Denní úvahy

Aktualizováno (02 Září 2011)

Rodina a děti

Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné... prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě.

Co znamená výraz "indigové děti"?

Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.
Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.
Deset atributů, které nejlépe vystihují tento nový druh dítěte:

 • Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.
 • Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.
 • Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".
 • Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).
 • Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.
 • Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.
 • Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).
 • >Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.
 • Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").
 • Neostýchají se dát najevo své potřeby.
 • Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

  Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

 

 

Indigované děti


V poslední době se hodně mluví o indigových dětech. Pokud máte podezření, že by i vaše dítě mohlo být indigovým, zkuste následující test.
A.                Je vaše dítě indigo?
B.                
1.            Test pro děti 0-5 let
2.            

* při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
* potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie
* je jistým způsobem jiné než ostatní děti
* nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace
* k předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest
* přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti
* dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chce říct.
* první slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
* často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá
* chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost
* umí se pořádně nudit
* je to typický samotář
* ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit
* ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože  nenachází dostatečně ta rychlá správná slova
* říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět
* komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny
* má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“
* svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


* vybavují se mu situace z předchozích životů

3.             Test pro děti 6-10 let
4.            

* má jiné stravovací návyky než vy. Ví přesně co potřebuje a co chce jíst.
* stále ho něco žene vpřed, je plné nadbytečné, těžce kontrolovatelné energie
* je často příliš unavené, aby vstalo, obléklo se a šlo do školy. Jednoduše je příliš unavené na to, aby dělalo cokoliv.
* je nepozorné, nesoustředěné, vše dokáže odvrátit jeho pozornost od toho, co právě dělá
* nespravedlnost ho opravdu pobuřuje
* nereaguje na obvinění
* je tolerantní ke všem a ke všemu
* má poměrně málo strachu o sebe, ale dokáže se velmi strachovat o ostatní
* denně vás přivádí na vaše hranice, emocionálně i duševně
* má extrémní sociální cítění, diskutuje s každým, všude a vždy
* má sklon k tomu být samotářem
* tráví čas raději s dospělými než se stejně starými kamarády
* za všech okolností touží po lásce, spravedlnosti, toleranci a neodsuzování
* protestuje při každé příležitosti a má velmi silnou vůli
* nenechá se omezovat překonanými názory
* není snadné ho zkrotit, protože se cítí být králem/královnou a žádá, abychom se k němu odpovídajícím způsobem chovali
* chce znát raději pravdu než jakoukoliv lež
* často cítí, že mu jiné děti a dospělí nerozumí a že ho neakceptují
* náš materiální svět je pro něj příliš jednoduchý a příliš nudný
* miluje intenzivní, duchaplné rozhovory
* působí léčivě na jiné lidi
* nemá žádný velký vztah k materiální skutečnosti
* rozumí lidským a duševním souvislostem
* je velmi loajální a věrné rodině a blízkým přátelům, jakoby rozumělo tomu, že k sobě patří navěky
* často se cítí, jakoby na Zemi bylo na špatném místě a říká: „Chci jít zase zpátky.“
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

C.                Test pro děti od 11 let a dospělé
D.               

* nemůžete ho honit. Je to prostě nemožné
* musí se hodně pohybovat. Když se učí, je stále v pohybu nebo je hyperaktivní
* častěji trpí alergiemi a/nebo kožními vyrážkami
* někdy je po delší dobu úplně vyčerpané a nedokáže se zregenerovat
* často není dostatečně uzemněné a "vznáší se někde nad zemí"
* umí argumentovat zcela bez emocí, logicky a jistě
* nenechá se potrestat, umí si ale uložit trest samo
* dovede se extrémně vcítit do dospělých a je vášnivé, ale také silné a nezávislé
* cítí, že je kreativně a spirituálně "déle" než ostatní děti
* v obtížných situacích je velmi silné a dokáže slabším dodat odvahy
* trpí povrchností ve styku s bližními
* vyžaduje od svých bližních jasné koncepce a jasné linie
* chce abychom se k němu chovali jako k plnohodnotnému členu rodiny
* dělá většinou jen to, co samo považuje za správné
* netoleruje, když někdo rozhoduje bez něj, aniž by ho předem informoval
* odmítá většinu toho, co mu říkáme, narážíme u něj na "hluché uši"
* je otevřené čistým návrhům a poctivě míněným námětům
* požaduje od vás, abyste se ho ptali na jeho mínění a přesvědčení
* spirituálním koncepcím rozumí lépe než materiálním
* žije vnitřně podle nejvyšších  duševních principů a ideálů
* zná svou životní úlohu a netrpělivě čeká na to, až konečně "dospěje"
* ví, že se ve všech věcech nachází spirituální energie, že vše tvoří jednotu a že jsme spolu navzájem spojeniPodle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:


0 = nikdy

1 = příležitostně

2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)

3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


1.            Vyhodnocení testu

Pokud jste označovali hlavně 0 a 1, můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.

Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě.  Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.

Pokud jste si nápadně často poznačili hodnocení 3, můžete vycházet z toho, že máte v rodině „ryzí“ indigové dítě.

U dětí s hodnocením 2 a 3 je velmi důležité, abyste si udělali čas a začali přemýšlet o tom, co to pro vás znamená. Vychovávat dítě nové doby je velký úkol, který se vyplatí, pokud s tímto faktem budete zacházet vědomě. Představte si, co by se stalo, kdyby všichni rodiče indigových dětí měli tu odvahu a nechali své dítě dospět, aniž by muselo zažívat pocity úzkosti, traumata, obviňování a agrese, a tyto děti by pak za dvacet let převzaly naše vlády a jiná vedoucí místa. Měli bychom si uvědomit, jak krásný svět by nás pak v naš&ia cute; bezprostřední budoucnosti čekal.

* Jedenáct zlatých pravidel, jak vychovat šťastné indigové dítě

Láska a starostlivost jsou nejdůležitější pilíře, na kterých leží schopnost zvládnout všechny stresové stavy, výzvy a změny, které indigové dítě během svého dospívání prožívá. Těchto jedenáct zlatých pravidel se zakládá n bezpodmínečné lásce a péči.1. Vědomě začněte milovat své dítě od okamžiku, kdy ho začnete vnímat ve svém těle (u mnohých z nás to kupodivu znamená od okamžiku jeho zplození). Mluvte s ním, když vám roste v bříšku a zvěte jeho duši, abyste se sblížili. Zásobujte své tělo dobrou, zdravou stravou, pomáhejte mu cvičením, procházkami na čerstvém vzduchu a klidem.

1. Dopřejte svému dítěti  od počátku denně masáž těla. Masáž podporuje trávení a pomáhá dítěti, aby dobře spalo, zkrátka, by se cítilo dobře, zdravě a v harmonii s okolním světem.

1. Pozorujte své dítě a naslouchejte mu. Zjistěte přesně jeho stravovací návyky a zvyklosti týkající se spánku, naučte se rozpoznat jeho reakce n okolní svět, například reakci na hluk či jiné dojmy. Dbejte na jeho interakci s ostatními dětmi. Mnoho celostních léčebných systému, jako je např. Ajurvéda či barevná terapie, nabízí náhled do různých interpretací typů člověka, které vám usnadní pochopení vašeho dítěte a jeho podporu.

1. Ukažte svému dítěti, jak může vědomě dýchat. Když se my lidé dostaneme do situací, které jsou traumatické nebo bolestné, většinou zadržíme dech, protože přerušením dýchání přerušíme také spojení s našimi city. Pomocí jednoduchých cviků z jógy nebo technik dýchání můžete své dítě naučit zvládat takovéto situace snadněji. Dítě bude navíc veselejší a koordinovanější a bude si umět v obtížných situacích lépe pomoci.

1. Indigové děti mají jiné stravovací návyky než my a většinou vědí zcela přesně, co potřebují a co jim dělá dobře. Postarejte se o to, aby vaše indigové dítě mělo k dispozici zdravé, pokud možno ekologicky vypěstované potraviny, ale dovolte mu jíst i „neplnohodnotnou“ stravu, pokud ji „potřebuje“ – většinou vám dítě dovede vysvětlit, proč mu bude nyní to či ono právě dělat dobře (jeho tělo to může zužitkovat na základě geneticky odlišných jater). Naučte se mu důvěřovat. Viděla jsem indigové děti, které od svých tří let vyžadovaly často k pití kolu a rodiče jim ji dávali. Teď jsou tyto děti na prahu dospělosti a jsou zdravé a silné. Indigové děti jí méně, zato ale častěji.

1. Naučte se udržovat v rovnováze pomocí meditace, modliteb nebo cviků zaměřených na koncentraci. Indigové dítě vás hned odhalí, pokud v rovnováze nejste. Aby se dítě zklidnilo a bylo spokojenější, nepotřebuje bezpodmínečně meditaci. Můžete s ním dělat například mírná uklidňující cvičení. Pěkná hudba, posezení v přírodě, možná u vody, daleko od všudypřítomného elektrosmogu. Nebo použitím nejrůznějších vůní pomůže dítěti nalézt harmonii a mír.

1. Naslouchejte. Indigové dítě ví, co dělá, co chce a co potřebuje. Nezaujaté naslouchání vás dostane do podivuhodných situací. Často stejně nemůžete odporem nic změnit, a potom je naslouchání opravdu účinným pomocným prostředkem.

1. Poproste své indigové dítě, aby vám pomohlo. Dejte mu na srozuměnou, že taky něco nevíte, nebo že něčemu nerozumíte. Jednejte s ním jako s rovnocennou duší (tou totiž také je, jen je tato duše skryta v malém těle) a získáte v něm opravdového pomocníka.

1. Nechejte svému indigovému dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku (od prvního dne!) mu také určete zřetelné a jasné struktury. Potřebuje jasně definované hranice, ale v rámci tohoto stanoveného rámce potřebuje veškerou volnost, kterou jste schopni mu poskytnout. To není lehký úkol a vyžaduje to mnoho emoční vyrovnanosti obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Vyhledejte, pokud je to nutné, odbornou pomoc. Indigové dítě vždy pozná vaše emočn& iacute; nedostatky a příliš vám vaši situaci neulehčí. S profesionální pomocí budete moci růst a spirituálně se rozvíjet i vy sami.

1. Musíme naše děti naučit, jak mají myslet, ale ne, co si mají myslet. Když jim budeme vědomosti jen zprostředkovávat, řekneme jim, co si mají myslet, co by měli vědět, co mají dělat a že to, co jim předkládáme, je pravda. „Myslete“ se tak nenaučí. Můžeme je ale podporovat v tom, aby samy hledaly řešení, aby si sami osvojovali vědomosti, buď s pomocí ostatních nebo tím, že budou čerpat ze svého vnitřního bohatství. Umožněte jim objevovat jejich vlastní pravdu, dělat jejich vlastn&i acute; chyby, naučte je samostatně a odpovědně myslet.

1. Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude „vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti.Zdroj: Fenomén indigové barvy – Karolina Hehenkamp


II.        Děti Nové Země

V prosinci 2008 se skutečně zásadním způsobem změnila Země - a to pro všechny, kteří si to uvědomují i pro ty, kteří dočasně zatím hrají dál své staré role. Zrodila se Nová Země. Zrodilo se konečně Nové Vědomí Lidstva. A díky tomu se může na svět také konečně rodit nová generace dětí. Děti Nové Země - perleťové a diamantové. Přicházejí po známějších indigových a křišťálových dětech a jsou nositeli celistvé, sjednocené vibrace Světla a nového vědomí Lidstva. Jsou ztělesněním a projevem Ducha ve hmotě. Jejich fyzické a energetické tělo dokáže ve svých buňkách nést a vyzařovat tuto čistou vibraci Světla. Nesou v sobě nové poznání, schopnosti, sílu, světlo k urychlení růstu, nové vzory, kódy a nástroje ke stvoření nové reality Jednoty a Lásky pro všechny bytosti Země. Jsou tu, aby nás učily, vedly a pomohly nám vš ;em stát se Dětmi Nové Země. (více o Projektu Děti Nové Země)
a)               Perleťové děti

Jejich podstatou je čisté bílé mléčné duhové světlo - jemné jako mlhovina s vyrovnaným zastoupením všech dalších barev spektra. Jejich vibrace je celistvá, vyrovnaná, lehká, hojivá. Povahou se tady na Zemi váže spíše k ženské polaritě.Jsou na Zemi poprvé. Procházeli vývojem v jiných Vesmírech, v energiích čistého Vědomí, Jednoty, Lásky, Radosti, Hojnosti, Tvořivosti. Nejsou zatíženi negativním prožitkem či karmou spojenou se životem v dualitě na Zemi. Nepotkaly se tedy v minulých inkarnacích ani se svými rodiči a blízkými. Všichni a všechno je tu pro ně nové a zábavné. Milují Zemi, lidi a vše živé. Jsou to šťastné, radostné a pokojné děti. Od početí si všechno, co potřebují k harmonickému životu nesou v sobě a dokáží z toho čerpat a vycházet při tvoření své vnější reality. Jejich vědomí vnitřní jednoty se životem, vnitřní lásky, bezpečí, hojnosti a tvořivosti jim dávají pocit vnitřní Síly a vyrovnanosti uprostřed duality. Přinášejí nám tuto čistou láskyplnou vibraci Jednoty všeho a spojují nás s prvotním vědomím, které je nepokřivené a nezatížené manipulací, strachem a nedostatkem.
b)               Diamantové děti

Jejich podstatou je čisté průzračné světlo s odlesky barev celého barvového spektra - třpytí se a láme jako světlo diamantu. Jejich světlo je jasné, silné, čisté, může být i ostré až oslepující. Povahou se tady na Zemi váže spíše k mužské polaritě. Jsou tu na Zemi poprvé v lidském těle. Pocházejí z jiných vesmírů, mohly však procházet vývojem v nehmotných inkarnacích na Zemi jako andělské či mistrovské bytosti vyšších dimenzí Země. Znají dualitu, iluzi a pozemské zákonitosti, ale nezažívaly je ve fyzickém bytí. Působily na Zemi jako v yspělí duchovní průvodci, moudré láskyplné bytosti světla, správci a strážci vývoje na Zemi. Se svými rodiči se mohly dříve setkat v roli jejich ochránce, průvodce nebo v dobách, kdy se duše jejich rodičů rovněž inkarnovala na Zemi jako nehmotná bytost Světla. Nesou v sobě dávnou moudrost, poznání, pravdu, vědění, sílu čistého záměru, tvořivost a spojení se Zdrojem - celistvým Bytím. Jsou to silné, plně vědomé bytosti, které tu mají realizovat velké duchovní poslání a stvořit život Jednoty a harmonie pro sebe i ostatní.
c)                Zlaté děti

Jejich podstatou je čisté syté zlaté světlo prolínající se často s dalšími mistrovskými barvami - fialovou, sytě růžovou, rubínovou, stříbrnou, duhovou atd. Je to mistrovská vibrace "Kristova vědomí". Je to energie všeobjímající lásky, čisté radosti, tvořivosti a hojnosti ve hmotě. ((Tato původně čistá zlatá vibrace tvoření byla v minulosti pokřivena, zmanipulována či zneužita (zásadně např. v době atlantské a egyptské civilizace) a následně zatížena bolestí a utrpením (křesťanství). Během letního slunovratu 2008 však byla v celém rozsa hu očištěna od všech pokřivení a stala se opět dostupnou pro všechny otevřené a probuzené lidi.)) Zlaté děti (i dospělí) jsou vyspělé duchovní bytosti, velmi staré Duše, které procházeli vývojem tady na Zemi ve fyzickém těle po mnoho inkarnací. Může jít o statisíce inkarnací během různých civilizací. Během toho vývoje dokázali prožít, očistit, transformovat a integrovat dualitu - světlo a tmu, dobré a zlé, mužskou a ženskou polaritu - skrze přijetí a nepodmíněnou lásku v sobě. Nesou si v sobě Sílu, moudrost, poznání, nadhled a schopnost opět stvořit v lásce a hojnosti novou realitu. Starou realitu a pravidla duality přijímají, umějí v nich žít, ale nenech&a acute;vají se jimi omezovat, dokáží prohlédnout iluzi ega a tvořit ze svého středu, kde najdou všechny potřebné nástroje ke změně. Klíčem ke zlaté vibrací pro nás všechny je sjednocení mužské a ženské polarity horizontálně i vertikálně a sjednocení s naším Pravým Já (Lilith v horoskopu). V současné době je tato vibrace dostupná pro všechny a hodně probuzených lidí ji dokáže v sobě rozvíjet a žít. "Zlaté děti" z řad dospělých procházejících duchovním růstem jsou díky své mistrovské vibraci a pro svůj harmonický přístup k realitě, hmotě a Zemi ideálními rodiči pro Perleťové a Diamantové děti.

Poznámka a pravidla pro kopírování článku:
„Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek v nezkrácené a neupravované podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.“

Vložila jsem to na mé stránky a jsem vděčná za tyto informace poněvadž , samotná mám tyto děti tři.

Dnes už vím jak  s takovýma  dětma  pracovat, aby jejich zázračná schopnost byla využitá a časem se špatnou  výchovou  nevytratila.

 

Únava a co může ve skutečnosti znamenat:

 • Je to energetické zneužívání jiných jedinců. Všichni žijeme v hektické době, v soustavném napětí - ať ve fyzickém či psychickém. Tím se narušuje mezi námi  

  Vzájemné zneužívání jeden druhým se stalo nemocí dnešní doby. Říká se tomu i energetický upírizmus.

   

  a) Úmyslná energetičtí upíři

  Jsou to lidé, kteří z nás vědomě tahají naši životodárnou energii. Naučili se, že když ukradnou někomu energii, cítí se mnohem lépe. Tím se stávají závislí na cizí energii. Stávají se z nich "narkomani", kteří potřebují svou denní dávka. Projevují se tak, že úmyslně vyvolávají hádky, ponižují druhou osobu a dělají nemístné a urážlivé poznámky. Většinou si k tomu vybírají slabších jedinců. Dělají dlouhý ponižující proslov, tím narušují auru dotyčného člověka, kterého si vybrali na to, aby vyprovokovaly potřebnou reakci, kterou potřebují k tomu, aby jej mohli vycicať. Snaží se vyvolat zuřivost, hněv, neklid v jeho duši. V tom okamžiku se "upír" může napít z jeho uvolněné energie. Velmi často se setkáváme s takovými upíry v davu lidí, v dopravních prostředcích, kde se snaží vyvolat hádku. Dokáží být nesmírně otravní a vtíraví. Bývají to většinou násilníci nebo duševně nemocní (to neznamená, že mají k tomu i potřebnou diagnózu), kteří čerpají energii ze zoufalství, strachu a bezmoci. Těmto lidem se říká "úmyslná energetičtí upíři".

  Případy, že mě chtěl někdo obrat o energii, se velmi často stávaly i mně při mém podnikání. Většinou se to stává tam kde se pracuje s lidmi.

  Proto se nikdy nesmíte nechat vyprovokovat. Je důležité s takovým člověkem souhlasit a až pak to vrátit tam, kde to nejméně čeká. Věřte, že více vás proto, aby vás o vaši energii okradl, určitě nenavštíví. Nezapomeňte: mějte vždy úsměv na tváři!

  Někteří energetičtí upíři ani o takové své úchylce nemusí vědět, ale vědí, že když vyvolají hádku, cítí se mnohem lépe. Proto to často opakují na různých místech. Jiní jsou přehnaně stoprocentní a když neuděláme tak, jak si to oni představují, je "oheň na střeše", jsou samy výčitky a hrozby, dokáží se litovat, s velkou oblibou naříkají, jací jsou "nepochopení".

  a) Neúmyslná energetičtí upíři

  Velmi mnoho zla dokáží napáchat právě takoví neúmyslná energetičtí upíři. Bohužel, velmi často se stává, že jde právě o matky. Jste překvapeni? Asi ano. Neviditelná pupeční šňůra je mezi matkou a dítětem po celý život. Do sedmého roku věku je dítě zcela připoutáno k matce, pokud se nevyvine všech sedm čaker. Po sedmi letech by mělo částečně odpoutat a vytvářet si svůj obal, vlastní Aurický bublinu.

  Pokud se stane, že v důsledku rozvodu, rozchodu, úmrtí, nebo jiných příčin, matka zůstane sama s dítětem, tak si podvědomě začne právě touto neviditelnou pupeční šňůrou přitahovat své dítě k sobě a čerpá od něj energii. Začne být na dítěti závislá. Tím vzniká dusivých láska, která nedává dítěti možnost samostatného rozhodování a ani mu nedá šanci postavit se na vlastní nohy. Mnohokrát se stává, že dítě, když dosáhne určitého věku, jednoduše uteče z domu. Až takto se dokáže osvobodit.

  b) Dočasní energetičtí upíři

  To může být kdokoliv z nás. V době, kdy jsme nemocní, nebo zažijeme něco traumatizující, máme potřebu postěžovat si, vyplakat se na cizím rameni, tehdy si i my dokážeme načerpat trochu energie od utešovateľa. V tomto případě je vhodné trochu popustit uzdu as láskou věnovat něco ze své zásoby životodárné energie. Nikdy nevíte, zda právě vy ji o nějaký čas nebudete potřebovat právě od této osoby.

  V těchto případech je velmi prospěšné cvičení, tehdy se nám rozproudí krev a začne nás zásobovat "okysličenou" energií. Uvolní se nám bloky, které nás drželi v pasti. Třeba začít pozitivně myslet a určitě problémy rychleji pominou.

   

  1. I.          ÚPLNĚK A JEHO VLIV NA ČAROVÁNÍ
 • Každý ze třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme, jak každý z úplňků na nás působí jinak. Stejný vliv mají i na čarování. Kulatý, zářivý měsíc se pomalu pohybuje rokem přes dvanáct znamení Zvěrokruhu a každý z úplňků má jinou povahu. Pokud chcete v klidu a úspěšně provádět rituály a kouzla, musíte energii měsíce nejen cítit, ale i dobře pochopit. Úplněk je vždy protikladným znamením slunci. Když je tedy období slunečního znamení v Beranu, je úplněk ve Vahách. Když je slunce v Raku, je úplněk v Kozorohu. Toto je třeba mít vždy na paměti, protože je málo účinné čarovat na lásku, když je měsíc v Beranu. Jeho energie je sice velká, ale dává průchod zlosti a agresi. Počkejte si na Raka, Štíra nebo Ryby, jejich emocionální intenzita a touha po lásce vám určitě pomohou víc. Povaha rituálu a čarování musí být vždy v souladu s povahou Měsíce jako planety.

  1. I.             Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin
  2. A.                Zemské měsíce – Býk, Panna, Kozoroh

  Tato skupina není příliš vnímavá, proto nechte raději pocity stranou. Zato dokáže velmi dobře udržet stabilitu a bezpečí.

