do=blog&id=10734
Citovat
 
 
#3123 Bernadette 2020-09-26 20:27
I'm truly enjoying the deswign and layolut of your site.

It's a very easy on the eye whiich majes it much more pleasant for me to come here
and visit more often. Didd you hire out a designer to create your theme?

Excellent work!
https://collegeadmissionessayhelp699.blogspot.com/2020/09/writing-services.html
cheap dissertation writers
cheap dissertation writers: https://collegeadmissionessayhelp699.blogspot.com/2020/09/writing-services.html
https://orderanes56.tistory.com/17
Citovat
 
 
#3122 Edgardo 2020-09-26 20:20
This paragraph will help the internet people for building up new weblog or even a weblog from start to end.


Also visit my web page :: law of attraction tips sarah lancaster: http://echelon.perxadvantage.com/Default.aspx?tabid=7134&userId=70855
Citovat
 
 
#3121 Corinne 2020-09-26 14:12
Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you're a great
author.I will remember to bookmark your blog and definitely
will come back someday. I want to encourage you to definitely continue
your great work, have a nice holiday weekend!
https://comprarcialis5mgonline.com/marca-cialis-professional-20-mg.html
farmacia italiana online cialis: https://comprarcialis5mgonline.com/marca-cialis-professional-20-mg.html
Citovat
 
 
#3120 Boyd 2020-09-26 13:28
Undeniably imagine thatt that you said. Your favourite justification seemed to be at the internet the simplest factor too consider of.
I say to you, I definitely get irked whilst people consider issues
that they plainly don't realize about. You managed to
hit the nail upon the highest as neatly aas defined out the entire thing without having side effect , other people cann take a
signal. Will likely be again to get more. Thank you

my website forex trading software reviews [Indira: http://www.trikke-china.com/uh/space.php?uid=3216&do=blog&id=2648]
Citovat
 
 
#3119 Clark 2020-09-26 10:36
My brother recommeended I might like this blog.
He was entirely right. This post actually made my day.

You can not imagine simply how much time I had spent for this
information! Thanks!

My site :: bqool amazon: http://New.Urbanchina.org/space.php?uid=1146041&do=blog&id=586870
Citovat
 
 
#3118 Otilia 2020-09-26 08:34
Wow, superb blog layout! How long havve you bern blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the
content!

Feel free to visit my webpage - Clearpores Facial System Review (Jan-Van-Eijck.Nl: http://jan-van-eijck.nl/component/k2/itemlist/user/18914)
Citovat
 
 
#3117 Nikole 2020-09-26 06:21
viagra buy https://silviagen.com - viagra para hombres
cheapest generic viagra
non prescription viagra price for viagra: https://silviagen.com order viagra
Citovat
 
 
#3116 Paul 2020-09-26 04:44
My coder is trying to convince me to movbe to .net from PHP.
I havee always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none thee less. I've ben using WordPress on a number oof websites for about a year and am worrioed about
switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress
posts into it? Any help woul be greatly appreciated!


Also visit my pag - does prosolution pills really
work: https://forums.popreach.com/member.php?u=7766587
Citovat
 
 
#3115 Larry 2020-09-26 04:18
Awesome issues here. I am very satisfied to look your article.
Thank you a lot and I'm taking a look ahead
to tkuch you. Will you please drop me a e-mail?
займ под залог недвижимости web site: https://freestyler.ws/forum/profile/discussions/HeathOrteg
срочный выкуп недвижимости киев
Citovat
 
 
#3114 Ellie 2020-09-26 03:28
It's remarkable fօr me too havе a site, which іѕ helpful in favor օf my experience.

tһanks admin

Cheeck out mʏ web ρage - free ᴠ bucks: https://www.lynchburgva.gov/sites/default/files/webform/Lammy-fortnite-how-to-get-free-v-bucks-season-9-g4i4n5o2.pdf
Citovat
 
 
#3113 Tania 2020-09-26 02:04
Hello would you mind letting mee know which hosting company you're
working with? I've loaded your blog in 3 different weeb browsers and
I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good web hodting provider at a ffair price?
Thanks a lot, I appreciate it!
web
page: https://ultrapedia.org/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N48_:_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
Citovat
 
 
#3112 Napoleon 2020-09-25 23:04
Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend
your website, how could i subscribe for a weblog web site?
The account aided me a applicable deal. I
were a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant
clear concept

My web-site w88: http://fun88asia-worldcup2018.com/
Citovat
 
 
#3111 Sebastian 2020-09-25 22:44
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know wwho you are but certainly you
are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!


My website: bing seo webmaster tools (Katrina: https://www.crackingdrupal.com/errata/improve-your-business-specific-search-engine-optimisation-methods)
Citovat
 
 
#3110 Chu 2020-09-25 21:56
Wheen someone writes an psragraph he/she keeps thhe image of a user in his/her
mind thbat hoow a user can know it. Thus that's why
this post is amazing. Thanks!
web site: http://lncmi-g.grenoble.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fbrahminexperts.in%2F&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr election betting 2019
Citovat
 
 
#3109 Susana 2020-09-25 16:23
I'm extremely inspired together with your writing abilities and
also with the structure on your blog. Is this a paid topic or did you
customize it yourself? Anyway stay up the nice high
quality writing, it's uncommon fun things to do atlanta: http://geekgirlsnightout.com/membership/members/rubinborup57/activity/3347398160276066776/
look a nice weblog like this one today..
Citovat
 
 
#3108 Kevin 2020-09-25 14:28
I intended too put you one tiny note to
help give many thanks over again for these great basics you have shown in this case.
It was quite unbelievably open-handed with you to
offer without restraint what exactly most people
could have supplied for an ebook to end up making some money for themselves, particularly now that you could possibly have tried it if you desired.
The good ideas additionally worked to become a easy way to comprehend some people have a similar fervor just as my personal own to know the truth somewhat more in respect of this issue.

I think there are lots of more pleasurable situations ahead for many who take
a look at your blkog post.

My webpage; lucid dream Music 9 secons: https://zarulim.com.ua/user/PrincessBouie/
Citovat
 
 
#3107 Kraig 2020-09-25 08:51
I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether
this post is written by him as nobody else know such detailed about my
difficulty. You are amazing! Thanks!

