Denní úvahy

Aktualizováno (02 Září 2011)

Rodina a děti

Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné... prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě.

Co znamená výraz "indigové děti"?

Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.
Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.
Deset atributů, které nejlépe vystihují tento nový druh dítěte:

 • Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.
 • Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.
 • Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".
 • Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).
 • Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.
 • Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.
 • Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).
 • >Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.
 • Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").
 • Neostýchají se dát najevo své potřeby.
 • Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

  Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

 

 

Indigované děti


V poslední době se hodně mluví o indigových dětech. Pokud máte podezření, že by i vaše dítě mohlo být indigovým, zkuste následující test.
A.                Je vaše dítě indigo?
B.                
1.            Test pro děti 0-5 let
2.            

* při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
* potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie
* je jistým způsobem jiné než ostatní děti
* nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace
* k předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest
* přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti
* dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chce říct.
* první slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
* často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá
* chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost
* umí se pořádně nudit
* je to typický samotář
* ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit
* ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože  nenachází dostatečně ta rychlá správná slova
* říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět
* komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny
* má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“
* svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


* vybavují se mu situace z předchozích životů

3.             Test pro děti 6-10 let
4.            

* má jiné stravovací návyky než vy. Ví přesně co potřebuje a co chce jíst.
* stále ho něco žene vpřed, je plné nadbytečné, těžce kontrolovatelné energie
* je často příliš unavené, aby vstalo, obléklo se a šlo do školy. Jednoduše je příliš unavené na to, aby dělalo cokoliv.
* je nepozorné, nesoustředěné, vše dokáže odvrátit jeho pozornost od toho, co právě dělá
* nespravedlnost ho opravdu pobuřuje
* nereaguje na obvinění
* je tolerantní ke všem a ke všemu
* má poměrně málo strachu o sebe, ale dokáže se velmi strachovat o ostatní
* denně vás přivádí na vaše hranice, emocionálně i duševně
* má extrémní sociální cítění, diskutuje s každým, všude a vždy
* má sklon k tomu být samotářem
* tráví čas raději s dospělými než se stejně starými kamarády
* za všech okolností touží po lásce, spravedlnosti, toleranci a neodsuzování
* protestuje při každé příležitosti a má velmi silnou vůli
* nenechá se omezovat překonanými názory
* není snadné ho zkrotit, protože se cítí být králem/královnou a žádá, abychom se k němu odpovídajícím způsobem chovali
* chce znát raději pravdu než jakoukoliv lež
* často cítí, že mu jiné děti a dospělí nerozumí a že ho neakceptují
* náš materiální svět je pro něj příliš jednoduchý a příliš nudný
* miluje intenzivní, duchaplné rozhovory
* působí léčivě na jiné lidi
* nemá žádný velký vztah k materiální skutečnosti
* rozumí lidským a duševním souvislostem
* je velmi loajální a věrné rodině a blízkým přátelům, jakoby rozumělo tomu, že k sobě patří navěky
* často se cítí, jakoby na Zemi bylo na špatném místě a říká: „Chci jít zase zpátky.“
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

C.                Test pro děti od 11 let a dospělé
D.               

* nemůžete ho honit. Je to prostě nemožné
* musí se hodně pohybovat. Když se učí, je stále v pohybu nebo je hyperaktivní
* častěji trpí alergiemi a/nebo kožními vyrážkami
* někdy je po delší dobu úplně vyčerpané a nedokáže se zregenerovat
* často není dostatečně uzemněné a "vznáší se někde nad zemí"
* umí argumentovat zcela bez emocí, logicky a jistě
* nenechá se potrestat, umí si ale uložit trest samo
* dovede se extrémně vcítit do dospělých a je vášnivé, ale také silné a nezávislé
* cítí, že je kreativně a spirituálně "déle" než ostatní děti
* v obtížných situacích je velmi silné a dokáže slabším dodat odvahy
* trpí povrchností ve styku s bližními
* vyžaduje od svých bližních jasné koncepce a jasné linie
* chce abychom se k němu chovali jako k plnohodnotnému členu rodiny
* dělá většinou jen to, co samo považuje za správné
* netoleruje, když někdo rozhoduje bez něj, aniž by ho předem informoval
* odmítá většinu toho, co mu říkáme, narážíme u něj na "hluché uši"
* je otevřené čistým návrhům a poctivě míněným námětům
* požaduje od vás, abyste se ho ptali na jeho mínění a přesvědčení
* spirituálním koncepcím rozumí lépe než materiálním
* žije vnitřně podle nejvyšších  duševních principů a ideálů
* zná svou životní úlohu a netrpělivě čeká na to, až konečně "dospěje"
* ví, že se ve všech věcech nachází spirituální energie, že vše tvoří jednotu a že jsme spolu navzájem spojeniPodle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:


0 = nikdy

1 = příležitostně

2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)

3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


1.            Vyhodnocení testu

Pokud jste označovali hlavně 0 a 1, můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.

Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě.  Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.

Pokud jste si nápadně často poznačili hodnocení 3, můžete vycházet z toho, že máte v rodině „ryzí“ indigové dítě.

U dětí s hodnocením 2 a 3 je velmi důležité, abyste si udělali čas a začali přemýšlet o tom, co to pro vás znamená. Vychovávat dítě nové doby je velký úkol, který se vyplatí, pokud s tímto faktem budete zacházet vědomě. Představte si, co by se stalo, kdyby všichni rodiče indigových dětí měli tu odvahu a nechali své dítě dospět, aniž by muselo zažívat pocity úzkosti, traumata, obviňování a agrese, a tyto děti by pak za dvacet let převzaly naše vlády a jiná vedoucí místa. Měli bychom si uvědomit, jak krásný svět by nás pak v naš&ia cute; bezprostřední budoucnosti čekal.

* Jedenáct zlatých pravidel, jak vychovat šťastné indigové dítě

Láska a starostlivost jsou nejdůležitější pilíře, na kterých leží schopnost zvládnout všechny stresové stavy, výzvy a změny, které indigové dítě během svého dospívání prožívá. Těchto jedenáct zlatých pravidel se zakládá n bezpodmínečné lásce a péči.1. Vědomě začněte milovat své dítě od okamžiku, kdy ho začnete vnímat ve svém těle (u mnohých z nás to kupodivu znamená od okamžiku jeho zplození). Mluvte s ním, když vám roste v bříšku a zvěte jeho duši, abyste se sblížili. Zásobujte své tělo dobrou, zdravou stravou, pomáhejte mu cvičením, procházkami na čerstvém vzduchu a klidem.

1. Dopřejte svému dítěti  od počátku denně masáž těla. Masáž podporuje trávení a pomáhá dítěti, aby dobře spalo, zkrátka, by se cítilo dobře, zdravě a v harmonii s okolním světem.

1. Pozorujte své dítě a naslouchejte mu. Zjistěte přesně jeho stravovací návyky a zvyklosti týkající se spánku, naučte se rozpoznat jeho reakce n okolní svět, například reakci na hluk či jiné dojmy. Dbejte na jeho interakci s ostatními dětmi. Mnoho celostních léčebných systému, jako je např. Ajurvéda či barevná terapie, nabízí náhled do různých interpretací typů člověka, které vám usnadní pochopení vašeho dítěte a jeho podporu.

1. Ukažte svému dítěti, jak může vědomě dýchat. Když se my lidé dostaneme do situací, které jsou traumatické nebo bolestné, většinou zadržíme dech, protože přerušením dýchání přerušíme také spojení s našimi city. Pomocí jednoduchých cviků z jógy nebo technik dýchání můžete své dítě naučit zvládat takovéto situace snadněji. Dítě bude navíc veselejší a koordinovanější a bude si umět v obtížných situacích lépe pomoci.

1. Indigové děti mají jiné stravovací návyky než my a většinou vědí zcela přesně, co potřebují a co jim dělá dobře. Postarejte se o to, aby vaše indigové dítě mělo k dispozici zdravé, pokud možno ekologicky vypěstované potraviny, ale dovolte mu jíst i „neplnohodnotnou“ stravu, pokud ji „potřebuje“ – většinou vám dítě dovede vysvětlit, proč mu bude nyní to či ono právě dělat dobře (jeho tělo to může zužitkovat na základě geneticky odlišných jater). Naučte se mu důvěřovat. Viděla jsem indigové děti, které od svých tří let vyžadovaly často k pití kolu a rodiče jim ji dávali. Teď jsou tyto děti na prahu dospělosti a jsou zdravé a silné. Indigové děti jí méně, zato ale častěji.

1. Naučte se udržovat v rovnováze pomocí meditace, modliteb nebo cviků zaměřených na koncentraci. Indigové dítě vás hned odhalí, pokud v rovnováze nejste. Aby se dítě zklidnilo a bylo spokojenější, nepotřebuje bezpodmínečně meditaci. Můžete s ním dělat například mírná uklidňující cvičení. Pěkná hudba, posezení v přírodě, možná u vody, daleko od všudypřítomného elektrosmogu. Nebo použitím nejrůznějších vůní pomůže dítěti nalézt harmonii a mír.

1. Naslouchejte. Indigové dítě ví, co dělá, co chce a co potřebuje. Nezaujaté naslouchání vás dostane do podivuhodných situací. Často stejně nemůžete odporem nic změnit, a potom je naslouchání opravdu účinným pomocným prostředkem.

1. Poproste své indigové dítě, aby vám pomohlo. Dejte mu na srozuměnou, že taky něco nevíte, nebo že něčemu nerozumíte. Jednejte s ním jako s rovnocennou duší (tou totiž také je, jen je tato duše skryta v malém těle) a získáte v něm opravdového pomocníka.

1. Nechejte svému indigovému dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku (od prvního dne!) mu také určete zřetelné a jasné struktury. Potřebuje jasně definované hranice, ale v rámci tohoto stanoveného rámce potřebuje veškerou volnost, kterou jste schopni mu poskytnout. To není lehký úkol a vyžaduje to mnoho emoční vyrovnanosti obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Vyhledejte, pokud je to nutné, odbornou pomoc. Indigové dítě vždy pozná vaše emočn& iacute; nedostatky a příliš vám vaši situaci neulehčí. S profesionální pomocí budete moci růst a spirituálně se rozvíjet i vy sami.

1. Musíme naše děti naučit, jak mají myslet, ale ne, co si mají myslet. Když jim budeme vědomosti jen zprostředkovávat, řekneme jim, co si mají myslet, co by měli vědět, co mají dělat a že to, co jim předkládáme, je pravda. „Myslete“ se tak nenaučí. Můžeme je ale podporovat v tom, aby samy hledaly řešení, aby si sami osvojovali vědomosti, buď s pomocí ostatních nebo tím, že budou čerpat ze svého vnitřního bohatství. Umožněte jim objevovat jejich vlastní pravdu, dělat jejich vlastn&i acute; chyby, naučte je samostatně a odpovědně myslet.

1. Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude „vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti.Zdroj: Fenomén indigové barvy – Karolina Hehenkamp


II.        Děti Nové Země

V prosinci 2008 se skutečně zásadním způsobem změnila Země - a to pro všechny, kteří si to uvědomují i pro ty, kteří dočasně zatím hrají dál své staré role. Zrodila se Nová Země. Zrodilo se konečně Nové Vědomí Lidstva. A díky tomu se může na svět také konečně rodit nová generace dětí. Děti Nové Země - perleťové a diamantové. Přicházejí po známějších indigových a křišťálových dětech a jsou nositeli celistvé, sjednocené vibrace Světla a nového vědomí Lidstva. Jsou ztělesněním a projevem Ducha ve hmotě. Jejich fyzické a energetické tělo dokáže ve svých buňkách nést a vyzařovat tuto čistou vibraci Světla. Nesou v sobě nové poznání, schopnosti, sílu, světlo k urychlení růstu, nové vzory, kódy a nástroje ke stvoření nové reality Jednoty a Lásky pro všechny bytosti Země. Jsou tu, aby nás učily, vedly a pomohly nám vš ;em stát se Dětmi Nové Země. (více o Projektu Děti Nové Země)
a)               Perleťové děti

Jejich podstatou je čisté bílé mléčné duhové světlo - jemné jako mlhovina s vyrovnaným zastoupením všech dalších barev spektra. Jejich vibrace je celistvá, vyrovnaná, lehká, hojivá. Povahou se tady na Zemi váže spíše k ženské polaritě.Jsou na Zemi poprvé. Procházeli vývojem v jiných Vesmírech, v energiích čistého Vědomí, Jednoty, Lásky, Radosti, Hojnosti, Tvořivosti. Nejsou zatíženi negativním prožitkem či karmou spojenou se životem v dualitě na Zemi. Nepotkaly se tedy v minulých inkarnacích ani se svými rodiči a blízkými. Všichni a všechno je tu pro ně nové a zábavné. Milují Zemi, lidi a vše živé. Jsou to šťastné, radostné a pokojné děti. Od početí si všechno, co potřebují k harmonickému životu nesou v sobě a dokáží z toho čerpat a vycházet při tvoření své vnější reality. Jejich vědomí vnitřní jednoty se životem, vnitřní lásky, bezpečí, hojnosti a tvořivosti jim dávají pocit vnitřní Síly a vyrovnanosti uprostřed duality. Přinášejí nám tuto čistou láskyplnou vibraci Jednoty všeho a spojují nás s prvotním vědomím, které je nepokřivené a nezatížené manipulací, strachem a nedostatkem.
b)               Diamantové děti

Jejich podstatou je čisté průzračné světlo s odlesky barev celého barvového spektra - třpytí se a láme jako světlo diamantu. Jejich světlo je jasné, silné, čisté, může být i ostré až oslepující. Povahou se tady na Zemi váže spíše k mužské polaritě. Jsou tu na Zemi poprvé v lidském těle. Pocházejí z jiných vesmírů, mohly však procházet vývojem v nehmotných inkarnacích na Zemi jako andělské či mistrovské bytosti vyšších dimenzí Země. Znají dualitu, iluzi a pozemské zákonitosti, ale nezažívaly je ve fyzickém bytí. Působily na Zemi jako v yspělí duchovní průvodci, moudré láskyplné bytosti světla, správci a strážci vývoje na Zemi. Se svými rodiči se mohly dříve setkat v roli jejich ochránce, průvodce nebo v dobách, kdy se duše jejich rodičů rovněž inkarnovala na Zemi jako nehmotná bytost Světla. Nesou v sobě dávnou moudrost, poznání, pravdu, vědění, sílu čistého záměru, tvořivost a spojení se Zdrojem - celistvým Bytím. Jsou to silné, plně vědomé bytosti, které tu mají realizovat velké duchovní poslání a stvořit život Jednoty a harmonie pro sebe i ostatní.
c)                Zlaté děti

Jejich podstatou je čisté syté zlaté světlo prolínající se často s dalšími mistrovskými barvami - fialovou, sytě růžovou, rubínovou, stříbrnou, duhovou atd. Je to mistrovská vibrace "Kristova vědomí". Je to energie všeobjímající lásky, čisté radosti, tvořivosti a hojnosti ve hmotě. ((Tato původně čistá zlatá vibrace tvoření byla v minulosti pokřivena, zmanipulována či zneužita (zásadně např. v době atlantské a egyptské civilizace) a následně zatížena bolestí a utrpením (křesťanství). Během letního slunovratu 2008 však byla v celém rozsa hu očištěna od všech pokřivení a stala se opět dostupnou pro všechny otevřené a probuzené lidi.)) Zlaté děti (i dospělí) jsou vyspělé duchovní bytosti, velmi staré Duše, které procházeli vývojem tady na Zemi ve fyzickém těle po mnoho inkarnací. Může jít o statisíce inkarnací během různých civilizací. Během toho vývoje dokázali prožít, očistit, transformovat a integrovat dualitu - světlo a tmu, dobré a zlé, mužskou a ženskou polaritu - skrze přijetí a nepodmíněnou lásku v sobě. Nesou si v sobě Sílu, moudrost, poznání, nadhled a schopnost opět stvořit v lásce a hojnosti novou realitu. Starou realitu a pravidla duality přijímají, umějí v nich žít, ale nenech&a acute;vají se jimi omezovat, dokáží prohlédnout iluzi ega a tvořit ze svého středu, kde najdou všechny potřebné nástroje ke změně. Klíčem ke zlaté vibrací pro nás všechny je sjednocení mužské a ženské polarity horizontálně i vertikálně a sjednocení s naším Pravým Já (Lilith v horoskopu). V současné době je tato vibrace dostupná pro všechny a hodně probuzených lidí ji dokáže v sobě rozvíjet a žít. "Zlaté děti" z řad dospělých procházejících duchovním růstem jsou díky své mistrovské vibraci a pro svůj harmonický přístup k realitě, hmotě a Zemi ideálními rodiči pro Perleťové a Diamantové děti.