  1. B.                Ohnivé měsíce – Beran, Lev, Střelec

  Tato skupina je impulzivní a optimistická, s ní můžete zahájit změny. Je v ní hodně energie, která se může projevit egocentrismem. Pozor na nerudnost a podrážděnost!

  1. C.                Vzdušné měsíce – Blíženci, Váhy, Vodnář

  Tato skupina je rozvážná a objektivní. Podporuje komunikaci a psaní. Je v ní hodně pohybu, a proto se pojí s cestováním.

  1. D.               Vodní měsíce – Ryby, Štír, Rak

  Tato skupina je hodně emocionální a zranitelná. Velmi snadno zavádí na scestí. Její touha po lásce je obrovská a vnímavost ještě větší. Přináší období lásky a plodnosti

  1. I.          Čas na čarování podle fáze měsíce

  Základní fáze měsíce jsou čtyři:

  Konstrukce – přibývající měsíc. Je to fáze od novoluní k úplňku. Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Při čarování využíváme tento čas pro sílící vztahy, pro lásku, pro růst úspěchu, na plodnost, pro očištění a také pro přitahování lásky nebo peněz.

  Destrukce – ubývající měsíc. Je to fáze od úplňku k novoluní. Měsíc se zmenšuje (couvá). Při čarování se tato fáze využívá pro oddělování, odstranění, zničení. Odstranit se dají naše zlozvyky, nadbytečná kila nebo nežádoucí milenci. V tento čas odstraňujeme, co nechceme mít.

  Novoluní – temná fáze, černá obloha, a také temné čarování.

  Úplněk – Jasná fáze, kdy je měsíc celý. Vliv úplňku na čarování je obrovský. Je to jásavý čas, kdy se volá dobro, láska a nová síla.

  Fáze měsíce není možné za žádných okolností přehlížet. Jinak se může změnit smysl našeho počínání. Na správnou podobu měsíce si musíte vždy počkat.

  Zdroj: Marcela Košanová - Čarodějnický slabikář

  Člověk vždy toužil a touží po tajemství, po vnitřním poznání a po kontaktech s Přírodou, jejíž součástí nikdy nepřestal být. Magie sama o sobě není dobrá nebo zlá není ani černá ani bílá. Prostě působí a člověk ji sám může učinit zlou a černou, pokud ji s takovým to cílem využívá.  

  Když si uvědomíme propojení těla, ducha a vědomí a naučíme se ovládat energii své mysli, můžeme využívat magii jako nástroj pro kontrolu a zlepšení svého osudu.

      

 

 

 

metody One Brain

Učím se tuto metodu u lektorky Milušky Lhotákové

a můžu říct že je to něco úchvatného ..Něco nového se naučím a přitom poznám spoustu přátel ...napíšu něco o historii této metody...

Historie metody One Brain

 

.

Základy kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem "Touch for Health". V dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je "Koncept tři v jednom" (Three In One) vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem, Danielem Whitesidem a Candance Callaway. Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.
Dnes je celý systém rozpracován do
, a řady minikurzů zaměřených na konkrétní specifickou problematiku. Systém je nadále neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů.

dvanácti základních kurzů

a) GORDON STOKES  Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. je průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využívá behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel výcvikových programů Touch for Health Foundation. V tomto období se proslavil širokými vědomostmi a neuvěřitelnou jemností testování svalů. S Danielem Whitesidem se seznámil v roce 1963 po ukončení studie genetiky chování. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three In One.

b)  

c) DANIEL WHITESIDE  Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování. Daniel se zúčastnil nesčíslného počtu rozhlasových a televizních rozhovorů. Účinkoval ve video a filmových seriálech o výuce One Brain a v různých vzdělávacích programech. S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain. S otcem Robertem napsal bestseler o genetice chování "How to Win over Yourself (Jak nad sebou zvítězit. Je autorem několika úspěšných románů a novel. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada nových programů. Pro rozvoj Three In One je typická Danielova duchaplnost a jeho nesmírné vědomosti z oblasti literatury, dějin, umění,archeologie, hudby a metafyziky.

d)  

V zemích východní Evropy začala kineziologii - systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie . Carol má za sebou třicetiletou učitelskou praxi a dva vysokoškolské diplomy. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v listopadu roku 1994. Od roku 1998 přednáší také v Polsku.


V současnosti je již v české republice množství absolventů kurzů One Brain různých stupňů a řada přednášejících facilitátorů. Tato skutečnost vedla k tomu, že v roce 1999 byla založena asociace českých kineziologů pod názvem "Česká společnost pro rozvoj osobnosti One Brain systém". Cílem asociace je dbát nad čistotou kineziologické práce a garantovat výsledky práce kineziologů, kteří absolvovali kurzy minimálně prvních čtyř stupňů.

 

 

 

Tohle je Miluška Lhotáková je mi ctí že právě ona je má Učitelka ♥♥♥

 

Hlavně nechci zapomenout i na jejího manžela Borise Lhotáka....jsou úžasní jakou snahu a lásku do toho oba vkládají♥♥♥Moc děkuji oběma♥

 

 

 

 

 

 Léčení s Anděl

 

Nevymýšlíme si je. Andělé jsou mezi námi, dnes dokonce více než kdy jindy, a to nejen v reklamách a v obchodech. Počet lidí, kteří vypovídají o setkáních s těmito nebeskými bytostmi stále narůstá. Andělé jim při těchto setkáních předávají aktuální poselství, pomáhají k uzdravení či záchraně života.

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat.
Možná si nejste jistí, jak anděly oslovit. K tomu, aby vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet : Andělé! A oni se okamžitě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní andělé. Nic, z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.

Můžete také poprosit o další anděly. Buď požádejte Boha, ať vám anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba způsoby vyjdou nastejno, protože andělé vždy následují Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás andělé obklopovali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte. 


 

Aby mohli Bůh a andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim ji bezezbytku postoupit. Je to trochu, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům! 


Poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzvání, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů. Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti.     Bůh a andělé vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

Poté, co jste anděly požádali o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás provedou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy – tehdy vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité místo nebo zavoláte jistému člověku.
Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a k srdci – to v případě, kdy vás andělé požádají, abyste sobě či někomu jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoli, vězte, že přicházejí od Zdroje všeho léčení a řešení. Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.
Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte

Jak léčit druhé

A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba lidem z večerních zpráv, jejichž osud vás dojal? Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné.

Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti. Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného bližního „čas odchodu“, andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu „Staň se vůle tvá“. Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

 

 Archanděl Rafael: Nejvyšší z léčitelů mezi anděly

Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, není v andělské říši nad archanděla Rafaela. Tento anděl, jehož jméno znamená „Bůh léčí“, dokáže přinést okamžitou úlevu od utrpení. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení.

Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se na něj omezení daná zákony času a prostou. Nikdy se proto nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili Rafaela od jiné práce. Archanděl vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho pomoc požádáte. Můžete jej oslovit myšlenkou nebo slovy: „Rafaeli, pomoz mi , prosím!“ Na vaši žádost přispěchá Rafael také k těm , které milujete.

Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chirurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnostem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má dělat. I když to myslíme dobře, svými neohrabanými lidskými pokusy jen rušíme archandělovu práci.

Proto je nejlepší poté, co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané Bohem a všechno dokonale vyléčit. Ať už jde o záděru nebo o zdánlivě smrtelnou nemoc, zavolejte bez váhání Boha a anděly na pomoc. Nečekejte až budete zoufalí nebo vyděšení. Jak andělé mým prostřednictvím napsali v knize Andělská terapie

Jakmile pocítíte příznaky nějaké vnitřní bolesti, zavolejte Boží nebeská stvoření a požádejte o pomoc i o radu. Rozumný člověk, když ucítí kouř, nebude vyčkávat s telefonátem hasičům, až dům pohltí plameny. V té chvíli už může být takové volání téměř zbytečné. Nečekejte s voláním Božího jména až na dobu, kdy vás ochromí nezvládnutelný strach.

V ten okamžik – tak jako vždy – vám Bůh pošle pomoc a útěchu. I když se tak stane, možná zpočátku nepoznáte laskavé objetí Jeho náruče, neboť se budete cítit uvězněni mezi mnoha vrstvami strachu, které vás dělí od nebe. Nejrozumněji se zachová ten, kdo se naučí sledovat své zdraví a pohodu a v případě potřeby neváhá požádat jakékoli nebeské bytosti o pomoc a útěchu.

Dobře se tuto lekci naučte, mí nejsladší, a vždy pamatujte na své vnitřní já tím, že si řeknete o pomoc, kdykoli ji budete potřebovat. Pak přílivy a odlivy vašich obav nebudou přicházet v prudkých poryvech, nýbrž v jemných vlnách, které nenaruší klid vaší mysli.

 

 

KDYŽ ROZEZNÁTE PŘÍTOMNOST ANDĚLŮ KOLEM SEBE,

MŮŽE TO BÝT STEJNÝ POCIT, JAKO KDYŽ VYJDETE ZE STÍNU

DO SLUNEČNÉHO TEPLA. NAJEDNOU CÍTÍTE PODPORU,  

KTERÁ PŘICHÁZÍ OD NĚKOHO, KDO SI UDĚLÁ ČAS

DOHLÍŽET JEN A JEN NA VÁS.

ANDĚLÉ JSOU JAKO DOBŘÍ PŘÁTELÉ,

KTEŘÍ JDOU SPÁT JAKO POSLEDNÍ, RÁNO VSTÁVAJÍ PRVNÍ,

POSLOUCHAJÍ VÍC, NEŽ MLUVÍ A DÁVAJÍ VÍC, NEŽ BEROU.

BEZ OHLEDU NA TO, JAK SE CÍTÍTE OSAMĚLÍ,

ZJISTÍTE, ŽE NA SVÉ POUTI NEJSTE SAMI.

VE CHVÍLÍCH NEJHLUBŠÍ ÚZKOSTI VÁS ČASTO  

ZE VŠECH STRAN ZAKRÝVAJÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA.

ANDĚLÉ NEUSTÁLE KRÁČÍ PO NAŠEM BOKU.

MILUJÍ NÁS, DĚJ SE CO DĚJ. BŮH NÁM JE POSLAL Z LÁSKY  

JAKO SVOU PRODLOUŽENOU RUKU.

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak“.  

Slovo anděl (anglicky angel, německy Engel) je odvozeno z řeckého pojmu angelos, což znamená „posel“ nebo „vyslanec“. Andělé jsou posly Božími. Tito poslové existují v mnoha kulturách. Ale většinou jimi nejsou míněni andělé, jak je chápeme dnes my. Když zde hovořím o andělech, archandělech nebo zemských andělech, pak mám na mysli duchovní bytosti, jejichž úkolem je realizace Božího plánu a které nikdy neopustily vědomí Jednoty. Nikdy nebyly inkarnovány a ze své zkušenosti neznají závoj zapomnění. (andělé se však někdy inkarnují do lidské podoby, viz. odkaz Pozemští andělé)  

 

 

 

 

Andělé strážní

Naše představy o andělech strážných jsou často utvářeny jen obrázky lidové tvořivosti, na nichž bezpohlavní bytost rozprostírá svá ochranná křídla nad dítětem ve smrtelném nebezpečí. Podle toho se také formuje úcta nebo neúcta k nim. Někdo omezuje jejich působení na dětský věk, jiní je považují za pohádkové bytosti rovné vodníkům, rusalkám a hejkalům.

 

Katolická církev je vidí jinak - po opatrném váhání prohlásila, že každému člověku od narození do smrti je určen k ochraně anděl strážný, nebeský duch, vysoko přesahující naši možnost jakkoli si ho představit nebo zpodobit.

Písmo a andělé strážní
Andělé jsou celým svým bytím služebníci a poslové a jako čistě duchové bytosti obdařené rozumem a vůlí převyšují dokonalostí všechny tvory. O jejich existenci a poslání nám podává na řadě míst zprávy Písmo. O andělech strážných mluví Starý zákon slovy: "Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil" (Ex 23, 20). Podobně říká žalmista: "On (Bůh) svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách" (Ž 91, 11). Zvláště krásný příklad andělské ochrany nám dává starozákonní kniha Tobiáš, kde vystupuje jako průvodce mladého Tobiáše archanděl Rafael. V Novém zákoně mluví Kristus o tom, že maličcí mají své anděly v nebesích slovy: "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těch maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce" (Mt 18, 10). Tak dostává biblický základ přesvědčení církve, že s člověkem, ať malým či velkým, je spojen i jeho osobní anděl strážný.

Anděl - osobní ochranka
Rozumové zdůvodnění úlohy andělů strážných podává sv. Tomáš Akvinský, který jejich poslání odvozuje od Boží Prozřetelnosti. Každý člověk má od Boha svěřeno svoje osobní lidské poslání, ale je také vystaven vlastním nebezpečím. Proto mu Prozřetelnost dává osobního anděla strážce. Člověk může mít i více andělů, např. když je pověřen vedením nějaké skupiny či společenství, které potřebuje zvláštní pomoc, nebo je-li mu svěřeno důležité poslání. Můžeme se dokonce domnívat, že i pronásledovatelé církve a nepřátelé křesťanství mají své anděly strážné, kteří se svými diskrétními zásahy snaží zabránit, aby se jejich svěřenci nedopouštěli ještě větších zločinů. Poslání chránit, střežit a pomáhat trvá pro anděla strážného od narození do smrti člověka. V okamžiku smrti a soudu anděl přestává být strážcem a stává se svědkem o lidské věrnosti a poslušnosti, ale i o jeho zradách a vzpourách.

Jak může anděl ovlivnit naše jednání?
Ochrana ze strany andělů strážných, která má význam jak pro materiální rámec našeho každodenního života, tak i pro náš vnitřní život, se děje především, ovšem nikoli výhradně, v oblasti našeho duševního života. Andělova přirozenost je blíže Bohu nežli naše, a proto může skrze Boha poznat i naši situaci, a to lépe než my sami. Anděl strážný na základě tohoto poznání může působit na naši představivost, paměť a citlivost prostřednictvím hnutí a obrazů, aby nás osvítil a aby nás odvrátil od zlého. Nikdy ovšem nedokáže proniknout přímo do lidské vůle a do rozumu, do této sféry osobnosti má totiž přístup přímo jen Bůh, protože tajemství srdce je vyhrazeno jen Bohu a člověku. Andělé mohou poskytnout rozumu a vůli pouze "podklady ke zpracování" a tak je ovlivňují nepřímo. Že toto působení není nikterak zanedbatelné, dokazuje i to, kolik každodenních rozhodnutí děláme právě na základě našich tužeb, nálad, citů a představ.

Působení andělů strážných ovšem nelze omezit jen na duchovní oblast, i když v té se projevují především a nejčastěji. Anděl může svou přirozenou schopností ovlivňovat i materiální oblast, i když to dělá většinou nenápadně, v rámci zachování řádu světa a jeho zákonů.

Trápí se náš anděl nad námi?
Co se děje v našem andělu strážném, když nás vidí, jak jsme Bohu nevěrní, jak druhým křivdíme a pácháme zlo? Trápí se nad tím? Anděl patří k těm, kteří jsou již spaseni navěky a v těch "není ani smrt, ani smutek, ani nářek, ani žádná bolest" (Zj 21, 4). To ale neznamená, že je náš anděl kamennou bezcitnou sfingou, které je náš život lhostejný. Anděl strážný vidí vše ve světle Boží dobroty a spravedlnosti, a činí vše možné, aby nikdo nebyl zatracen a aby i zlé přeměnil v dobré.

Andělské poslání
Věčná moudrost a otcovská starost našeho Boha nám dává anděly za průvodce a pomocníky, aby nás přivedli do věčné vlasti. V jakémkoli okamžiku tak můžeme sáhnout po pomocné ruce našeho anděla. Ovšem ukazatelem správné cesty k Bohu nejsou pouze andělé, ale máme jimi být i my všichni. V tom je naše andělské poslání. Milé slovo, které pohne našeho bližního k dobrému skutku, pozorné naslouchání druhým, ochrana slabých duší před nebezpečím, to není jen úkolem andělů, ale je to i poslání každého křesťana. Snažme se tedy s pomocí a přímluvou andělů naplňovat tuto naši andělskou službu.

 

Proč se andělé tolik ukazují v blízkosti Země právě nyní? Z části se to děje díky našim modlitbám za nebeskou pomoc, z části pak proto, že Bůh a andělé vědí, že je na čase, abychom uzdravili sebe, své životy a svůj svět. S tím, jak vstupujeme do nového tisíciletí, pomáhají nám andělé zdolat výzvy a potíže, jež nám brání žít podle svých nejlepších možností.
Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí velkolepost nebes.
Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli.

 

 

 

 

 

Nov

1:Luna přibývá: příjem a ukládání nové energie, sbírání sil, budování, růst

Vitaminy a minerální látky nyní působí na organismus mnohem účinněji (neunikají tak snadno z těla), proto si je ve větší míře dopřejte. Měli byste se spíše šetřit a regenerovat (masáže, cvičení, meditace ...). Diety v tomto období bývají většinou neúčinné, protože tělo více tloustne. Pokud si momentálně ostříháte vlasy, rychleji vám porostou. Totéž platí i při setí rostlin. Čím je blíže k úplňku, tím těžší se hojí rány a nedoporučuje se provést žádnou operaci (mimo naléhavých případů), zda zákrok u zubaře.

2:Luna prochází znamením Vodnáře

3:Zdraví: Spodní část nohou, lýtka, nervy a křečové žíly jsou nyní citlivější, proto se snažte vyhýbat dlouhému stání a prudkému stoupání (např. do kopce). Dopřejte si více odpočinku. Únavu spodních partií těla rychle rozptýlí koupel s mořskou solí a rozmarýnovým olejem. Pro ty, kteří mají problémy s křečovými žílami bude nejlépe, pokud si na bolavá místa natřou nějakou hojivou mastičku (např. z měsíčku) nebo si na ně přiloží čerstvé listy lopuchu. V těchto dnech můžete očekávat silnější léčebný účinek. Na uvolnění nervového napětí dobře poslouží čaj z meduňky či heřmánku.

Zahrada: Rostliny nepolievame, protože jejich mohou snadněji napadnout škůdci. Doporučuje se sázení, přesazování, hnojení, zda různé jiné úpravy květin a kvetoucích léčivých bylin. Účinný je i boj proti hmyzu, který se zdržuje na zemském povrchu nebo ve vzduchu.

 

0 -denní Měsíc, osvětlených 0%

Poslední úplněk nastal: 19.01.2011 22:22
Nejbližší úplněk bude: 18.02.2011 09:36

Luna přechází do následujícího znamení 4.2.2011 11:15

 

 

Měsíc ve Vodnáři.............................Mystéria, tajemství

 Novoluní a dorůstající měsíc je vhodným okamžikem pro započínání nových věcí. Naše tělo dobře přijímá veškeré látky obsažené v potravě.proto je dobré zaměřit se na výživu a vyhnout se škodlivinám ,které v tomto čase tělo hůře vyličuje.Za přibývajícího měsíce je všechno odolnější a lépe roste.Právě v tomto období je dobré zaměřit své čarování na věci ,které je třeba rozmnožit ,rozvinout či získat.

 Měsíc ve Vodnáři je vynikající dobou pro sociální angažovanost a pomoc potřebným. Je to vhodná doba pro studium a urovnávání sporů.

 

Novoluní (Nov): temná fáze, kdy Měsíc není na obloze vidět. Vhodné pro temné čarování, ale pozor na to !!! Viz. Pravidla pro práci s magií.

 

 

 

 

 

 

Svíce:

ŽLUTÁ

Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby,

proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a

sebedůvěru.

ORANŽOVÁ

Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované

vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.

RůŽOVÁ

Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i

pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které

přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii

pro lásku) .

ČERVENÁ

Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a

a odvahou.

FIALOVÁ

Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu

nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám

v přístupu k magii.

MODRÁ

Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme.

Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny.

Používáme ji na přivolání pevného zdraví.

ZELENÁ

Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání,

plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o

štěstí obecně.

HNĚDÁPomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.

ČERNÁ

Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu

určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je

použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.

 

 

 

 

Čarujte s láskou a vždy pro dobrou věc♥♥♥

. Než začnete vyzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

 

Nikdy nezapomeňte, že motiv dává penězům energii!!!


UPOZORNĚNÍ: ! Ne pro každého jsou kouzla vhodná a ne každý je na kouzla po duchovní stránce připraven!

 

 1. A.                NOVOLUNÍ

 

Projevuje se méně výrazně než úplněk.

Nejvhodnější období pro nové začátky.

Avšak tma, která nov provází vyvolává úzkost. Je zde zapotřebí odvahy, aby člověk vstoupil na novou duševní půdu a ocenil nov jako kreativní období.

Odměnou je získání nových sil. Energie získá nový náboj a dostane novou šanci. Nejvhodnější období pro zbavení problémů, špatných návyků starých vztahů nebo překonaných myšlenek.

Tento čas se výborně hodí k postům a pročištění těla.

Všichni, kteří přišli na svět o novoluní (tj. když měsíc na obloze není vůbec vidět) nebo do tří a půl dne po něm, mají tendenci se do všeho vrhat po hlavě a většinou bez přemýšlení...

Čtvrtek : Dobrý na řešení problémů s penízky

.

18.2.2011 9:37 Lev

Úplněk

Měsíc v úplňku je nejplnější a nejplodnější. Je zastoupen bohyněmi Eset, Seléné a Dianou, symbolizuje plodnost, hojnost a osvícení. Je to Měsíc mocné ženské síly, plodivý, ten, který podněcuje semena k růstu. Měsíc v úplňku lze žádat, aby dal plodnost polím stejně jako plodnost tělu a bezpečí při plavbě. Nejmocnější dny jsou tři dny před úplňkem a v den úplňku.

Při obřadech úplňku velekněžka nakreslí posvátný kruh, ve kterém zaujme pozici pentagramu a přijímá měsíční energii. Ztělesňuje velké mysterium ženství. Když se nabije energií úplňku, může dovršit další cyklus ve svém životě i v životě své komunity.

Úplněk je také znám jako doba šílenství nebo náměsíčnictví. Mocná měsíční energie může vyvolat epileptický záchvat nebo zvýšit pravděpodobnost nehod. Lidé pod vlivem Měsíce jsou zranitelní, citlivější a neklidní.