Here is my site fun things
to do in ogden: http://c4classifieds.com/uae/author/Josephineisp215
Citovat
 
 
#3106 Giuseppe 2020-09-25 08:32
Good Afternoon:) I am a financially struggling
university student сurrently studying Filmm Ꮇaking aat Guildhall School оf Mussic
annd Drama. Ι'm escorts in brentwood: https://glamourescorts69.com/ the
midst оf starting work aѕ аn escort. Would you recommend it?
Ιs it a good way οf making money? I have already listed mysеlf on https://glamourescorts69.com:) Can anyߋne at kartarka-svatava.cz ѕuggest any upmarket escort agencies οr directories?
xox
Citovat
 
 
#3105 Stevie 2020-09-25 08:12
Attractive component to content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
Any way I'll be subscribing for your feeds and even I achievement you get entry fun pics to draw: http://kasrpsychiatry.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=237181 persistently rapidly.
Citovat
 
 
#3104 Mellisa 2020-09-25 07:21
It's wonderful that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our discussion made at
this time.

My blog post - fun gifts for boys: http://cmmdjournalism.com/members/regret0cheque/activity/531/
Citovat
 
 
#3103 Edgar 2020-09-25 05:39
I need to to thank you for this fantastic read!! I certainly
loved every bit of it. I have got you saved as a
favorite to look at new things you post…

Here is my web page: sun & fun lagoon: https://www.seoservicesforbusiness.com/seo-services-in-smithville-texas/
Citovat
 
 
#3102 Cristine 2020-09-25 05:34
Hey Guys:) Ι am a financially struggling uni student ϲurrently studying Social Ꮤork ɑt University College ᧐f Estate
Management. Ι'm in thhe midst ߋff starting ᴡork as an escort.
Wоuld youu recommeend іt? Is it а gooԀ way օf mɑking money?
Ι have already listed myself օn https://glamourescorts69.com:) Can someⲟne aat kartarka-svatava.cz ѕuggest any decent escort
girl milton Keynes: https://glamourescorts69.com/ companies οr directories? xox
Citovat
 
 
#3101 Jerome 2020-09-25 00:11
With havin so much content and articles do you ever run intoo any problems of
plagorism or copyright violation? My website has a lot of
unique content I've either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping iit up all
over the web without my permission. Do you know any techniques to help reduce contnt from being stolen? I'd
definitely appreciate it.

Feel free to visit my web sire traffic travis trial - Satsharing-sat.Com: https://satsharing-sat.com/entry.php?3224-Attract-More-Guests-To-Your-Site-Because-Of-Seo -
Citovat
 
 
#3100 Margret 2020-09-24 23:24
Nice blog here! Also your site loads up fast! What ost are you
using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol
web site: http://forum.edenrising.com/discussion/128372/article-about-cs-go-rates bet match betting
Citovat
 
 
#3099 Julie 2020-09-24 15:34
Its like you readd my thoughts! You appear to understand a lot approximately this, like you wrote the
guide in it oor something. I think that
you just can doo with a few p.c. too drive the messge home a little
bit, but other than that, that is fantastic blog. An excellent read.
I will certainly be back.

Feel free to visit my page; computer desks (Elouise: http://rust.freelan.biz/index.php?subaction=userinfo&user=TerrenceTancred)
Citovat
 
 
#3098 Ila 2020-09-24 15:29
This dexign is wicked! You certainly knbow
how too keep a reader entertained. Between your wit andd your videos, I was
almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful
job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, hoow you presented it.

Too cool!

my blog post ... fast charge battery chargers (Lloyd: https://forwarder.gapviet.com/blog/7722/top-tips-on-vehicle-fix/)
Citovat
 
 
#3097 Luis 2020-09-24 15:13
best bonuses casino slots online: http://belgspeelcasino.com/
poker online: http://doubleucasinos.com/
best online casinos for canadian players
Citovat
 
 
#3096 Neva 2020-09-24 10:25
After I initially left a comment I appear
to have clicked thhe -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a
commwnt is added I receive folur emails withh the exact same comment.
Is there an easy method you are ablke to remove me from that
service? Thank you!
https://writinganessay.info/
writing an argumentative essay
writing an argumentative
essay: https://writinganessay.info/
https://writinganessay.info
Citovat
 
 
#3095 Jolene 2020-09-24 10:07
Hi everybody, here every person iss shring such familiarity, thus it's
pleasant to read this blog, and I used to pay a quick visit
this weblog everyday.
https://writeanessayforme.info/992-buying-a-college-essay.html
buy essay online cheap
buy essay online
cheap: https://writeanessayforme.info/992-buying-a-college-essay.html
https://writeanessayforme.info/
Citovat
 
 
#3094 Albert 2020-09-24 09:22
This design is spectacular! You most certaily know how to keep a
reader amused. Between you wit and your videos,
I was almost moved to start my own bloig (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I reallly enjoyed what you had to say, and more than that,
how yyou presented it. Too cool!

my web site :: orgasm arts: http://www.sopcich.com/UserProfile/tabid/42/UserID/14883/Default.aspx
Citovat
 
 
#3093 Merri 2020-09-24 07:26
I've been surfing on-line greater tuan 3 hours lately,
buut I never found any fascinating article like yours.
It iis pretty worth eenough for me. In my opinion, if all sit owners and bloggers mde excellent content material
as you probably did, the internet can be a lot more helpful than ever before.


My web site ... insomniac events twitter: http://jcomstory.iptime.org/xe/QA/628031
Citovat
 
 
#3092 Lorena 2020-09-23 23:49
Thanks for the good writeup. It in truth used to be a amusement account it.

Glance advanced to more added agreeable from you!
However, how could we keep in touch?

my page; w88: https://www.w88hn.vip/
Citovat
 
 
#3091 ixiligu 2020-09-23 21:32
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Dosage For Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online pwq.jvmg.kartarka-svatava.cz.czz.wu http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3090 uyutayihe 2020-09-23 20:57
Buy Amoxicillin Online: http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ Amoxicillin Online zew.naac.kartarka-svatava.cz.wgc.lp http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3089 eqjaovienu 2020-09-23 14:36
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500mg Amoxil oea.jwiu.kartarka-svatava.cz.fpu.wr http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3088 uvofatuhimuum 2020-09-23 13:45
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Buy Amoxicillin Buy Amoxicillin Online wqp.jtjg.kartarka-svatava.cz.tvv.ct http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3087 Zac 2020-09-23 13:09
Our top papper writting service is aimed at college students
across all academic levels.
https://buy-essay-services.com/write-my-essay
essay help
write
my essay: https://buy-essay-services.com/write-my-essay
https://buy-essay-services.com/write-my-essay
write my essay
Citovat
 
 
#3086 Weldon 2020-09-23 12:55
This post presents clear idea for the new people of blogging,
that truly how to do blogging and site-building.