Poznámka a pravidla pro kopírování článku:
„Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek v nezkrácené a neupravované podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.“

Vložila jsem to na mé stránky a jsem vděčná za tyto informace poněvadž , samotná mám tyto děti tři.

Dnes už vím jak  s takovýma  dětma  pracovat, aby jejich zázračná schopnost byla využitá a časem se špatnou  výchovou  nevytratila.

 

Únava a co může ve skutečnosti znamenat:

 • Je to energetické zneužívání jiných jedinců. Všichni žijeme v hektické době, v soustavném napětí - ať ve fyzickém či psychickém. Tím se narušuje mezi námi  

  Vzájemné zneužívání jeden druhým se stalo nemocí dnešní doby. Říká se tomu i energetický upírizmus.

   

  a) Úmyslná energetičtí upíři

  Jsou to lidé, kteří z nás vědomě tahají naši životodárnou energii. Naučili se, že když ukradnou někomu energii, cítí se mnohem lépe. Tím se stávají závislí na cizí energii. Stávají se z nich "narkomani", kteří potřebují svou denní dávka. Projevují se tak, že úmyslně vyvolávají hádky, ponižují druhou osobu a dělají nemístné a urážlivé poznámky. Většinou si k tomu vybírají slabších jedinců. Dělají dlouhý ponižující proslov, tím narušují auru dotyčného člověka, kterého si vybrali na to, aby vyprovokovaly potřebnou reakci, kterou potřebují k tomu, aby jej mohli vycicať. Snaží se vyvolat zuřivost, hněv, neklid v jeho duši. V tom okamžiku se "upír" může napít z jeho uvolněné energie. Velmi často se setkáváme s takovými upíry v davu lidí, v dopravních prostředcích, kde se snaží vyvolat hádku. Dokáží být nesmírně otravní a vtíraví. Bývají to většinou násilníci nebo duševně nemocní (to neznamená, že mají k tomu i potřebnou diagnózu), kteří čerpají energii ze zoufalství, strachu a bezmoci. Těmto lidem se říká "úmyslná energetičtí upíři".

  Případy, že mě chtěl někdo obrat o energii, se velmi často stávaly i mně při mém podnikání. Většinou se to stává tam kde se pracuje s lidmi.

  Proto se nikdy nesmíte nechat vyprovokovat. Je důležité s takovým člověkem souhlasit a až pak to vrátit tam, kde to nejméně čeká. Věřte, že více vás proto, aby vás o vaši energii okradl, určitě nenavštíví. Nezapomeňte: mějte vždy úsměv na tváři!

  Někteří energetičtí upíři ani o takové své úchylce nemusí vědět, ale vědí, že když vyvolají hádku, cítí se mnohem lépe. Proto to často opakují na různých místech. Jiní jsou přehnaně stoprocentní a když neuděláme tak, jak si to oni představují, je "oheň na střeše", jsou samy výčitky a hrozby, dokáží se litovat, s velkou oblibou naříkají, jací jsou "nepochopení".

  a) Neúmyslná energetičtí upíři

  Velmi mnoho zla dokáží napáchat právě takoví neúmyslná energetičtí upíři. Bohužel, velmi často se stává, že jde právě o matky. Jste překvapeni? Asi ano. Neviditelná pupeční šňůra je mezi matkou a dítětem po celý život. Do sedmého roku věku je dítě zcela připoutáno k matce, pokud se nevyvine všech sedm čaker. Po sedmi letech by mělo částečně odpoutat a vytvářet si svůj obal, vlastní Aurický bublinu.

  Pokud se stane, že v důsledku rozvodu, rozchodu, úmrtí, nebo jiných příčin, matka zůstane sama s dítětem, tak si podvědomě začne právě touto neviditelnou pupeční šňůrou přitahovat své dítě k sobě a čerpá od něj energii. Začne být na dítěti závislá. Tím vzniká dusivých láska, která nedává dítěti možnost samostatného rozhodování a ani mu nedá šanci postavit se na vlastní nohy. Mnohokrát se stává, že dítě, když dosáhne určitého věku, jednoduše uteče z domu. Až takto se dokáže osvobodit.

  b) Dočasní energetičtí upíři

  To může být kdokoliv z nás. V době, kdy jsme nemocní, nebo zažijeme něco traumatizující, máme potřebu postěžovat si, vyplakat se na cizím rameni, tehdy si i my dokážeme načerpat trochu energie od utešovateľa. V tomto případě je vhodné trochu popustit uzdu as láskou věnovat něco ze své zásoby životodárné energie. Nikdy nevíte, zda právě vy ji o nějaký čas nebudete potřebovat právě od této osoby.

  V těchto případech je velmi prospěšné cvičení, tehdy se nám rozproudí krev a začne nás zásobovat "okysličenou" energií. Uvolní se nám bloky, které nás drželi v pasti. Třeba začít pozitivně myslet a určitě problémy rychleji pominou.

   

  1. I.          ÚPLNĚK A JEHO VLIV NA ČAROVÁNÍ
 • Každý ze třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme, jak každý z úplňků na nás působí jinak. Stejný vliv mají i na čarování. Kulatý, zářivý měsíc se pomalu pohybuje rokem přes dvanáct znamení Zvěrokruhu a každý z úplňků má jinou povahu. Pokud chcete v klidu a úspěšně provádět rituály a kouzla, musíte energii měsíce nejen cítit, ale i dobře pochopit. Úplněk je vždy protikladným znamením slunci. Když je tedy období slunečního znamení v Beranu, je úplněk ve Vahách. Když je slunce v Raku, je úplněk v Kozorohu. Toto je třeba mít vždy na paměti, protože je málo účinné čarovat na lásku, když je měsíc v Beranu. Jeho energie je sice velká, ale dává průchod zlosti a agresi. Počkejte si na Raka, Štíra nebo Ryby, jejich emocionální intenzita a touha po lásce vám určitě pomohou víc. Povaha rituálu a čarování musí být vždy v souladu s povahou Měsíce jako planety.

  1. I.             Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin
  2. A.                Zemské měsíce – Býk, Panna, Kozoroh

  Tato skupina není příliš vnímavá, proto nechte raději pocity stranou. Zato dokáže velmi dobře udržet stabilitu a bezpečí.

  1. B.                Ohnivé měsíce – Beran, Lev, Střelec

  Tato skupina je impulzivní a optimistická, s ní můžete zahájit změny. Je v ní hodně energie, která se může projevit egocentrismem. Pozor na nerudnost a podrážděnost!

  1. C.                Vzdušné měsíce – Blíženci, Váhy, Vodnář

  Tato skupina je rozvážná a objektivní. Podporuje komunikaci a psaní. Je v ní hodně pohybu, a proto se pojí s cestováním.

  1. D.               Vodní měsíce – Ryby, Štír, Rak

  Tato skupina je hodně emocionální a zranitelná. Velmi snadno zavádí na scestí. Její touha po lásce je obrovská a vnímavost ještě větší. Přináší období lásky a plodnosti

  1. I.          Čas na čarování podle fáze měsíce

  Základní fáze měsíce jsou čtyři:

  Konstrukce – přibývající měsíc. Je to fáze od novoluní k úplňku. Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Při čarování využíváme tento čas pro sílící vztahy, pro lásku, pro růst úspěchu, na plodnost, pro očištění a také pro přitahování lásky nebo peněz.

  Destrukce – ubývající měsíc. Je to fáze od úplňku k novoluní. Měsíc se zmenšuje (couvá). Při čarování se tato fáze využívá pro oddělování, odstranění, zničení. Odstranit se dají naše zlozvyky, nadbytečná kila nebo nežádoucí milenci. V tento čas odstraňujeme, co nechceme mít.

  Novoluní – temná fáze, černá obloha, a také temné čarování.

  Úplněk – Jasná fáze, kdy je měsíc celý. Vliv úplňku na čarování je obrovský. Je to jásavý čas, kdy se volá dobro, láska a nová síla.

  Fáze měsíce není možné za žádných okolností přehlížet. Jinak se může změnit smysl našeho počínání. Na správnou podobu měsíce si musíte vždy počkat.

  Zdroj: Marcela Košanová - Čarodějnický slabikář

  Člověk vždy toužil a touží po tajemství, po vnitřním poznání a po kontaktech s Přírodou, jejíž součástí nikdy nepřestal být. Magie sama o sobě není dobrá nebo zlá není ani černá ani bílá. Prostě působí a člověk ji sám může učinit zlou a černou, pokud ji s takovým to cílem využívá.  

  Když si uvědomíme propojení těla, ducha a vědomí a naučíme se ovládat energii své mysli, můžeme využívat magii jako nástroj pro kontrolu a zlepšení svého osudu.

      

 

 

 

metody One Brain

Učím se tuto metodu u lektorky Milušky Lhotákové

a můžu říct že je to něco úchvatného ..Něco nového se naučím a přitom poznám spoustu přátel ...napíšu něco o historii této metody...

Historie metody One Brain

 

.

Základy kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem "Touch for Health". V dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je "Koncept tři v jednom" (Three In One) vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem, Danielem Whitesidem a Candance Callaway. Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.
Dnes je celý systém rozpracován do
, a řady minikurzů zaměřených na konkrétní specifickou problematiku. Systém je nadále neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů.

dvanácti základních kurzů

a) GORDON STOKES  Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. je průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využívá behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel výcvikových programů Touch for Health Foundation. V tomto období se proslavil širokými vědomostmi a neuvěřitelnou jemností testování svalů. S Danielem Whitesidem se seznámil v roce 1963 po ukončení studie genetiky chování. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three In One.

b)  

c) DANIEL WHITESIDE  Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování. Daniel se zúčastnil nesčíslného počtu rozhlasových a televizních rozhovorů. Účinkoval ve video a filmových seriálech o výuce One Brain a v různých vzdělávacích programech. S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain. S otcem Robertem napsal bestseler o genetice chování "How to Win over Yourself (Jak nad sebou zvítězit. Je autorem několika úspěšných románů a novel. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada nových programů. Pro rozvoj Three In One je typická Danielova duchaplnost a jeho nesmírné vědomosti z oblasti literatury, dějin, umění,archeologie, hudby a metafyziky.

d)  

V zemích východní Evropy začala kineziologii - systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie . Carol má za sebou třicetiletou učitelskou praxi a dva vysokoškolské diplomy. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v listopadu roku 1994. Od roku 1998 přednáší také v Polsku.


V současnosti je již v české republice množství absolventů kurzů One Brain různých stupňů a řada přednášejících facilitátorů. Tato skutečnost vedla k tomu, že v roce 1999 byla založena asociace českých kineziologů pod názvem "Česká společnost pro rozvoj osobnosti One Brain systém". Cílem asociace je dbát nad čistotou kineziologické práce a garantovat výsledky práce kineziologů, kteří absolvovali kurzy minimálně prvních čtyř stupňů.

 

 

 

Tohle je Miluška Lhotáková je mi ctí že právě ona je má Učitelka ♥♥♥

 

Hlavně nechci zapomenout i na jejího manžela Borise Lhotáka....jsou úžasní jakou snahu a lásku do toho oba vkládají♥♥♥Moc děkuji oběma♥

 

 

 

 

 

 Léčení s Anděl

 

Nevymýšlíme si je. Andělé jsou mezi námi, dnes dokonce více než kdy jindy, a to nejen v reklamách a v obchodech. Počet lidí, kteří vypovídají o setkáních s těmito nebeskými bytostmi stále narůstá. Andělé jim při těchto setkáních předávají aktuální poselství, pomáhají k uzdravení či záchraně života.

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat.
Možná si nejste jistí, jak anděly oslovit. K tomu, aby vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet : Andělé! A oni se okamžitě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní andělé. Nic, z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.

Můžete také poprosit o další anděly. Buď požádejte Boha, ať vám anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba způsoby vyjdou nastejno, protože andělé vždy následují Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás andělé obklopovali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte. 


 

Aby mohli Bůh a andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim ji bezezbytku postoupit. Je to trochu, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům! 


Poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzvání, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů. Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti.     Bůh a andělé vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

Poté, co jste anděly požádali o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás provedou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy – tehdy vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité místo nebo zavoláte jistému člověku.
Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a k srdci – to v případě, kdy vás andělé požádají, abyste sobě či někomu jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoli, vězte, že přicházejí od Zdroje všeho léčení a řešení. Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.
Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte

Jak léčit druhé

A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba lidem z večerních zpráv, jejichž osud vás dojal? Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné.

Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti. Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného bližního „čas odchodu“, andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu „Staň se vůle tvá“. Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

 

 Archanděl Rafael: Nejvyšší z léčitelů mezi anděly

Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, není v andělské říši nad archanděla Rafaela. Tento anděl, jehož jméno znamená „Bůh léčí“, dokáže přinést okamžitou úlevu od utrpení. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení.

Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se na něj omezení daná zákony času a prostou. Nikdy se proto nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili Rafaela od jiné práce. Archanděl vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho pomoc požádáte. Můžete jej oslovit myšlenkou nebo slovy: „Rafaeli, pomoz mi , prosím!“ Na vaši žádost přispěchá Rafael také k těm , které milujete.

Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chirurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnostem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má dělat. I když to myslíme dobře, svými neohrabanými lidskými pokusy jen rušíme archandělovu práci.

Proto je nejlepší poté, co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané Bohem a všechno dokonale vyléčit. Ať už jde o záděru nebo o zdánlivě smrtelnou nemoc, zavolejte bez váhání Boha a anděly na pomoc. Nečekejte až budete zoufalí nebo vyděšení. Jak andělé mým prostřednictvím napsali v knize Andělská terapie

Jakmile pocítíte příznaky nějaké vnitřní bolesti, zavolejte Boží nebeská stvoření a požádejte o pomoc i o radu. Rozumný člověk, když ucítí kouř, nebude vyčkávat s telefonátem hasičům, až dům pohltí plameny. V té chvíli už může být takové volání téměř zbytečné. Nečekejte s voláním Božího jména až na dobu, kdy vás ochromí nezvládnutelný strach.

V ten okamžik – tak jako vždy – vám Bůh pošle pomoc a útěchu. I když se tak stane, možná zpočátku nepoznáte laskavé objetí Jeho náruče, neboť se budete cítit uvězněni mezi mnoha vrstvami strachu, které vás dělí od nebe. Nejrozumněji se zachová ten, kdo se naučí sledovat své zdraví a pohodu a v případě potřeby neváhá požádat jakékoli nebeské bytosti o pomoc a útěchu.

Dobře se tuto lekci naučte, mí nejsladší, a vždy pamatujte na své vnitřní já tím, že si řeknete o pomoc, kdykoli ji budete potřebovat. Pak přílivy a odlivy vašich obav nebudou přicházet v prudkých poryvech, nýbrž v jemných vlnách, které nenaruší klid vaší mysli.

 

 

KDYŽ ROZEZNÁTE PŘÍTOMNOST ANDĚLŮ KOLEM SEBE,

MŮŽE TO BÝT STEJNÝ POCIT, JAKO KDYŽ VYJDETE ZE STÍNU

DO SLUNEČNÉHO TEPLA. NAJEDNOU CÍTÍTE PODPORU,  

KTERÁ PŘICHÁZÍ OD NĚKOHO, KDO SI UDĚLÁ ČAS

DOHLÍŽET JEN A JEN NA VÁS.

ANDĚLÉ JSOU JAKO DOBŘÍ PŘÁTELÉ,

KTEŘÍ JDOU SPÁT JAKO POSLEDNÍ, RÁNO VSTÁVAJÍ PRVNÍ,

POSLOUCHAJÍ VÍC, NEŽ MLUVÍ A DÁVAJÍ VÍC, NEŽ BEROU.

BEZ OHLEDU NA TO, JAK SE CÍTÍTE OSAMĚLÍ,

ZJISTÍTE, ŽE NA SVÉ POUTI NEJSTE SAMI.

VE CHVÍLÍCH NEJHLUBŠÍ ÚZKOSTI VÁS ČASTO  

ZE VŠECH STRAN ZAKRÝVAJÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA.

ANDĚLÉ NEUSTÁLE KRÁČÍ PO NAŠEM BOKU.

MILUJÍ NÁS, DĚJ SE CO DĚJ. BŮH NÁM JE POSLAL Z LÁSKY  

JAKO SVOU PRODLOUŽENOU RUKU.

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak“.  

Slovo anděl (anglicky angel, německy Engel) je odvozeno z řeckého pojmu angelos, což znamená „posel“ nebo „vyslanec“. Andělé jsou posly Božími. Tito poslové existují v mnoha kulturách. Ale většinou jimi nejsou míněni andělé, jak je chápeme dnes my. Když zde hovořím o andělech, archandělech nebo zemských andělech, pak mám na mysli duchovní bytosti, jejichž úkolem je realizace Božího plánu a které nikdy neopustily vědomí Jednoty. Nikdy nebyly inkarnovány a ze své zkušenosti neznají závoj zapomnění. (andělé se však někdy inkarnují do lidské podoby, viz. odkaz Pozemští andělé)  

 

 

 

 

Andělé strážní

Naše představy o andělech strážných jsou často utvářeny jen obrázky lidové tvořivosti, na nichž bezpohlavní bytost rozprostírá svá ochranná křídla nad dítětem ve smrtelném nebezpečí. Podle toho se také formuje úcta nebo neúcta k nim. Někdo omezuje jejich působení na dětský věk, jiní je považují za pohádkové bytosti rovné vodníkům, rusalkám a hejkalům.

 

Katolická církev je vidí jinak - po opatrném váhání prohlásila, že každému člověku od narození do smrti je určen k ochraně anděl strážný, nebeský duch, vysoko přesahující naši možnost jakkoli si ho představit nebo zpodobit.

Písmo a andělé strážní
Andělé jsou celým svým bytím služebníci a poslové a jako čistě duchové bytosti obdařené rozumem a vůlí převyšují dokonalostí všechny tvory. O jejich existenci a poslání nám podává na řadě míst zprávy Písmo. O andělech strážných mluví Starý zákon slovy: "Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil" (Ex 23, 20). Podobně říká žalmista: "On (Bůh) svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách" (Ž 91, 11). Zvláště krásný příklad andělské ochrany nám dává starozákonní kniha Tobiáš, kde vystupuje jako průvodce mladého Tobiáše archanděl Rafael. V Novém zákoně mluví Kristus o tom, že maličcí mají své anděly v nebesích slovy: "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těch maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce" (Mt 18, 10). Tak dostává biblický základ přesvědčení církve, že s člověkem, ať malým či velkým, je spojen i jeho osobní anděl strážný.

Anděl - osobní ochranka
Rozumové zdůvodnění úlohy andělů strážných podává sv. Tomáš Akvinský, který jejich poslání odvozuje od Boží Prozřetelnosti. Každý člověk má od Boha svěřeno svoje osobní lidské poslání, ale je také vystaven vlastním nebezpečím. Proto mu Prozřetelnost dává osobního anděla strážce. Člověk může mít i více andělů, např. když je pověřen vedením nějaké skupiny či společenství, které potřebuje zvláštní pomoc, nebo je-li mu svěřeno důležité poslání. Můžeme se dokonce domnívat, že i pronásledovatelé církve a nepřátelé křesťanství mají své anděly strážné, kteří se svými diskrétními zásahy snaží zabránit, aby se jejich svěřenci nedopouštěli ještě větších zločinů. Poslání chránit, střežit a pomáhat trvá pro anděla strážného od narození do smrti člověka. V okamžiku smrti a soudu anděl přestává být strážcem a stává se svědkem o lidské věrnosti a poslušnosti, ale i o jeho zradách a vzpourách.

Jak může anděl ovlivnit naše jednání?
Ochrana ze strany andělů strážných, která má význam jak pro materiální rámec našeho každodenního života, tak i pro náš vnitřní život, se děje především, ovšem nikoli výhradně, v oblasti našeho duševního života. Andělova přirozenost je blíže Bohu nežli naše, a proto může skrze Boha poznat i naši situaci, a to lépe než my sami. Anděl strážný na základě tohoto poznání může působit na naši představivost, paměť a citlivost prostřednictvím hnutí a obrazů, aby nás osvítil a aby nás odvrátil od zlého. Nikdy ovšem nedokáže proniknout přímo do lidské vůle a do rozumu, do této sféry osobnosti má totiž přístup přímo jen Bůh, protože tajemství srdce je vyhrazeno jen Bohu a člověku. Andělé mohou poskytnout rozumu a vůli pouze "podklady ke zpracování" a tak je ovlivňují nepřímo. Že toto působení není nikterak zanedbatelné, dokazuje i to, kolik každodenních rozhodnutí děláme právě na základě našich tužeb, nálad, citů a představ.

Působení andělů strážných ovšem nelze omezit jen na duchovní oblast, i když v té se projevují především a nejčastěji. Anděl může svou přirozenou schopností ovlivňovat i materiální oblast, i když to dělá většinou nenápadně, v rámci zachování řádu světa a jeho zákonů.

Trápí se náš anděl nad námi?
Co se děje v našem andělu strážném, když nás vidí, jak jsme Bohu nevěrní, jak druhým křivdíme a pácháme zlo? Trápí se nad tím? Anděl patří k těm, kteří jsou již spaseni navěky a v těch "není ani smrt, ani smutek, ani nářek, ani žádná bolest" (Zj 21, 4). To ale neznamená, že je náš anděl kamennou bezcitnou sfingou, které je náš život lhostejný. Anděl strážný vidí vše ve světle Boží dobroty a spravedlnosti, a činí vše možné, aby nikdo nebyl zatracen a aby i zlé přeměnil v dobré.

Andělské poslání
Věčná moudrost a otcovská starost našeho Boha nám dává anděly za průvodce a pomocníky, aby nás přivedli do věčné vlasti. V jakémkoli okamžiku tak můžeme sáhnout po pomocné ruce našeho anděla. Ovšem ukazatelem správné cesty k Bohu nejsou pouze andělé, ale máme jimi být i my všichni. V tom je naše andělské poslání. Milé slovo, které pohne našeho bližního k dobrému skutku, pozorné naslouchání druhým, ochrana slabých duší před nebezpečím, to není jen úkolem andělů, ale je to i poslání každého křesťana. Snažme se tedy s pomocí a přímluvou andělů naplňovat tuto naši andělskou službu.

 

Proč se andělé tolik ukazují v blízkosti Země právě nyní? Z části se to děje díky našim modlitbám za nebeskou pomoc, z části pak proto, že Bůh a andělé vědí, že je na čase, abychom uzdravili sebe, své životy a svůj svět. S tím, jak vstupujeme do nového tisíciletí, pomáhají nám andělé zdolat výzvy a potíže, jež nám brání žít podle svých nejlepších možností.
Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí velkolepost nebes.
Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli.

 

 

 

 

 

Nov

1:Luna přibývá: příjem a ukládání nové energie, sbírání sil, budování, růst

Vitaminy a minerální látky nyní působí na organismus mnohem účinněji (neunikají tak snadno z těla), proto si je ve větší míře dopřejte. Měli byste se spíše šetřit a regenerovat (masáže, cvičení, meditace ...). Diety v tomto období bývají většinou neúčinné, protože tělo více tloustne. Pokud si momentálně ostříháte vlasy, rychleji vám porostou. Totéž platí i při setí rostlin. Čím je blíže k úplňku, tím těžší se hojí rány a nedoporučuje se provést žádnou operaci (mimo naléhavých případů), zda zákrok u zubaře.

2:Luna prochází znamením Vodnáře

3:Zdraví: Spodní část nohou, lýtka, nervy a křečové žíly jsou nyní citlivější, proto se snažte vyhýbat dlouhému stání a prudkému stoupání (např. do kopce). Dopřejte si více odpočinku. Únavu spodních partií těla rychle rozptýlí koupel s mořskou solí a rozmarýnovým olejem. Pro ty, kteří mají problémy s křečovými žílami bude nejlépe, pokud si na bolavá místa natřou nějakou hojivou mastičku (např. z měsíčku) nebo si na ně přiloží čerstvé listy lopuchu. V těchto dnech můžete očekávat silnější léčebný účinek. Na uvolnění nervového napětí dobře poslouží čaj z meduňky či heřmánku.

Zahrada: Rostliny nepolievame, protože jejich mohou snadněji napadnout škůdci. Doporučuje se sázení, přesazování, hnojení, zda různé jiné úpravy květin a kvetoucích léčivých bylin. Účinný je i boj proti hmyzu, který se zdržuje na zemském povrchu nebo ve vzduchu.

 

0 -denní Měsíc, osvětlených 0%

Poslední úplněk nastal: 19.01.2011 22:22
Nejbližší úplněk bude: 18.02.2011 09:36

Luna přechází do následujícího znamení 4.2.2011 11:15

 

 

Měsíc ve Vodnáři.............................Mystéria, tajemství

 Novoluní a dorůstající měsíc je vhodným okamžikem pro započínání nových věcí. Naše tělo dobře přijímá veškeré látky obsažené v potravě.proto je dobré zaměřit se na výživu a vyhnout se škodlivinám ,které v tomto čase tělo hůře vyličuje.Za přibývajícího měsíce je všechno odolnější a lépe roste.Právě v tomto období je dobré zaměřit své čarování na věci ,které je třeba rozmnožit ,rozvinout či získat.

 Měsíc ve Vodnáři je vynikající dobou pro sociální angažovanost a pomoc potřebným. Je to vhodná doba pro studium a urovnávání sporů.

 

Novoluní (Nov): temná fáze, kdy Měsíc není na obloze vidět. Vhodné pro temné čarování, ale pozor na to !!! Viz. Pravidla pro práci s magií.

 

 

 

 

 

 

Svíce:

ŽLUTÁ

Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby,

proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a

sebedůvěru.

ORANŽOVÁ

Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované

vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.

RůŽOVÁ

Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i

pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které

přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii

pro lásku) .

ČERVENÁ

Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a

a odvahou.

FIALOVÁ

Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu

nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám

v přístupu k magii.

MODRÁ

Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme.

Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny.

Používáme ji na přivolání pevného zdraví.

ZELENÁ

Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání,

plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o

štěstí obecně.

HNĚDÁPomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.

ČERNÁ

Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu

určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je

použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.

 

 

 

 

Čarujte s láskou a vždy pro dobrou věc♥♥♥

. Než začnete vyzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

 

Nikdy nezapomeňte, že motiv dává penězům energii!!!


UPOZORNĚNÍ: ! Ne pro každého jsou kouzla vhodná a ne každý je na kouzla po duchovní stránce připraven!

 

 1. A.                NOVOLUNÍ

 

Projevuje se méně výrazně než úplněk.

Nejvhodnější období pro nové začátky.

Avšak tma, která nov provází vyvolává úzkost. Je zde zapotřebí odvahy, aby člověk vstoupil na novou duševní půdu a ocenil nov jako kreativní období.

Odměnou je získání nových sil. Energie získá nový náboj a dostane novou šanci. Nejvhodnější období pro zbavení problémů, špatných návyků starých vztahů nebo překonaných myšlenek.

Tento čas se výborně hodí k postům a pročištění těla.

Všichni, kteří přišli na svět o novoluní (tj. když měsíc na obloze není vůbec vidět) nebo do tří a půl dne po něm, mají tendenci se do všeho vrhat po hlavě a většinou bez přemýšlení...

Čtvrtek : Dobrý na řešení problémů s penízky

.

18.2.2011 9:37 Lev

Úplněk

Měsíc v úplňku je nejplnější a nejplodnější. Je zastoupen bohyněmi Eset, Seléné a Dianou, symbolizuje plodnost, hojnost a osvícení. Je to Měsíc mocné ženské síly, plodivý, ten, který podněcuje semena k růstu. Měsíc v úplňku lze žádat, aby dal plodnost polím stejně jako plodnost tělu a bezpečí při plavbě. Nejmocnější dny jsou tři dny před úplňkem a v den úplňku.