Měsíc ve Lvu – velké obřady, tvořivost, sex, vášeň

Úspěšný Rituál při čarování s láskou Svatava

 

 

 

I.              Hlubinná regresní terapie
Něco z historie...

 

"Všichni se vrátíme, právě tato jistota dává životu smysl."
Gustav Mahler

 

 •    Reinkarnace - opětné vtělení, převtělování, návrat do fyzického těla, znovuzrození. Výraz reinkarnace doslova znamená "opakovaně do masa".
    Tímto tématem se zabývá celá řada badatelů, kteří se snaží staré pravdy o člověku postavit do nového světla a hledat jeho vlastní podstatu. Již staří Řekové říkali „poznej sebe sama“.
    Většina dnešních křesťanů dnes již vůbec neví, že církev kdysi brala reinkarnaci zcela vážně.
    Údajně v roce 325 byl svolán koncil do Niceje, na kterém měla být vymezena a definována křesťanská ortodoxie. Od té doby rozhodoval mocný svazek církve a státu o tom, co je přijatelné a co kacířské. Křesťanská teologie stanovila, že jsou pouze dva životy. Jeden v těle zde na Zemi a druhý po smrti. Kvůli politické manipulaci se jim myšlenka reinkarnace nehodila. Je jen ráj nebo věčné zatracení. Křesťané viděli v převtělování hrozbu. Takoví lidé, kteří na reinkarnaci věřili, byli totiž nezávislí a svobodomyslní a s jejich podřízeností se nedalo počítat. Dali se špatně ovládat. Nechtěli se nechat zlákat sliby nebeské blaženosti po smrti, ani zastrašit hrůzami pekla. Císař Justinián dal údajně do klatby každého, kdo se hlásil k myšlence reinkarnace. Od doby konání ekumenického koncilu v Konstantinopoli roku 553 za papeže Vigiliuse se církev zříká doktríny znovuzrození. Od té doby chce církev prodávat spasení duše za odpustky. Tak se stala církev jednou z nejbohatších institucí na světě. Odpor proti tomu však byl takový, že až ve 13.století se církvi pomocí mučení a vraždění podařilo reinkarnační myšlení v západní Evropě vymýtit. Jen tajné mystické skupiny alchymistů a rosikruciánů nesou tyto myšlenky do novověku. Technické myšlení a průmyslová revoluce rozhodně nevedou ke zvýšení zájmu o reinkarnaci. I myslitelé jako Karel Marx, Sigmund a Russell popírají existenci ducha. Nemůžeme tedy dnes očekávat, že myšlenka opakovaných zrodů přežije v naší době pouze díky pár citátům, nebo výkladem východních mystických textů.
     Reinkarnace není jen budhistickou nebo hinduistickou myšlenkou, ale je součástí celé historie lidstva. Staří Egypťané mluvili o místě blaženosti, kde duše sídlí než znovu sestoupí do světa do nového těla. Staří Tibeťané měli přesnou představu o duši, která opouští své fyzické tělo. Je to obsaženo v Tibetské knize mrtvých. Australští domorodci věří v to, že se duše mezi inkarnacemi drží v úkrytu zvaném anžea. Obyvatelé jižního Tichomoří tráví posmrtnou existenci v gušo a pak se vracejí do pozemské dimenze. Starověcí židé mají pardiš, kde pobývají než dostanou pokyny pro další život. U některých severoamerických indiánských kmenů se ten co se chtěl stát šamanem, musel rozpomenout na deset posledních životů. Druidové věřili, že když nestihnou nebo nemůžou splatit půjčený dluh, tak že se dluh vyrovná v příštím životě. Staří sumerové zabíjeli při pohřbu svého pána jeho služebníky, aby mu mohli sloužit na onom světě. V rámci hinduistických a budhistických nauk více než miliarda obyvatel Asie uznává reinkarnaci. Ortodoxní islámská, židovská i křesťanská víra sice reinkarnaci popírá, ale každé z těchto náboženství má určité frakce, které se k myšlence reinkarnace otevřeně hlásí.
 • Karma - doslova znamená činnost.
     Řídí podmínky reinkarnačního cyklu. Je to souhrn všech dobrých i zlých skutků člověka, které mají vliv jako odměna nebo trest na to, v jakém stavu se člověk opět narodí. Je to taková faktura "Má dáti a Dal". Co člověk zaseje i sklidí. Karma je souhrn příčin a následků, jež se projevují z života do života. Podle starověkých nauk se karma řídí příkazem „oko za oko, zub za zub“. Člověk dříve nebo později zakusí sám na sobě radosti a strasti, které připravoval jiným. Na druhou stranu nám to umožňuje vývoj naší duše. Je to takové sbírání zkušeností. A opakované zkušenosti vedou ke zmoudření.
 • Regrese – návrat
    Terapie pomocí regrese do minulých životů je nyní na západě uznávána mimo jakékoliv pochybnosti. Během posledních čtyřiceti let jsou ve stále větším počtu uváděny tisíce lidí do odlišných stavů vědomí, aby se zbavili svých potíží. V tomto směru jsme u nás zatím trochu pozadu.
     Každý z nás určitě zná slovo pocházející z francouzštiny „dé ja` vu“, což v překladu znamená již viděné, poznané. Je to vnitřní šok když se setkáme zdánlivě poprvé s určitým výjevem nebo jedincem. Pocit, když příjdeme na místo kde jsme v tomto životě ještě nikdy nebyli, přesto se domníváme, že ho důvěrně známe. To samé platí i o setkání s určitým člověkem, kterého vidíme poprvé v životě, přesto máme silný pocit, že ho už známe celou věčnost a že jsme ho dlouho hledali. Je to v rozporu s tvrzením, že všechny zážitky jsou jen z tohoto života.
      Zpět v čase, pomocí hlubinné regresní terapie, se lidé dostávají do rozmanitých rolí. Možné je cokoliv. Dělník se může stát dcerou bohatého sedláka, truhlář se může stát jeptiškou, sekretářka drsným bojovníkem, baletka kovářem, učitel třeba šamanem u domorodého kmene, důchodce mladíkem co se toulá po mořích, student kyprou hokynářkou, prodavačka náčelníkem a politik beznohým žebrákem. O tom všem se můžete přesvědčit i vy sami.
  Tuto terapii si pro vás připravuji na léto s láskou Svatava

 

 

 

 

 

 

Co je Shamballa 1024?                                     

Shamballa 1024 je součástí spektra univerzální (vesmírné) energie, která je známá pod názvem Reiki,  je velmi příjemná a silná . Co jsem se dozvěděla je, že  byla poprvé channelována v roce 1996 Johnem Armitage. V roce 2003 byla chanellována June Stephanson její pokročilejší verze s 1024 symboly, proto se mluví o Shamballe 1024.
  Symboly jsou na rozdíl např. Reiki Usui systému předávány pouze telepaticky v rámci 4 zasvěcení.
  Za Shamballou stojí zejména Mistr St.Garmain a další Mistři jako je Kuan Jin (v Indii znám jako Avalokitešvára - pozn.: s energií Kuan Jin je v Usui systému propojen symbol SHK, je to ženský princip který slouží právě hlavně na práci s emocemi).

 

Stejně jako v Usui systému, tak jak je v západním způsobu mnohdy velmi povrchně předáván a vyučován, Shamballa 1024 slučuje energie Nanebevzatých mistrů a andělů, energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" a Reiki do uceleného a velmi účinného systému. Nebo přesněji řečeno, Shamballa 1024 umožňuje nám lidem, kteří ve všem hledáme logiku a máme tak velké množství omezení, využít Reiki (rozuměj univerzální energii a ne jen určitý systém) co nejefektivnějším způsobem pro každého, ke komu je nasměrována, a to ve všech úrovních.


Shamballa 1024 je energie, kterou můžeme oproti Usui systému vnímat několikanásobně silněji. Můžeme - díky velkému množství symbolů a dalšímu zvýšení vibrační úrovně - protože ve valné většině praktikanti Usui Reiki nepracují do hloubky s jednotlivými symboly, nemeditují s nimi a nestudují je.

Pro cílenou běžnou práci s Reiki opravdu stačí jen dobře využívat v seminářích předávaný návod. Kdo chce ale Reiki v různých systémech dál předávat zasvěcením a pochopit princip symbolů, dřív nebo později se bude zabývat jejich studiem. (Doporučuji velmi ucelenou publikaci od Marka Hosaka  a Waltera Luebecka Symboly Reiki - velká kniha). 

 Shamballa 1024 stejně jako Usui systém a další systémy Reiki rozpouští mentální a fyzické bloky. Neřekla bych, že to je tím, že by byla Shamballa 1024 lepší. Nevím, jestli to vyjadřují správně, ale jde o vibračně hodně silný a vysoký systém, který je součástí univerzální energie a proto pro běžného praktikanta Reiki působí tak silně a proto jej tak ohromí. Jedná se ale pořád o jeden ze systémů Reiki. Systém Shamballa 1024 obsahuje již v prvním zasvěcení nepoměrně větší množství symbolů, které mají svůj specifický význam a jsou předávány mentálně do aury. Takže se nekoná žádné omezení logickou myslí ve stylu "šmarjá, tohle se nikdy nenaučím, tohle nechápu, kdy mám použít to či ono, tohle nemohu  a neumím přijmout, to se mne netýká apod...". Také nezapomeňte, že každým zasvěcením se zvyšují vibrace, ty vibrace, které máte a kterých jste vědomou prací na sobě dosáhli.

 Tím jak se tedy praktikantovi Shambally 1024 po zasvěcení velmi zvýší vibrace, se zdá, že jde o silnější a lepší energii než Usui systém. Což je zavádějící a mnoho lidí se tak domnívá, že Usui systém je jen obyčejná chudobka. Jenže nejde o to, jak "vytuningovaný" nástroj získáme, ale jak jej umíme zodpovědně používat pro svůj duchovní rozvoj, pro léčení a harmonizaci svého těla a tím zvýšení svých vlastních vibrací a pozitivní vliv na své okolí a potažmo celou matičku Zemi.

Ten, kdo do hloubky a cíleně pracuje s Usui systémem, přijde na to, že omezení, která mu brání v příjetí maximálního užitku, může  s pomocí Reiki rozpoznat, logicky uchopit omezující programy a vzorce svého chování spolu s blokovanými emocemi a právě pomocí Reiki a třeba i duchovních průvodců a andělů je pročistit a pozměnit. Takto lze pak pracovat cíleně i se Shamballou 1024.

Zpočátku po zasvěcení se zdá, se všechno ohromně zesílilo, zrychlilo, každé léčení jde šmahem. Ale jen do určité míry. Stejně jako třeba systém Usui vás i systém Shambally nutí na sobě pracovat, servíruje vám na pořad dne témata, která jsou pro váš duchovní rozvoj aktuální a pokud se jimi nehodláte zabývat, dosti citelně poznáváte důsledky své nechuti a nebo obav se čímkoli zabývat. Je to způsobeno právě silnou citlivostí a vnímavostí, kterou zasvěcením do Shambally 1024 získáme.

 Pozor, práce s tak velmi vibračně silným nástrojem  sebou tedy  nese zároveň o to víc odpovědnost vůči sobě sama a schopnost uvědomovat si předcházející lekce, jak vnitřní tak i z vnějšího světa.
  Léčení Shamballou probíhá nejvíce v aurických vrstvách, ze kterého se postupně posouvá k tělu fyzickému.

  Může léčit AIDS, rakovinu, závislosti, otravu těžkými kovy, dokáže regenerovat orgány do určitého stupně poškození, nedokáže léčit karmické nemoci nebo ty, které jsme dostali jako lekci ještě před inkarnací, nedokáže léčit nemoci v příliš pokročilém stavu či konečném stádiu, může ale stejně jako Reiki u těchto stádií pomoci zmírnit utrpení.
Vždy záleží jen na dotyčném, na jeho vědomých myšlenkách, na tom co zůstává v jeho podvědomí, na tom, co chce jeho duše, zda chce být opravdu vyléčen a nebo ne. Člověk je stvořitel a má svobodnou volbu.


Zasvěcení do Shambally 1024  

se provádí buď dálkově a nebo napřímo, obvykle 1. a 2. stupeň najednou, po určité době, kdy se praktikant Shambally 1024 naučí s touto energií pracovat a ustálí se jeho vibrace, může absolvovat zasvěcení do 3.stupně a poté do 4. mistrovského stupně. S každým stupněm zasvěcení se ukotvuje v auře 256 symbolů (odtud název Shamballa 1024 podle počtu symbolů), které se předávají telepaticky. Zvyšujě se vibrační úroveň praktikanta, nicméně je dobře získaný energetický potenciál využívat k vědomé práci nejen na léčení a harmonizaci těla ale i na transformaci - přeměně - svých nefunkčních programů a systémů přesvědčení, které se neshodují s jeho vnitřní podstatou, zdržují ho od jeho životní cesty, nedovolí mu žít co nejvíce ve spokojenosti a radosti a v souladu se sebou a druhými. Pak si zísaknou vibrační úroveň dokáže udržet trvale a nebo ji ještě zvýšit.


  Zájemci, kteří budou chtít získat naladění na Shamballu 1024  kromě zasvěcení získají na semináři návod a tipy, jak s touto energií pracovat, vše si prakticky vyzkoušejí, získají povědomí o významu odpuštění a jak jej správně chápat a hlavně používat. Tyto poznatky pak mohou tvořivě využívat po zasvěcení do dalších stupňů.

  Zasvěcením do tohoto systému práce na sobě nekončí, naopak, teprve tehdy začíná.  Energie sama za nás nic neudělá. Díky zasvěcení do Shambally 1024 získáte ještě větší citlivost, vnímavost, jemnocit a pokud jej nebudete využívat k vědomé práci na sobě a budete patřít pouze k jakýmsi sběratelům zasvěcení, budete po nějakém čase po počáteční eufórii zklamáni. Neřešené problémy, odmítání dívat se na vlastní život s vědomím vlastní volby a zodpovědnosti za všechny volby, neochota vidět věci v souvislosti se základními vesmírnými zákony - to vše nám díky zvýšené citlivosti přinese o to silnější pocity viny, křivdy, bezmoci, strachu, lítosti, smutku,...atp.

To je stejné jako s používáním  Usui systému Reiki. 

Nejlépe je, když s Reiki vědomě žijeme a nejen ji používáme na léčení. 5 životních pravidel Reiki lze stejně tak praktikovat i v systémech jiných, předávaných zasvěcením a nebo channellingem, tedy i tehdy, když jste naladěni na Shamballu 1024.
  Když se tento léčebný systém utvářel, mělo se prý za to, že je určen jen pro ty, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Systém Shamballa 1024 je pro všechny, které jakýmsi způsobem osloví a slouží jako jakási "jízdenka k duchovnímu vzestupu". Na druhou stranu jej nedoporučuji tomu, kdo nemá alespoň základní zkušenosti s vědomou prací na sobě. Silný proud energie by s ním mohl pěkně zamávat, získal by sice vysokou citlivost ale reagoval by přecitlivěle a vše co doposud odmítal ve svém životě, vztazích vidět, přijmout a co nejvíce optimálně řešit, by se přihlásilo dost bolestivě a nepříjemně a většinou najednou. 

Naše planeta Země prodělává svůj planetární vzestup, mnozí lidé chápou toto jako možnost vzestupovat s ní. Duchovním vzestupem lze nazvat vědomou práci na poznávání sebe samých, uvědomování si toho jak se chováme a jednáme ve vztahu k druhým a k sobě samým, do jaké míry jsme schopni lásky bez podmínek, tedy k přijetí všeho a všech bez podmínek, soudů, do jaké míry jsme schopni vědomě žít Radost a Pravdu a tím pádem žít Lásku. Tím zvyšujeme svou vibrační úroveň. Každým zasvěcením se nám také tato vibrační úroveň podstatně zvyšuje, ale vibrace a potažmo i to jak se cítíme po určité době po zasvěcení klesají dle míry, jak dokážeme vědomě využívat potenciál daných zasvěcením.

Zasvěcení do jakéhokoli systému za nás neudělá nic, je jen naším nástrojem. Pokud chceme něco opravit, nestačí jen vlastnit báječně vybavenou dílnu, do ní dokupovat lepší a výkonnější nástroje ale něco začít dělat. Mnohdy dokážeme s velmi omezeným náčiním opravit velice důležité věci a mít jej při ruce kdykoli, operativně a tvořivě jej používat tak, abychom v případě potřeby odstranili poruchy a závady, které nám znepříjemňují a komplikují život. Stejně je to i se zasvěceními do různých systémů, kterých je opravdu hodně a přibývají další. Jejich množství nám spokojený a kvalitní život nezajistí. O to se musíme postrat sami.

 

Pár způsobů, jak s energií Shambally 1024 pracovat, postupně přijdete na spoustu dalších:):

1. přímá práce přikládáním rukou, jak jste zvyklí třeba při reikování. Shamballa 1024 sice velice dobře působí právě při práci na dálku ale každý možná až na pár výjimek milujeme dotyk. Tím, že na nás někdo jemně položí ruce a je ochoten věnovat nám svůj čas, znamená příjemný kontakt pro tělo a dokážeme se ještě víc otevřít léčivému a harmonizačnímu spektru léčení. Sami víme, jak léčivé dokáže být pohlazení, pofoukání. Dotknete se těla a tím se dotknete i duše člověka. Proto nepodceňujte doteky, jsou základem k tomu, abychom obnovili kontakt sami se sebou, se svým tělem a skrze dotek na fyzickém těle se dostali k samotné duši.
  Ti, kdo mají naladění kromě Shambally i do Reiki a nebo jiných systémů práce s univerzální energií doporučuji na úvod vložit větičku směrem k tomu, na koho chtějí svoje ruce položit se záměrem léčení : Vezmi si skrze mne to co potřebuješ a užij to k svému užitku. Klient  skrze vás přijme přesně to, co potřebuje a platí to i pro volbu energetického spektra. Shamballa 1024 je sice silná a nádherná energie, ale "narvat" ji do každého není o zprostředkování energie ale vnucování naší vůle, která vůbec není na místě.  Pak to není ani Reiki, ani Shamballa , ani nic jiného než naše vlastní energie.

2. distanční práce-tedy práce s energií na dálku a v čase:

Tak jak jste zvyklí pracovat na dálku s Reiki, tak stejně tak pracujeme se Shamballou 1024, jen s tím rozdílem, že nepoužíváme symboly, ty které jsou potřeba, jdou k příjemci skrze nás, ale mimo naši vůli a snahu cokoli ovlivňovat a někam směrovat. Jsme zprostředkovateli. Volba je na příjemci.

Pokud léčíte, harmonizujete někoho - ale i sami sebe , můžete si dotyčného představit mezi dlaněmi, nebo jej nahradit nějakým předmětem, který jej zastoupí, fotografií, navážete mentální kontakt a když v dlaních ucítíte jemný tah energie, vložíte záměr, ať si dotyčný (nebo vy) bere tolik kolik potřebuje a užije to pro svůj největší užitek.  

Stejně tak lze velice dobře a rychle využít energii Shambally 1024 pro čištění aury, harmonizaci  a čištění čaker, zacelování trhlin v auře,  přerušení neužitečných energetických vazeb k okolí, k odvedení přivtělených duší z aury a nebo těla do Světla, k pročištění energie v jakékoli situaci tak, aby všichni zúčastnění byli nejvíc spokojení jak to je v tu chvíli možné, lze s její pomocí čistit emocionální traumata v minulosti, posilovat s ní situace v budoucnosti. Jak vidíte, tedy jako při práci s Usui systémem :)

Velkou výhodu v práci se Shamballou 1024 vidím v jednoduché a přitom velmi účinné aplikaci. Praktikanti mnohdy mudrují, co vlastně mají k příjemci "vyslat". Jaké symboly, jak dlouho, kolik,  abychom, proboha, něco nepokazili, příjemce byl rychle vyléčen a maximálně spokojen:)))) Shamballa nám toto zbytečné rozhodování ulehčuje - jaké symboly, co se bude léčit, jak se to bude léčit, o tom my rozhodovat nemusíme, jen energii zprostředkujeme. Nemůžeme tak nic ovlivňovat, kontrolovat, určovat, řídit,..:)))) Stačí, když příjemce má ochotu energii přijmout a my ochotu ji zprostředkovat. Ostatní se děje již mimo nás.  Stejně tak to funguje u práci s ostatními systémy Reiki, kde se používají vědomě symboly. Ale právě ty symboly nám mnohdy velmi komplikují život. Jsme totiž z našeho způsobu života zvyklí mít a dělat všechno rychle. Jenže zasvěcením do systému dostaneme jen nástroje. Jejich sílu, energie, je třeba neustále zkoušet, poznávat , pokud s nimi chceme vědomě pracovat. A na to velká většina praktikantů Reiki nemá  čas.  

Pokud při práci se Shamballou - ale také s Reiki a pod. budete otevření jemnému nadsmyslovému vnímání, při energetické práci k vám budou chodit jakoby náhodou různé impulzy, čemu věnovat pozornost, napadnou vás další souvislosti k problémům, které potřebujete řešit ale vnímali jste je jen z určitého hlediska, které nepřinášelo žádné řešení, přitáhnete k sobě informace a informátory, kteří vás v daném problému mohou posunout v jeho řešení dál a nebo vám s ním pomohou (pokud budete chtít). To všechno k vám přicházet, abyste díky těmto zvášeným vibracím dokázali pochopit situaci, problém z jakéhosi nadhledu a odstupu a pochopit to, co děláte někde pro sebe nevhodně. Tím že vám něco dojde, můžete se vědomě rozhodnout k jiné volbě strategie, k jinému postoji, chování, tak abyste se cítili více spokojeni a v souladu s okolím. Shamballa, ani vaše vyšší Já, ani andělé a další vaši duchovní průvodci a pomocníci nemohou udělat nic za vás, jen vám pomáhají. Vy určujete jak a s čím potřebujete pomoci. Pokud někdo nechce ani zdraví, ani soulad z jakéhokoli důvodu, má na to právo a nikdo mu to nemůže přikázat, každý máme svobodnou volbu. 

Práce se Shamballou 1024 není to, že my určujeme co se bude dělat, ale energii jen zprostředkováváme a mentálně ji nasměrujeme k potřebnému a nebo do situace. On si na nevědomé úrovni určí sám, do které oblasti energii a podporu nasměruje, co je pro něj momentálně prioritní aby se cítil nejlépe. Zvolí si vždy to, co je pro něj v ten moment nejvíc optimální.  Nám jako zprostředkovateli se může zdát,  že potřebuje třeba uzdravit pochroumané a špatně hojící se rameno a nejraději bychom mu posílali energii na rychlé zotavení a ono se děje to, že se příjemce jakoby náhodou dostane k terapeutovi, který mu s problémem umí pomoci a od kterého je schopný  pomoc přijmout, kterému bude důvěřovat a tím pádem se otevře dle svých nejlepších dispozic k vyléčení. Možná se jakoby náhodou dozví jen tak bokem v čekárně a nebo z televize něco o psychických příčinách a tak podobně. Zkrátka dostanou se k němu informace, které je schopen pochopit, vzít si z nich nějaký užitek a vyvodit osobní zodpovědnost. Kdybychom mu my udělali byť zdarma sebelepší odbornou přednášku, nebude od nás schopen a nebo ochoten obsah velmi důležitých informací vstřebat. Třeba právě proto, že jsme tou poučující osobou my.   To jen pro malý příklad.  Tady můžeme vidět i lekci pro sebe - a to o bezpodmínečném dávání bez očekávání, o schopnosti udržet si odstup od záležitostí, které nám nenáleží řešit a jakkoli do nich osobně zasahovat. COž se jednoduše říká ale hůř dělá:).