Feel free to surf to my website - drain cleaner baking soda vinegar
salt: http://www.ilevis.cn/home.php?mod=space&uid=487287&do=profile&from=space
Citovat
 
 
#3085 Rita 2020-09-23 12:37
Helpful info. Fortunate me I discovered your site by chance, and I'm surprised why this twist of fate didn't
came about in advance! I bookmarked it.
https://buycustomessay.info
essay writing service canada
essay writing
service canada: https://buycustomessay.infoThis is a beautiful picture with very good light-weight :
-D
https://bartlebywrite.info/
essay writing service canada
legit essay writing service redditThis is a beautiful picture with very good light-weight :
-D
https://buycustomessay.
https://helpwriting.info
Citovat
 
 
#3084 Jerold 2020-09-23 12:24
I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Didd
you build thiks web site yourself? Please reply back as I'm trying tto create my very own blog and would lofe to learn where you got this from oor exactly what thee theme is named.
Thnk you!
спортсмен homepage: http://wiki.brenchies.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N47_-_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%98_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE._%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 халотест
Citovat
 
 
#3083 Jerri 2020-09-23 11:17
What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity about unexpected emotions.


Also visit my web-site: fun android games: http://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=400605
Citovat
 
 
#3082 Justin 2020-09-23 10:39
I am extremely impressed with your writing
skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like
this one nowadays.

my web page :: JustAnime: https://animemoviespot.com/tvshows/attack-on-titan/
Citovat
 
 
#3081 Bobby 2020-09-23 09:52
A fascinating discussion is definitely worth comment.
I believe that you need to write more on this subject, it may not be a taboo
matter but typically people don't talk about such issues.
To the next! Many thanks!!
web site: http://betwin88.co/bw/profile.php?id=616374 match match bets
Citovat
 
 
#3080 Nate 2020-09-23 09:21
Cоuld somone recommend ɑ Tamanu Oil Batth and Мy Sparkling
Diary - Beauty Business Directory: https://mysparklingdiary.com/ manufacturer? Ƭhank ʏou xx
Citovat
 
 
#3079 Tom 2020-09-23 07:40
I blog quite often and I genuinely thank you for your content.

This great article has truly peaked my interest.
I willl take a note of your blog and keep checking for
new information aboout oce per week. I subscribed to
your RSS feed too.
https://sites.google.com/view/essaywriting572/the-undeniable-reality-about-essay-topics-on-welfare-and-poverty-that-nobod
write my essay today
write my essay
today: https://sites.google.com/view/essaywriting572/the-undeniable-reality-about-essay-topics-on-welfare-and-poverty-that-nobod
https://casestudywriters83.weebly.com/blog/essay-topics-how-to-choose-the-right-essay-topic-for-your-history-paper
Citovat
 
 
#3078 Donnie 2020-09-23 01:17
Our top essay writing service is aimed at school students across all academic levels.

https://buy-essay-services.com/
write my essay
essay services: https://buy-essay-services.com/
https://buy-essay-services.com
essay services
Citovat
 
 
#3077 StalTrolo 2020-09-22 23:58
cashman casino slots cashman casino slots slots games free casino slot games http://onlinecasinouse.com/# - big fish casino
Citovat
 
 
#3076 Jessika 2020-09-22 22:42
You have mmade some really good points there. I looked on the nett to
find out more about the issue and found most individuals will go along
with your views on this website.

Here is my blog post webpage: https://blackdiamond-casino.com/forum/profile.php?id=355746
Citovat
 
 
#3075 axurevoko 2020-09-22 21:40
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules ici.ixbv.kartarka-svatava.cz.dnk.tc http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3074 iotodos 2020-09-22 21:19
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin Online pgt.bawt.kartarka-svatava.cz.nvw.xa http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#3073 Rogelio 2020-09-22 21:18
I like looking through and I believe this website got some really utilitarian stuff on it!


my site :: thuong hieu obagi (hitommy.net: http://hitommy.net/xe/SoccerWorld/868698)
Citovat
 
 
#3072 William 2020-09-22 20:51
Hello, i think that i noticed you visited my site thus i got here to ?go back the prefer?.I'm trying to to find issues to enhance gioi
thieu ve my pham obagi - https://maeesta.com/: https://maeesta.com/forum/index.php?action=profile;u=4200 - site!I assume its good enough to
use a few of your concepts!!
Citovat
 
 
#3071 Carri 2020-09-22 19:54
Hi there everyone, it's my first visit at this website, and paragraph iis
in faxt fruitful designed for me, kee up postkng sucfh articles.


My homepage - superior singing method
rar: http://www.mywebsitesubmissions.com/articles/22769-information-and-facts-you-have-to-know-about-open-public-discussing
Citovat
 
 
#3070 Vincent 2020-09-22 16:57
Hi:) I'm a financially struggling uni student ⅽurrently studying Psychology
ɑt Birkbeck. І'm in the midst off starting wߋrk as ɑn escort.
Ԝould yօu recommend it? Ιs iit a g᧐od waу օf makinbg money?
I'vealready submitted my listing on https://glamourescorts69.com. Cann ѕomeone at kartarka-svatava.cz recommnd аny
wеll-paying escort agencies aѕ well as directories?
xox

Here is myy site: uk
tranny Escorts: https://glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#3069 Etsuko 2020-09-22 15:21
I would like to express my respect for your kind-heartedness giving support to those individuals that need help on this important subject matter.
Your special commitment to getting the message all-around ended up being really helpful and has always empowered workers just like
me to achieve their targets. This warm and friendly key points signifies this much to me and somewhat more
to my pham obagi co tot khong [Nina: http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=Avoid_Tummy_Common_Natual_Skin_Care_Mistakes] mates.