Při obřadech úplňku velekněžka nakreslí posvátný kruh, ve kterém zaujme pozici pentagramu a přijímá měsíční energii. Ztělesňuje velké mysterium ženství. Když se nabije energií úplňku, může dovršit další cyklus ve svém životě i v životě své komunity.

Úplněk je také znám jako doba šílenství nebo náměsíčnictví. Mocná měsíční energie může vyvolat epileptický záchvat nebo zvýšit pravděpodobnost nehod. Lidé pod vlivem Měsíce jsou zranitelní, citlivější a neklidní.

Měsíc ve Lvu – velké obřady, tvořivost, sex, vášeň

Úspěšný Rituál při čarování s láskou Svatava

 

 

 

I.              Hlubinná regresní terapie
Něco z historie...

 

"Všichni se vrátíme, právě tato jistota dává životu smysl."
Gustav Mahler

 

 •    Reinkarnace - opětné vtělení, převtělování, návrat do fyzického těla, znovuzrození. Výraz reinkarnace doslova znamená "opakovaně do masa".
    Tímto tématem se zabývá celá řada badatelů, kteří se snaží staré pravdy o člověku postavit do nového světla a hledat jeho vlastní podstatu. Již staří Řekové říkali „poznej sebe sama“.
    Většina dnešních křesťanů dnes již vůbec neví, že církev kdysi brala reinkarnaci zcela vážně.
    Údajně v roce 325 byl svolán koncil do Niceje, na kterém měla být vymezena a definována křesťanská ortodoxie. Od té doby rozhodoval mocný svazek církve a státu o tom, co je přijatelné a co kacířské. Křesťanská teologie stanovila, že jsou pouze dva životy. Jeden v těle zde na Zemi a druhý po smrti. Kvůli politické manipulaci se jim myšlenka reinkarnace nehodila. Je jen ráj nebo věčné zatracení. Křesťané viděli v převtělování hrozbu. Takoví lidé, kteří na reinkarnaci věřili, byli totiž nezávislí a svobodomyslní a s jejich podřízeností se nedalo počítat. Dali se špatně ovládat. Nechtěli se nechat zlákat sliby nebeské blaženosti po smrti, ani zastrašit hrůzami pekla. Císař Justinián dal údajně do klatby každého, kdo se hlásil k myšlence reinkarnace. Od doby konání ekumenického koncilu v Konstantinopoli roku 553 za papeže Vigiliuse se církev zříká doktríny znovuzrození. Od té doby chce církev prodávat spasení duše za odpustky. Tak se stala církev jednou z nejbohatších institucí na světě. Odpor proti tomu však byl takový, že až ve 13.století se církvi pomocí mučení a vraždění podařilo reinkarnační myšlení v západní Evropě vymýtit. Jen tajné mystické skupiny alchymistů a rosikruciánů nesou tyto myšlenky do novověku. Technické myšlení a průmyslová revoluce rozhodně nevedou ke zvýšení zájmu o reinkarnaci. I myslitelé jako Karel Marx, Sigmund a Russell popírají existenci ducha. Nemůžeme tedy dnes očekávat, že myšlenka opakovaných zrodů přežije v naší době pouze díky pár citátům, nebo výkladem východních mystických textů.
     Reinkarnace není jen budhistickou nebo hinduistickou myšlenkou, ale je součástí celé historie lidstva. Staří Egypťané mluvili o místě blaženosti, kde duše sídlí než znovu sestoupí do světa do nového těla. Staří Tibeťané měli přesnou představu o duši, která opouští své fyzické tělo. Je to obsaženo v Tibetské knize mrtvých. Australští domorodci věří v to, že se duše mezi inkarnacemi drží v úkrytu zvaném anžea. Obyvatelé jižního Tichomoří tráví posmrtnou existenci v gušo a pak se vracejí do pozemské dimenze. Starověcí židé mají pardiš, kde pobývají než dostanou pokyny pro další život. U některých severoamerických indiánských kmenů se ten co se chtěl stát šamanem, musel rozpomenout na deset posledních životů. Druidové věřili, že když nestihnou nebo nemůžou splatit půjčený dluh, tak že se dluh vyrovná v příštím životě. Staří sumerové zabíjeli při pohřbu svého pána jeho služebníky, aby mu mohli sloužit na onom světě. V rámci hinduistických a budhistických nauk více než miliarda obyvatel Asie uznává reinkarnaci. Ortodoxní islámská, židovská i křesťanská víra sice reinkarnaci popírá, ale každé z těchto náboženství má určité frakce, které se k myšlence reinkarnace otevřeně hlásí.
 • Karma - doslova znamená činnost.
     Řídí podmínky reinkarnačního cyklu. Je to souhrn všech dobrých i zlých skutků člověka, které mají vliv jako odměna nebo trest na to, v jakém stavu se člověk opět narodí. Je to taková faktura "Má dáti a Dal". Co člověk zaseje i sklidí. Karma je souhrn příčin a následků, jež se projevují z života do života. Podle starověkých nauk se karma řídí příkazem „oko za oko, zub za zub“. Člověk dříve nebo později zakusí sám na sobě radosti a strasti, které připravoval jiným. Na druhou stranu nám to umožňuje vývoj naší duše. Je to takové sbírání zkušeností. A opakované zkušenosti vedou ke zmoudření.
 • Regrese – návrat
    Terapie pomocí regrese do minulých životů je nyní na západě uznávána mimo jakékoliv pochybnosti. Během posledních čtyřiceti let jsou ve stále větším počtu uváděny tisíce lidí do odlišných stavů vědomí, aby se zbavili svých potíží. V tomto směru jsme u nás zatím trochu pozadu.
     Každý z nás určitě zná slovo pocházející z francouzštiny „dé ja` vu“, což v překladu znamená již viděné, poznané. Je to vnitřní šok když se setkáme zdánlivě poprvé s určitým výjevem nebo jedincem. Pocit, když příjdeme na místo kde jsme v tomto životě ještě nikdy nebyli, přesto se domníváme, že ho důvěrně známe. To samé platí i o setkání s určitým člověkem, kterého vidíme poprvé v životě, přesto máme silný pocit, že ho už známe celou věčnost a že jsme ho dlouho hledali. Je to v rozporu s tvrzením, že všechny zážitky jsou jen z tohoto života.
      Zpět v čase, pomocí hlubinné regresní terapie, se lidé dostávají do rozmanitých rolí. Možné je cokoliv. Dělník se může stát dcerou bohatého sedláka, truhlář se může stát jeptiškou, sekretářka drsným bojovníkem, baletka kovářem, učitel třeba šamanem u domorodého kmene, důchodce mladíkem co se toulá po mořích, student kyprou hokynářkou, prodavačka náčelníkem a politik beznohým žebrákem. O tom všem se můžete přesvědčit i vy sami.
  Tuto terapii si pro vás připravuji na léto s láskou Svatava

 

 

 

 

 

 

Co je Shamballa 1024?                                     

Shamballa 1024 je součástí spektra univerzální (vesmírné) energie, která je známá pod názvem Reiki,  je velmi příjemná a silná . Co jsem se dozvěděla je, že  byla poprvé channelována v roce 1996 Johnem Armitage. V roce 2003 byla chanellována June Stephanson její pokročilejší verze s 1024 symboly, proto se mluví o Shamballe 1024.
  Symboly jsou na rozdíl např. Reiki Usui systému předávány pouze telepaticky v rámci 4 zasvěcení.
  Za Shamballou stojí zejména Mistr St.Garmain a další Mistři jako je Kuan Jin (v Indii znám jako Avalokitešvára - pozn.: s energií Kuan Jin je v Usui systému propojen symbol SHK, je to ženský princip který slouží právě hlavně na práci s emocemi).

 

Stejně jako v Usui systému, tak jak je v západním způsobu mnohdy velmi povrchně předáván a vyučován, Shamballa 1024 slučuje energie Nanebevzatých mistrů a andělů, energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" a Reiki do uceleného a velmi účinného systému. Nebo přesněji řečeno, Shamballa 1024 umožňuje nám lidem, kteří ve všem hledáme logiku a máme tak velké množství omezení, využít Reiki (rozuměj univerzální energii a ne jen určitý systém) co nejefektivnějším způsobem pro každého, ke komu je nasměrována, a to ve všech úrovních.


Shamballa 1024 je energie, kterou můžeme oproti Usui systému vnímat několikanásobně silněji. Můžeme - díky velkému množství symbolů a dalšímu zvýšení vibrační úrovně - protože ve valné většině praktikanti Usui Reiki nepracují do hloubky s jednotlivými symboly, nemeditují s nimi a nestudují je.

Pro cílenou běžnou práci s Reiki opravdu stačí jen dobře využívat v seminářích předávaný návod. Kdo chce ale Reiki v různých systémech dál předávat zasvěcením a pochopit princip symbolů, dřív nebo později se bude zabývat jejich studiem. (Doporučuji velmi ucelenou publikaci od Marka Hosaka  a Waltera Luebecka Symboly Reiki - velká kniha). 

 Shamballa 1024 stejně jako Usui systém a další systémy Reiki rozpouští mentální a fyzické bloky. Neřekla bych, že to je tím, že by byla Shamballa 1024 lepší. Nevím, jestli to vyjadřují správně, ale jde o vibračně hodně silný a vysoký systém, který je součástí univerzální energie a proto pro běžného praktikanta Reiki působí tak silně a proto jej tak ohromí. Jedná se ale pořád o jeden ze systémů Reiki. Systém Shamballa 1024 obsahuje již v prvním zasvěcení nepoměrně větší množství symbolů, které mají svůj specifický význam a jsou předávány mentálně do aury. Takže se nekoná žádné omezení logickou myslí ve stylu "šmarjá, tohle se nikdy nenaučím, tohle nechápu, kdy mám použít to či ono, tohle nemohu  a neumím přijmout, to se mne netýká apod...". Také nezapomeňte, že každým zasvěcením se zvyšují vibrace, ty vibrace, které máte a kterých jste vědomou prací na sobě dosáhli.

 Tím jak se tedy praktikantovi Shambally 1024 po zasvěcení velmi zvýší vibrace, se zdá, že jde o silnější a lepší energii než Usui systém. Což je zavádějící a mnoho lidí se tak domnívá, že Usui systém je jen obyčejná chudobka. Jenže nejde o to, jak "vytuningovaný" nástroj získáme, ale jak jej umíme zodpovědně používat pro svůj duchovní rozvoj, pro léčení a harmonizaci svého těla a tím zvýšení svých vlastních vibrací a pozitivní vliv na své okolí a potažmo celou matičku Zemi.

Ten, kdo do hloubky a cíleně pracuje s Usui systémem, přijde na to, že omezení, která mu brání v příjetí maximálního užitku, může  s pomocí Reiki rozpoznat, logicky uchopit omezující programy a vzorce svého chování spolu s blokovanými emocemi a právě pomocí Reiki a třeba i duchovních průvodců a andělů je pročistit a pozměnit. Takto lze pak pracovat cíleně i se Shamballou 1024.

Zpočátku po zasvěcení se zdá, se všechno ohromně zesílilo, zrychlilo, každé léčení jde šmahem. Ale jen do určité míry. Stejně jako třeba systém Usui vás i systém Shambally nutí na sobě pracovat, servíruje vám na pořad dne témata, která jsou pro váš duchovní rozvoj aktuální a pokud se jimi nehodláte zabývat, dosti citelně poznáváte důsledky své nechuti a nebo obav se čímkoli zabývat. Je to způsobeno právě silnou citlivostí a vnímavostí, kterou zasvěcením do Shambally 1024 získáme.

 Pozor, práce s tak velmi vibračně silným nástrojem  sebou tedy  nese zároveň o to víc odpovědnost vůči sobě sama a schopnost uvědomovat si předcházející lekce, jak vnitřní tak i z vnějšího světa.
  Léčení Shamballou probíhá nejvíce v aurických vrstvách, ze kterého se postupně posouvá k tělu fyzickému.

  Může léčit AIDS, rakovinu, závislosti, otravu těžkými kovy, dokáže regenerovat orgány do určitého stupně poškození, nedokáže léčit karmické nemoci nebo ty, které jsme dostali jako lekci ještě před inkarnací, nedokáže léčit nemoci v příliš pokročilém stavu či konečném stádiu, může ale stejně jako Reiki u těchto stádií pomoci zmírnit utrpení.
Vždy záleží jen na dotyčném, na jeho vědomých myšlenkách, na tom co zůstává v jeho podvědomí, na tom, co chce jeho duše, zda chce být opravdu vyléčen a nebo ne. Člověk je stvořitel a má svobodnou volbu.


Zasvěcení do Shambally 1024  

se provádí buď dálkově a nebo napřímo, obvykle 1. a 2. stupeň najednou, po určité době, kdy se praktikant Shambally 1024 naučí s touto energií pracovat a ustálí se jeho vibrace, může absolvovat zasvěcení do 3.stupně a poté do 4. mistrovského stupně. S každým stupněm zasvěcení se ukotvuje v auře 256 symbolů (odtud název Shamballa 1024 podle počtu symbolů), které se předávají telepaticky. Zvyšujě se vibrační úroveň praktikanta, nicméně je dobře získaný energetický potenciál využívat k vědomé práci nejen na léčení a harmonizaci těla ale i na transformaci - přeměně - svých nefunkčních programů a systémů přesvědčení, které se neshodují s jeho vnitřní podstatou, zdržují ho od jeho životní cesty, nedovolí mu žít co nejvíce ve spokojenosti a radosti a v souladu se sebou a druhými. Pak si zísaknou vibrační úroveň dokáže udržet trvale a nebo ji ještě zvýšit.


  Zájemci, kteří budou chtít získat naladění na Shamballu 1024  kromě zasvěcení získají na semináři návod a tipy, jak s touto energií pracovat, vše si prakticky vyzkoušejí, získají povědomí o významu odpuštění a jak jej správně chápat a hlavně používat. Tyto poznatky pak mohou tvořivě využívat po zasvěcení do dalších stupňů.

  Zasvěcením do tohoto systému práce na sobě nekončí, naopak, teprve tehdy začíná.  Energie sama za nás nic neudělá. Díky zasvěcení do Shambally 1024 získáte ještě větší citlivost, vnímavost, jemnocit a pokud jej nebudete využívat k vědomé práci na sobě a budete patřít pouze k jakýmsi sběratelům zasvěcení, budete po nějakém čase po počáteční eufórii zklamáni. Neřešené problémy, odmítání dívat se na vlastní život s vědomím vlastní volby a zodpovědnosti za všechny volby, neochota vidět věci v souvislosti se základními vesmírnými zákony - to vše nám díky zvýšené citlivosti přinese o to silnější pocity viny, křivdy, bezmoci, strachu, lítosti, smutku,...atp.