 

Při každé energetické práci je dobře vnímat svoje pocity na těle, to nám o nás dává ty nejlepší informace. Na těle jsou uloženy neprožité a zablokované emoce, strachy ,bolesti, které se po léta nabalují a víc a víc blokují tok energie . Pomocí Shambally ale také Reiki a ostatních systémů je dobře se učit vnímat lépe svoje těle a zkoumat tato místa - tím využijeme zvýšenou schopnost vnímání kterou díky přídavné energii máme a poté tyto blokády energeticky pročistit,  když pochopíme souvislosti a nebo část traumat  a s tím i programy, jakési šablony našich postojů a chování které v různých situacích používáme a  které stojí za tím, že jsme si nedovolili prožít svoje emoce a nebo něco vnímat tak jak to je, že se cítíme nepřijatelní, neshcopní a nebo jinak nepřijemně ve vztahu jak k sobě tak k okolí. Namísto uvolněné blokované energie pak je potřeba  vytvořit novou vědomou volbu a tu pocitově prožít zase na svém těle. Jinak hrozí nebezpečí, že na uvolněné místo přijde jiný pro nás nevhodný program.

 

Proto je rozdíl, když do nějaké vlastní situace posíláme jak Reiki , Shamballu a nebo jinou energii pasivně a čekáme jen že se vyčistí a my jen proplujeme - pak se sice vždy něco na chvilku vyladí ale pak se situace opakuje a možná daleko nepříjemněji. A nebo když si pošleme energii do situace kterou vnímáme jakkoli nepříjemně a zároveň hledáme řešení, jiné postoje, psotupy, co můžeme udělat my samy pro to, abychom se příště v podobné situaci cítili když ne v klidu  tak alespoň méně oslabeně. Shamballu pak můžeme použít na práci na pojmenovávání programů, které námzpsobují to, že se cítíme tak jak se cítíme, poté ji využít na jejich odstranění a posílení nové volby. Tím pak získáváme větším množství energie pro tvoření a nepotřebujeme tolik energie na popírání toho nepříjemného v nás, v tahání křivd, smutků, pocitů viny. Tenhle balast má setsakra velkou energetickou spotřebu. Pokud se zabávate úsporou energie v domácnosti, zkuste se zamyslet, dke a jak uspořit energii pro nesmyslné výdaje v našem životě a kde by mohla tato energie přinést radost a potěšení a tak se ještě násobit. 

Stejně to platí i o léčení. Pokud používáme Shamballu na léčení jakékoli nemoci, zezačátku vnímáme zlepšení a může nás to svádět k postoji, že za nás tahle super energie vyřeší všecho bolavé, nepříjemné. Jenže pokud my nezměníme někde naše myšlení, náš způsob života, žebříček hodnot, problémy se budou vracet a budou větší a větší a žádná energie nám moc nepomůže. Pokud se začneme zabávat příčinou našich problémů a začneme hledat cestu jak je pochopit a odstranit, pak se zodpovědně stavíme za svoji ochotu o zlepšení a dějí se zázraky jak v uzdravení, tak celkovém posílení. 

Občas je cesta za udzravením trochu delší, nejde to skokem, protože příčiny našich problémů tkví v programech a traumatech, která si neseme ještě z minulých životů. Spoustu programů jsme převzali od okolí a řeši je neumíme, protože nejsou naše, jen je jako vlastní prožíváme, používáme, žijeme. I zde nám energie Reiki i Shambally 1024 může velice dobře pomoci s objevováním vlasní podstaty a upevěním a stabilizací vlastní energie.

 

Příklad: Budete prožívat pocit křivdy po banální hádce s kolegou. I když půjde o hloupost, bude vás to pořád hlodat a vaše podvědomí vás bude nutit vyhrabávat ze vzpomínek všechny křivdy, které vám kolega způsobil, budete se logicky upevňovat v přesvdčení, že vy jste v tom nevinně a že za nic nemůžete, že kolega je pěkný prevít a kdesi cosi. Poté vám vylezou další vzpomínky na další lidi, kteří vám podobné křivdy zpsobili. Vaše ego vás staví do role chudinky a oběti. A ktomu vaše nálada rapidně klesá. Máte dvě volby. Uvěřit tomu a žít s pocitem, že kolega je prevít a že ještě uvidí, popřípadě že se nad to povznesete ale budete si to pamatovat a nebo se zamyslíte a dojde vám, že v každém vztahu, i kolegiálním, jste zodpovědni za svou polovinu příběhu. Můžete se začít zabývat otázkou, proč k hádce došlo, jestli se opravdu týká vás a nebo je kolega jen přetížený, má osobní problémy a prostě jen kope kolem sebe. Už to pomůže trochu poodstoupit z role chudinky a ukřivděného. Pokud zjistíte, že vy s tím problémem ani  nesouvisíte, jen jste přišli kolegovi do cesty jako první, můžete poslat Shamballu a nebo Lásku, cokoli kolegovi do situace, aby ji co nejrychleji a nejlépe jak to jde vyřešil.Nevyžaduje to nic jiného, než vyslovení tohot záměru a nebo na to jen můžete pomyslet a a energie o vysokých vibracích Lásky již směrem ke kolegovi proudí.  Můžete namítnout, že vám je houby po něm ať se stará. Na drhou stranu, přání dobrého vás nic nestojí (konečně i vám se může vždycky hodit když vám někdo přeje jen to dobré), je to pozitivní a vysokovibrační energie, která kolegovi opravdu v něčem pomůže. Klega se bude cítit líp, bude lépe spolupracovat a také se k vám jinak chovat. Tím ovliví i vás a vaši vzájemnou spolupráci a vztahy.

Pokud zjistíte že se vás situace týká, můžete začít pátrat co s tím můžete pro zlepšení situace dělat vy. Samozřejmě že vám začnou hlavou lítat myšlenky, které vás od toho budou zrazovat. Ego je velice silné. A rafinované. Můžete si uvědomit emoce, které vámi jdou ale které jste spolkli a neprožili. Pak se můžete zeptat, kde máte na těle neprožitý vztak. Tělo vám odpoví. Můžete se těch míst zeptat z jakých dalších emocí a pocitů jsou a s tím vám budou docházet i různé situace, i z dětství. Už jen to že tyto blokoané emoce naťuknete, začnou se projevovat a budou z těla odcházet, třea díky slzám, nebo budete chítt zakřičet, dupat, chodit,...energie Shambally vám pomůže aby odezněly co nejrychleji a nejméně bolestivě a místo energeticky pročistí. Pak je dobře požádat o to, co byste pro energetické posílení místa potřebovali a zas vnímat jemé informace a pocity, které k vám s energiíí přijdou. Budou vám docházet různé souvislosti které vám budou pomáhat k lepšímu nadhledu a k vytvoření nových postupů v podobných situacích. Ono se to velice špatně popisuje, popis je pořád jen v informační rovině, je to teorie. Pokud jednou prožijete určité poznání, dojde vám nesmyslnost určitého vašeho zajetého postupu a dokážete si vědomě vytvořit postup nový a víte proč si jej volíte právě tak. Je to zkušenost a víte že jste právě posoupili ve svém duchovním rozvoji o stupínek výš, jste si o to víc vědomi sami sebe a nejen svobody ale i zodpovědnosti za svoje volby v životě. Víc a víc chápete smysl a hloubku univerzálních  zákonů, které platí ať v ně věříme nebo ne.

K tomu abychom lépe chápali to co se nám děje, dokázali poznat a přiznat programy které nás nutí žít v pocitech křivdy, jako chudinky, oběti a začli svůj život vědomě měnit a utvářet tak, abychom v něm byli spokojeni víc a víc sami se sebou , ve vztazích k druhým, abychom více a více žili v radosti a život jen nepřežívali ale užili si ho, nám tedy dost dobře poslouží :


1. ochota tento stav vědomě změnit a nečekat, že se o zlepšení našeho života postará někdo druhý, ať lékař, léčitel a nebo v oblasti vztahů partner, přítel, kolega v práci. Musíme začít u sebe. Sebelítost a soucit a lítost druhých mohou sice zpočátku znít libě naším uším, ale nikam nás neposunou.


2. alespoň základní povědomí o vesmírných zákonech (také nazávaných duchovní zákony) a jejich vědomá aplikace v každodenním životě.


3. větší pozornost vůči vlastnímu tělu, které nám dává vždy a všude velice zřetelné signály o tom co se s námi děje, kolik máme momentálně energie, veškeré pocity a emoce se objevují na těle. Jejich potlačováním a ignorováním si dost přitěžujeme, naše hlava si velmi často myslí, že je důležitější než tělo. Jenže k tomu abychom realizovali to co hlava vymyslí, tělo potřebujeme a proto je potřeba, aby hlava a tělo byly v souladu. Nepřátelství vůči tělu, jeho omezením, nám nedá více energie k realizaci našich cílů, napopak.


4. třeba například naladění do Reiki a nebo jiného podobného systému (napří. Shamballa 1024), který pracuje s vesmírnou energií a energií nanebevzatých Mistrů, andělskými energiemi atd., nebo vědomá práce s energií Matky - Země, či jakýkoli jiný způsob, který využívá energii nejvyšší - energii bezpodmínečné Lásky. Tedy jakýkoli způsob, který k práci na sobě využívá Božský podůrný systém.Napsala: Simona Krásná...

 

 

 

 

Albert Einstein: Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?„

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.„

„Stvořil Bůh všechno?„ ptal se dál profesor.

„Ano, pane,„ odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu: naše činnost určuje nás samotných, tedy Bůh je zlo.„

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu vám položit otázku?„

„Samozřejmě,„ odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?„

„Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?„

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.„

Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?„

„Samozřejmě, že existuje,„ odpověděl profesor.

„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.„

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?„

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.„

Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.„

Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.

Dotazy 

 
#5178 Terra 2021-01-15 19:25
Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering issues with your RSS.
I don't understand the reason why I can't join it. Is there anybody having the same RSS problems?

Anybody who knows the solution can you kindly respond?
Thanks!!

Feel free to visit my web-site ... cialis 20 mg: http://io.pinknet.cz/~filo/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#5177 Michale 2021-01-15 17:16
gookerdoughboy7 77: https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com/2020/12/coldcagmag999-watch-online.html
https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com/2020/12/coldcagmag999-watch-online.html

Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
Citovat
 
 
#5176 Glinda 2021-01-15 15:40
Please let me know if you're looking for a artyicle author for your blog.
You have some really great posts and I believe I would be a good asset.If yyou ever want too take some of the load off, I'd absolutely
love to write some articles for your blog inn exchange for a link basck to mine.

Please blast me an email if interested. Cheers!
Wedding registry ideas web page: http://zooklist.com/user/profile/321490 gifts for grad students
Citovat
 
 
#5175 Susie 2021-01-15 15:08
Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get
my blog to rank for some targeted keywords but I'm not
seeing very good success. If you know of any please share.
Thanks!

My blog post; tadalafil 20 mg: http://-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#5174 Wendi 2021-01-15 14:26
Well written & done.
I'veonly just begun blogging myself in the last few days
and observed many writers merely rehash old content
but add very little of benefit. It's great to read ann informative write-up of somme true value
to your readers and I.
It's going on the list of details I need to emulate as a new blogger.
Visitor engagement and material value are king.
Many excellent ideas; youu have most cerrtainly managed to
get onn my list of sites to watch!

Continue the good work!
All the best,
Calli

Feell free to surf to my blog post; IMEI cell phone unlocking: https://leonardlambert4.skyrock.com/3338629128-How-to-Unlock-Smart-Phones-via-IMEI.html
Citovat
 
 
#5173 Hassie 2021-01-15 14:19
No matter if some one searches for his required thing, so he/she desires to be available that in detail,
thus that thing is maintained over here.

My web page: urmila dating: https://datlovesdat.com
Citovat
 
 
#5172 Jacqueline 2021-01-15 14:09
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you
have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
Citovat
 
 
#5171 Doreen 2021-01-15 13:21
Thank you, I've recently been looking for info approximately this subject for ages and
yours is the greatest I have found out till now. But, what about the bottom line?
Are you sure about the source?
Citovat
 
 
#5170 Dominga 2021-01-15 12:32
Wonderful work! This is the kind of info that are supposed to be shared around the net.
Shame on the seek engines for not positioning this publish higher!
Come on over and visit my website . Thank you =)

my website ... اونصة الذهب
كم جرام: https://stackoverflow.com/users/story/14970182?newreg=256d19c98099453faa5a19578707da5b&_=1
Citovat
 
 
#5169 Terra 2021-01-15 11:44
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep
it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later.

Cheers

My web blog: đánh giá
nhà cái: https://www.bettingtop10.com/vi/
Citovat
 
 
#5168 Domenic 2021-01-15 11:02
Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard
work due to no back up. Do you have any methods to
stop hackers?

Take a look at my homepage ... سعر الذهب مباشر: http://eclipsepromoshop.com/UserProfile/tabid/61/userId/14692/Default.aspx
Citovat
 
 
#5167 Elana 2021-01-15 08:37
These aare genuinely wonderful idea in regarding blogging.
You have touched some good things here. Any way keep
up wrinting.
homepage: http://www.pinaypalace.com/classifieds/user/profile/62694
Citovat
 
 
#5166 Ouida 2021-01-15 04:48
Nude video chat BellaBads: I am ready to make your dreams
come true. Not afraid to prove you that I`m the best, who can bring you a new life.
Get on my ride boys ;) hot woman squirt

Here is my page: naked women sex: https://nakedwomensex.com
Citovat
 
 
#5165 Jerri 2021-01-14 22:35
This piece of writing will heop the internet viewers for building up new website or even a weblog from start to end.

homepage: http://help.stv.ru/index.php?PHPSESSID=fbba12293453e1cd340a0d3cfbe749fc&topic=1412882.0
Citovat
 
 
#5164 Michal 2021-01-14 20:23
I am really grateful to the owner of thiks
site who has shared thbis wonderful paragraph at here.
Электрический мармит website: http://joellwilliams.qhub.com/member/2261975 Купольные посудомоечные машины
Citovat
 
 
#5163 Selene 2021-01-14 20:05
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to
my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some
time and was hoping maybe you would have some experience with something like
this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to
your new updates.

My web site ... bong88: https://bong88link.com/
Citovat
 
 
#5162 Korey 2021-01-14 20:02
I have been exploring for a little for any high-quality articles oor weblog posts on this sort of
house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
Reading this info So i'm gload to exhibit thbat I've a very excellent uncanny feeling
I came upon just what I needed. I most without a doubvt will make sure to don?t
put out of your mind this site and give itt a look regularly.

Камагра + Дапоксетин web site: https://1222bets.com/viewtopic.php?id=28518 Камагра + Дапоксетин купить
Citovat
 
 
#5161 Belinda 2021-01-14 19:44
Pretty nice post. Ijust stumbled upon your weblog and
wished to say that I've truy enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your rss feed
annd I hope you write again very soon!
web site: http://armawiki.davefancella.com/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_N66_%D0%9E_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_Kolobok_%D0%9D%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
Citovat
 
 
#5160 Cecil 2021-01-14 19:39
gdpporn mortalkombatpor n freeonlineporn gloryholeporn realrapeporn

Feel free to surf to my homepage: naked girl ass: https://nakedgirlass.com
Citovat
 
 
#5159 Marcella 2021-01-14 19:36
This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I have shared your site iin mmy social networks!


webpage: https://singaporego.net/site/viewtopic.php?id=5041
Citovat
 
 
#5158 Antoinette 2021-01-14 18:10
It's an amazing post in support of all the online people; they will obtain advantage from it
I am sure.

my web-site :: FUN88: https://www.w88hello.com/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2-fun88
Citovat
 
 
#5157 Landon 2021-01-14 17:17
Wonderful site. A lot of useful info here. I am sending it to some pals ans
additionally sharing in delicious. And obviously, thanks for
your sweat!

Feel free to visit my blog; credit-repair-smithshire-il: https://straightcreditrepair.com/legal/credit-repair-smithshire-il.php
Citovat
 
 
#5156 Edmundo 2021-01-14 14:44
As I website possessor I believe tthe articles here is real good,
appreciate it for your efforts.

Here is my web site oil changes easy: http://estoyenmi.casa/Drive_To_Gold_Coast_-_A_Brisbane_Ought_Of_Do
Citovat
 
 
#5155 Susana 2021-01-14 14:43
Hello there! I just would like to offer you
a huge thumbs up for yoir excellent info you've got here on this post.
I'll be coming back to your site forr more soon.
webpage: http://bazzzar.ru/index.php?page=item&id=39862
Citovat
 
 
#5154 Samara 2021-01-14 12:23
What is Model Pass? Do VIP members get a discount for Show Pass?
What is Show Pass? And it’s so cheap, for less that $1 you can get
a live cam show you will never forget. Even though you can create an account in the sex cam site at no cost, you cannot see
more than a hot girl in her underwear. What are the best
live sex cam sites and why should I use them? Private/Exclusive Show: These are one-on-one chats
between you and the cam girl. Ever wanted to get down and REALLY dirty with
a kinky Asian girl? Watch TS Parris' live adult cam to cam, supermodelporn.com: https://supermodelporn.com, performance Wednesday Nov.28 at 11am.
She has not done much with webcam in the past so
lets all get online and show her a good time. With more
than 5,000 live Mistress cam models, you can watch and join in with hot
fetish models, online Dommes, BDSM live submissives, sex slaves, shemale cams, male cams and so
much more.
Citovat
 
 
#5153 Wilson 2021-01-14 10:43
In fact no matter if someone doesn't be aware of
after that its up to other visitors that they will help,
so here it happens.

Here is my website - cialis 20 mg: http://-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#5152 Dick 2021-01-14 07:25
Havve youu ever thought abouut writing an ebook or guest
authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topis you discuss and would really like too have you share some stories/information. I
know my audience would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel
free to shoot me an e-mail.
web
site: http://wiki.x.pharmasecure.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_N16_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
Citovat
 
 
#5151 Joyce 2021-01-14 05:52
Awesome article.

Here is my web page fun learning games
for kids: http://www.airplaynetwork.com
Citovat
 
 
#5150 Toni 2021-01-14 04:59
Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It's the little changes that make the most important changes.
Thanks a lot for sharing!
Citovat
 
 
#5149 Lien 2021-01-14 04:05
Right now it sounds like Wordpress is the best blogging platform out there
right now. (from what I've read) Is that what yyou are using on your blog?Also visit my web site:rick simpson hemp oil cancer
cure prostate dosage calculations: http://nekocha.s57.xrea.com/virtual/nekocha/aska/aska.cgi?page=0&con=605
Citovat
 
 
#5148 August 2021-01-14 01:31
You're so cool! I do not suppose I have read something like
this before. So nice to find another person with a few original thoughts
on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up.
This site is one thing that is required on the web, someone with some originality!Also visit my homepage :: cheap cialis: http://e-cie.de?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#5147 ecokadu 2021-01-13 22:40
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin bie.qxah.kartarka-svatava.cz.ewz.ws http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#5146 lavidura 2021-01-13 22:13
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin igm.vhge.kartarka-svatava.cz.otu.qb http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#5145 Rosella 2021-01-13 22:07
Evety weekend i used to goo to seee this web site,
for the reason that i want enjoyment, since this
this site conationss really good funny stuff too.
website: https://1222bets.com/viewtopic.php?id=87130
Citovat
 
 
#5144 Garnet 2021-01-13 22:06
Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's
website link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of you.


Feel free to surf to my web blog; fun career activities
for middle school students: http://www.klnjudo.com/phpkln/htdocs/userinfo.php?uid=1634410
Citovat
 
 
#5143 ireoajo 2021-01-13 21:45
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Dosage For Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online bso.dhtn.kartarka-svatava.cz.sig.jp http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#5142 ejebacuy 2021-01-13 21:18
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Dosage Amoxicillin cqd.hmjw.kartarka-svatava.cz.yts.hd http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#5141 Julio 2021-01-13 20:54
Hello, I enjoy reading through your article. I wanted to write a little comment to support you.


Feel free to surf to my web-site :: 2 player games fun: http://forum.plexim.com/index.php?qa=user&qa_1=hubermcconnell7
Citovat
 
 
#5140 Don 2021-01-13 20:49
Займы без проверки КИ на карту.
Займы без проверок и звонков на карту
- это возможность получить деньги срочно.
Выберете МФО, выдающие займ онлайн на карту без проверки кредитной
истории от 0% и оформите заявку.


My page - Деньги можно
получить моментально без предоставле: http://blogs.wankuma.com/rti/archive/0001/01/01/145287.aspx
Citovat
 
 
#5139 Tracie 2021-01-13 18:15
Hi would you mind stating which blog platform you're working
with? I'm going tto start my own blog in the near futgure but I'm having a difficult
time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
Drupal. The reason I ask is because your layouut seems
different then most blogs and I'm looking
for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had
to ask!
web site: https://ffxiv-knights-ivalice.org/index.php?title=Post_N39:_Free_Online_Casino_Games_Linked_With_Higher_Risks_Of_Gambling_Problems_For_Young_People
Citovat
 
 
#5138 Lidia 2021-01-13 18:03
Hello Guys,
Only if you really think about roulette casino or maybe honest casino in our web portal yo can learn more
information about casino online here https://indaxis.com/
We have more detailed information about casino games and also about casino 2021.


If you need more questions about casino 2021 you can find some examples please go to our website and find
more and detailed info.

Please visit our website about honest casino: https://indaxis.com/
or please click https://indaxis.com/

Our site have tag's: Casino usa, roulette casino, casino usa
And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.

Thanks
Citovat
 
 
#5137 Clifton 2021-01-13 18:02
Hi Guys,
Only if you really think about online casino or maybe best casino in our web portal yo can learn more information about casino uk here https://indaxis.com/
We have more detailed information about casino uk and also about casino uk.


If you need more questions about roulette casino you can find some examples please
go to our website and find more and detailed info.

Please visit our website about honest casino: https://indaxis.com/ or
please click https://indaxis.com/

Our site have tag's: Honest casino, casino usa, roulette casino
And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.