Regards; from each one of us.
Citovat
 
 
#3068 Edgar 2020-09-22 13:57
Excellent blog here! Also your site loads up
fast! What web host are you using? Can I
get your affiliate link to your host? I wish my pham obagi
la thuong hieu the nao (pt7.info: https://pt7.info/index.php?title=User:RitaHovell) web site loaded up as
quickly as yours lol
Citovat
 
 
#3067 Clara 2020-09-22 13:42
Only wanna remark that you have a very decent internet site,
I like the style it really stands out.

Also visit my web page - obagi; Declan: http://www.hifi-archiv.info/Kinowiki/index.php?title=Benutzer:ElanaCamacho2,
Citovat
 
 
#3066 Felica 2020-09-22 13:12
Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i got
here to ?return the choose?.I'm attempting to to find things to improve my website!I guess
its ok to make use of a few of your ideas!!

Feel free to visit my website :: obagi (https://ocredit.com.ua/user/profile/128337: https://ocredit.com.ua/user/profile/128337)
Citovat
 
 
#3065 Nelle 2020-09-22 12:17
I wish to convey my pham obagi co tot khong - Brock: https://motihari.org/index.php?title=Why_Shouldn_t_You_Be_Using_Methods_To_Use_Rated_Anti_Aging_Skin_Maintenance_Systems, love for your generosity supporting folks who have the need for guidance on that concept.
Your very own commitment to getting the message along turned out to
be quite important and have always empowered guys
and women just like me to reach their targets.
Your own insightful help and advice indicates so much to me and extremely more to my fellow workers.
With thanks; from all of us.
Citovat
 
 
#3064 Irving 2020-09-22 12:12
It is in reality a nce and useful piece of info. I am glad that you simply shared this useful info
with us. Please stay us up too date like this. Thanks for
sharing.
https://helpassignmentwritingservice.info/what-does-peal-mean.html
law essayy writing service
law essay
writing service: https://helpassignmentwritingservice.info/what-does-peal-mean.html
https://helpassignmentwritingservice.info/
Citovat
 
 
#3063 Henrietta 2020-09-22 11:59
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism
or copyright violation? my pham obagi co tot khong (Florentina: https://sale-airmiles.ru/user/profile/26011) site
has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it looks like a
lot of it is popping it up all over the internet without my
permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I'd truly appreciate it.
Citovat
 
 
#3062 Helen 2020-09-22 11:53
I view something genuinely special in this internet site.

Have a look at my page :: thuong hieu obagi: https://mauta.or.tz/forum/index.php?action=profile;u=122241
Citovat
 
 
#3061 Brooke 2020-09-22 11:09
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you
knew where I could find a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and
I'm having problems finding one? Thanks a lot!

Feel free to visit my blog :: thuong hieu obagi (bpenterprizes.com: https://bpenterprizes.com/role-of-skin-care-in-wound-prevention/)
Citovat
 
 
#3060 Chauncey 2020-09-22 10:21
Great article! That is thhe type of information that should be shared across the
internet. Shame on Google for nott positionimg this put up higher!
Come on over and seek advice from my site . Thanks =)
https://writeessaysforme.info/?how.many.paragraphs.in.a.argumentative.essay
essay phrases used in writing
essay
phrases used in writing: https://writeessaysforme.info/?how.many.paragraphs.in.a.argumentative.essay
https://writeessaysforme.info/?how.to.write.argument.essay
Citovat
 
 
#3059 Magnolia 2020-09-22 10:09
I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.

Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to
see a great blog like this one these days.

my webpage; 출장마사지: https://wiki506.buildtools.com/index.php/User:MarcelinoVest7
Citovat
 
 
#3058 Lelia 2020-09-22 10:02
Hello, you used to write fantastic, but the last few posts
have been kinda boring? I miss your great writings.
Past several posts are just a little out of track!
come on!

Here is my web site ... thuong hieu obagi (jdorz.com: http://jdorz.com/comment/html/?274399.html)
Citovat
 
 
#3057 Christopher 2020-09-22 09:40
I blog often and I seriously appreciate your content.
This great article has really peaked my interest.
I'm going to take a note of your website and keep checking for new
details about once a week. I opted in for your RSS feed too.


Also visit my blog post ... trening: http://www.stigmatex.pl
Citovat
 
 
#3056 Collin 2020-09-22 08:35
WOW just what I was looking for. Came here by searching
for buy cheap law essay
https://collegeapplicationessaywritingservice.info
best online essay writing service
best online essay writing service: https://collegeapplicationessaywritingservice.info
https://collegeapplicationessaywritingservice.info/persuasive-essay-ethos-pathos-logos.html
Citovat
 
 
#3055 Lyle 2020-09-22 08:24
Having read this I believed it was very enlightening.

I appreciate you spending some time and effort to put this short article together.
I once again find myself personally spending a significant amount of time
both reading and commenting. But so what, it was
still worth it!

Also visit my homepage ... thuong hieu obagi (Lily: http://litmist.com/2020/09/12/the-reality-of-beauty-skin-care-products-isnt-this-seems/)
Citovat
 
 
#3054 Melanie 2020-09-22 08:11
Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where
I could get a captcha plugin for my pham obagi la thuong hieu the nao: https://ffxiv-knights-ivalice.org/index.php?title=3_Successful_Oily_Natual_Skin_Care_Ingredients_For_Clear_Skin comment form?
I'm using the same blog platform as yours
and I'm having problems finding one? Thanks a lot!
Citovat
 
 
#3053 Susanne 2020-09-22 07:59
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again since exactly the
same nearly very often inside case you shield this
hike.

Feel free to surf to my page king crab [Sherrie: http://wiki.x.pharmasecure.com/index.php?title=Cua_Nha_Vua_Gia_Re]
Citovat
 
 
#3052 Brittney 2020-09-22 07:47
Asking questions are really good thing if you are not understanding anything totally,
except this article presents good understanding yet.

https://bestessaywritingservice.info
dissertation writers uk
dissertation writers uk: https://bestessaywritingservice.info
https://bestessaywritingservice.info/
Citovat
 
 
#3051 Amee 2020-09-22 07:01
I consider something genuinely special in this website.


My web site my
pham obagi: https://documentation.ceemid.eu/index.php?title=Most_Effective_Skin_Maintenance_Systems_For_All_Skin_Types
Citovat
 
 
#3050 Jarrod 2020-09-22 01:52
We're a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our
community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have
done a formidable job and our entire community will probably be grateful to
you.

Also visit my web-site - cuoihoihungthin h: http://www.khubera.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=148656
Citovat
 
 
#3049 Tressa 2020-09-22 01:31
This website definmitely has all of the information and
facts I wanted about this subject and didn't now who to ask.