To je stejné jako s používáním  Usui systému Reiki. 

Nejlépe je, když s Reiki vědomě žijeme a nejen ji používáme na léčení. 5 životních pravidel Reiki lze stejně tak praktikovat i v systémech jiných, předávaných zasvěcením a nebo channellingem, tedy i tehdy, když jste naladěni na Shamballu 1024.
  Když se tento léčebný systém utvářel, mělo se prý za to, že je určen jen pro ty, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Systém Shamballa 1024 je pro všechny, které jakýmsi způsobem osloví a slouží jako jakási "jízdenka k duchovnímu vzestupu". Na druhou stranu jej nedoporučuji tomu, kdo nemá alespoň základní zkušenosti s vědomou prací na sobě. Silný proud energie by s ním mohl pěkně zamávat, získal by sice vysokou citlivost ale reagoval by přecitlivěle a vše co doposud odmítal ve svém životě, vztazích vidět, přijmout a co nejvíce optimálně řešit, by se přihlásilo dost bolestivě a nepříjemně a většinou najednou. 

Naše planeta Země prodělává svůj planetární vzestup, mnozí lidé chápou toto jako možnost vzestupovat s ní. Duchovním vzestupem lze nazvat vědomou práci na poznávání sebe samých, uvědomování si toho jak se chováme a jednáme ve vztahu k druhým a k sobě samým, do jaké míry jsme schopni lásky bez podmínek, tedy k přijetí všeho a všech bez podmínek, soudů, do jaké míry jsme schopni vědomě žít Radost a Pravdu a tím pádem žít Lásku. Tím zvyšujeme svou vibrační úroveň. Každým zasvěcením se nám také tato vibrační úroveň podstatně zvyšuje, ale vibrace a potažmo i to jak se cítíme po určité době po zasvěcení klesají dle míry, jak dokážeme vědomě využívat potenciál daných zasvěcením.

Zasvěcení do jakéhokoli systému za nás neudělá nic, je jen naším nástrojem. Pokud chceme něco opravit, nestačí jen vlastnit báječně vybavenou dílnu, do ní dokupovat lepší a výkonnější nástroje ale něco začít dělat. Mnohdy dokážeme s velmi omezeným náčiním opravit velice důležité věci a mít jej při ruce kdykoli, operativně a tvořivě jej používat tak, abychom v případě potřeby odstranili poruchy a závady, které nám znepříjemňují a komplikují život. Stejně je to i se zasvěceními do různých systémů, kterých je opravdu hodně a přibývají další. Jejich množství nám spokojený a kvalitní život nezajistí. O to se musíme postrat sami.

 

Pár způsobů, jak s energií Shambally 1024 pracovat, postupně přijdete na spoustu dalších:):

1. přímá práce přikládáním rukou, jak jste zvyklí třeba při reikování. Shamballa 1024 sice velice dobře působí právě při práci na dálku ale každý možná až na pár výjimek milujeme dotyk. Tím, že na nás někdo jemně položí ruce a je ochoten věnovat nám svůj čas, znamená příjemný kontakt pro tělo a dokážeme se ještě víc otevřít léčivému a harmonizačnímu spektru léčení. Sami víme, jak léčivé dokáže být pohlazení, pofoukání. Dotknete se těla a tím se dotknete i duše člověka. Proto nepodceňujte doteky, jsou základem k tomu, abychom obnovili kontakt sami se sebou, se svým tělem a skrze dotek na fyzickém těle se dostali k samotné duši.
  Ti, kdo mají naladění kromě Shambally i do Reiki a nebo jiných systémů práce s univerzální energií doporučuji na úvod vložit větičku směrem k tomu, na koho chtějí svoje ruce položit se záměrem léčení : Vezmi si skrze mne to co potřebuješ a užij to k svému užitku. Klient  skrze vás přijme přesně to, co potřebuje a platí to i pro volbu energetického spektra. Shamballa 1024 je sice silná a nádherná energie, ale "narvat" ji do každého není o zprostředkování energie ale vnucování naší vůle, která vůbec není na místě.  Pak to není ani Reiki, ani Shamballa , ani nic jiného než naše vlastní energie.

2. distanční práce-tedy práce s energií na dálku a v čase:

Tak jak jste zvyklí pracovat na dálku s Reiki, tak stejně tak pracujeme se Shamballou 1024, jen s tím rozdílem, že nepoužíváme symboly, ty které jsou potřeba, jdou k příjemci skrze nás, ale mimo naši vůli a snahu cokoli ovlivňovat a někam směrovat. Jsme zprostředkovateli. Volba je na příjemci.

Pokud léčíte, harmonizujete někoho - ale i sami sebe , můžete si dotyčného představit mezi dlaněmi, nebo jej nahradit nějakým předmětem, který jej zastoupí, fotografií, navážete mentální kontakt a když v dlaních ucítíte jemný tah energie, vložíte záměr, ať si dotyčný (nebo vy) bere tolik kolik potřebuje a užije to pro svůj největší užitek.  

Stejně tak lze velice dobře a rychle využít energii Shambally 1024 pro čištění aury, harmonizaci  a čištění čaker, zacelování trhlin v auře,  přerušení neužitečných energetických vazeb k okolí, k odvedení přivtělených duší z aury a nebo těla do Světla, k pročištění energie v jakékoli situaci tak, aby všichni zúčastnění byli nejvíc spokojení jak to je v tu chvíli možné, lze s její pomocí čistit emocionální traumata v minulosti, posilovat s ní situace v budoucnosti. Jak vidíte, tedy jako při práci s Usui systémem :)

Velkou výhodu v práci se Shamballou 1024 vidím v jednoduché a přitom velmi účinné aplikaci. Praktikanti mnohdy mudrují, co vlastně mají k příjemci "vyslat". Jaké symboly, jak dlouho, kolik,  abychom, proboha, něco nepokazili, příjemce byl rychle vyléčen a maximálně spokojen:)))) Shamballa nám toto zbytečné rozhodování ulehčuje - jaké symboly, co se bude léčit, jak se to bude léčit, o tom my rozhodovat nemusíme, jen energii zprostředkujeme. Nemůžeme tak nic ovlivňovat, kontrolovat, určovat, řídit,..:)))) Stačí, když příjemce má ochotu energii přijmout a my ochotu ji zprostředkovat. Ostatní se děje již mimo nás.  Stejně tak to funguje u práci s ostatními systémy Reiki, kde se používají vědomě symboly. Ale právě ty symboly nám mnohdy velmi komplikují život. Jsme totiž z našeho způsobu života zvyklí mít a dělat všechno rychle. Jenže zasvěcením do systému dostaneme jen nástroje. Jejich sílu, energie, je třeba neustále zkoušet, poznávat , pokud s nimi chceme vědomě pracovat. A na to velká většina praktikantů Reiki nemá  čas.  

Pokud při práci se Shamballou - ale také s Reiki a pod. budete otevření jemnému nadsmyslovému vnímání, při energetické práci k vám budou chodit jakoby náhodou různé impulzy, čemu věnovat pozornost, napadnou vás další souvislosti k problémům, které potřebujete řešit ale vnímali jste je jen z určitého hlediska, které nepřinášelo žádné řešení, přitáhnete k sobě informace a informátory, kteří vás v daném problému mohou posunout v jeho řešení dál a nebo vám s ním pomohou (pokud budete chtít). To všechno k vám přicházet, abyste díky těmto zvášeným vibracím dokázali pochopit situaci, problém z jakéhosi nadhledu a odstupu a pochopit to, co děláte někde pro sebe nevhodně. Tím že vám něco dojde, můžete se vědomě rozhodnout k jiné volbě strategie, k jinému postoji, chování, tak abyste se cítili více spokojeni a v souladu s okolím. Shamballa, ani vaše vyšší Já, ani andělé a další vaši duchovní průvodci a pomocníci nemohou udělat nic za vás, jen vám pomáhají. Vy určujete jak a s čím potřebujete pomoci. Pokud někdo nechce ani zdraví, ani soulad z jakéhokoli důvodu, má na to právo a nikdo mu to nemůže přikázat, každý máme svobodnou volbu. 

Práce se Shamballou 1024 není to, že my určujeme co se bude dělat, ale energii jen zprostředkováváme a mentálně ji nasměrujeme k potřebnému a nebo do situace. On si na nevědomé úrovni určí sám, do které oblasti energii a podporu nasměruje, co je pro něj momentálně prioritní aby se cítil nejlépe. Zvolí si vždy to, co je pro něj v ten moment nejvíc optimální.  Nám jako zprostředkovateli se může zdát,  že potřebuje třeba uzdravit pochroumané a špatně hojící se rameno a nejraději bychom mu posílali energii na rychlé zotavení a ono se děje to, že se příjemce jakoby náhodou dostane k terapeutovi, který mu s problémem umí pomoci a od kterého je schopný  pomoc přijmout, kterému bude důvěřovat a tím pádem se otevře dle svých nejlepších dispozic k vyléčení. Možná se jakoby náhodou dozví jen tak bokem v čekárně a nebo z televize něco o psychických příčinách a tak podobně. Zkrátka dostanou se k němu informace, které je schopen pochopit, vzít si z nich nějaký užitek a vyvodit osobní zodpovědnost. Kdybychom mu my udělali byť zdarma sebelepší odbornou přednášku, nebude od nás schopen a nebo ochoten obsah velmi důležitých informací vstřebat. Třeba právě proto, že jsme tou poučující osobou my.   To jen pro malý příklad.  Tady můžeme vidět i lekci pro sebe - a to o bezpodmínečném dávání bez očekávání, o schopnosti udržet si odstup od záležitostí, které nám nenáleží řešit a jakkoli do nich osobně zasahovat. COž se jednoduše říká ale hůř dělá:).

 

Při každé energetické práci je dobře vnímat svoje pocity na těle, to nám o nás dává ty nejlepší informace. Na těle jsou uloženy neprožité a zablokované emoce, strachy ,bolesti, které se po léta nabalují a víc a víc blokují tok energie . Pomocí Shambally ale také Reiki a ostatních systémů je dobře se učit vnímat lépe svoje těle a zkoumat tato místa - tím využijeme zvýšenou schopnost vnímání kterou díky přídavné energii máme a poté tyto blokády energeticky pročistit,  když pochopíme souvislosti a nebo část traumat  a s tím i programy, jakési šablony našich postojů a chování které v různých situacích používáme a  které stojí za tím, že jsme si nedovolili prožít svoje emoce a nebo něco vnímat tak jak to je, že se cítíme nepřijatelní, neshcopní a nebo jinak nepřijemně ve vztahu jak k sobě tak k okolí. Namísto uvolněné blokované energie pak je potřeba  vytvořit novou vědomou volbu a tu pocitově prožít zase na svém těle. Jinak hrozí nebezpečí, že na uvolněné místo přijde jiný pro nás nevhodný program.

 

Proto je rozdíl, když do nějaké vlastní situace posíláme jak Reiki , Shamballu a nebo jinou energii pasivně a čekáme jen že se vyčistí a my jen proplujeme - pak se sice vždy něco na chvilku vyladí ale pak se situace opakuje a možná daleko nepříjemněji. A nebo když si pošleme energii do situace kterou vnímáme jakkoli nepříjemně a zároveň hledáme řešení, jiné postoje, psotupy, co můžeme udělat my samy pro to, abychom se příště v podobné situaci cítili když ne v klidu  tak alespoň méně oslabeně. Shamballu pak můžeme použít na práci na pojmenovávání programů, které námzpsobují to, že se cítíme tak jak se cítíme, poté ji využít na jejich odstranění a posílení nové volby. Tím pak získáváme větším množství energie pro tvoření a nepotřebujeme tolik energie na popírání toho nepříjemného v nás, v tahání křivd, smutků, pocitů viny. Tenhle balast má setsakra velkou energetickou spotřebu. Pokud se zabávate úsporou energie v domácnosti, zkuste se zamyslet, dke a jak uspořit energii pro nesmyslné výdaje v našem životě a kde by mohla tato energie přinést radost a potěšení a tak se ještě násobit. 

Stejně to platí i o léčení. Pokud používáme Shamballu na léčení jakékoli nemoci, zezačátku vnímáme zlepšení a může nás to svádět k postoji, že za nás tahle super energie vyřeší všecho bolavé, nepříjemné. Jenže pokud my nezměníme někde naše myšlení, náš způsob života, žebříček hodnot, problémy se budou vracet a budou větší a větší a žádná energie nám moc nepomůže. Pokud se začneme zabávat příčinou našich problémů a začneme hledat cestu jak je pochopit a odstranit, pak se zodpovědně stavíme za svoji ochotu o zlepšení a dějí se zázraky jak v uzdravení, tak celkovém posílení. 

Občas je cesta za udzravením trochu delší, nejde to skokem, protože příčiny našich problémů tkví v programech a traumatech, která si neseme ještě z minulých životů. Spoustu programů jsme převzali od okolí a řeši je neumíme, protože nejsou naše, jen je jako vlastní prožíváme, používáme, žijeme. I zde nám energie Reiki i Shambally 1024 může velice dobře pomoci s objevováním vlasní podstaty a upevěním a stabilizací vlastní energie.

 

Příklad: Budete prožívat pocit křivdy po banální hádce s kolegou. I když půjde o hloupost, bude vás to pořád hlodat a vaše podvědomí vás bude nutit vyhrabávat ze vzpomínek všechny křivdy, které vám kolega způsobil, budete se logicky upevňovat v přesvdčení, že vy jste v tom nevinně a že za nic nemůžete, že kolega je pěkný prevít a kdesi cosi. Poté vám vylezou další vzpomínky na další lidi, kteří vám podobné křivdy zpsobili. Vaše ego vás staví do role chudinky a oběti. A ktomu vaše nálada rapidně klesá. Máte dvě volby. Uvěřit tomu a žít s pocitem, že kolega je prevít a že ještě uvidí, popřípadě že se nad to povznesete ale budete si to pamatovat a nebo se zamyslíte a dojde vám, že v každém vztahu, i kolegiálním, jste zodpovědni za svou polovinu příběhu. Můžete se začít zabývat otázkou, proč k hádce došlo, jestli se opravdu týká vás a nebo je kolega jen přetížený, má osobní problémy a prostě jen kope kolem sebe. Už to pomůže trochu poodstoupit z role chudinky a ukřivděného. Pokud zjistíte, že vy s tím problémem ani  nesouvisíte, jen jste přišli kolegovi do cesty jako první, můžete poslat Shamballu a nebo Lásku, cokoli kolegovi do situace, aby ji co nejrychleji a nejlépe jak to jde vyřešil.Nevyžaduje to nic jiného, než vyslovení tohot záměru a nebo na to jen můžete pomyslet a a energie o vysokých vibracích Lásky již směrem ke kolegovi proudí.  Můžete namítnout, že vám je houby po něm ať se stará. Na drhou stranu, přání dobrého vás nic nestojí (konečně i vám se může vždycky hodit když vám někdo přeje jen to dobré), je to pozitivní a vysokovibrační energie, která kolegovi opravdu v něčem pomůže. Klega se bude cítit líp, bude lépe spolupracovat a také se k vám jinak chovat. Tím ovliví i vás a vaši vzájemnou spolupráci a vztahy.