Thanks
Citovat
 
 
#5136 Mari 2021-01-13 16:42
Thanks for finally wwriting about >Denní úvahy
Citovat
 
 
#5135 Marty 2021-01-13 14:53
gookerdoughboy7 77
https://gookerdoughboy7 77: https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com.blogspot.com

I read this piece of writing fully concerning the difference of most up-to-date and previous
technologies, it's awesome article.
Citovat
 
 
#5134 Poppy 2021-01-13 13:48
I think thhe admin of this website iss truly working hard in favor of his website,
for tthe reason that here every data iis quality based information.
webpage: https://1222bets.com/viewtopic.php?id=67009
Citovat
 
 
#5133 Alisha 2021-01-13 11:37
However, today go for longer merely a luxury for the extremely wealthy.
As mentioned earlier, the BLS says how the therapeutic massage market is projected to raise its amount of
practitioners by 19% approximately 2018. However, if you work with tall clients or clients of varying height and size, you might appreciate a massage table that is certainly over
that is a standard.

my web page: website here: http://set.ua/bitrix/rk.php?goto=http://bibimassage.com
Citovat
 
 
#5132 Kurtis 2021-01-13 06:07
Hi:) I am a financially struggling uni student presently studying Thelogy ɑnd Religious Studies аt University of Law.
Ι am thinking of d᧐ing ѕome escorting. Ꮃould уou recommend it?

Is it a gooɗ way оf maкing money? I'ѵe alreadу listed myѕеlf on https://glamourescorts69.com. Ꮯаn ѕomeone at
kartarka-svatava.cz recommend аny decent escort companies
as weⅼl as directories? xx

Also visit mу web blog :: 24 7 london escorts: https://glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#5131 Tabatha 2021-01-13 05:52
I think this is one of the mlst important information for
me. And i'm glad reading ykur article. Butt wanna remark on few general
things, Thhe website syle is perfect, the articles is really
nice : D. Good job, cheers
webpage: http://www.e-la.fr/index.php?p=/discussion/21067/post-n65-o-ponyatiya-i-znacheniya-igornogo-biznesa
Citovat
 
 
#5130 Lorie 2021-01-13 04:17
This information is priceless. How can I find out more?

site: http://karlskronamakerspace.org/wiki/index.php?title=%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0_N88_:_%C3%90%E2%80%A2%C3%91%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8_%C3%90%E2%80%98%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5_%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%A4%C3%91%C6%92%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB
Citovat
 
 
#5129 Kandi 2021-01-13 03:46
Hellо! I'm a financially strapped university student
ϲurrently studying Arrt аnd Dsign at Coventry.
Ι'm in thhe midst of starting ᴡork as an escort. Ԝould
ʏou recommend іt? Is it а ɡood ᴡay of maқing
money? I'ѵе alreeady submitted my listing
on https://glamourescorts69.com. Cаn anyohe at kartarka-svatava.cz recommend аny welⅼ-paying escort agencies ᧐r directories?

xxx

Hеre iѕ my web blog ... dr bjs: https://Glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#5128 Mark 2021-01-12 19:07
Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot.

I hope fun things to do in conway ar (Tressa: http://imolocal.com/user/profile/5634036) provide something again and aid others such as you helped me.
Citovat
 
 
#5127 Latanya 2021-01-12 17:51
Hello, i think that i saw you visited my website so i
came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance
my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!


my web-site ... fb88: https://fblink88vn.com/
Citovat
 
 
#5126 Elvia 2021-01-12 17:04
This post is truly a fastidious one it helps new web
people, who are wishing in favor of blogging.

Here is my page; imagens do among us: https://among-us.cl/
Citovat
 
 
#5125 Eduardo 2021-01-12 13:06
Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and
your views are fastidious designed for new users.Also visit my webpage live adult Webcams: http://brzuchatki.pl/forum/index.php?action=profile&area=summary&u=180537
Citovat
 
 
#5124 Elma 2021-01-12 12:31
Pretty portion of content. I simply stumbled upon your site and in accession capitall to say
hat I get actually loved account you weblog posts. Any way
I'll be subscribing in your feeds or even I achievement you access
constantly quickly.
homepage: https://sadoracity.com/sd/viewtopic.php?id=947
Citovat
 
 
#5123 Ward 2021-01-12 11:00
Hello, I want to subscribe for this webpage to obvtain hottest updates, so wgere can i do it pleasse assist.

Bombeo muscular para hombres site: http://realeducated.com/forums/discussion/51730/publicar-n38-sobre-cuanto-tiempo-se-tarda-en-construir-musculo bombeo muscular
Citovat
 
 
#5122 Francis 2021-01-12 11:00
gookerdoughboy7 77
https://gookerdoughboy7 77: https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com.blogspot.com

Greate article. Keep posting such kind of info on your blog.
Im really impressed by it.
Hi there, You have performed an excellent job.
I'll definitely digg it and in my view suggest to my friends.
I'm confident they will be benefited from this web site.
Citovat
 
 
#5121 Lenore 2021-01-12 10:05
What's up to every one, it's really a good for me to pay
a quick visit this website, it contains priceless Information.

Feel free to surf to my page; samsung bd: https://forms.gle/b7ipM7wp9QS1rBjo6
Citovat
 
 
#5120 Felicitas 2021-01-12 10:01
I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!

Keep up the awesome works guys I've you guys to my blogroll.


My blog ... m88cvf: https://www.m88sut.com/m88a/
Citovat
 
 
#5119 Abbey 2021-01-12 09:12
I was thinking about this at 3:00a! "Sex work" another big umbrella that lets pimps and cam girls speak over trafficking victims and women who want out.


my homepage ... nude pornstar (https://bestlivesexcamsites.com: https://bestlivesexcamsites.com)
Citovat
 
 
#5118 Elba 2021-01-12 08:17
low price viagra https://geviagaraca.com - buy cheap generic viagra
cheap viagra online
generic viagra buy online pharmacy
viagra: https://geviagaraca.com buy generic viagra
Citovat
 
 
#5117 Fay 2021-01-12 07:27
Hello everyone att kartarka-svatava.cz! I ɑm
iin thе mjdst of maқing an application foг a freshly qualified associate
solicitor job ѡith Burlingtons Legal HR Jobs іn Leicester: https://latestlawjobs.com/ LLP in London Ϲan somеbody ⅼet mе know whеre exaϲtly I can find the careers
webpage fօr this law firm? The job listing on the
https://latestlawjobs.com does not offer any
urls or furtһer information. Ӏ am simply inteгested in newly-qualified lawyer roles rather
tһаn training contracts. I qualified bʏ sitting thе Νew york city bar assessment ɑnd afterwards
undertook tһе QLTS assessment ѕo thе training contract route does not
relate tⲟ me. Many thanks in advance to еveryone аt kartarka-svatava.cz!
Citovat
 
 
#5116 Tricia 2021-01-12 04:48
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I in finding It really
useful & it helped me out much. I hope to give one thing back and help others
like you helped me.

Here is my blog post :: alexander graham bell fun facts (Vania: http://chimneyhillpizza.com/majority-of-people-need-to-have-the-help-of-a-legal-professional-at-some-stage/)
Citovat
 
 
#5115 Mari 2021-01-12 04:01
After checking out a handful of the blog posts on your site,
I seriously like your tecchnique of blogging.
I book-markedit to my bookmark site list and will bbe checking back soon. Please visit my website as well and let me know
how you feel.

My web-site - Christy: http://ncc.noor.jp/vsa/sachibbs/apeboard_plus.cgi
Citovat
 
 
#5114 Rufus 2021-01-12 03:39
We arre a group of volunteers and starting a new
scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You've done an iimpressive task and our entire grouhp can be grateful too you.


Also visit my web page ... Herbert: http://kappa.her.jp/yybbs/yybbs/yybbs.cgi
Citovat
 
 
#5113 Dann 2021-01-12 01:04
May I simply just ssay what a relief to find somebody tha really knows what
they're discussing over the internet. You actually realize how to brinjg an issue to light and make it important.
A lot more people should read this and understand this side of the story.

I can't believe you aren't more popular since you definitely possess thhe gift.

site: http://www.ffxiv-wiki.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_N93_:_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_-_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5_%D0%98_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5_-_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Sports.ru
Citovat
 
 
#5112 Lakeisha 2021-01-12 00:29
gookerdoughboy7 77: https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com
https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I don't know who you are but definitely you're going to a famous
blogger if you aren't already ;) Cheers!
Citovat
 
 
#5111 Sam 2021-01-11 21:48
When some one searches for his necessary thing, thus he/she
needs to be availanle that in detail, thus that thing is maintained over here.

Сиалис Super Active website: http://freestyler.ws/forum/discussion/162421/statya-n11-viagra-kupit-v-ukraine-s-dostavkoy-%D0%98nternet-apteka-doctor-stvol таблетки для
повышения потенции
Citovat
 
 
#5110 Matilda 2021-01-11 21:31
Good Afternoon! Ι amm ɑ finsncially struggling university student ϲurrently studying Chemical Engineering
ɑt Courtauld Institute оf Art. Ӏ am thinkinhg of doing
somе escorting. Is it a gߋod idea? Is it a gօod waay оf mаking money?
I'ᴠe alreɑdy registered onn https://glamourescorts6 9.com:) Ⅽan somе᧐ne аt kartarka-svatava.cz recommend ɑny decent escort
agencies or directories? xxx

Feel free tо surf tο mmy web paցe - mature mistress; glamourescorts6 9.com: https://glamourescorts6 9.com/,
Citovat
 
 
#5109 Darla 2021-01-11 19:39
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you're just extremely great. I really like what you have acquired here, certainly
like what you are saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
I can not wait to read much more from you. This maths is
fun percentages: http://www.duilawyerlink.com actually a tremendous site.
Citovat
 
 
#5108 Fausto 2021-01-11 19:33
Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too wonderful.
I actually like what you have acquired here, really like what you
are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care fun activities for high
school students: http://links.michaelhutter.de/bookmarks.php/kennith9439438 to keep it sensible. I can not wait
to read much more from you. This is actually a great website.
Citovat
 
 
#5107 Patsy 2021-01-11 18:13
Having read this I thought it was rather enlightening.
I appreciate you finding the time and energy to put this content together.

I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments.

But so what, it was still worth it!

Look into my blog post; fun games for
big kids: https://getpocket.com/@sunchristie41
Citovat
 
 
#5106 Billy 2021-01-11 09:53
I've been explokring for a little bit for anny high
quality articles or blog posts in this kind oof area .
Explolring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i
aam happy to how that I've a very just right
uncanny feeling I found out exactly what I needed.
I most wighout a doubt wikll make sure to ddo not disregard this website and provides it a
glance on a continuing basis.
homepage: https://www.fbnewspost.com/index.php/topic,565467.0.html
Citovat
 
 
#5105 Norine 2021-01-11 07:53
Thanks for sharing your thoughts about Indigové Děti♥.
Regards
web page: http://unixgaming.nn.pe/unixgameforums/discussion/134402/post-id82-taxes-2020-when-theyre-due-how-one-can-file-online-and-more
Citovat
 
 
#5104 Keith 2021-01-11 02:51
I'm no longer sure the place you are getting your information,
however good topic. I needs to spend a while finding out much more
or working out more. Thank you free online casino games for fun (Lashunda: http://joajoa.kr/party_join/233040)
great information I used to be in search of this information for my mission.
Citovat
 
 
#5103 Angeline 2021-01-10 21:21
Incredible points. Great arguments. Keep up the amazing work.


Also visit my webpage ... fleshy fun bridge, http://katstat.ru/: http://katstat.ru/go.php?url=https://www.dailygirlgames.com,
Citovat
 
 
#5102 Sonya 2021-01-10 21:02
I couldn't resist commenting. Very well written!
site: http://classificado.buscaeu.com.br/user/profile/429521
Citovat
 
 
#5101 Starla 2021-01-10 20:59
rhetorical essay examples https://essayonlineget.com - topics
for essays
essays titles
how to write a good essay buy nothing day essay: https://essayonlineget.com essay about bullying
Citovat
 
 
#5100 Tatiana 2021-01-10 17:14
Have you ever considered about adding a little bit more
than just your articles? I mean, wat you say is valuable and
all. However think aboout if you added some great images oor
videos to give youyr posts more, "pop"! Your
content is excellent but with pics and videos, this siute could undeniably be
one of the most beneficial in its field. Fantastic blog!

web
site: https://ultrapedia.org/wiki/index.php/Article_N93:_REVEALED:_The_Men_Behind_fraud_That_Cost_Savers_100million
Citovat
 
 
#5099 Eddy 2021-01-10 15:01
hey there and thank you for your information – I have definitely picked
up something new from right here. I did however expertise some
technical points using this web site, since I
experienced to reload the website lots of times previous to
I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting
is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement
in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I'm adding this RSS to my email and can look out for a lot more of
your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

Here is my site ... ego dating: https://datingukbest.com
Citovat
 
 
#5098 Teresa 2021-01-10 14:37
masters dissertation https://dissertationget.com - doctoral thesis title
ssrc dissertation fellowship
dissertations proquest proposal for dissertation: https://dissertationget.com dissertation guidelines
Citovat
 
 
#5097 Jefferson 2021-01-10 14:20
What i don't understood is in fact how you are not really a lot more well-appreciated than you gia
may loc nuoc pi - keo88.org: http://keo88.org/tyle/profile.php?id=432028 - be now.
You're very intelligent. You already know thus significantly relating to this subject, made me for my part imagine
it from a lot of various angles. Its like women and men are not fascinated unless it's
something to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding.
All the time care for it up!
Citovat
 
 
#5096 Natisha 2021-01-10 13:38
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha
plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as
yours and I'm having trouble finding one? Thanks a lot!


Also visit my web-site Top 10 may loc nuoc cho gia dinh ban (zerocarbon.email: https://zerocarbon.email/wiki/index.php?title=Ph_Balanced_Skin_Care_-_Facts_You_Need_To_Know_About)
Citovat
 
 
#5095 Davis 2021-01-10 12:29
What i do not realize is in reality how you're now not actually much more neatly-favored
than you may be now. You are so intelligent. You understand thus considerably
when it comes to this matter, made me individually consider it from so many varied angles.
Its like women and men are not involved except it's one thing to do with Girl gaga!
Your individual stuffs outstanding. At all times maintain it
up!

my site ... nuoc ion kiem
va nuoc pi: https://wiki.psxdigital.com/index.php/Green_Hair_From_Bad_Water_Chemistry_In_Heated_Pools
Citovat
 
 
#5094 Loren 2021-01-10 11:47
Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to ?return the desire?.I
am attempting to to find things to improve my website!I assume its ok to use some of your ideas!!


Feel free to visit my web page top may loc nuoc panasonic noi dia nhat [https://xe365.co/xe/profile.php?id=346333: https://xe365.co/xe/profile.php?id=346333]
Citovat
 
 
#5093 Tessa 2021-01-10 11:03
I believe what yyou said made a lot of sense. However, what about this?
what iff you composewd a catchier title? I mean, I don't want to tell you hhow to
run your website, but wgat if you added a title that makes people desire more?

I mean Denní úvahy is a littlee plain. You should glance at Yahoo's home page and note
how they write article titles to get people to click.
Youu might add a video or a related pic or two to get readers interested about everything've written. Just my
opinion, it could make your posts a little livelier.
web site: https://forum.adultscriptpro.com/profile.php?id=203273
Citovat
 
 
#5092 Soon 2021-01-10 06:41
gookerdoughboy7 77: https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com/2020/12/coldcagmag999-watch-online.html
https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com/2020/12/coldcagmag999-watch-online.html

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read
this paragraph i thought i could also make comment due to this brilliant paragraph.
Citovat
 
 
#5091 Andy 2021-01-10 05:31
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your
web site is great, let alone the content!

my web-site - coral reef fun facts (Reinaldo: http://british-history.net/although-getting-real-estate-might-appear-engaged-and-complex/)
Citovat
 
 
#5090 Candice 2021-01-10 03:27
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible piece
of writing.
Biceps muscles website: http://forum.vtgaming.academy/index.php?p=/discussion/383161/article-id72-where-must-you-focus-you-muscle-training bodybuilder
Citovat
 
 
#5089 Fredrick 2021-01-09 21:30
Well written and ddone my friend.
I've only just begun writing myself just recently and reslised many bloggers simply rework old content but addd very little of worth.

It's terrific to read an informative write-up of some
rue value to myself and your other readers.
It's going on the list of details I need tto replicate being a new blogger.

Audienc engagement aand material value are king.
Some awesome suggestions; you have absolutely got on my list
of sites to follow!

Keep up tthe good work!
Well done,
Heinrick

Here is myy wweb page: discuss (Cortney: https://bookmarkstore.download/story.php?title=dont-get-remaining-powering-read-through-this-article-on-cell-phones-now)
Citovat
 
 
#5088 Delbert 2021-01-09 18:42
Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the
same results.

Here is my web page - high authority links marketplace (Fay: https://linkclerk.com/)
Citovat
 
 
#5087 Hannah 2021-01-09 12:43
This is the perfect web site for anybody who wishes to ind out about this topic.
You know a whole lot its almost hard to argue wit you (not thhat I really would
want to…HaHa). Youu certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for decades.
Great stuff, just wonderful!
web page: http://okeepo.co.uk/groups/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-n87-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5/
Citovat
 
 
#5086 Hans 2021-01-09 05:42
You are super hot Sir.

Also visit my website :: big ass naked: https://sexynakedass.com
Citovat
 
 
#5085 Tory 2021-01-09 03:42
Hey Guys:) I am ɑ financially strapped uuni student
currentⅼy studying Archaeology ɑt London South Bank. Ι'm in the
midst of starting ᴡork as an escort. Ιѕ іt a gopd idea?
Іs it a good wɑy of making money? Ι've already submitted my listing on https://glamourescorts69.com:) Can anyone at kartarka-svatava.cz recommend aany ɡood escort firms ass ᴡell
aѕ directories? xox

Here is mу blog post ... outall Escorts Heathrow - https://glamourescorts69.Com: https://glamourescorts69.com/,
Citovat
 
 
#5084 Laurinda 2021-01-09 02:20
Very nice article, exactly what I was looking for.

Look into my blog; w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Citovat
 
 
#5083 Sol 2021-01-09 00:05
whoah this weblog is fantastic i like reading your
articles. Keep up the great work! You realize, a lot of persons are hunting round for this info, you
could aid them greatly.
Atleta web page: http://gotmypayment.mypayingsites.com/viewtopic.php?id=21750 bombeo muscular
Citovat
 
 
#5082 Mai 2021-01-08 18:57
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added I get thgree emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from thyat service?
Thanks!
webpage: http://www.forcesoftao.be/mybb/showthread.php?tid=411
Citovat
 
 
#5081 Virgil 2021-01-08 13:16
This post will assist the internet people for crdeating new website or even a weblog
from start to end.
site: https://www.mopedwiki.de/wiki/index.php?title=%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92%C3%91_N96_-_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9_%C3%90%E2%80%98%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%91_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_%C3%90_%C3%90%C2%BE%C3%91%C3%91%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8_-_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91
Citovat
 
 
#5080 Rosie 2021-01-08 11:19
Can I simply just say what a comfort to uncover an individual who truly understands what
they're discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important.
More people have to check this out and understand this side of your story.
I was surprised you aren't more popular because you surely have the gift.


My web-site; bong88: https://bong88link.com/
Citovat
 
 
#5079 Delores 2021-01-08 09:34
I am actually pleased to read this webpzge posets which incxludes plenty
of helpful information, thanks for providing suuch
data.
homepage: http://friendsandgames.de/forum/index.php?topic=19342.0
Citovat
 
 
#5078 Cruz 2021-01-08 08:37
great issues altogether, you simply received a new reader.
What might you suggest about your publish that
you just made a few days ago? Any certain?

Take a look at my site - kgill7 xdating: https://securitya.likedatingall.com
Citovat
 
 
#5077 Angelica 2021-01-08 04:10
Hmm it appears like your site ate my first comment (it wass supwr long)
so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer butt I'm still new to the whole thing.

Do you have any recommendations for rookie blog writers?
I'd really appreciate it.
homepage: http://b11wiki.org/index.php?title=User:Winnie89L67646
Citovat
 
 
#5076 Jacqueline 2021-01-08 02:42
Hello, i read your blog ocasionally andd i own a similar one and i
was jut curious if youu get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any
plugin or anything you can recommend? I get so muh lately it's driving
me crazy so any support is very much appreciated.
homepage: https://beastlored.com/mybb/showthread.php?tid=756442
Citovat
 
 
#5075 Lavonda 2021-01-07 22:29
Good way of describing, and good article to get information about my presentation topic, which i am going to deliver in institution of higher education.

Feel free to visit my webpage; mohegan sun play for fun: https://levinkjellerup7.doodlekit.com/blog/entry/12513994/great-restoration-ideas-to-help-you-stay-on-the-streets
Citovat
 
 
#5074 Eloisa 2021-01-07 20:23
Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world
the whole thing is existing on web?
Citovat
 
 
#5073 Roderick 2021-01-07 13:13
Hello, Neat post. There is an issue along with your
web site in internet explorer, may check this? IE still
is the market chief and a large part of other people will omit your wonderful writing because of
this problem.
Citovat
 
 
#5072 Sonya 2021-01-07 11:28
I do not even understand how I finished up right here, but
I thought thiks publish used to be good. I don't recognize who you're
however certainly you're going to a well-known blogger
in case you are nott already. Cheers!
website: https://chaoticuniformity.net/discussion/54647/zametka-n84-ruletka-eto-znachenie-slova-i-primery-upotrebleniya/p1?new=1
Citovat
 
 
#5071 Jacelyn 2021-01-07 10:08
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious know-how on the topic
of unexpected emotions.
site: https://www.tvpadtalk.ca/staging/discussion/9487/post-id26-razvlekaytes-s-azartnymi-igrami-v-onlayn-kazino
Citovat
 
 
#5070 Tracie 2021-01-07 09:02
Hi there everyone, it's my first visit at this web page, and article is truly fruitful for me, keep
up posfing these types of articles or reviews.
homepage: http://turbomaxturbos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1166024
Citovat
 
 
#5069 Hubert 2021-01-07 08:29
It's very straightforward to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this post at this web site.


Feel free to visit my web site; foundation movie: https://forum.findukhosting.com/index.php?action=profile;area=summary;u=16708
Citovat
 
 
#5068 Hortense 2021-01-07 07:23
Checked some of y’all sex facts & the report came back
is that y’all not even like that hate to hear It!!


my web site :: girl on top Porn: https://girlontopporn.com
Citovat
 
 
#5067 Juan 2021-01-07 04:50
Этот чай не только лишь не взбодрит перед
сном, зато и скорее расслабит и поможет лучше
выспаться. Собиралась продолжить худеть, но узнав цену, отчаялась.

В его состав входят цветки клитории тройчатой,
собранные в горных районах индии и тибета.

Чай анчан, известный в нашей стране, как синего, является традиционным напитком в горных регионах тибета,
непала и таиланда. Чай синего абсолютно безопасный и подлинный чай.
Синего - чай без кофеина. Чтобы похудеть, употребляйте чай напитка.
Также синий чай надо с осторожностью употреблять при гипотонии, ограничив дневную
норму синего чая четырьмя чашками.
Противопоказани ем к применению синего
чая является лишь индивидуальная непереносимость .

В день нельзя выпивать свыше 5 чашек этого напитка.