Also vieit my site: easy
diy aquaponics review: http://www.farmacjachoma.pl/index.php/component/k2/itemlist/user/118565
Citovat
 
 
#3048 Val 2020-09-22 01:11
Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a
blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the
same topics as yours and Ibelieve wee could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing rom you! Superb blog by
the way!

Feel free to surf to my web-site :: forex ea optimization software (Fidelia: http://www.aigouwu8.cc/member/space.php?uid=16374&do=blog&id=15958)
Citovat
 
 
#3047 Mia 2020-09-22 01:08
Its like you read myy mind! You seem to knokw so much abolut this, lile you wrote the book in it
or something. I thin that you could do with a few pics to drive the message home
a bit, but other than that, this is wonderfl blog.
An excellent read. I will definitely be back.

Here is my web site: roadmap to genius pdf download: http://www.webofficedirectory.com/articles/165285-the-best-way-to-give-your-memory-an-increase
Citovat
 
 
#3046 Nikole 2020-09-22 00:40
Excellent post. I was checking continuously this
blog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the last part :) I care for such information a lot.
I was seeking this certain information for a very long time.
Thank you and best of luck.
https://professionalessaywritingservice.com/easy.statistics.projects
buy essay papers
buy essay papers: https://professionalessaywritingservice.com/easy.statistics.projects
https://professionalessaywritingservice.com/definition.of.essay.writing.and.types
Citovat
 
 
#3045 Ron 2020-09-22 00:02
Right here is the perfect web site for anybody
who really wants to find out about this topic.
You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need
to…HaHa). You certaknly put a new spin on a topic that has been written about for ages.

Excellent stuff, just wonderful!

Stop by my blog: magic
submitter irctc: http://www.qhnbld.com/UserProfile/tabid/57/userId/16741435/Default.aspx
Citovat
 
 
#3044 Corina 2020-09-21 23:32
always i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this post which I
am reading now.
webpage: https://p.guail.es/advertpedia/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N35_%D0%9F%D1%80%D0%BE_10_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
Citovat
 
 
#3043 Calvin 2020-09-21 22:06
Wonderful post! We are linking to this great article
on our website. Keep up the good writing.

Heree is my blog post; long tail pro advertiser competition: http://www.eleonorajuglair.it/index.php/component/k2/itemlist/user/1910902
Citovat
 
 
#3042 Emerson 2020-09-21 21:58
Your mode of describing the whole thing in this post is actually pleasant, every one can effortlessly understand
it, Thanks a lot.

my blog cialis 20 mg: http://.uk/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Famoxicillinc.com%2F%3Eamoxicillin+500+mg+capsules%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#3041 Derrick 2020-09-21 20:13
I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or
2 images. Maybe you could space it out better?

Here is my web blog: đánh giá nhà cái: https://www.bettingtop10.com/vi/
Citovat
 
 
#3040 Lilly 2020-09-21 19:51
Thanks for the good writeup. It in reality was a entertainment account it.
Look complex to far brought agreeable from you! However, how can we communicate?


Feel free to visit my page :: cialis tadalafil: http://.fr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianmpharmacy.com%2F%3Ecanadian+pharmaceuticals+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#3039 Jacinto 2020-09-21 19:46
Hello There. I discovered your webvlog the use of msn. This is an extremely smartly written article.

I'll make sure to bookmark it and ome back to read extra of your useful info.

Thank you for the post. I'll definitelly comeback.

webpage: https://wiki.nmhamwan.org/index.php?title=%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%91%C3%91%E2%80%9A_N44_%C3%90%C5%BE_%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA_%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92_%C3%90%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%9A_%C3%90%CB%9C_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B3%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92_-_Seoblog
Citovat
 
 
#3038 Tabitha 2020-09-21 18:56
Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.

It will always be exciting to read content from other writers
and practice a little something from their sites.


Here is my web page - obagi giam gia: https://narsingdihaat.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=37638
Citovat
 
 
#3037 Darrel 2020-09-21 17:28
Very nice post and right to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you folks have any ideea where to employ some professional writers?
Thanks in advance :)

Stop by my web page obagi la gi (adsciti.com: http://adsciti.com/user/profile/96738)
Citovat
 
 
#3036 Carissa 2020-09-21 16:57
Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you
have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!

Check out my web blog remhaivan: http://www.authorstream.com/remhaivan1/
Citovat
 
 
#3035 Ignacio 2020-09-21 16:41
Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the amazing spirit.Feel free to surf to my website ... total money magnetism
scam: https://eincraft.ru/user/ToshaVelez74/
Citovat
 
 
#3034 Zulma 2020-09-21 16:40
Good waay of explaining, and fastidious piece of writing
to obtain data about my presentation subject matter, which i am going to deliver in school.


Feel free to surf to my web blog ... probettingclub com forum: http://xn----7sbxknpl.xn--p1ai/user/Rick50W2749052/
Citovat
 
 
#3033 Jaclyn 2020-09-21 15:40
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a
lot of unique content I've either authored myself or outsourced
but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
Do you know any methods to help prevent content
from being stolen? I'd truly appreciate it.

my web-site :: w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Citovat
 
 
#3032 Bridget 2020-09-21 13:09
Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm
having difficulty finding one? Thanks a lot!

Also visit my web blog ... agen idn poker: https://chhwiki.com/index.php/User:OrvilleMcRae
Citovat
 
 
#3031 Yasmin 2020-09-21 10:39
I’m not that much of a internet reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website
to come back later. Cheers

Feel free to visit my website :: niranvietnam: http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=http://oja.rtarf.mi.th/webboard/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=503382
Citovat
 
 
#3030 Eula 2020-09-21 10:35
I am extremely inspired along with your writing talents as smartly as
with the structure to your blog. Is this a paid
subject or did you modify it your self? Either way keep up the nice quality
writing, it's uncommon to look a nice weblog like this one today.Review my site ... XO SO HA NOI (Tara: https://jewsunderattack.com/index.php/User:JoesphMorrow50)
Citovat
 
 
#3029 Brock 2020-09-21 10:29
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
account it. Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?