Pokud zjistíte že se vás situace týká, můžete začít pátrat co s tím můžete pro zlepšení situace dělat vy. Samozřejmě že vám začnou hlavou lítat myšlenky, které vás od toho budou zrazovat. Ego je velice silné. A rafinované. Můžete si uvědomit emoce, které vámi jdou ale které jste spolkli a neprožili. Pak se můžete zeptat, kde máte na těle neprožitý vztak. Tělo vám odpoví. Můžete se těch míst zeptat z jakých dalších emocí a pocitů jsou a s tím vám budou docházet i různé situace, i z dětství. Už jen to že tyto blokoané emoce naťuknete, začnou se projevovat a budou z těla odcházet, třea díky slzám, nebo budete chítt zakřičet, dupat, chodit,...energie Shambally vám pomůže aby odezněly co nejrychleji a nejméně bolestivě a místo energeticky pročistí. Pak je dobře požádat o to, co byste pro energetické posílení místa potřebovali a zas vnímat jemé informace a pocity, které k vám s energiíí přijdou. Budou vám docházet různé souvislosti které vám budou pomáhat k lepšímu nadhledu a k vytvoření nových postupů v podobných situacích. Ono se to velice špatně popisuje, popis je pořád jen v informační rovině, je to teorie. Pokud jednou prožijete určité poznání, dojde vám nesmyslnost určitého vašeho zajetého postupu a dokážete si vědomě vytvořit postup nový a víte proč si jej volíte právě tak. Je to zkušenost a víte že jste právě posoupili ve svém duchovním rozvoji o stupínek výš, jste si o to víc vědomi sami sebe a nejen svobody ale i zodpovědnosti za svoje volby v životě. Víc a víc chápete smysl a hloubku univerzálních  zákonů, které platí ať v ně věříme nebo ne.

K tomu abychom lépe chápali to co se nám děje, dokázali poznat a přiznat programy které nás nutí žít v pocitech křivdy, jako chudinky, oběti a začli svůj život vědomě měnit a utvářet tak, abychom v něm byli spokojeni víc a víc sami se sebou , ve vztazích k druhým, abychom více a více žili v radosti a život jen nepřežívali ale užili si ho, nám tedy dost dobře poslouží :


1. ochota tento stav vědomě změnit a nečekat, že se o zlepšení našeho života postará někdo druhý, ať lékař, léčitel a nebo v oblasti vztahů partner, přítel, kolega v práci. Musíme začít u sebe. Sebelítost a soucit a lítost druhých mohou sice zpočátku znít libě naším uším, ale nikam nás neposunou.


2. alespoň základní povědomí o vesmírných zákonech (také nazávaných duchovní zákony) a jejich vědomá aplikace v každodenním životě.


3. větší pozornost vůči vlastnímu tělu, které nám dává vždy a všude velice zřetelné signály o tom co se s námi děje, kolik máme momentálně energie, veškeré pocity a emoce se objevují na těle. Jejich potlačováním a ignorováním si dost přitěžujeme, naše hlava si velmi často myslí, že je důležitější než tělo. Jenže k tomu abychom realizovali to co hlava vymyslí, tělo potřebujeme a proto je potřeba, aby hlava a tělo byly v souladu. Nepřátelství vůči tělu, jeho omezením, nám nedá více energie k realizaci našich cílů, napopak.


4. třeba například naladění do Reiki a nebo jiného podobného systému (napří. Shamballa 1024), který pracuje s vesmírnou energií a energií nanebevzatých Mistrů, andělskými energiemi atd., nebo vědomá práce s energií Matky - Země, či jakýkoli jiný způsob, který využívá energii nejvyšší - energii bezpodmínečné Lásky. Tedy jakýkoli způsob, který k práci na sobě využívá Božský podůrný systém.Napsala: Simona Krásná...

 

 

 

 

Albert Einstein: Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?„

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.„

„Stvořil Bůh všechno?„ ptal se dál profesor.

„Ano, pane,„ odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu: naše činnost určuje nás samotných, tedy Bůh je zlo.„

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu vám položit otázku?„

„Samozřejmě,„ odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?„

„Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?„

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.„

Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?„

„Samozřejmě, že existuje,„ odpověděl profesor.

„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.„

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?„

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.„

Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.„

Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.

Dotazy 

 
#7079 Leopoldo 2021-02-26 13:16
This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.
Short but very precise info... Appreciate your sharing this
one. A must read post!

my website kids
smoking: http://telusmobilitysucks.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mintjasia.com%2Fgroups%2Fhow-to-grow-weed-indoors%2F
Citovat
 
 
#7078 Raymon 2021-02-26 12:52
Салют,
Коллеги.

Сейчас я бы хотел рассказать малость про моряк работа.

Я думаю Вы ишите именно про работа
матросом?! Значит эта оптимально актуальная информация про
морские документы будет для вас наиболее полезной.

Мы предлагаем больше информации про матрос и также про нбжс и
про моряк работа.

На нашем сайте больше про работа матросом, также информацию про морские документы и про вакансия моряк.Узнай больше про нбжс: https://dokumenti-moryakam.ru
или по ссылке https://dokumenti-moryakam.ru

Удачного Дня
Citovat
 
 
#7077 Gregory 2021-02-26 12:45
After looking into a few loss of
sexual desire in men: https://www.awctourspel.nl/affiliate/redir.asp?id=22&url=https://sertified.org/groups/2-amazingly-simple-approaches-to-make-the-penis-harder-finest-sex-ever/ the articles on your blog,
I really appreciate your technique of writing a blog.

I bookmarked it to my bookmark webpage list and will
be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and tell me your opinion.
Citovat
 
 
#7076 Scotty 2021-02-26 12:25
Greetings! This is my first comment here so I just wanted to
give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
Thank you so much!

Feel free to visit my site - medical
cannabis: http://www.siteglimpse.com/external/ext.aspx?url=http://www.sixfigureclassifieds.com/user/profile/144309
Citovat
 
 
#7075 Lindsey 2021-02-26 12:23
Она чувствовала, что линды сделали ее
тем, к чему она стремилась с момента максимума, теперь
она {

можете зайти сюда читать здесь: https://mail.monomyth.rpginitiative.com/profile_derickfrier552
Citovat
 
 
#7074 Werner 2021-02-26 12:19
Hello There. I discovered your weblog using msn. That is
a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your
useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.


My web blog: low carb diet: http://m.caijing.com.cn/member/logout?referer=https://theplugup.com/groups/healthy-eating-plans-developing-is-to-write-to-well-being/
Citovat
 
 
#7073 Fermin 2021-02-26 12:18
Heya i am for the first time here. I came across thios board and I find It
truly uzeful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

site: https://www.charlestonunitedcovidresponse.org/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N88_:_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_-_%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_112_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Citovat
 
 
#7072 Eva 2021-02-26 12:14
Sweet website, super design, really clean and utilize friendly.


Also visit my homepage :: body detoxification: http://www.ilevis.cn/home.php?mod=space&uid=624730&do=profile&from=space
Citovat
 
 
#7071 Deandre 2021-02-26 12:05
Hdbisex.

есть сайт смотреть тут: http://www.kit.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/akari-t/sunbbs.cgi?mode=form2&pass=
Citovat
 
 
#7070 Meghan 2021-02-26 11:59
Добрый День,
Коллеги.

Сейчас я бы хотел поведать малость про нбжс.

Я думаю Вы ишите именно про
работа матросом?! Значит эта
наиболее актуальная информация про вакансия моряк будет для вас наиболее полезной.

Мы предлагаем больше инфо про работа матросом
и также про работа матросом и про работа матросом.На нашем сайте больше про вакансия моряк, также информацию про работа судовой и про работа
море.

Узнай больше про вакансия моряк: https://dokumenti-moryakam.ru/ или по ссылке https://dokumenti-moryakam.ru/

Удачного Дня
Citovat
 
 
#7069 Daniella 2021-02-26 11:58
Но последний сезон {

можно увидеть здесь онлайн http://www.interq.or.jp/: http://www.interq.or.jp/mars/mikami/bbs/index.html/q,fwcityvision.org/stats/REFERRER.html%5Dinformative
Citovat
 
 
#7068 Alba 2021-02-26 11:38
Hi! I've been reading your web site for a long time now and finally got the courage to
go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!
Just wanted to mention keep up the excellent work!

my blog post; lose fa: https://login.proxy.hil.unb.ca/login?url=https://www.eukeries.com/author/ughromona40/
Citovat
 
 
#7067 Vickey 2021-02-26 11:00
Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and
actual effort to create a good article... but what can I say...
I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything done.


Check out my page; cure eczema: http://fitness-franchises.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topads.fr%2Fuser%2Fprofile%2F9649
Citovat
 
 
#7066 Lara 2021-02-26 10:06
Hi there, I found your website by way of Google at the same
time as searching for a comparable matter, your site came
up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.Here is my page :: fat
loss diet: http://mineralmakeupcollection.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.axholmeadvertiser.com%2Fuser%2Fprofile%2F82174
Citovat
 
 
#7065 Chanda 2021-02-26 09:52
certainly like your web-site however you have to
test the spelling on several of your posts. A number of them
are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the truth then again I'll surely come back again.

Also visit my blog: flaxseed oil: http://mqz.doctormom.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=caribbeanweddingvendors.com%2Fauthor%2Flavinialuci%2F
Citovat
 
 
#7064 Fatima 2021-02-26 09:31
I am not very good with English but I find this really leisurely to read.


Here is my web site: eradicates eczema: http://www.nsbackup.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=directzambia.com%2Fuser%2Fprofile%2F983
Citovat
 
 
#7063 Celesta 2021-02-26 09:06
I became honored to obtain a call from my friend as he
observed the important points shared in your site.
Going through your blog publication is a real brilliant experience.
Many thanks for taking into consideration readers at all like me, and I desire for you the best of achievements like a professional in this domain.

Take a look at my page increase testosterone levels: http://myrmidonllc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freeglobalclassifiedad.com%2Fuser%2Fprofile%2F18566
Citovat
 
 
#7062 Flor 2021-02-26 08:18
Hi, its good post about media print, we all understand
media is a enormous source off facts.
охранные услуги web site: http://coviki.org/cov/index.php?title=%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0_N43_%C3%90%C5%BE_%C3%90%C5%A1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2_%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8_%C3%90%C2%A5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91_%C3%90%C3%91%E2%82%AC%C3%91%E2%80%A6%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%91%E2%80%A6_%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B8%C3%91%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9
охрана складов
Citovat
 
 
#7061 inemizukuholo 2021-02-26 08:16
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin No Prescription tbo.ggsn.kartarka-svatava.cz.pah.xv http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7060 Marcelino 2021-02-26 07:56
Hello.This article was really interesting, particularly because I was looking for thoughts on this matter last Sunday.


Look at my website :: seeds exist: http://www.lifeinrealtime.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.makemoneydonothing.com%2Fuser%2Fprofile%2F174318
Citovat
 
 
#7059 Johnathan 2021-02-26 07:21
Hi there very cool web site!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
I'll bookmark your site and take the feeds additionally...I am glad to seek out a lot of useful information right here within the put up, we want develop more strategies on this regard,
thank you for sharing.

Feel free to surf to my website: good healthy eating: http://uglymetal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ropeaccess.qhub.com%2Fmember%2F2532168
Citovat
 
 
#7058 Roxana 2021-02-26 06:59
I always emailed this blog post page how to
give a man head: http://Louisianaassociationforjustice.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=saipangaragesale.org%2Fauthor%2Fbrunhildeca%2F all my contacts, for the reason that if like to read it afterward my contacts will too.
Citovat
 
 
#7057 usuvitzob 2021-02-26 06:47
Amoxil Causes Gallstones: http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ Amoxicillin Online wkj.xfwq.kartarka-svatava.cz.dib.an http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7056 igoneul 2021-02-26 06:47
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Dosage Amoxicillin Without Prescription zuz.zmdr.kartarka-svatava.cz.qil.zj http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7055 Jacelyn 2021-02-26 06:36
I've been browsing online more than 2 hours today, yet
I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content
as you did, the net will be much more useful than ever before.


Check out my site ... crash diets: http://www.romabankcommunityfoundation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=allaboutfirelighters.qhub.com%2Fmember%2F2532305
Citovat
 
 
#7054 atiiholuaofep 2021-02-26 06:31
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg zsa.koyl.kartarka-svatava.cz.oav.fe http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7053 Jana 2021-02-26 06:29
I'm not sure why but this site is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.


Here is my web-site - fun games to play over text: https://zenwriting.net/baggenoble7/sound-advice-for-your-upcoming-angling-vacation
Citovat
 
 
#7052 Coy 2021-02-26 06:11
Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I'm wondering how I
could be notified whenever a new post has been made.

I've subscribed to your feed which must do the trick!
Have a nice day!

my blog ... weight watchers: http://1dollaronlinecourse.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.johnsonclassifieds.com%2Fuser%2Fprofile%2F3397572
Citovat
 
 
#7051 Stanley 2021-02-26 06:08
Он также обеспечивает безопасность данных.My page aiff mp3
converter download: http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-aiff-files-to-mp3
Citovat
 
 
#7050 Lacy 2021-02-26 05:33
Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based upon on the same subjects you
discuss and would really like to have you share some stories/information. I
know my readers would value your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an email.


my web page - xt_blog: http://tobinmeier7.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_entry/19942454-your-fuzzy-buddy-feline-methods-for-owners?__xtblog_block_id=1
Citovat
 
 
#7049 Carrol 2021-02-26 05:33
generic viagra pills for sale https://goviagarato.com - viagra no prescription
generic viagra without subscription
generic viagra prices viagra coupon: https://goviagarato.com best price on viagra
Citovat
 
 
#7048 Rickie 2021-02-26 05:28
This page really has all of the information and
facts I needed about this subject and didn?t know who to
ask.

Here is my blog post skin care
regiment: https://trainingteachers.org.za/groups/skin-care-tips-for-busy-women-7-simple-facial-exercises-for-glowing-skin/
Citovat
 
 
#7047 Jimmie 2021-02-26 05:02
It's impressive that you are getting ideas from this artikcle as well as from our argument made aat this place.

web site: http://jfkdebate.com/forum/index.php?p=/discussion/907843/zapis64-top-10-samyh-pribylnyh-v-mire-kazino
Citovat
 
 
#7046 Caitlyn 2021-02-26 05:00
I carry on listening to the news bulletin speak
about getting boundless online grant applications so I have been looking around
for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?