Here is my blog post :: тут: https://washington.1weareone.com/purpurnyj-chaj-chang-shu-jelektrostal/
Citovat
 
 
#5066 nha khoa uy tín 2021-01-07 03:28
http://nhakhoakimxuan.com.vn/quy-trinh-tay-trang-rang-an-toan-va-hieu-qua-2.html
http://nhakhoakimxuan.com.vn/cac-truong-hop-nen-va-khong-nen-tay-trang-rang.html
http://nhakhoakimxuan.com.vn/bang-gia-tai-nha-khoa-kim-xuan.html
http://nhakhoakimxuan.com.vn/tay-trang-rang-uy-tin-o-tphcm.html
http://nhakhoakimxuan.com.vn/nieng-rang-cho-nguoi-truong-thanh.html
Citovat
 
 
#5065 Alta 2021-01-07 01:45
It's actually a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

оформление зданий новому году website: http://ameinema.synology.me/mediawiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_N85_%D0%9E_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0 новогоднее световое оформление фасадов домов
Citovat
 
 
#5064 Roslyn 2021-01-07 00:45
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Chrome.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but
I figured I'd post to let you know. The design and style look
great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks

Also visit my website go (Jacques: http://smalltownfriends.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mp3very.buzz%2Fdownload%2Fernie-price-should-i.html)
Citovat
 
 
#5063 Terri 2021-01-06 08:14
Nice post. I wwas checking clntinuously this eblog and I'm impressed!

Very useful information specially the closing part :) I care
for such information a lot. I used to be seeking this particular information for a long time.
Thank you and good luck.
homepage: http://www.farmoreawesome.com/forums/discussion/322513/zapis-49-koefficienty-stavok
Citovat
 
 
#5062 Faustino 2021-01-06 03:20
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waitung for your
further post thanks once again.
website: https://zerocarbon.email/wiki/index.php?title=Read_N29:_The_General_Impact_Of_Playing_Online_Games_-_Online_Gaming
Citovat
 
 
#5061 Ladonna 2021-01-05 17:02
Wow, this paragraph is good, my sister is analyzing these things, thus I am going to inform her.Also visit my webpage: m88: https://cachvaom88.net/
Citovat
 
 
#5060 Preston 2021-01-05 13:59
I know this web page gives quality dependent
content and additoonal stuff, is there any other web site: https://zerocarbon.email/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_N96_-_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE which gives such things in quality?


site
Citovat
 
 
#5059 Wayne 2021-01-05 11:25
I think that is among the such a lot vital information for me.
And i am satisfied studying your article. However wanna statement on feew basic issues, Thee site style is great, the articles is in point of
fact excellent : D. Excellent process,cheers
https://marketwritingservices.com
application essay writing service
application essay writing service: https://marketwritingservices.com
https://marketwritingservices.com
Citovat
 
 
#5058 Rory 2021-01-05 09:41
I read this pst fully abouut the comparison off most
recent and preceding technologies, it's awesome article.
https://businesswritingessay.com
quick essay writer
quick essay writer: https://businesswritingessay.com
https://businesswritingessay.com
Citovat
 
 
#5057 Alexander 2021-01-05 09:34
Definitely imagine that that you said. Your favourite justification appeared to be at the web the simplest factorr tto take into
account of. I say to you, I definitely get annoyed whilst other folks think about worries
that they plainly do not know about. Yoou managed to hit
the naail upon the highest as well as defined out the whole thing without having side effect ,
other folks could take a signal. Will probably be aain to get more.
Thanks
site: http://ivxiv.net/forums/discussion/28902/zapis17-pro-koefficienty-stavok
Citovat
 
 
#5056 Steve 2021-01-05 06:48
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I
find It truly usefdul & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others likme you aided me.


website: http://imolocal.com/user/profile/4828321
Citovat
 
 
#5055 Gita 2021-01-05 02:03
If you desire to improve your know-how just keep visiting this web site and be
updated with the most up-to-date news posted here.

homepage: http://wiki.feedle.net/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N96_:_BitStarz_Casino_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Citovat
 
 
#5054 Callie 2021-01-05 00:02
You are so interesting! I do not think I've read sommething like
this before. So wonderful to find somebody with some oreiginal thooughts on this topic.
Seriously.. thanks for starting this up. This web site
is one thing that's needed on the web, someone with a bit of originality!

Músculos bíceps web site: http://forum.marveltoons.com/viewtopic.php?id=184355 atleta
Citovat
 
 
#5053 Giselle 2021-01-04 19:09
Thanks a bunch for sharing this with all people you actually realize what you're speaking approximately!
Bookmarked. Kindly also discuss with my website =).
We may have a hyperlink change agreement among us

Also visit my page; WikiLand Shophouse: https://storage.googleapis.com/wikiland.vn/Bat_dong_san_Phu_Quoc.htm
Citovat
 
 
#5052 trang đánh lô đề onl 2021-01-04 15:22
Hello there. I discovered your website by means of Google while searching for a similar subject, your web site came up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.
trang đánh lô đề online uy tín
Citovat
 
 
#5051 Cortez 2021-01-04 13:05
Hi, yup this post is genuinely good and I have learned lot of
things from it on the topic of blogging. thanks.


web page: https://multi.wiki/index.php/%C3%90%C2%A1%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%91%C5%92%C3%91_N56_%C3%90%C5%BE_Casino_X_%C3%90%C5%BE%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B9_%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%91%E2%80%9A_%C3%A2%C5%A1%C2%A1%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BD_%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE_%C2%BA%C3%91_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%91%E2%80%A6%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4_%C3%90%CB%9C_%C3%90_%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%91
Citovat
 
 
#5050 Marian 2021-01-04 11:04
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess
I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly
enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the
whole thing. Do you have any tips and hints for first-time blog writers?
I'd definitely appreciate it.

Feel free to visit my blog post sleepdream
pillow: https://www.domico.bumber.info/index.php?p=d
Citovat
 
 
#5049 Thomas 2021-01-04 08:42
Its such as you read my thoughts! You seem to understand a lot about this,
like you wrote the e book in it or something. I feel that you simply
could do with a few % to force the message house a little bit,
however other than that, this is excellent
blog. An excellent read. I'll certainly be back.


Also visit my web blog: do my essay for me: http://dateselite.com/profile/blogview/0/62240/Curvelearncom:-Model-Answers-For-The-Edexcel-IGCSE/index.html?ts=1602369679
Citovat
 
 
#5048 Lyn 2021-01-04 06:03
Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?


My web page; le zimbabwe de rencontres: https://neya.likedatingen.com
Citovat
 
 
#5047 Nelle 2021-01-04 03:22
I have read a few good stuff Click Here: https://www.openstreetmap.org/user/Sherman%20Galloway.

Definitely value bookmarking for revisiting.
I wonder how so much effort you place to create this type of great informative website.
Citovat
 
 
#5046 Les 2021-01-04 00:51
Hey therе еveryone at kartarka-svatava.cz! I am in the
middle оf applying fߋr a newloy qualified associate solicitor job ᴡith Downs Solicitors Pinsent Masons LLP in London EC2Α: https://latestlawjobs.com/ іn London Ⅽould someone let me кnow precisely whегe Ӏ can locate tһe careers web page fߋr this law office?

The job listing ߋn the https://latestlawjobs.com d᧐es not givе any hyperlinks or morе details.
I am simply intereѕted in newly-qualified solicitor roles ɑs opposed to training contracts.

Ι qualified bу sitting the New york city bar assessment and after thаt
did tһe QLTS test so tһе training contract route
ԁoes not relate to me. Tһank yoᥙ іn advance to everyone at kartarka-svatava.cz!
Citovat
 
 
#5045 Joanna 2021-01-03 23:44
I needed to thank you for this excellent
read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have you book marked to look at new things you post…

Stop by my web site erection pills online: https://erectiledysfunctionpillscvs.com/
Citovat
 
 
#5044 Siobhan 2021-01-03 19:08
I have to thank you fun games for tablets: http://joajoa.kr/party_join/254091 the efforts
you've put in writing this blog. I'm hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now ;)
Citovat
 
 
#5043 Adolfo 2021-01-03 18:15
Hi there, just became alert to your blog through Google, and founhd that it's truly informative.
I am going too watch out for brussels.I
will appreciate if you continue this in future. Many people
will be benefited from your writing. Cheers!


webpage: https://12bitplay.com/data/profile.php?id=241639
Citovat
 
 
#5042 Shirleen 2021-01-03 14:47
My partner and I stumbled over here different web pave and
thought I might as well check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

webpage: http://www.sa-mp.ugu.pl/member.php?action=profile&uid=116328
Citovat
 
 
#5041 Tabatha 2021-01-03 14:31
I don't even knoww how I ended up here, however I assumed this post was once good.
I don't know who you aree however certainly you're going
to a well-known blogger if you happen to aren't already.
Cheers!
webpage: http://armawiki.davefancella.com/index.php/User:Enid60552228
Citovat
 
 
#5040 Erwin 2021-01-03 10:07
The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she
ccan be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83
views. I know this is completely off tpic but I had to share it with someone!

web page: https://game-bai.com/forum/profile.php?id=190309
Citovat
 
 
#5039 Maggie 2021-01-03 09:17
Hey! This is my first visit fun free things to do in philadelphia (Mervin: http://benttreecounseling.org/there-is-certainly-far-more-towards-the-work-of-any-professional-locksmith/) your blog!
We are a team of volunteers and starting a new initiative in a
community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to
work on. You have done a extraordinary job!
Citovat
 
 
#5038 Chantal 2021-01-03 08:59
Ada baiknya anda sering-sering mebaca berita dan prediksi bola di https://evolutionoffashionht.com/event-review/ayitifotofest-an-event-not-to-miss-2/ agar anda memeiliki pengetahuan tambahan tentang sepakbola yang baik dan benar.
Citovat
 
 
#5037 Rachelle 2021-01-03 08:36
scholarships without essay https://essaywritinge.com - order
your essay
analytical essays
essay on love what is a essay: https://essaywritinge.com buying an essay online
Citovat
 
 
#5036 Joseph 2021-01-03 06:02
Wow, this paragraph is fastidious, my sister is analyzing
such things, so I am going to tell her.
Citovat
 
 
#5035 Demetria 2021-01-03 04:44
Its like you learn mmy mind! You seem to grasp so much approximately this, such
as you wrote the e-book in it or something. I feel that you simply could do with some % to power the message house a bit, but other
than that, this is great blog. A great read. I'll definitely be back.

web site: http://karlskronamakerspace.org/wiki/index.php?title=Post_N46:_The_Worth_Betting_On_Tennis
Citovat
 
 
#5034 Vern 2021-01-03 04:17
I do consider all of the concepts you've introduced on your
post. They are very convincing and will certainly work.
Nonetheless, the posts are too brief for newbies.
Could you please prolong them a little from next time?
Thanks for the post.

My website :: Emily Taylor
- This Is the Moment: https://hitsongs.buzz/mp3download/emily-taylor-this-is-the-moment.html
Citovat
 
 
#5033 Roy 2021-01-03 03:49
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how
to get listed aol mail sign in simple free fun: http://onefaithpublications.org/when-you-need-cash-advance-loans/ Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
Citovat
 
 
#5032 Quinton 2021-01-03 00:28
how many paragraphs in an essay https://essaywritinge.com - an example of an essay outline
conclusion of an argumentative essay
essays on depression scholarships with essays: https://essaywritinge.com how to
write a persuasive essay
Citovat
 
 
#5031 Abbey 2021-01-02 22:28
I don’t really watch cams anymore like I use to, I feel like it’ll fuck
with you mentally especially when you’re having a slow day.
Focus on yourself girls there’s nothing wrong with you!
Keep up the grind ya got it just like any other nude girl webcams
(Eugene: https://sexynakedass.com) does
Citovat
 
 
#5030 Monica 2021-01-02 21:36
tadalafil 60 ml https://gencialiscan.com - cialis online no
prescription
tadalafil solubility
rx cialis canada cialis generic: https://gencialiscan.com cialis levitra and
viagra
Citovat
 
 
#5029 Lawrence 2021-01-02 20:48
Hi, after reading this remarkable piece of writing i am as well delighted to share my knowledge
here with mates.

Look into my website ... document: https://d-downloads-65.neufelder-seefest.at
Citovat
 
 
#5028 Norma 2021-01-02 19:17
Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I'm planning fun things to do on your anniversary (Dina: http://chimneyhillpizza.com/it-is-essential-that-your-heating-and-air-conditioning-process-capabilities-appropriately/)
start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that
I'm completely confused .. Any tips? Thank you!
Citovat
 
 
#5027 Nichole 2021-01-02 19:03
Good post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Thank you!

My web blog ... cialis 20 mg: http://hantsservicesltd.co.uk/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#5026 Leora 2021-01-02 18:59
Hello to every one, it's genuinely a good for me to pay a visit this website, it contains valuable Information.

Check out my blog; Alma Cogan - Tennessee Waltz (German Language Vocal) music here (Carin: https://mp3allstars.buzz/dl/alma-cogan-tennessee-waltz-german-language-vocal.html)
Citovat
 
 
#5025 Juliane 2021-01-02 18:49
Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to
say that I've truly enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing on your feed and I'm hoping you write once more very soon!

my homepage ... website: https://manualsgmanuals8.euges.at
Citovat
 
 
#5024 Shelley 2021-01-02 18:28
After checking out a handful of the blog articles on your site, I seriously like your way of
writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back
soon. Please check out my website as well and tell me your opinion.

my web page; fun work outings: http:///hoobaholics/feedback/?n=1ffsalomon/
Citovat
 
 
#5023 Garrett 2021-01-02 16:06
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was
curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost
a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any tips or advice would
be greatly appreciated. Kudos

My web site: generic cialis tadalafil: http://jobjungbi.com/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#5022 Delilah 2021-01-02 15:41
Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Opera, it looks
fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic
blog!

My web site :: đánh giá nhà cái: https://www.amazing.bet/vn/
Citovat
 
 
#5021 Jacelyn 2021-01-02 13:09
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
that I've truly enjoyed browsing your blog posts. After
all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

my homepage - we had fun in spanish - Kassie: http://chimneyhillpizza.com/is-it-safe-to-consume-berberine-supplements/,
Citovat
 
 
#5020 Arleen 2021-01-02 09:39
Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I
have truly enjoyed surfing around your weblog posts. After all I
will be subscribing on your feed and I hope you write again very soon!

My webpage - foundation university: https://www.wishlistr.com/daniel1212
Citovat
 
 
#5019 Tammy 2021-01-02 08:52
For most recent information you have to go to see web and on internet I found this web site as a most excellent
web page for newest updates.

Have a look at my web-site; hard
financial: https://t.me/s/wikilandcorp
Citovat
 
 
#5018 Arron 2021-01-02 00:56
Great goods from you, man. I've take into accout
your stiff prior to and you're just extremely wonderful.
I really like what you've got here, really like what you
are saying and the way during which you say it. You are making itt entertaining and you continue to take care of too keep
it smart. I can't wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.

деньги под залог недвижимости
website: http://forum.bestgamer.ru/member.php?u=161688 кредит под залог
авто киев
Citovat
 
 
#5017 Windy 2021-01-02 00:11
Good Morning:) I'm a ffinancially struggling uni student сurrently studying Russian ɑnd Easst European Languages
аt Royal Agricultural University. Ι'm in tһe midst of starting ԝork as an escort.

Woulⅾ you recommend іt? Is itt a ɡood wаy of making
money? I һave already listed myself on https://glamourescorts69.com. Is аnyone at
kartarka-svatava.cz ѕuggest anyy decent escort companies
ɑs well as directories? xox

Feel free t᧐ surf to mу wweb site; British Pornstar Escorts: https://Glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#5016 Tandy 2021-01-01 23:50
A fascinating discussion is definitely worth comment. I
do believe that you should write more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people don't
discuss such subjects. To the next! Cheers!!
Citovat
 
 
#5015 Amelie 2021-01-01 23:15
genuine viagra without a doctor prescription https://medviagraca.com -
viagra online prescription free
non prescription viagra
can you buy viagra online buy viagra new york: https://medviagraca.com best price for viagra
Citovat
 
 
#5014 Dora 2021-01-01 12:31
Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things
to improve my site!I suppose its ok to use
some of your ideas!!

Also visit my web-site foundation synonym: https://www.feedbooks.com/user/6865550/profile
Citovat
 
 
#5013 Zita 2021-01-01 10:48
Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great blog!


Also visit my web site - Foundations of statistics: http://forum.ppr.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=376264
Citovat
 
 
#5012 Arron 2021-01-01 09:56
What a information of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity on the topic of unpredicted emotions.

web site: http://unixgaming.nn.pe/unixgameforums/discussion/86485/statya-n98-o-sportivnyy-betting-v-ssha-masshtabiruetsya-logincasino
Citovat
 
 
#5011 Dallas 2020-12-31 23:20
Heya i am for the first time here. I found this board and
I find It truly useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others
like you aided me.

Feel free to surf to my web-site ... fb88: https://www.amazing.bet/vn/fb88/
Citovat
 
 
#5010 Dean 2020-12-31 23:11
Very well written & done.
I started writing a blog in the past few weeks and realized lot of writers mereoy rework old ideas but add very little of benefit.
It's terrific too see an enlightening posst
of some actual value to me and your readers.
It is actually going on my list of detaills I need to emulate being a new blogger.

Visitor engagement and content quality are king.
Some excellent suggestions; you have certainly got on my list of
sites tto watch!

Carry on the great work!
Cheers,
Eduardo

Here is myy blog post :: cellphone IMEI
unlocker: http://www.fitbudds.com/members/rodriquezolsen72/activity/334842/
Citovat
 
 
#5009 Bob 2020-12-31 13:48
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to
say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.
After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

Also visit my site erection pills online: https://erectiledysfunctionpillscvs.com/
Citovat
 
 
#5008 Jens 2020-12-31 02:27
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to bee on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get annoyed while people consider
worries tbat they plainly do not know about. You managed to hit tthe nail upon the top and defined out the whole thing without having ide effect ,
people can take a signal. Will likely bbe back to get more.
Thanks

Also visit my web site SüNnet Davetiyesi: https://www.davetiyekataloglari.com/
Citovat
 
 
#5007 Travis 2020-12-31 00:53
Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.
It wwas really informative. Your site is useful. Many thanks for sharing!


Feel free to visit my homepage :: forex signal software download (Millard: http://home.g600.cn/space.php?uid=1255&do=blog&id=1713)
Citovat
 
 
#5006 Evonne 2020-12-30 22:08
Very nice post.I just stumbled upon your blog and wished to say tht I've truly enjoyed browsing your
blog posts. After all I'll be subscribing to your
rss feed and I hope you write again very soon!
займ под залог недвижимости site: http://olivewells.qhub.com/member/2311970
взять кредит под залог недвижимости
Citovat
 
 
#5005 Janis 2020-12-30 22:05
I couldn?t resist commenting. Well written!

Feel free to visit my blopg post - profit
forex signals standard 1000: https://eincraft.ru/user/KalaPye209386/
Citovat
 
 
#5004 Isabella 2020-12-30 21:38
At this time it looks like Movable Type is the top blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
Citovat
 
 
#5003 Susan 2020-12-30 21:26
Yes! Finally something about невролог.
Citovat
 
 
#5002 Ronda 2020-12-30 19:21
where can i buy essays online https://essaywritinge.com - definition of an essay
example autobiographica l essay
free compare and contrast essay examples essays definition: https://essaywritinge.com revising
an essay
Citovat
 
 
#5001 Odell 2020-12-30 07:41
I like what you guys are up too. Such clever work aand reporting!
Carry on the superb works guys I've incorporated you guys tto my blogroll.

I think it'll improve the value of my site :).

Look at my website; best anti-aging neck cream (Graig: https://www.opra.corsica/fablab/wiki/doku.php?id=profile_luisarias84616)
Citovat
 
 
#5000 Carmelo 2020-12-30 06:55
This is mmy first time go to see at hhere and i am
really pleassant to read everthing at one place.

Feel free to surf to my blog post :: Richeith Review: http://alien.kai.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=228263
Citovat
 
 
#4999 Siobhan 2020-12-30 02:02
analyse essay https://essaywritinge.com - my paper
writer
steps to write an essay
mla format essay example write
me a essay: https://essaywritinge.com buying an essay online
Citovat
 
 
#4998 Tony 2020-12-30 01:58
Having read this I thought it was reallly informative. I appreciate you finding the time and
effort tto put this short article together. I once again find myself personally spending waay too
much time both reading and posting comments. But so what,
it was still worthwhile!

my web-site; fda approved wojen libido pills; Thad: http://www.uyanbian.net/space.php?uid=12552&do=blog&id=26697,
Citovat
 
 
#4997 Chantal 2020-12-30 00:17
If one person wants a deep-tissue sports massage whilst the other wants a
full-body, Swedish massage, no problem. Now that
would relax anyone, especially if it really is inside quiet with lavender or chamomile oil burning nearby.
They believe that when these oils are used in the
massage, these are given to the specific organs or systems of
the body where they boost the natural functions of such organs.


My web site - more info: https://jawsmassage.com/pohangchuljangmassage/
Citovat
 
 
#4996 Adeline 2020-12-30 00:05
excellent put up, very informative. I ponder why the otrher experts of his sector don'tunderstand this.
You must continue your writing. I am confident, you have a great readers' base already!


Here is my web blog: soft4fx forex (http://www.5ijjh.cn/space.php?uid=105571&do=blog&id=417198: http://www.5ijjh.cn/space.php?uid=105571&do=blog&id=417198)
Citovat
 
 
#4995 Justine 2020-12-29 23:53
Great beat ! I wish to apprentice while you amend
your web site, how could i subscribe for a blog site?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
this your broadcast provided bright clear concept

my homepage ... Joseph Burke - IV: https://mp3allstars.buzz/
Citovat
 
 
#4994 Marquis 2020-12-29 23:25
I like wat you guys are upp too. This sort of clever work andd coverage!
Keep up thee great works guys I've included you guys to
my own blogroll.

Also visit myy homepage: precision nutrition lean coaching: http://lvkozatstvo.org.ua/user/RaphaelCoombs/
Citovat
 
 
#4993 Thanh 2020-12-29 22:54
Hi, i feel that i noticed youu visited my blog thus i casme
to return the choose?.I'm trying to find things to enhance my website!I assume its adequate to use som of your ideas!!


Look att my site ... expert flyer app for
Mac: http://mobildar.org/user/HollieRidenour/
Citovat
 
 
#4992 Charis 2020-12-29 22:34
I am sure this article has touched all the internet users,
its really really fastidious paragraph on building up new blog.
Citovat
 
 
#4991 Cynthia 2020-12-29 21:47
Wow! After all I got a webpage from where I know how to really get valuable information regarding
my study and knowledge.
Citovat
 
 
#4990 Declan 2020-12-29 21:46
We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your website offered us with helpful info to work on. You've performed a formidable activity and our entire community will likely be thankful to you.


my web blog: generic cialis tadalafil: http://89.ru/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4989 Oscar 2020-12-29 20:31
My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I
may as well check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking into your web page repeatedly.
Citovat
 
 
#4988 Fernando 2020-12-29 14:29
Its not my first time to pay a visit this web page, i am browsing this website dailly and get pleasant information from here
everyday.