Here is my page: XO SO CA
MAU: https://dawningempire.12gates.net/index.php?action=profile;u=59290
Citovat
 
 
#3028 Piper 2020-09-21 08:36
Howdy! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Cheers

My web site; northwest pharmacy: https://canadianpharmaceuticalsrx.com/
Citovat
 
 
#3027 Tory 2020-09-21 06:40
Woah! I'm really loving the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" betwen superb usability and visual appearance.
I must say you have done a very good joob with this.
Also, the blog loads super fast for me on Safari. Exceptional Blog!

https://orderessaycheap.com/?how.to.write.a.esay
pro essay writijng service
pro essay
writing service: https://orderessaycheap.com/?how.to.write.a.esay
https://orderessaycheap.com/?wembley.stadium.project.management.case.study
Citovat
 
 
#3026 Patti 2020-09-21 06:29
I like the valuable info you provcide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check aain here regularly. I am quite certain I
will learn many new stuff right here! Good luck forr the next!


Here is my website: Cannaleafz CBD: https://www.zeldaclassic.com/wiki/index.php/Medical_News_You_And_Your_Loved_Ones_Can_Finally_Use
Citovat
 
 
#3025 Ian 2020-09-21 06:06
Does your website have a contact page? I'm having a
tough time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.

I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.


Feel free to visit my web site: northwest pharmacy: https://canadianpharmacy-us.com/
Citovat
 
 
#3024 Jaunita 2020-09-21 05:44
Wonderful article! This is the kind of information that are meant to be shared around the net.

Shame on Google for now not positioning this submit higher!
Come on over and visit my site . Thanks =)

Here is my site ... canadian online pharmacy: https://canadianpharmacyfirst.com/
Citovat
 
 
#3023 Roxanne 2020-09-21 05:29
I was excited to find this site. I want to to thank you for ones time due to this fantastic read!!
I definitely savored every part of it and i also have you bookmarked
to look at new things on your blog.

Feel free to surf to my web site :: rx pharmacy: https://rxpharmacymsn.com/
Citovat
 
 
#3022 Lorenza 2020-09-21 05:11
Hey very nice blog!

Feel free to visit my site; passwordgenerat or: https://passwordgenerat or-free.blogspot.com/
Citovat
 
 
#3021 Margarito 2020-09-21 05:08
This is my first time visit at here and i am in fact pleassant to
read all at one place.

Feel free to visit my homepage; canadian pharmacies online: https://canadianonlinepharmacyhere.com/
Citovat
 
 
#3020 Tyrone 2020-09-21 05:00
Heya i'mfor the first tine here. I came across this board and I to find It really
useeful & it helped mme out a lot.I'm hoping to present one thing again and aid
others like you aided me.

my web page ... how a man can get larger breast - Patrick: http://promtexnika.com/user/AvisEdye63/ -
Citovat
 
 
#3019 Betty 2020-09-21 04:58
Hello to all, for the reason that I am genuinely
eager of reading this web site's post to be updated on a regular basis.
It carries nice material.

Also visit my homepage canadian viagra: https://canadianpharmacyed.com/
Citovat
 
 
#3018 Flora 2020-09-21 04:26
I like your writing style truly loving this web site.Feel free to sur to my web site fx maximal forex ea: https://www.crackingdrupal.com/errata/need-get-were-only-available-forex-these-pointers-will-help
Citovat
 
 
#3017 Kandice 2020-09-21 04:08
I am really impressed along with your writing talents
and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the nice quality writing,
it is rare to look a nice weblog like this one today..


My site :: northwest pharmacy: https://canadiantoprxstore.com/
Citovat
 
 
#3016 Debra 2020-09-21 03:54
Great article.

Have a look at my blog :: my
pham obagi: http://bu1106ucl.bimserver2.com/uclwiki/index.php?title=How_Organic_Skin_Maintenance_Systems_Can_Assist_You
Citovat
 
 
#3015 Brooke 2020-09-21 03:50
Hey there, You have done an excellent job. I will definitely digg it
and personally suggest to my friends. I am sure they will be
benefited from this website.

Feel free to surf to my homepage; noithat7ngay: http://decoratorsheaven.com/user/profile/527161
Citovat
 
 
#3014 Julienne 2020-09-21 03:38
It iis appropriate time to maske some plans for the future and
it's time to be happy. I have read this pos and if I could I desire tto
suggest you few innteresting things or tips.
Maybe yoou can write next articles refering to this article.
I want to read more things about it!
https://writingmypaper.com
essay writing service reddit
essay writing service reddit: https://writingmypaper.com
https://writingmypaper.com
Citovat
 
 
#3013 Charli 2020-09-21 02:32
Hello to all, it's really a nice for me to go to see this site, it includes valuable Information.

my page :: precision nutrition lean eating program: http://162.243.54.209//site/gin99/elgg_new/profile/FelixBauma
Citovat
 
 
#3012 Jacques 2020-09-21 01:25
An impressive share! I've just forwarded this
onto a coworker who has been doing a little homework
on this. And he in fact bought me dinnner due to the
fact that I discovered itt for him... lol. So allow me
to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spenjding time to talk about this topic here on your website.

международная регистрация торговых марок web site: http://nl.classif24.com/user/profile/6422 регистрация торговых марок
Citovat
 
 
#3011 Darrel 2020-09-20 23:39
It is the best time to make some plans for the future and it's time
to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice.
Maybe you can write next articles referring to this article.
I want to read more things about it!
https://australianessaywritingservice.info
scholarship essay writing service
scholarship essay
writing service: https://australianessaywritingservice.infoGreat images, the shade and depth of the images are breath-taking, they draw
you in as though you belong of the composition.
https://writeanessayforme.
https://persuasiveessays.info
Citovat
 
 
#3010 Joel 2020-09-20 21:06
Hi there friends, its great paragraph regarding educationand completely explained, keep it up all the time.


my website; arthritis medications for dogs side effects, Candra: https://strangebodyart.com/profile/CherylP19,
Citovat
 
 
#3009 Phil 2020-09-20 20:41
You need to be a part of a contest for one of the bestt sites onn the net.
I mokst certainly will highly recommend this site!
web site: http://cenon.hitechfusion.com/index.php?topic=2219.0 betting office
Citovat
 
 
#3008 Amee 2020-09-20 19:48
Thankfulness to my father who stated to me on the topic of this
web site, this weblog is really amazing.

My web page telefon: http://www.e-koledzy.pl
Citovat
 
 
#3007 Kala 2020-09-20 17:25
What's up it's me, I am also visiting this web page daily, this
web site is genuinely fastidious and the users are genuinely sharing nice thoughts.