Also visit my page - weed indoors: https://kebe.top/viewtopic.php?id=377920
Citovat
 
 
#7045 Anneliese 2021-02-26 04:53
Great site. Lots of helpful info here. I am sending it to
a few buddies ans also sharing in delicious. And certainly,
thank you to your sweat!

My website - fun center near me: https://hubpages.com/@crowdermckinley7
Citovat
 
 
#7044 Stacia 2021-02-26 04:34
We're a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website provided us with helpful info fun to type: http://daf.csulb.edu/cgi-bin/rd.pl?u=https://talis-us.com/collections/redbarn%C2%AE-pet-products work on.
You've done an impressive job and our whole group might be grateful to you.
Citovat
 
 
#7043 Jamika 2021-02-26 04:09
viagra buy https://sviagaragec.com - generic viagra
generic viagra canada price
generic viagra 50mg viagra prescription: https://sviagaragec.com best price viagra
Citovat
 
 
#7042 Barb 2021-02-26 04:08
I am not sure where you're getting your info, but great
topic. I needs to spend some time learning much more or
understanding more. Thanks for wonderful info I was
looking for this information for my mission.

my page: Noel: https://zippyshare.com/grossman95kahn
Citovat
 
 
#7041 Terrie 2021-02-26 03:49
This text is invaluable. How can I find out more?
website: http://imolocal.com/user/profile/6678260
Citovat
 
 
#7040 Aurelio 2021-02-26 03:14
I do not even know how I ended up here, butt I thought this post was great.
I don't know who you are but certainly yyou are going to
a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
web page: http://palz.one/index.php?title=%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B8%C3%91%C3%91%C5%92_N91_:_%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%91%C6%92_%C3%90%E2%80%93%C3%90%C2%B5_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%91%E2%80%B9_%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA_%C3%90%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE_%C3%90%C2%A3%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9
Citovat
 
 
#7039 Finlay 2021-02-26 02:47
tadalafil tablets 20 mg side effects https://gecialiscan.com - cialis buy
viagra czy cialis forum
generic cialis toronto cialis cheap: https://gecialiscan.com il tadalafil
Citovat
 
 
#7038 Starla 2021-02-26 02:44
Задачу поможет решить конвертер MP4 to MP3.


Feel free to surf to my blog post - convert mp3 to m4a linux (www.audio-transcoder.com: http://www.audio-transcoder.com/ru/how-to-convert-mp3-files-to-m4a)
Citovat
 
 
#7037 Denice 2021-02-26 02:24
What's up Dear, are you truly visiting this site daily, if so then you will
without doubt obtain good know-how.

Review my webpage; skilled drug: http://ozarkstalk.com/entry.php?27935-Hemp-The-Silver-Bullet
Citovat
 
 
#7036 Hung 2021-02-26 01:43
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
you penning this write-up and the rest of the website is extremely good.

web page: https://gotmypayment.mypayingsites.com/viewtopic.php?id=294831
Citovat
 
 
#7035 Sadie 2021-02-26 01:05
viagra coupons printable https://reviagaraget.com - viagra professional
order brand name viagra
real viagra without a doctor prescription viagra
online canadian pharmacy: https://reviagaraget.com enhancement male
Citovat
 
 
#7034 Hunter 2021-02-26 00:14
Hi Dear, are you really visiting this web page regularly, if
so then you will absolutely obtain fastidious experience.


my page :: w88: http://nhacaiuytinnhatvietnam.com/
Citovat
 
 
#7033 Keesha 2021-02-25 23:35
Recommended games that are played and get real money, no investment
required, suitable for earning money online for hundreds of thousands of expenses for free.my blog post: สล็อตโปรโมชั่น: https://welike191.com/article/detail?id=1508
Citovat
 
 
#7032 ilofetonu 2021-02-25 23:27
Amoxicillin 500 Mg: http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ Amoxicillin oat.plxm.kartarka-svatava.cz.chw.cw http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7031 aqoreme 2021-02-25 23:11
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ Amoxicillin 500mg Capsules wgk.nzmt.kartarka-svatava.cz.jcc.uw http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7030 Alton 2021-02-25 22:03
what is to analyse in an essay https://writessaypro.com - how to write a college application essay
essay on opinions
cheap essay writer service essay writing online: https://writessaypro.com the
global warming essay
Citovat
 
 
#7029 Martina 2021-02-25 21:13
When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every
time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment.

Is there a way you can remove me from that service? Kudos!


Check out my homepage ... baadservice.com: https://baadservice.com/
Citovat
 
 
#7028 Minerva 2021-02-25 20:59
It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as
from our discussion made at this place.

My web page ... SP Flash Tool
Download: http://fernandoyiry71615.review-blogger.com/21179225/not-known-facts-about-sp-flash-tool
Citovat
 
 
#7027 Domingo 2021-02-25 19:45
I don't usually comment but I gotta say thanks for the post on this amazing one :D.


Also visit my webpage :: testosterone booster: https://saipangaragesale.org/author/rupertakrei/
Citovat
 
 
#7026 Maisie 2021-02-25 19:44
Informative article, totally what I wanted to find.

Also visit my blog: sexual health: https://bionaturalhealingcollege.org/groups/the-5-weight-loss-tips-average-people-use-every-day-to-burn-1000s-of-calories-844177561/
Citovat
 
 
#7025 Maxie 2021-02-25 19:25
Every weekend i used to pay a quick visit this web page,
for the reason that i wish for enjoyment, for the reason that this this site
conations actually pleasant funny material too.my blog; whole foods: http://850community.com/user/profile/1279
Citovat
 
 
#7024 Aaron 2021-02-25 19:10
Every weekend i used to visit this website, for the reason thawt i want enjoyment, since this this
web page conations truly nice funny material too.

web site: http://forum.itprojektak.cz/profile.php?id=225256
Citovat
 
 
#7023 Poppy 2021-02-25 18:49
This excellent website definitely has all of the information and facts I needed about this subject and didn?t know who to ask.


Here is my blog ... essential tips
for skin care: http://jobsitesurplus.com/author/roximedders/
Citovat
 
 
#7022 Micah 2021-02-25 18:06
You need to take part in a contest for one of the highest quality websites online.
I am going to recommend this site!
web
site: https://wiki506.buildtools.com/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N84_%D0%9E_Do_Casinos_Enhance_Crime
Citovat
 
 
#7021 Pearlene 2021-02-25 18:02
hey there and thank you for your information ? I have definitely picked up anything new from right here.
I did however expertise some technical points using this website, since I
experienced to reload the site turn on a woman: https://www.nationalfilmawards.org/groups/3-strategies-to-burn-stomach-flab/ lot of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web host is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will
very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my email and can look
out for much more of your respective intriguing content.

Ensure that you update this again very soon..
Citovat
 
 
#7020 Darrel 2021-02-25 17:51
Having read this I believed it was very informative. I appreciate
you taking the time and energy to put this article together.
I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.
But so what, it was still worthwhile!

Here is my blog: marijuana seeds: http://www.shltaxi.com/user/profile/65382
Citovat
 
 
#7019 Samira 2021-02-25 17:47
As a Newbie, I am permanently exploring online for articles that can be of assistance to me.
Thank you

Take a look at my web site - carb cycling diet: https://saipangaragesale.org/author/hettystraye/
Citovat
 
 
#7018 Shalanda 2021-02-25 17:47
Hello there, You have performed an incredible job. I'll certainly digg it and individually suggest to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this web site.my page :: low carb eating: https://theplugup.com/groups/7-suggestions-healthy-eating-at-office/
Citovat
 
 
#7017 Alva 2021-02-25 17:23
buy generic viagra online safely
generic viagra online fast delivery https://www.thecityclassified.com/author/nhxmel08797/ - buy generic viagra canadian pharmacy
can i order viagra from canada buy viagra
online: https://www.thecityclassified.com/author/nhxmel08797/
where can i buy over the counter generic viagra
Citovat
 
 
#7016 Dann 2021-02-25 17:17
Definitely, what a fantastic website and instructive posts,
I will bookmark your site.All the Best!

Feel free to visit my homepage - make sex last longer: https://thenursingstudio.org/groups/women-libido-enhancement-ways-to-boost-female-interest-in-sex/
Citovat
 
 
#7015 Sarah 2021-02-25 17:12
Your way of describing everything in this post is in fact fastidious,
every one be able how to make a man orgasm: http://train2connect.element8design.com/groups/dhea-testosterone-proven-tips-for-dhea-increase-testosterone-quantities/ easily be aware of
it, Thanks a lot.
Citovat
 
 
#7014 Michelle 2021-02-25 16:59
Awsome website! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

Also visit my homepage ... perfect skin care: https://metobi.com/groups/the-best-way-to-look-for-pregnancy-natual-skin-care/
Citovat
 
 
#7013 Francisco 2021-02-25 16:07
Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look.
I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Exceptional blog and superb design and style.

Here is my webpage: cannabis seeds
exist: http://allaboutfirelighters.qhub.com/member/2456446
Citovat
 
 
#7012 Randell 2021-02-25 16:06
Hi are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but
I'm trying to get started and set up my own. Do you need
any coding knowledge to make your own blog? Any help
would be greatly appreciated!

Feel free to visit my web page eat
healthy foods: https://www.nationalfilmawards.org/groups/lose-fat-fast-successful-losing-fat-diet/
Citovat
 
 
#7011 Van 2021-02-25 16:04
Thanks for one's marvelous posting! I definitely
enjoyed reading it, you will be a great author. I will make
sure to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future.
I want to encourage you to continue your great posts, have a nice morning!


my homepage: ketosis diets: http://www.helpformommies.com/groups/healthy-eating-and-exercise-routine-for-rapid-weight-loss/
Citovat
 
 
#7010 Milla 2021-02-25 15:58
Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to
assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.


Also visit my web page acne skin: http://adamsrecords.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=saipangaragesale.org%2Fauthor%2Fjosiemonti%2F
Citovat
 
 
#7009 Angelita 2021-02-25 15:53
Keep working ,fantastic job!

my homepage diets bullshit: https://sertified.org/groups/lose-weight-with-a-healthier-diet/
Citovat
 
 
#7008 Dewey 2021-02-25 15:47
Good article. I'm facing a few of these issues as well..


My blog; increased cholesterol: http://gentech.az/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.shltaxi.com/user/profile/67126
Citovat
 
 
#7007 Candida 2021-02-25 15:43
I relish, lead how to lower cholesterol naturally: http://robelita.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ads.wealthxo.com%2Fuser%2Fprofile%2F579867 I found exactly what I was taking a look for.
You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you
man. Have a great day. Bye
Citovat
 
 
#7006 German 2021-02-25 15:27
Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other
then that, terrific blog!

Look into my blog post Halina: https://baadservice.com/collections/sole-diesel-deutz-diesel-motorer
Citovat
 
 
#7005 inawokamotey 2021-02-25 15:23
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500mg Capsules lci.msec.kartarka-svatava.cz.fgv.kl http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7004 Zac 2021-02-25 15:14
I really like reading an article that will make people think.
Also, thank you for permitting me to comment!

my site :: weight loss
program: http://oaosrt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://theplugup.com/groups/healthy-eating-and-solid-workout-routines-create-a-reputable-and-well-balanced-life/
Citovat
 
 
#7003 Nick 2021-02-25 15:12
I have learn several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I wonder how so much effort you place to create one of these fantastic informative web site.Here is my blog - cycling diet: http://totalnabiologia.org/index.php?action=profile;u=4628070
Citovat
 
 
#7002 Loren 2021-02-25 15:09
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end
or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.


My web-site - aging facial skin: http://discoverymusicfestival.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=geegram.net%2Fblog%2F216997%2Feffective-natual-skin-care-tips-that-you%2F
Citovat
 
 
#7001 aeffuveseceeu 2021-02-25 15:06
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin ydg.dagj.kartarka-svatava.cz.ycr.iy http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#7000 Carlota 2021-02-25 14:35
wuoah this blog is fantastic i like studying youur posts.
Keep up the great work! You already know, lots of persons are looking round for this information,
you could aid them greatly.
homepage: https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1507493
Citovat
 
 
#6999 Williams 2021-02-25 14:35
Howdy very nice site!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
I will bookmark your web site and take the feeds
additionally?I am glad to find a lot of helpful info right here
in the put up, we'd like work out more strategies
in this regard, thanks for sharing.

my site testosterone deficiency: https://www.onedreamfriends.com/groups/ways-to-buy-a-strong-libido/
Citovat
 
 
#6998 Lavonda 2021-02-25 14:17
Keep functioning ,remarkable job!

Feel free to surf to my web-site fat
burning: https://adslook.us/user/profile/6364
Citovat
 
 
#6997 Celina 2021-02-25 14:01
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger,
and I was wanting to know your situation; we have created some nice
methods and we are looking to exchange strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.


My blog post :: worlds of fun: http://glaskasten.org/forum/index.php?action=profile;u=7615
Citovat
 
 
#6996 Taren 2021-02-25 13:59
These are in fact impressive ideas in concerning blogging.
You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.


Here is my page: try hemp: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/179104
Citovat
 
 
#6995 Lieselotte 2021-02-25 13:46
Its such as you learn my thoughts! You appear to understand a lot approximately this,
like you wrote the ebook in it or something. I believe that you can do with some % to power
the message house a little bit, however instead of
that, this is magnificent blog. An excellent read. I'll
definitely be back.

my homepage :: organic skin care: http://irssoft.com/forums/users/myrahmertz34/
Citovat
 
 
#6994 Yasmin 2021-02-25 13:37
Ahaa, its good discussion concerning this paragraph here at this web site, I have read all that, so at this
time me also commenting at this place.

My web site ... boost testosterone
levels: http://irssoft.com/forums/users/dannystrock46/
Citovat
 
 
#6993 Rolland 2021-02-25 13:36
Every weekend i used to pay a visit this web site,
for the reason that i wish for enjoyment, as this this site conations genuinely good funny material too.


my homepage ... better sex in marriage: http://couponsdhamaka.com/author/bettinadalt/
Citovat
 
 
#6992 Lela 2021-02-25 13:30
Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site
is wonderful, as well as the content!

Also visit my web blog - appexium diet pill review: http://golongvc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=riyapola.com%2Fuser%2Fprofile%2F488568
Citovat
 
 
#6991 Ezra 2021-02-25 13:28
Greetings! Very useful advice in this particular article!
It is the little changes that produce the most important changes.

Many thanks for sharing!

My web page adhd pill: http://www.freeuse.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.groovelineentertainment.com%2Fblog%2F57817%2Fhow-in-order-to-a-hoodia-gordonii%2F
Citovat
 
 
#6990 Les 2021-02-25 12:46
I have read so many articles or reviews about the blogger lovers except
this piece of writing is actually a good article, keep it
up.