Here is my web page; florida fun bikes: https://pitbullrotorcraft.com
Citovat
 
 
#4987 Raina 2020-12-29 12:15
cheap essay writer https://essaywritinge.com - persuasive essays topics
how are sat essays scored
buy college essays write a paper: https://essaywritinge.com what is an essay outline
Citovat
 
 
#4986 Louie 2020-12-29 11:29
Does аnybody һere on kartarka-svatava.cz ԝants whjere tо buy
cbd oil to sell (https://allueur.com/: https://allueur.com) tᥙrn іnto a Hemp and CBD reviewer witһ JustCBD and review
hemp products ⅼike CBD Gummies DM me іf you wouⅼd like to get involved
Citovat
 
 
#4985 Isidro 2020-12-29 10:48
Just wish to saay your article is as astounding. The clarity in your
post is simply spectacular aand i can assume you are an expert on this subject.
Well with your permission let me to grab your feed to keep uupdated with forthcoming post.
Thhanks a million and please carry on the gratifying work.


homepage: http://www.e-la.fr/index.php?p=/discussion/17471/post58-stavka-na-match
Citovat
 
 
#4984 Donnie 2020-12-29 10:34
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot
of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you
can recommend? I get so much lately it's driving me insane so any
help is very much appreciated.

My blog post; fun things for kids in nyc (Randal: http://british-history.net/what-is-there-to-know-about-crafts-and-arts/)
Citovat
 
 
#4983 Melodee 2020-12-29 09:00
sample of essays for college https://essaywritinge.com - topics for
essays
college applications essays
websites that write essays for you buy an essays: https://essaywritinge.com how to
cite websites in an essay
Citovat
 
 
#4982 Drew 2020-12-29 07:54
photo essays examples https://essaywritinge.com - order an essay cheap
essay about yourself
buying essays essay on driving: https://essaywritinge.com
national honor society essay
Citovat
 
 
#4981 Rebekah 2020-12-29 07:45
Hello there, just became alert fun things to do in beverly
hills (Ella: http://onefaithpublications.org/numerous-renovations-are-tasks-that-a-good-newbie-house-owner-can-take-on/) your blog through
Google, and found that it is truly informative.

I am gonna watch out for brussels. I'll be grateful if
you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers!
Citovat
 
 
#4980 Grady 2020-12-29 06:06
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that itt is reallpy informative.
I am going to watch out for brussels. I will appreciate if youu continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers!

Stop by my web site ... masteringg mix singing success review (benziyor.com: http://benziyor.com/blog/view/66689770/studying-instrument-complete-information-you-just-have-to-have)
Citovat
 
 
#4979 Hubert 2020-12-29 05:29
excellent put up, very informative. I ponder why the opposite experts of
this sector do not notice this. You should continue
your writing. I am confident, you've a huge readers' base already!
Citovat
 
 
#4978 Tayla 2020-12-29 04:03
a good essay topic https://essaywritinge.com - whats an essay
essay format for college
common application essay prompts examples of an outline for an essay: https://essaywritinge.com argumentative essay topics easy
Citovat
 
 
#4977 Jacques 2020-12-29 03:58
Write more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just
posting videos to your blog when you could be giving us
something informative to read?

My web page - cialis 20
mg: http://sherrythomas.us/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4976 Louise 2020-12-29 03:26
I was wondering if you ever considered changing the page layout
of ykur website? Its very well written; I love wwhat youve got to say.
But maybe yoou coupd a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?

my web site; football value tips: http://biblioray.pusku.com/user/LewisKuefer4/
Citovat
 
 
#4975 Stephen 2020-12-29 00:51
Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly useful
& it helped me out a lot. I'm hoping to give one thing back and aid
others like you aided me.

my web-site; 천안출장마사지후불: https://www.tezzmassage.com/cheonanmassage/
Citovat
 
 
#4974 Brain 2020-12-28 23:03
I am glad to bee onne of many visitants on this great site (:
, thanks for posting.

Also visit my blog post ... the complete remote
viewing training system Download: http://www.evangile.be/index.php/component/k2/itemlist/user/70403
Citovat
 
 
#4973 Aracelis 2020-12-28 21:53
Wow, marvelojs blog layout! How lonng have you been blogging
for? you make blogging look easy. The overall lkok of
your site is fantastic, as well as the content!


Chefk out mmy web blog ... skin care physicians controveersies (Darrin: http://Home.xmlyart.com/space.php?uid=112884&do=blog&id=266574)
Citovat
 
 
#4972 Brodie 2020-12-28 21:25
My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites
for about a year and am concerned about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

Any help would be really appreciated!

Here is my web page WZP-230 assembly-type resistance thermometer: http://textmehouse.co.kr/board_Znwi51/1541154
Citovat
 
 
#4971 Frances 2020-12-28 20:26
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable info to work on. You
have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.


Here is my web page college application essay: https://vw88vn.com/forum/profile.php?id=156007
Citovat
 
 
#4970 Woodrow 2020-12-28 20:14
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for
a blog website? The account aided me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright
clear concept

My web blog kalo hair inhibitor in stores: http://jcomstory.iptime.org/xe/QA/577643
Citovat
 
 
#4969 Maricela 2020-12-28 20:10
Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
came tto give it a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking
and will be tweeting tthis to my followers! Excellent blog and
amazing style and design.

My blog post; learn forex trading (Sabina: http://www.izwc.com/space.php?uid=214395&do=blog&id=325913)
Citovat
 
 
#4968 Lashay 2020-12-28 19:10
rhetorical analysis essay examples https://essaywritinge.com -
essay typer
essay for college application
cause and effect essay topic drivers essay: https://essaywritinge.com apa
style essays
Citovat
 
 
#4967 Cortney 2020-12-28 19:01
I've been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts
on this sort of area . Exploring iin Yahoo I finally stumbled
upon this website. Reading this info So i'm satisfieed to
convey that I've a very just rigt uncanny feeling I discovered just what I needed.
I so much unquestionably will make sure to do not overlook this
site and give it a glance regularly.

Feel free to surf to my web page - Wicorforexea.Com: http://www.farmacjachoma.pl/index.php/component/k2/itemlist/user/162176
Citovat
 
 
#4966 Chu 2020-12-28 18:09
I know this if off topic but I'm looking into starting my
own bkog and was wondering what all is needed
to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet mart so I'm not 100%
sure. Any recommendations or advice woud be greatly appreciated.
Thanks

Also visit myy website ... gps
forex robot 2 review: http://xtaewa.com/member/space.php?uid=10973&do=blog&id=10742
Citovat
 
 
#4965 Terry 2020-12-28 17:38
I've been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this
kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled
upon this website. Studying this info So i am happy to
express that I've a very excellent uncajny feeling I discovered exacxtly what
Ineeded. I shch a lot certainly will make sure to do not overlook this website and give
it a glanmce on a constant basis.

Also visit my web site: candle
reaper Scalp: http://anna.websaiting.ru/user/MichaleGuerrero/
Citovat
 
 
#4964 Julie 2020-12-28 15:17
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Cheers!

Feel free to visit my homepage fb88: https://www.bettingtop10.com/vi/fb88/
Citovat
 
 
#4963 Jerilyn 2020-12-28 14:05
I seldom comment, but i did som searching and wound up here Denní úvahy.
And I actually do have a couple of questions for you iif
it's allright. Could it be simply me or does it look like some
of the remarks appear like they aare coming from brain dead
folks? :-P And, if you are posting on additional sites, I would like to follow anything fresh you have to post.
Could you list of thhe complete urls of all your public pages like your twitter feed,
Facebook page or linkedin profile?

Feel free to sudf to my blog :: vigrx 60 caps, location-de-voiture-casablanca.com: http://location-de-voiture-casablanca.com/?p=10445,
Citovat
 
 
#4962 Porter 2020-12-28 13:37
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem
to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if
this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility
but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though!
Hope you get the issue fixed soon. Thanks

Here is my web-site Aerial - You
Will All Die: https://mp3allstars.buzz/dl/aerial-you-will-all-die-all-things-will.html
Citovat
 
 
#4961 Burton 2020-12-28 13:31
Quality content is the crucial to bee a focus for the
people to visi the web site, that's what this site is providing.


Also visit my web site; free vison improvement program - Latisha: http://www.tera-soft.net/user/GlennaLandsborou/ -
Citovat
 
 
#4960 Jaclyn 2020-12-28 12:15
Hi would you mind letting me know which hosting company you're woirking with?
I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a
lot faster then most. Can you recommrnd a good web hosting provider at a reasonable price?
Thanks a lot, I appreciate it!

Review my website :: city lash coupon code: https://uzbekseks.info/user/GeorgettaFlinder/
Citovat
 
 
#4959 Veronique 2020-12-28 11:10
I went over this weeb site and I conceive you have a lot of great info, bookmarked (:
.

Here is my site: play what you hear review: https://poigrala.ru/user/Elden12C86191/
Citovat
 
 
#4958 Jasmin 2020-12-28 09:38
Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing work.

web site: https://x4wiki.grayghostindustries.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_Id86_:_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_Reddogcasino_%D0%97%D0%B0_60_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82
Citovat
 
 
#4957 Shasta 2020-12-28 09:26
Great delivery. Sound arguments. Keep up the great work.


Also visit my web site :: tadalafil 20 mg: http://bigdoggjie.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4956 Lance 2020-12-28 05:56
I'm gone to convey my little brother, that he should also go to see this website on regular basis to take updated from latrst information.

Have a look at my blog post :: Total Curve Affiliate Program: https://vnsec.vn/ActivityFeed/MyProfile/tabid/60/userId/515134/language/vi-VN/Default.aspx
Citovat
 
 
#4955 Gerard 2020-12-28 05:47
Hi there! This blog post could not be written much better!
Looking at this article reminds me oof my previous roommate!
He constantly kept preaching about this. I'll forward this post to him.
Pretty sure he's going to have a good read. Many
thankss for sharing!

Feel free to surf to my site ... natural breast enhancement pills (Alexis: https://zarulim.com.ua/user/KathleenMoloney/)
Citovat
 
 
#4954 Soon 2020-12-28 02:22
We offer yoᥙ ad hoc, simultaneous, and consecutive ԝorɗ document translation to russian: https://veilarea29.webgarden.at/kategorien/veilarea29-s-blog/translation-samples interpreting strategies.
Citovat
 
 
#4953 Analisa 2020-12-28 00:45
Hi there! I justt wantdd to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of
hard work due to no data backup. Do youu have any solutions to protec
against hackers?

Here is my site; richeith automated system (http://anna.websaiting.ru/: http://anna.websaiting.ru/user/Marisa7987/)
Citovat
 
 
#4952 Alisa 2020-12-27 22:57
I fewl this is among the so much vital info for me.
And i am satisfied studying your article. But should observation on some
general issues, The site taste iss great, the
articles is truly excellent :D. Good job, cheers.


my homepage ... forex signals email alerts; Julie: https://f.nedelia.lt/user/LelaChapdelaine/,
Citovat
 
 
#4951 Suzanne 2020-12-27 22:35
It's amazing in support of me to have a site, which is beneficial in favor of my know-how.

thanks admin

Visit my homepage ... nexus pheromones canada (phanteks.com: http://phanteks.com/forum/member.php?u=38351-VanessaTebbutt7)
Citovat
 
 
#4950 Ramon 2020-12-27 22:12
Very fantastic visual appeal on this site, I'd ratre it 10.


my blog - nexus pheromones perfume: Http://www.twitter7.com/space.php?uid=6416&do=blog&id=13683
Citovat
 
 
#4949 Emmett 2020-12-27 19:54
It's actually very complex inn this busy life too
ljsten news on Television, therefore I simply use world wide web for that purpose, and get tthe newest information.

Feel free to visit my web page - testosteron benefitts (Charlie: http://swed-leb.se/tips-and-tricks-on-getting-your-natural-vitamins/)
Citovat
 
 
#4948 Efren 2020-12-27 18:57
I'm really inspired together with your writing abilities and also with the layout for
your blog. Is this a paid subject orr did you customize it your self?

Anyway stay up the excellet high quality writing, it is uncommon to peer a nice weblog like this one nowadays..


my paage :: type 2 diabetes for dummies paperback: http://bazamayak.ru/user/DennisMcClemens/
Citovat
 
 
#4947 Derrick 2020-12-27 16:52
If some one wants to be updated with most recent technologies therefore he must be pay a visit this site and be up
to date every day.

Also visit my homepage - fun gymnastics
games: https://a.seoclerk.com/linkin/506334/Link-Building/577469/Tier-2-link-building-2000-DOFOLLOW-tier-2-links
Citovat
 
 
#4946 Jaxon 2020-12-27 16:06
you're actually a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing.

It kind of feels that you're doing any distinctive trick.
Furthermore, The contents are masterpiece. yyou have performed a great process on this subject!


Feel free to visit my website ... fibo machine pro (115.28.133.128: http://115.28.133.128/space.php?uid=843&do=blog&id=1067)
Citovat
 
 
#4945 imonagatos 2020-12-27 15:37
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500 Mg igd.mpsv.kartarka-svatava.cz.tos.hr http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4944 Alta 2020-12-27 15:35
Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed
reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back later in life.
I want to encourage you to continue your great job, have a
nice day!

My web blog - FUN88: https://fun88best.com/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2fun88/
Citovat
 
 
#4943 eqocyatandime 2020-12-27 15:22
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin Without Prescription gfg.sbji.kartarka-svatava.cz.sxw.zv http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4942 Darnell 2020-12-27 14:35
Does ɑnybody here on kartarka-svatava.cz ᴡould like t᧐ turn іnto ɑ CBD reviewer with JustCBD and
review CBD products ⅼike whɑt is
cbd oil and is it safe аnd lega;: https://allueur.com Isolate DM mе if intеrested
Citovat
 
 
#4941 Kyle 2020-12-27 13:20
It's awesome to pay a quick visit this web page and reading the views
of all mates regarding this post, while I am also zealous of getting
know-how.

Feel free to visit my web-site; more fun comics - Alena: http://vkino.tj/user/OctaviaKim30/ -
Citovat
 
 
#4940 Dwain 2020-12-27 12:34
This parazgraph gives clear idea designed for the new people of blogging, that really how to do blogging.


Feel free to visit myy web page; insta builder bonus: http://phanteks.com/forum/member.php?u=140241-NidiaStrangways
Citovat
 
 
#4939 Sterling 2020-12-27 12:22
This information is invaluable. How can I find out more?My web page: fun places to go on vacation (Oliva: https://premiumfit.de/index.php/component/k2/item/1-xiaomi-s-upoming-tablet-the-mi-pad-will-go-on-sale-in-beta-for-the-price-of-16-cents)
Citovat
 
 
#4938 Almeda 2020-12-27 11:47
clothes for big bust free live pron ebony webcam porn skinny women with big boobs

Here is my blog - sex stories incest - Lawanna: https://www.sexygirlnude.com -
Citovat
 
 
#4937 Bryon 2020-12-27 10:47
We absolutely love your blog and find most of your post's to
be just what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content to
suit your needs? I wouldn't mind writing a post
orr elaboratihg on a lot of the subjects you write with regards to here.
Again, awesome web log!
Waklert 150 website: http://forum.strany.cz/viewtopic.php?id=9881 Artvigil 150
Citovat
 
 
#4936 Geri 2020-12-27 07:51
Excellent items from you, man. I have remember your sguff prior too
and you are juhst extremely magnificent. I actually like what you've acquired right here, certainly like what you are saying and the way
in which wherein you assert it. You make it enjoyable and you continue to care for to stay it wise.
I can not waqit to learn far more from you.
This is really a terrific website.

My web-site ... automated forex trading system (Senaida: http://thequinnverse.com/wikka/DamarismePitcherpr)
Citovat
 
 
#4935 Beverly 2020-12-27 06:50
I've been exploring for a little for any high quality articles
or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
Studying this info So i am happy to convey that I've a very just rjght uncanny feeling I came upon just
what I needed. I such a lot for sure will make certain to do nott fail to remember this website
and give it a look regularly.

Feel fre to visit my website wicor
ea: http://www.audiclub-russia.ru/user/ShermanLinder/
Citovat
 
 
#4934 Hellen 2020-12-27 06:45
Hi there would yyou mind stating which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog soon but I'm having a hard tiume deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution annd Drupal.
The reason I ask is because your design sesms different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S Sorry for getting off-topic but I had
to ask!

Here is my web blog; hoow to search phone numbers oon facebook (Lawerence: https://f.nedelia.lt/user/TabathaEasterbro/)
Citovat
 
 
#4933 Anja 2020-12-27 05:46
Hello there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the great information you have right here on this post.
I will be coming back to your site for more soon.

Take a look at my web page John Petrucci -
Black Ice: https://mp3very.buzz/
Citovat
 
 
#4932 Tasha 2020-12-27 04:54
Peculiar article, exactly what I needed.

Here is my blog Jorge Onate
& Alvaro Lopez - Patrimonio Cultural: https://near-free-mp3.monster/download/jorge-oate-lvaro-lpez-patrimonio-cultural.html
Citovat
 
 
#4931 Lottie 2020-12-27 02:33
best male enhancement pill https://silviagramed.com - generic viagra
online pharmacy canada
100mg viagra price viagra: https://silviagramed.com cheap viagra
Citovat
 
 
#4930 Pat 2020-12-27 02:21
You actually make it appear so easy along with your presentation but
I in finding this matter to be actually something which I think I might by no means
understand. It kind of feels too complicated and very huge for me.
I'm looking ahead for your next submit, I'll try to get the
dangle of it!

Also visit my webpage; fura: https://potera.club
Citovat
 
 
#4929 Cassandra 2020-12-27 01:58
Good way of describing, and fastidious piece of writing to obtain data onn the topic of my presentation topic, which i
am going to convey in college.

Also visot my site :: edge bioactives spartagen xt support chat: http://xn----7sbajan9adflzbpk.xn--p1ai/user/CoyWilliam760/
Citovat
 
 
#4928 Dominga 2020-12-27 00:06
You could certainly see your enthusiasm within the article you write.
The arena hopes for even redheads have more fun: https://www.ogulinusrcu.com/1366-liposcak-o-izborima-stanju-u-stranci-politickoj-situaciji-u-gradu passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.
All the time follow your heart.
Citovat
 
 
#4927 Lily 2020-12-26 23:37
best price viagra https://silviagramed.com - buy viagra cheap
buy generic viagra
low price viagra viagra: https://silviagramed.com viagra online us
Citovat
 
 
#4926 Erick 2020-12-26 23:35
Hi fun things to do in modesto (Carroll: http://popovfoundation.com/component/k2/item/6-digital-photography-landscape) every body, it's my first pay a quick visit of this web site; this web site contains
amazing and really fine material designed for readers.
Citovat
 
 
#4925 Erwin 2020-12-26 22:30
You really make it seem so easy with your presentation but I find
this matter to be actually something that I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me.
I am looking forward for your next post, I'll try to get the
hang of it!

Feel free to surf to my blog post :: mp3 download: https://mp3very.buzz/download/david-hobson-go-tell-it-on-the-mountain.html
Citovat
 
 
#4924 Russ 2020-12-26 19:21
Very descriptive article, I enjoyed that a lot. Will there be
a part 2?

Look at my website - fun conversation games (Sophia: http://yongseovn.net/forum/home.php?mod=space&uid=2445802&do=profile)
Citovat
 
 
#4923 Marty 2020-12-26 15:39
Thanks designed for sharing such a good idea, paragraph is nice, thats why i have
read it entirely

Look at my website teen videos: http://www.stocknaked.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=xxxasianpussy.online/gallery/vietnam-nu-and-lak-3.html
Citovat
 
 
#4922 Irwin 2020-12-26 09:09
buy viagra https://medviagraca.com - cheap generic viagra
viagra
cheap viagra generic viagra price: https://medviagraca.com generic viagra buy
Citovat
 
 
#4921 Cathy 2020-12-26 08:54
I do not know whether it's just me or if perhaps evesrybody else experiencing problems with
your blog. It appears like somee of the text in your posts are running off the screen. Can somebody else please
comment and let me know if this iss happening to thrm as well?
This mght bee a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Cheers
Achat Cialis Professional homepage: https://aarth-codex.com/index.php/La_Note_N2_4_:_Acheter_Cialis_Super_Active_Sans_Ordonnance_Pas_Cher
acheter Cialis Super Active
Citovat
 
 
#4920 Pasquale 2020-12-26 08:02
I do not know whether it's just me or if everybody else encountering problems with your website.
It seems like some of the text in your posts are running off
the screen. Can someone else please provide feedback and let me
know if this is happening to them as well? This could be a issue with my internet
browser because I've had this happen previously.

Cheers
Citovat
 
 
#4919 Elvera 2020-12-26 07:55
Quality articles or reviews is the important to interest
the visitors to pay a visit the web page, that's
what this site is providing.
Citovat
 
 
#4918 Anglea 2020-12-26 06:52
With havin so much written content do you eever run into any problems
of plagorism orr copyright infringement?
My websdite has a lot of unique content I've either writtten myself orr outsourced but it appears a lot off it is popping
it upp all over the internet without my authorization. Do yoou kow any solutions to help prevent content from being ripped off?

I'd truly appreciate it.
https://mywritingexperience.com
write my paper
write my paper: https://mywritingexperience.com
https://mywritingexperience.com
Citovat
 
 
#4917 Deon 2020-12-26 06:04
We absolutely love your blog and find the majority of your post's to be precisely what I'm looking for.
Does one offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a
few of the subjects you write related fun things to do on molly (Dee: https://cac-lopworks-appdev.developer.us.apiconnect.ibmcloud.com/node/275508) here.
Again, awesome web site!
Citovat
 
 
#4916 Bette 2020-12-26 03:53
I think that what you published was very reasonable.
However, think on this, suppose you added a little information? I mean, I
don't want to tell you how to run your website, but suppose you added something to maybe grab folk's attention? I mean Denní
úvahy is kinda plain. You should look at Yahoo's home page
difference between chow mein and chow fun: http://www.11lu.net/home.php?mod=space&uid=669095&do=profile&from=space
note how they create news headlines to get viewers interested.
You might add a video or a related pic or two to grab readers interested about what you've written. Just
my opinion, it would make your website a little livelier.
Citovat
 
 
#4915 Nikole 2020-12-26 01:26
I'm not sure exactly why but this site is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it
a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still
exists.
Citovat
 
 
#4914 Cortney 2020-12-25 23:35
Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with approximately all
significant infos. I would like to look extra posts like this .


my homepage tadalafil 20mg: http://bigdoggieescorts.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4913 Elvira 2020-12-25 22:46
Aw, this was an incredibly nice post. Takinng a few minutes and actual
effort too generate a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole lot
aand don't manage to get nearly anything done.

my homepage ... how to cure acne overnight naturally: http://www.llongg.top/space.php?uid=164030&do=blog&id=469883
Citovat
 
 
#4912 Lori 2020-12-25 22:29
Hi there, yup this paragraph is genuinely fastidious and I have learned lot
of things from it concerning blogging. thanks.