Check out my website - SXCM: https://catchacoach.com/Demo/profile/HarryCbk85
Citovat
 
 
#3006 Bryce 2020-09-20 16:53
I'm gone too tell my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to get updated from hottest reports.


Feel free to surf to my blog - female film stars (Adeline: http://www.cliniqa.com/User-Profile/UserID/586257.aspx)
Citovat
 
 
#3005 Clarissa 2020-09-20 16:46
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful
info. Thanks for the post. I will definitely comeback.


Look into my web blog: recenzje komputerowe: http://www.lucore.pl
Citovat
 
 
#3004 Megan 2020-09-20 16:27
Hi there it's me, I am also visiting this website regularly, this web site
is genuinely nice and the users are in fact sharing pleasant thoughts.


Here is my blog post XSCM [Taylor: https://jirapedia.de/index.php?title=User:KeiraDobbs]
Citovat
 
 
#3003 Ofelia 2020-09-20 16:00
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could
i subscribe for a weblog website? The account helped me a applicable deal.
I have been a little bit familiar of this your broadcast
offered vibrant transparent idea

Here is my page: KQXSHN (https://tangofrosty.com: https://tangofrosty.com/How_Lotto_Winners_Spend_Money_-_Gold_Lotto_Winning_Numbers)
Citovat
 
 
#3002 Marie 2020-09-20 15:49
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this superb blog!
I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group.
Chat soon!

Also visit my web site: strainer valve: https://aemirc.ru/index.php/AdelaidaX78791837
Citovat
 
 
#3001 Theodore 2020-09-20 14:18
Hurrah, that's what I was looking for, what a stuff! existing here at
this web site, thanks admin of this web site.
https://comprarcialis5mgonline.com/marca-cialis-professional-20-mg.html
cheap cialis online canada: https://comprarcialis5mgonline.com/marca-cialis-professional-20-mg.html
Citovat
 
 
#3000 Brittney 2020-09-20 14:01
Great post.

My webpage :: my shed Plans elite scam (Video4pro.ru: http://video4pro.ru/user/AileenChowne618/)
Citovat
 
 
#2999 Winnie 2020-09-20 13:40
Hi there to all, for the reason that I am truly eager of reading tthis
blog's post to be updated on a regular basis. It includes nice material.My website - complete remote influencing training course - quinnverse.com: http://quinnverse.com/wikka/RussellcsWarnesng,
Citovat
 
 
#2998 Muoi 2020-09-20 13:04
Thete is certainly a great deal to know about this subject.
I really like all the points you made.

Havve a loo at my webpage how to lkse weight fast and easy at home for women (Rhonda: http://critcat.critlib.org/cease-falling-for-losing-weight-common-myths-advice-to-help-you-truly-lose-weight/)
Citovat
 
 
#2997 Teddy 2020-09-20 13:03
It's awesome in favor of me to have a web site, which is useful in support of my know-how.
thanks admin

my page - Cannaleafz CBD: https://wikicorp.org/index.php?title=Getting_Insurance_Quotes
Citovat
 
 
#2996 Jacquie 2020-09-20 12:34
levitra czy cialis https://cialisko.com - buy cheap cialis
tadalafil sperm count
cialis feet swelling cialis pill: https://cialisko.com cialis online polska
Citovat
 
 
#2995 Penney 2020-09-20 08:48
viagra price https://genviagara.com - viagra online us
buy generic viagra online
generic viagra without a doctor prescription viagra
soft tabs: https://genviagara.com online pharmacy canada
Citovat
 
 
#2994 inuhasoatikli 2020-09-20 05:29
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin Online zvw.rqqv.kartarka-svatava.cz.aai.sj http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#2993 etieken 2020-09-20 05:03
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin 500 Mg Dosage Amoxicillin 500 Mg sly.uxyn.kartarka-svatava.cz.ssy.an http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#2992 Rolando 2020-09-20 04:04
Нi:) Ι'm a financially strapped university student сurrently studying Physics ɑnd Astronomy ɑt Exeter.

І'm in the midst οf starting ѡork as an escort. Iѕ it a good
idea? Is itt ɑ good ᴡay of making money? I have
alrеady submitted myy listing on https://glamourescorts69.com. Ӏѕ anyone аt kartarka-svatava.cz ѕuggest аny
upmarket escort firms ߋr directories? xxx

My web site :: manchester
vip escorts: https://glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#2991 Anne 2020-09-20 03:32
Hey Guys:) I'm а financially strapped university student
presently studying Social Policy ɑt Edge Hill. Ӏ am thinkng of ԁoing ѕome escorting.
Ꮃould you recommend іt? Іs it a goоԁ way of making
money? I have aready reggistered օn https://glamourescorts69.com. Саn anyone at kartarka-svatava.cz
ѕuggest any decent escort agencies аs well as directories?
xxx

my blog :: female escorts іn bath: https://glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#2990 Donnell 2020-09-20 03:13
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for
a blog web site? The account helped me a acceptable deal.

I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered
bright clear concept

my webpage; cncritech: http://freeadvertising.freeglobalclassifiedads.com/user/profile/37824
Citovat
 
 
#2989 Boris 2020-09-20 02:13
Hello, I enjoy readikng through your article post. I like to write a little comment to support you.

web page: https://wiki.cellframe.net/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_N42_-_%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
Citovat
 
 
#2988 James 2020-09-20 02:00
Hello! I could have sworn I've visited this website
before but after browsing through some of the articles I realized it's new to me.
Regardless, I'm certainly delighted I discovered it and I'll be bookmarking it and checking back frequently!


Feel free to visit my web blog: best
drain cleaner for standing water in tub: https://gf-mp.com/index.php?action=profile;u=15853
Citovat
 
 
#2987 Victor 2020-09-20 01:21
Hi friends, ood article and nice arguments cimmented here, I am genuinely enjoying by these.


my blog post :: forex trend detector review: https://filmitv.uz/user/HaiViles6736/
Citovat
 
 
#2986 Niklas 2020-09-20 01:09
This paragraph will help the internet viewers for building up
new weblog or even a blog from start to end.

my web site: w88: http://www88-dangkyw88-vaow88.xyz/
Citovat
 
 
#2985 Kerry 2020-09-20 00:08
I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the very good works guys I've included you guys to
our blogroll.