Here is my blog post: fun affordable family vacations: https://kafuco.ac.ke/scit/index.php/item/4-oxford-s-part-in-a-new-multiple-sclerosis-drug-adipis
Citovat
 
 
#4911 Sol 2020-12-25 22:03
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Anyway, just wanted to say great blog!

Feel free to visit my website fun martini glasses: https://gumroad.com/6549344219947/p/the-guidelines-on-how-to-generate-income-49f30353-6727-4bf2-9055-5681fe5552f6
Citovat
 
 
#4910 Linda 2020-12-25 19:41
I take pleasure in, cause I ound just what I used to be
taking a look for. You have ended my 4 day long
hunt! God Bless you man. Have a great day.Bye

Feel free to surf to mmy blog pos phen375 fda: http://book.okhanet.ru/user/CooperFrith71/
Citovat
 
 
#4909 Vanita 2020-12-25 19:04
I brlieve that is among tthe such a lot vital information for me.
And i'm happy reading your article. However wanna statement
on some basic things, The web site taste is
ideal, tthe articles is really nice : D. Good process, cheers

My site - provestra fox news: https://abullio.org/dokuwiki/doku.php?id=profile_merissapleasant
Citovat
 
 
#4908 Marisa 2020-12-25 17:32
I always was concerned in this topic and stock still am, regards for posting.


Stoop by my web page - central park
discovery review youtube: https://pbdemo.in4comgroup.com/node/3103931
Citovat
 
 
#4907 Leilani 2020-12-25 16:04
Hey would you mind letting mme know which web host you're utilizing?

I've loaded your bpog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a llot faster then most.
Can you recommend a good hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!Take a look at my blog post: Vigaplus Customer Reviews: http://dc-kapelka.ru/user/MarilynnMcMinn/
Citovat
 
 
#4906 Kellee 2020-12-25 13:57
Appreciation to my father who informed me regarding this website, this web site is in fact amazing.
Citovat
 
 
#4905 Horacio 2020-12-25 08:29
gookerdoughboy7 77
https://gookerdoughboy7 77: https://gookerdoughboy7 77.blogspot.com/2020/12/coldcagmag999-watch-online.html.blogspot.com/2020/12/coldcagmag999-watch-online.html

Hi there, You've done an excellent job. I'll certainly digg
it and personally suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from
this site.
Citovat
 
 
#4904 Alice 2020-12-25 06:39
Wow, fantastic weblog format! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The entire glance of your web site iis great,
as smartly as the content material!

my web page; best tooth decay treatment options: https://f.nedelia.lt/user/JasmineSchaeffer/
Citovat
 
 
#4903 Finlay 2020-12-25 04:02
Thanks designed for sharing such a pleasant idea,
article is nice, thats why i have read it fully

my web page; extenze trial: https://www.ecmo.ru/users/kendrickritchard43
Citovat
 
 
#4902 Denisha 2020-12-24 19:30
I was wondering if you ever thought of changing the layout oof your
website? Its very well written; I love what youve
got to say. But maybe you could a litle more in the way
of contyent so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
only having one or 2 pictures. Maybe you could space it
out better?

Feel free to visit my website :: how to attract a woman without words (Caitlin: http://myvyz.ru/user/GertieSettle474/)
Citovat
 
 
#4901 Pearlene 2020-12-24 18:18
Hi there friends, fastidious article and fastidious urging commented at this place,
I am in fact enjoying by these.

my web site tadalafil 20mg: http://@econom.uu.ru?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4900 Fiona 2020-12-24 15:59
Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing,
great written and include approximately all important infos.

I would like to see extra posts like this .

my website - vladimir forex signals myfxbook: http://xtaewa.com/member/space.php?uid=9449&do=blog&id=9247
Citovat
 
 
#4899 Casimira 2020-12-24 15:52
Very good article. I definitely love this site. Stick with it!

homepage: http://wiki.openseamap.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N94_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83_%D0%92%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%92_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82:_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
Citovat
 
 
#4898 Christena 2020-12-24 15:12
I conceive other website proprietors shuld takje thnis web site as an model,
very clean and good user friendly design.

Visit my webpage: best free sports betting advice free (Carol: http://mnvb.cnsmesw.pw/space.php?uid=691469&do=blog&id=2609336)
Citovat
 
 
#4897 Normand 2020-12-24 08:57
Thanks a bunch for sharing this with all people you actually
realize what you are speaking approximately! Bookmarked.
Please additionally seek advice from my web site =).

We will have a hyperlink exchange contract among us

Also visit my blog :: total curve real reviews: http://xn--d1abamebfd0avbpdfcx6e.xn--p1ai/user/Trent24Z65433/
Citovat
 
 
#4896 Dianne 2020-12-24 08:50
cialis ear pain https://getcialisgens.com - cialis otc
cialis pro tag wirkung
cialis availability australia generic cialis online: https://getcialisgens.com cialis
de 5 mlg
Citovat
 
 
#4895 Reva 2020-12-24 06:38
I pay a quick visit everyday some web sites and sites to read posts,
however this web site gives quality based posts.


My website :: bad-credit-repair-advice: http://skybluecreditrepair.nabilweb.com/bad-credit-repair-advice.html
Citovat
 
 
#4894 Brent 2020-12-24 02:41
hi!,I like yur writing so a lot! proportion we be iin contact extra approximately your article on AOL?
I need an expert in this space to solve my problem.
May be that's you! Looking aheqd to seee you.

Visit my wweb blog ... ex factor guide reviews: http://www.llongg.top/space.php?uid=73535&do=blog&id=208812
Citovat
 
 
#4893 Antwan 2020-12-24 01:35
Whats up very cool blog!! Guy .. Excellent
.. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm glad to seek out a lot of useful information here in the submit, we want develop extra techniques in this
regard, thanks for sharing. . . . . .

Check out my blog credit-repair-70187: https://creditrepaircures.org/law/credit-repair-70187.php
Citovat
 
 
#4892 Gaye 2020-12-23 23:34
Great post.

Here is my page: after-bankruptcy-how-long-to-rebuild-credit: http://creditrepairservices.nabilweb.com/after-bankruptcy-how-long-to-rebuild-credit.html
Citovat
 
 
#4891 Hassie 2020-12-23 22:21
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the
blog. Any feedback would be greatly appreciated.

Here is my blog post - credit-repair-55745: https://creditrepaircures.org/legal/credit-repair-55745.php
Citovat
 
 
#4890 Paige 2020-12-23 20:15
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come
back later on. Many thanks

My web site - spill among us spill: http://amongus.fastweb.no/
Citovat
 
 
#4889 Patty 2020-12-23 17:15
Hello tyis is somewhat of off topic buut I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if yyou have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to
get advice from someone with experience. Any help would be enormouslly appreciated!


Look into my web page dating inetruction (Rodrick: http://phanteks.com/forum/member.php?u=83044-Joy11I8546522155)
Citovat
 
 
#4888 Poppy 2020-12-23 16:37
Remarkable issues here. I'm very glad to look your post.
Thanks a lot and I am taking a look ahead to contact you.
Wiill you please drop me a mail?
website: http://palz.one/index.php?title=Article_N17:_Should_Fixing_Casinoaction_Casino_Take_60_Steps
Citovat
 
 
#4887 Kala 2020-12-23 16:26
viagra buy https://medviagraca.com - canadian pharmacies
generic viagra rx
viagra generic viagra
without a doctor prescription: https://medviagraca.com order viagra
tablets
Citovat
 
 
#4886 Lanora 2020-12-23 15:34
Good article. I definitely appreciate thyis site.

Stick with it!

Here is my page :: quotes to attract girls fast (Lacy: http://kgti.kg/user/SamanthaKwan5/)
Citovat
 
 
#4885 Vickie 2020-12-23 15:13
Quality articles or reviews is the main to attract the viewers to pay a
quick visit the web site, that's what this web page is providing.


Also visit my blog ... ebooks destroying publishing industry;
Paul: http://pro-tools.eu/news/user/MarcosZke3388987/,
Citovat
 
 
#4884 Katharina 2020-12-23 15:05
Wow, that's what I was seeking for, what a stuff! present
here at this webpage, thanks admin of this web site.

Feel free to visit my web-site ... judi online: https://www.freeads-aberdeenshire.co.uk/user/profile/7068
Citovat
 
 
#4883 Pete 2020-12-23 11:42
It's truly very difficult in this active life to listen news on TV, so I simply use world wide
web for that reason, and get the latest information.

Here is my web-site; pacman 1980: https://sites.google.com/view/pacman1980/pacman
Citovat
 
 
#4882 Jesus 2020-12-23 11:08
We stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking into your web page yet again.

Also visit my web site :: anti aging pill
2015: http://detskayaxirurgiya.mednf.uz/user/JoannaMatlock/
Citovat
 
 
#4881 Collette 2020-12-23 10:58
I am truly grateful to the holder of this website who has
shared this great paragraph at at this place. my webpage: average
price of generic viagra: https://trusttnstore.com/page/viagra-cost/
Citovat
 
 
#4880 Magda 2020-12-23 06:26
Heya i am for thee first time here. I came across this board and
I find It rreally useful & it helped me out much. I hope
too giove something back andd aid others like you helped me.

webpage: http://www.hellooneal.com/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_n46_-_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_1xbet
Citovat
 
 
#4879 Kristofer 2020-12-23 05:15
I quite like reading an article that can make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!


Check out my website credit-repair-18371: https://creditrepaircures.org/scores/credit-repair-18371.php
Citovat
 
 
#4878 Kristofer 2020-12-23 05:15
I quite like reading an article that can make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!


Check out my website credit-repair-18371: https://creditrepaircures.org/scores/credit-repair-18371.php
Citovat
 
 
#4877 Edmund 2020-12-23 04:49
Wonderful article! This is the kind of information that are supposed to be shared across the web.
Shame on Google for not positioning this publish upper!
Come on over and consult with my site . Thank you =)

Feel free to surf to my web-site my boat plans
download free: http://www.zelgymn.grodno.by/user/RAEGay3498715386/
Citovat
 
 
#4876 Bill 2020-12-23 02:42
I consider something truly interesting about your website so I saved to favorites.


Feel free to visit my web page tumbling jazz crack: http://Intranet.cammanagementsolutions.com/UserProfile/tabid/1269/UserID/5753805/Default.aspx
Citovat
 
 
#4875 Huey 2020-12-23 02:26
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff
previous to and you're just extremely fantastic. I actually like
what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for
to keep it wise. I cant wait to read much more from you.
This is really a terrific site.

Look into my web page: the edge of seventeen woody harrelson funny; livingstonegues thouse.com: https://livingstonegues thouse.com/,
Citovat
 
 
#4874 Vickie 2020-12-22 22:25
I leave porn out on the side when the supermarket delivery arrives.
Had a few comments. Best was when a guy got fully into reading it and asked to use the loo

Visit my page - milf tits cum: https://milftitscum.com
Citovat
 
 
#4873 Jewel 2020-12-22 21:37
Yes! Finally someone writes about Əlaqə göndərin. Visit my page - viagra online canadian pharmacy: https://trustgenericstore.com/canadian-pharmacy-viagra.html
Citovat
 
 
#4872 Torsten 2020-12-22 20:05
Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and include almost all vital infos.
I would like to see extra posts like this .

Here is my blog post: amongus meme: https://sites.google.com/view/amongus-memes/
Citovat
 
 
#4871 Tiara 2020-12-22 19:36
Quality posts is the important to be a focus for the people to
pay a quick visit the website, that's what this web site is providing.


Here is my web blog fat transfer breast augmentation before
and after (Brianna: http://workle.iam.by/user/EtsukoLipscombe/)
Citovat
 
 
#4870 Sylvester 2020-12-22 16:21
bookmarked!!, I love your blog!

Have a look at my blog: paxforex no deposit bonus: https://irinamoskaleva.srservise.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10194
Citovat
 
 
#4869 Shelley 2020-12-22 15:47
What's up to all, it's truly a fastidious for mee to go to see this site, it contains
important Information.

my webpage ... kollagen intensiv
nz: http://dlnware.com/How-Help-Keep-Your-Skin-area-Hunting-More-youthful-And-Far-healthier
Citovat
 
 
#4868 Tesha 2020-12-22 14:08
Hello would you mind letting me know which hosting company
you're using? I've loaded your blog in 3 completely different
browsers and I must say this blog loads a lot quicker
then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?

Thanks, I appreciate it!

Take a look at my web-site: click here for more info: https://www.bookmarkingvictor.win/required-bookmark-number-35
Citovat
 
 
#4867 Teddy 2020-12-22 13:51
Do you have any video of that? I'd want to find out some additional information.

My site ... https://2players.online/: https://2players.online/
Citovat
 
 
#4866 Minna 2020-12-22 08:25
buy viagra online: http://Ednearme.com/
Citovat
 
 
#4865 Raymon 2020-12-22 07:40
Pretty section of content. I just stumbled upon your website and
in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.


My webpage ... judi online: http://50.87.238.114/
Citovat
 
 
#4864 Cassie 2020-12-22 07:25
Hi there, its good paragraph concerning media print,
we all be aware of media is a fantastic source of data.


Feel free to visit my homepage credit-repair-68873: https://creditrepaircures.org/rules/credit-repair-68873.php
Citovat
 
 
#4863 Angelica 2020-12-22 05:04
This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your rss feed and
look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I've shared your website in my social networks!


Review my blog post: cialis generic: http://soft.de/index.php/fr/component/k2/item/364-raccordement-et-reseau/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4862 Kazuko 2020-12-22 02:34
Amazing! Its really amazing article, I have got much clear idea on the
topic of from this article.

Also visit my webpage: tadalafil 20 mg: http://mediasrv.de/info.php/rs=adaiv_8l.iimxwdotzfuoonf.ggss0-?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4861 Basil 2020-12-22 01:33
Great work! This is the type of info that are meant to be shared around
the web. Disgrace on Google for not positioning this publish upper!
Come on over and consult with my web site . Thanks =)

Review my web blog ... https://www.seoclerk.com/Link-Pyramids/576548/Tier-2-link-building-12000-DOFOLLOW-Tier-2-links; Alena: https://www.seoclerk.com/Link-Pyramids/576548/Tier-2-link-building-12000-DOFOLLOW-Tier-2-links,
Citovat
 
 
#4860 Leslie 2020-12-21 22:30
Hello every one, here every one is sharing such familiarity, thus
it's fastidious to read this web site, and I used to pay a visit this blog everyday.Also visit my website ... the impossible quiz: https://theimpossiblequiz2.games/
Citovat
 
 
#4859 Madeline 2020-12-21 21:25
Hello friends, pleasant piece of writing and nice urging commented here, I am
really enjoying by these.

My web-site ... cookie clicker: https://cookieclicker.games/
Citovat
 
 
#4858 Monte 2020-12-21 20:39
We absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be precisely what I'm looking for.
can you offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on a number of the subjects you write in relation to here.
Again, awesome blog!

Feel free to visit my homepage ahrefs url rating (Norberto: https://www.legiit.com/profile/seoindia/increase-domain-rating-or-url-rating-40-50-60-or-even-70-for-35)
Citovat
 
 
#4857 Barb 2020-12-21 20:02
It's actually very complicated in this full of activity life to listen news on TV, thus I simply use internet for that purpose,
and get the most recent information.

Visit my blog post :: moto x3m: https://motox3m.games/
Citovat
 
 
#4856 Janelle 2020-12-21 19:34
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter
updates. I've been looking for a plug-in like this for
quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to
your new updates.

Here is my web-site :: Custom Polo T-Shirts Factory: https://www.pritomtex.com
Citovat
 
 
#4855 Herbert 2020-12-21 17:02
cheapest sildenafil online mexico viagra over the counter
hqviagra.com: https://hqviagra.com/
Cheap generic viagra canada viagra pills online purchase
buy viagra Online: https://hqviagra.com/#
Citovat
 
 
#4854 Jorja 2020-12-21 16:45
In a vindication of Minnesota's landmark 2016 End Revenge Porn law, Illinois Supreme Court
says using revenge porn against your ex is not free speech.
@CCRInitiative …

Take a look at my homepage; chaturbate.com female: https://sexynakedass.com
Citovat
 
 
#4853 Mae 2020-12-21 16:16
If some one wants expert view concerning blogging and site-building
after that i recommend him/her to visit this
web site, Keep up the pleasant job.

Check out my webpage :: ahrefs url rating (Nathaniel: https://www.legiit.com/profile/seoindia/increase-domain-rating-or-url-rating-40-50-60-or-even-70-for-35)
Citovat
 
 
#4852 Florian 2020-12-21 07:20
What's up, after reading this awesome piece of writing
i am also glad to share my know-how here with friends.


Also visit my web site ... credit-repair-29707: https://creditrepaircures.org/reports/credit-repair-29707.php
Citovat
 
 
#4851 Bernd 2020-12-21 05:21
Informative article, totally what I was looking
for.

Feel free to visit my page; can-you-buy-a-house-with-bad-credit-score: http://keycreditrepair.nabilweb.com/can-you-buy-a-house-with-bad-credit-score.html
Citovat
 
 
#4850 Florian 2020-12-21 04:22
Great post! We are linking to this particularly great post on our website.
Keep up the great writing.

My site okay have fun: http://www.topcoolmathgames.com
Citovat
 
 
#4849 Ollie 2020-12-21 01:32
Very interesting points you have observed, thanks for putting up.


Look at my blog: alplha male enlargement pills (Sanford: http://home.kmitl.cn/space.php?uid=24179&do=blog&id=39074)
Citovat
 
 
#4848 Wilfredo 2020-12-21 00:50
Heey very nice blog!

Look into my web blog: free simple guitar llessons (Arlie: http://phonoteca.ru/user/JaclynWirtz3/)
Citovat
 
 
#4847 Randall 2020-12-21 00:36
Heya are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you require anyy html coding knowledge to make your
own blog? Any help would be really appreciated!

Review my web site - power quadrant system reviews: http://newprinting.com.hk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5418
Citovat
 
 
#4846 Darby 2020-12-20 22:14
Оценить отзыв Грозный сериал 2020: http://cleantalkorg2.ru/sitemap7.xml
Citovat
 
 
#4845 Yasmin 2020-12-20 21:41
I every ime used to read piece of writing in news papers but
now as I am a user of internet therefore from now I am using net for content, thanks to
web.

Also visit my blog - wall street forex
robot review: http://fr3752e7.bget.ru/user/CharoletteMaf/
Citovat
 
 
#4844 Lloyd 2020-12-20 20:05
I couldn't resist commenting. Perfectly written!

Feel free to surf to my site kindle money mastery login: https://www.almanacar.com/profile/Dick00D101
Citovat
 
 
#4843 Quinton 2020-12-20 18:16
We wish too thank you yet again for the wonderful ideas yyou gave Janet when prepsring
her post-graduate research plus, most importantly, with regard to providing each
of the ideas in one blog post. If wee had known of your site a year ago, we would have been rescued from the nonessential measures we
were selecting. Thanjk you very much.

Look at my web site: city face remodeler: http://wan.nnyx.com/space.php?uid=127232&do=blog&id=353579
Citovat
 
 
#4842 Drusilla 2020-12-20 12:56
When someone writes an piece of writing he/she maintains the idea of a user
in his/her brain that how a user can be aware of it.
Thus that's why this piece of writing is amazing. Thanks!


my website ... tadalafil 20 mg: http://eu-clearance.satfrance.com/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4841 Reta 2020-12-20 09:10
I do not know whether it's just me or if everybody else encountering problems with your site.
It appears as if some of the written text in your content are running
off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
This might be a issue with my internet browser because I've
had this happen previously. Thank you

Also visit my web site; best-payday-loan-companies-for-bad-credit: http://freecreditrepair.nabilweb.com/best-payday-loan-companies-for-bad-credit.html
Citovat
 
 
#4840 Sheldon 2020-12-20 09:01
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup.
Do you have any methods to stop hackers?

Feel free to visit my webpage epic soccer training torrent: http://www.2010.us/articles/163720-is-soccer-your-ultimate-goal--you-have-to-look-at-this
Citovat
 
 
#4839 Jasper 2020-12-20 08:04
I really like looking through a post that will make men and
women think. Also, thanmk you for allowing me to comment!

my web blog personal lubricant for men and women (Verona: https://ohayotricks.com/user/FernOreilly23/)
Citovat
 
 
#4838 Heath 2020-12-20 07:47
If you want to increase your experience only keep visiting this web
site and be updated with the most recent news posted here.


Here is my website ... causes of alopecia in dogs: http://multi-net.org/user/FRLWeldon652/
Citovat
 
 
#4837 Lukas 2020-12-20 07:03
This article presents clear idea designed for thhe neew users of blogging, that actually how tto do blogging and site-building.


My blog forex enigma indicator free: http://www.uyanbian.net/space.php?uid=3838&do=blog&id=7721
Citovat
 
 
#4836 Ada 2020-12-20 05:22
magnificent points altogether, you just won a brand nnew reader.
What could you recommend in regards to your publish that you just made a few
days in the past? Any sure?

Lookk into my web bblog - prevagen memory supplement review - Andra: https://invasion.tap4fun.com/forum/member.php?1238217-KristineColbert -
Citovat
 
 
#4835 Quyen 2020-12-20 05:05
This is a great tip particularly to those new to the blogosphere.
Short but very accurate info? Thank you for sharing this one.
A must read article!

Also visit my site; forex tradjng price action (Christal: http://mad-af.com/ElverajeEmblingmp)
Citovat
 
 
#4834 Johnie 2020-12-20 04:30
Fine way oof explaining, and nice article to take information concerning my presentation focus, which i am going too present in college.


Feel fre to surf to my website; does clearpores really work: http://diegosmurillo.com/wiki/StargvCummingju
Citovat
 
 
#4833 Sara 2020-12-20 02:13
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll
just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new too the whole thing.
Do you have any points for first-time blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
https://digitalessaywriters.com
buy ssay writing service
buy essay writing service: https://digitalessaywriters.com
https://digitalessaywriters.com
Citovat
 

Přidat dotaz

Jako zvláštní dárek bych ráda každému z Vás věnovala odpověď na Vámi zadaný konkrétní dotaz ohledně budoucnosti. Potřebuji znát pouze Vaše datum narození a křestní jméno.

Bezpečnostní kód
Obnovit