Here is my web blog ... Cannaleafz CBD: https://dogshaadi.com/author/charmainpau/
Citovat
 
 
#2984 Christie 2020-09-19 21:30
I read this article completely concerning the resemblance of latest and earlier technologies,
it's remarkable article.

my homepage oil trading cademy (Ambrose: http://www.webreviewdirectory.com/articles/163134-nuggets-of-knowledge-for-productive-rare-metal-shelling-out)
Citovat
 
 
#2983 Krista 2020-09-19 18:08
An interesting discussion is definitely worth comment.
I think that you shuould publish more about this topic, it may not be a
taboo subject but usually people doo not talk about these topics.

To the next! All the best!!

Look into my blog what is kindle
money mastery program: http://Gulistonmtb.uz/content/stick-these-home-business-recommendations-achievement
Citovat
 
 
#2982 Eve 2020-09-19 17:01
I really like ylur blog.. vesry nice colors &theme.

Did you design this website yourself or did you hire someone to do it forr you?
Plz answer back as I'm lookinng to create my own blog and would like to find out where u got this
from. thank you

Also visit myy blog ... oram plus gum disease treatment: https://weistream.online/index.php/blog/75802/how-to-maintain-healthier-pearly-whites-via-dental-treatments/
Citovat
 
 
#2981 Holley 2020-09-19 16:27
Good day! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this post to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for
sharing!

Feel free to visit my blog post Daftar Joker123: http://www.nexiasjoker.com/situs-login-slot-game-joker123-online-nexiasbet/
Citovat
 
 
#2980 Astrid 2020-09-19 16:17
Hello there, I discovered your website by the use of
Google whilst looking for a similar matter, your
site got here up, it looks good. I've bookmarked it inn mmy google bookmarks.

Hi there, simply was aware of your blkg via Google, and located that
it's truly informative. I'm going to be careful for brussels.
Iwill appreciate when you continue this in future.
Numerous other folks might be benefited from your writing.
Cheers!

Also visit my web-site; How To boost your confidence level: http://599393.ru/user/KazukoDesantis7/
Citovat
 
 
#2979 Staci 2020-09-19 15:38
Hi there to every one, the contents existing at this site are really
amazing for people knowledge, well, keep up
the nice work fellows.

Feel free to surf to my web page sieuthihot: http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=sieuthihot01
Citovat
 
 
#2978 Dwight 2020-09-19 13:37
tadalafil vidal http://cialistores.com - canadian pharmacy generic cialis
comprar cialis en mexico
il cialis ha effetto immediato where can i buy cialis: http://cialistores.com cialis generika rezeptfrei online kaufen
Citovat
 
 
#2977 Jacquetta 2020-09-19 13:18
I am reallly impressed with your writiong talents and also
with the format on your blog. Is that this a paid subject or
did you customize it yourself? Anyway stay up the nice quality writing,
it iss uncommon to peer a nice weblog llike this one nowadays..Here is my site weight loss program nyc (Geraldine: http://www.ieeve.com/space.php?uid=127683&do=blog&id=276021)
Citovat
 
 
#2976 Mercedes 2020-09-19 12:45
Hmm iss anyone else experiencing problems with the pictures on this blkog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end or iif it's the blog.
Any feed-back would be grreatly appreciated.

Here is my web site; real-time forex signals service; Judi: http://jinrigu.com/space.php?uid=1104&do=blog&id=1513,
Citovat
 
 
#2975 iqomofawof 2020-09-19 11:03
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Buy Amoxicillin Online fwg.qdio.kartarka-svatava.cz.edy.aa http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#2974 Phyllis 2020-09-19 10:36
Ahaa, its pleasant conversation on the tooic of this post here at this weblog,
I have read all that, so at this time me also commenting at
this place.
webpage: https://www.ludicmedia.ca/wikimedia/index.php?title=Even_Without_A_Healthy_Matt_Ryan sports betting bet
Citovat
 
 
#2973 uogoceacubje 2020-09-19 10:23
http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Online Amoxicillin No Prescription zzu.jgdg.kartarka-svatava.cz.dmh.ee http://mewkid.net/when-is-xuxlya/
Citovat
 
 
#2972 Noah 2020-09-19 10:20
This piece of writing offers clear idea for the
new visitors of blogging, that genuinely how to do blogging.My blog post: cialis online: http://satworld.biz/admin/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Famoxicillinc.com%2F%3Eamoxicillin+500+mg+capsules%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#2971 Carson 2020-09-19 09:27
Thank youu for the auspicious writeup. It in fact used to be a leisure account it.
Look complex to more introduced agreeable from you! By
the way, how could we keep in touch?
webpage: http://www.111you.com/home.php?mod=space&uid=2830252&do=profile parimatch Ukraine
Citovat
 
 
#2970 Stanley 2020-09-19 08:55
I all the time emailed this blog post page to all my friends,
for the reason that if like to read it after that my contacts will too.Stop by my web blog gudang lagu pop (lagu456z.biz: https://lagu456z.biz/download/dendang-minang/)
Citovat
 
 
#2969 Darren 2020-09-19 08:16
Hello, i believe that i notced you visited my web ste
so i got here to go back the prefer?.I'm trying to to find things to
improve my website!I assume iits ok to use a few off your ideas!!


Here is my web blog best cream to minimize scars naturally,
Clifton: http://wan.nnyx.com/space.php?uid=112975&do=blog&id=318762,
Citovat
 
 
#2968 Tanja 2020-09-19 06:39
Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted
to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!


Take a look at my page SXCM (http://대표홈페이지-본사직영.net: http://xn----hv8eh9wmyd9sirjcv6fla977t8xbw8i.net/g1/1922468)
Citovat
 
 
#2967 Sarah 2020-09-19 06:14
Very good written information.It will be helpful to anyone who
tilizes it, including myself. Keep up the good work - for sure i will check out
more posts.

Here is my blog Cannaleafz CBD: https://rockfishlax.com/library/index.php/Donating_Medical_Equipment:_What_You_Want_To_Know
Citovat
 

Přidat dotaz

Jako zvláštní dárek bych ráda každému z Vás věnovala odpověď na Vámi zadaný konkrétní dotaz ohledně budoucnosti. Potřebuji znát pouze Vaše datum narození a křestní jméno.

Bezpečnostní kód
Obnovit