Also visit my web site: yeast infection: http://www.afm-invest.com/index.cfm?Display=resources.cfm&Exit=https://theplugup.com/groups/ideas-how-to-stop-smoking-pot-only-watch-out-for-the-crater/
Citovat
 
 
#6989 Augusta 2021-02-25 11:53
We would like to thank you all over again for the beautiful ideas you gave Jeremy when preparing a post-graduate research and, most importantly, pertaining
to providing all of the ideas in a single blog post.
Provided that we had been aware of your website a year ago, we will have
been saved the nonessential measures we were choosing. Thanks to you.my site :: firming skin care: http://www.freeglobalclassifiedads.com/user/profile/183060
Citovat
 
 
#6988 Rozella 2021-02-25 11:15
What's up, the whole thing is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that's genuinely fine,
keep up writing.

Also visit my site: fun party games: http://ra.ne.jp/cgi-bin/kemobook/g_book.cgi/g_book.cgi?gt;rem%C3%A9dio
Citovat
 
 
#6987 Elena 2021-02-25 10:40
I am glad to be one dangers of a protein diet: https://droneplanetx.com/entry.php?1472-How-Drop-Weight-Fast-With-A-Fat-Loss-Diet the visitors on this great
web site (:, thanks for posting.
Citovat
 
 
#6986 Erma 2021-02-25 10:19
I also believe so, perfectly pent post!

My web page :: 100% pure skin care: http://www.groovyfreeads.com/user/profile/340610
Citovat
 
 
#6985 Louise 2021-02-25 10:17
I got what you mean, thanks for putting up. Woh I
am delighted to find this website through google.


my page skin greatly: https://www.onedreamfriends.com/groups/how-to-require-proper-anti-aging-care/
Citovat
 
 
#6984 Marina 2021-02-25 10:12
I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really pleasant piece of writing on building up new blog.


Also visit my webpage: sex and orgasm tips: https://www.groovelineentertainment.com/blog/51598/top-3-methods-to-enhance-testosterone-levels-naturally/
Citovat
 
 
#6983 Adeline 2021-02-25 10:12
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm
thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.
Do you have any points better sex tips for women: https://anatomieunesco.org/groups/proven-ways-to-increase-male-sex-drive/ rookie blog writers?

I'd really appreciate it.
Citovat
 
 
#6982 Michaela 2021-02-25 09:34
Nice post. I used to be checking constantly this
weblog and I am impressed! Extremely useful information specifically the closing part :)
I take care of such information much. I used to be looking for
this particular info for a very lengthy time.
Thank you and best of luck.

My webpage - having sex: https://justbrokenstuff.com/user/profile/1559
Citovat
 
 
#6981 Amos 2021-02-25 09:21
I adore looking through and I believe this website got
some genuinely utilitarian stuff on it!

Here is my web blog - ketosis diet: http://www.groovyfreeads.com/user/profile/332311
Citovat
 
 
#6980 Latisha 2021-02-25 08:58
I am impressed with this site, very I am a big fan.

Feel free to visit my web site teens
smoking: https://adslook.us/user/profile/5861
Citovat
 
 
#6979 Deloras 2021-02-25 08:56
What i don't understood is if truth be told how you're no longer
really a lot more neatly-appreciated than you might be now.
You're very intelligent. You understand thus significantly with regards
to this subject, produced me for my part believe it from so
many numerous angles. Its like women and men aren't fascinated unless it is
one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time take care of it up!


My site hatched
seeds: https://sertified.org/groups/precisely-ways-to-put-at-the-cannabis-withdrawal/
Citovat
 
 
#6978 Bernard 2021-02-25 08:42
This is the perfect blog for anybody who hopes to understand this topic.
You know so much its almost tough to argue with you (not that I
actually will need to?HaHa). You definitely put
a brand new spin on a subject which has been written about for years.
Wonderful stuff, just wonderful!

Feel free to surf to my page :: fat loss diets: http://artfreshdaily.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=train2connect.element8design.com%2Fgroups%2Fchanging-your-eating-habits-can-be-easier-than-you-think%2F
Citovat
 
 
#6977 Kathryn 2021-02-25 08:34
Howdy very cool web site!! Man .. Excellent
.. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also?
I am satisfied to seek out numerous useful information here within the publish, we want work out more strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .

Feel free to visit my website :: best acne skin care: https://saipangaragesale.org/author/iviethornto/
Citovat
 
 
#6976 ultekax 2021-02-25 08:27
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg pcz.tkuy.kartarka-svatava.cz.oib.mb http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6975 Jerrell 2021-02-25 08:27
I got what you intend, appreciate it for posting.
Woh I am happy to find this website through google.


Feel free to surf to my web site: skin health: http://science-marketplace.org/user/profile/208216
Citovat
 
 
#6974 obijeganegev 2021-02-25 08:08
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin No Prescription Buy Amoxicillin zad.rfdy.kartarka-svatava.cz.dts.iv http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6973 Kayleigh 2021-02-25 07:52
Great article, exactly what I needed.

Have a look at my blog - sex life: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/176168
Citovat
 
 
#6972 ivosolojad 2021-02-25 07:50
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - 18 Amoxicillin 500mg Capsules fao.kjzo.kartarka-svatava.cz.orv.lh http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6971 Ramiro 2021-02-25 07:46
hello there and thank you for your information ? I?ve certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to
I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if
advertising and marketing with Adwords. Well I
am adding this RSS to my email and can look out for much more of
your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..Also visit my blog; postpartum sex: https://addmyad.net/author/dareenmcalp/
Citovat
 
 
#6970 Gay 2021-02-25 07:35
real viagra no prescription
sildenafil 100mg canadian pharmacy http://wiki.asexuality.org/User_talk:PhillisBatista9 - sildenafil 50 mg price in india
generic viagra discount viagra online: http://wiki.asexuality.org/User_talk:PhillisBatista9
real viagra online usa
Citovat
 
 
#6969 Dora 2021-02-25 07:35
Definitely, what a splendid blog and revealing posts, I
definitely will bookmark your blog.Best Regards!


my web-site; long term treatment: https://ilssi.org/forums/users/maddalenagutman/
Citovat
 
 
#6968 joqnucvugisu 2021-02-25 07:31
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Amoxicillin Without Prescription vqv.oatk.kartarka-svatava.cz.dyu.rq http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6967 Wilfred 2021-02-25 07:24
Greetings I am so excited I found your blog page, I really found you by error,
while I was looking on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and
a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have
time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and
also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
more, Please do keep up the awesome job.

Look into my web page; quit
smoking remedies: https://mintjasia.com/groups/product-review-hemp-baby-salve-from-merry-hempsters/
Citovat
 
 
#6966 Roman 2021-02-25 07:09
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger,
and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice
practices and we are looking to trade techniques with others, why not shoot me an email if interested.


My site: better sex life: https://equipifieds.com/author/kathyecarli/
Citovat
 
 
#6965 Britt 2021-02-25 06:46
There is obviously a lot to identify about this. I consider you made various nice points in features also.


Here is my blog :: skin care experts: https://sertified.org/groups/8-tips-on-how-to-choose-top-skin-maintenance-systems/
Citovat
 
 
#6964 Wiley 2021-02-25 06:45
If you desire to increase your knowledge simply keep visiting this
website and be updated with the newest information posted here.


my web-site - conceiving a boy tips: https://www.groovelineentertainment.com/blog/51751/a-high-sex-drive-increase-male-desire-with-organically-grown-techniques/
Citovat
 
 
#6963 Hildred 2021-02-25 06:07
Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that will make the largest
changes. Many thanks for sharing!

My homepage - dating sex: http://www.pcwlkj.com/member/index.php?uid=amamad
Citovat
 
 
#6962 Emanuel 2021-02-25 06:05
Howdy! Do you know if they make any plugins how to make a man come: https://saipangaragesale.org/author/rupertakrei/ assist
with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
If you know of any please share. Many thanks!
Citovat
 
 
#6961 Jeffreyser 2021-02-25 05:56
кроссовки украина
Citovat
 
 
#6960 Ted 2021-02-25 05:34
Hello to all, how to go down on a woman: https://geegram.net/KathyeDoran1 is all, I
think every one is getting more from this web site, and your views are good in favor of new users.
Citovat
 
 
#6959 Clay 2021-02-25 05:32
Howdy would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm planning to start my own blog in the near future but I'm
having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Apologies for getting off-topic but I had to
ask!

my website ... adult hookups: http://rsdrf.minzdravrso.ru/about/forum/user/126514/
Citovat
 
 
#6958 Anja 2021-02-25 05:29
Thank you a lot for providing individuals with remarkably breathtaking opportunity to read in detail
from this web site. It's usually very pleasing and packed with fun for me and my office fellow workers
to search the blog on the least 3 times in 7 days to study the latest tips you have got.

And definitely, I'm also usually satisfied with all the tremendous secrets you give.
Certain 1 points in this article are completely the very best I've
ever had.

Feel free to visit my website; low carb low calorie diet: http://1mega-group.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.indiaolx.com/user/profile/143036
Citovat
 
 
#6957 Carol 2021-02-25 05:26
Some genuinely nice and useful information on this internet
site, also I think the layout has got wonderful features.My homepage: hemp
oil: https://directzambia.com/user/profile/992
Citovat
 
 
#6956 Rene 2021-02-25 05:23
Perfect work you have done, this website is really cool
with excellent information.

Also visit my homepage :: healthy eating pyramid: http://www.kamionaci.cz/redirect.php?url=http://coursebuddy.meltdowndesigner.com/forums/users/mazielind813/
Citovat
 
 
#6955 Virgie 2021-02-25 05:19
It's an awesome paragraph in favor of all the online users;
they will obtain benefit from it I am sure.

My web-site - best adult dating sites: http://www.dflineage.com/home.php?mod=space&uid=498
Citovat
 
 
#6954 Ardis 2021-02-25 05:06
I went over this site and I believe you have a lot of excellent
information, saved to fav (:.

my page ... dry itchy skin: http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/426881
Citovat
 
 
#6953 Cyril 2021-02-25 04:53
Hi there to every body, it's my first pay a quick
visit of this blog; this website carries awesome and genuinely excellent material
for visitors.

Feel free to visit my page - adult
dating website: http://bear.skybbs.biz/home.php?mod=space&username=egymoky
Citovat
 
 
#6952 Ivory 2021-02-25 04:30
It's an remarkable post in support of all the web users; they will obtain benefit from it I
am sure.

Here is my web-site adult sex dating: https://www.0766bbs.com/home.php?mod=space&uid=123379&do=profile
Citovat
 
 
#6951 Whitney 2021-02-25 04:15
Its such as you read my thoughts! You appear to
understand a lot approximately this, like you wrote the guide in it or something.
I believe that you simply can do with some percent to pressure
the message house a bit, however instead of
that, that is magnificent blog. An excellent read. I'll certainly be
back.

Also visit my blog - healthy skin: http://www.racestar.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cashflowandflip.com%2Fgroups%2Fsimple-natual-skin-care-tips-to-get-a-clearer-and-smoother-skin%2F
Citovat
 
 
#6950 Mac 2021-02-25 04:08
Hello there, There's no doubt that your blog could be having browser compatibility issues.
When I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it's got some overlapping issues.
I just wanted to provide you with a quick heads up!
Apart from that, excellent site!

Also visit my web blog best belly busting: https://mintjasia.com/groups/how-to-get-your-kids-to-get-along-with-a-nutritious-diet-plan/
Citovat
 
 
#6949 Gavin 2021-02-25 04:07
Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out.
I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this
to my followers! Excellent blog and excellent design.

Look at my web blog :: weed seeds: http://www.viralclassifiedads.com/user/profile/51618
Citovat
 
 
#6948 Pete 2021-02-25 03:58
Hola! I've been reading your blog for a while now
and finally got the bravery to go ahead and give you
a shout out from Porter Texas! Just wanted to tell you keep
up the good work!
разбрызгиватели website: https://adetonfo.com/user/profile/158704 Автополив установка
Citovat
 
 
#6947 Regan 2021-02-25 03:54
I am really happy to read this weblog posts which contains plenty
of useful information, thanks for providing these
statistics.

Visit my web site; term
treatment: https://trainingteachers.org.za/groups/harry-potter-star-jamie-waylett-convicted-of-growing-cannabis-plants-914202200/
Citovat
 
 
#6946 Keeley 2021-02-25 03:48
Fantastic post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?

I'd be very thankful if you could elaborate a
little bit more. Appreciate it!

My web page ... oral sex tips: https://theplugup.com/groups/how-to-be-able-to-premature-ejaculation-permanently-make-sex-last-longer-tonight/
Citovat
 
 
#6945 Adam 2021-02-25 03:45
Have you ever thought about writing an ebook
or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the
same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers
would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.my webpage back pain problems: http://admlukhovitsy.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.groovelineentertainment.com/AlicaRedmon87172
Citovat
 
 
#6944 Candelaria 2021-02-25 03:36
It's remarkable for me to have a site, which is valuable designed
for my knowledge. thanks admin

Take a look at my web site: diet solution program: https://droneplanetx.com/entry.php?11221-Men-s-Tricks-For-Healthy-Eating-What-Men-Must-Know%21
Citovat
 
 
#6943 Herman 2021-02-25 03:33
I blog quite often and I really appreciate your information. This article has really peaked my interest.
I am going to bookmark your site and keep checking for new details about
once a week. I opted in for your RSS feed too.
Citovat
 
 
#6942 Lorri 2021-02-25 03:08
I think the admin of this web site is really working hard in support of his web
site, as here every stuff is quality based data.

Feel free to visit my web blog; Бизнес Онлайн: https://vk.com/public46493407
Citovat
 
 
#6941 Harriett 2021-02-25 03:01
It's hard to come by well-informed people for this subject, but you
seem like you know what you're talking about!
Thanks

Feel free to visit my web blog: seeds
require long: https://mintjasia.com/groups/cannabis-addicts-that-quit-marijuana-clean-856562016/
Citovat
 
 
#6940 Ramona 2021-02-25 02:52
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to
your website? My website is in the very same niche as
yours and my users would definitely benefit from some of the information you provide here.

Please let me know if this okay with you.
Cheers!
Citovat
 
 
#6939 Desmond 2021-02-25 02:26
Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with
us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Superb blog and fantastic design.

Here is my web-site; oil swishing: http://www.groovyfreeads.com/user/profile/339552
Citovat
 
 
#6938 Latrice 2021-02-25 02:22
I got what you mean,saved to fav, very nice web site.Also visit my page - cannabis seeds exist: http://www.quickregisterhosting.com/classifieds/user/profile/354202
Citovat
 
 
#6937 Connie 2021-02-25 02:19
What i do not understood is actually how you are not actually much more well-preferred than you may be right
now. You are very intelligent. You realize
thus considerably in the case of this topic, made me individually imagine it from so many numerous angles.
Its like men and women are not involved except
it's one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding.
All the time care for it up!

Feel free to surf to my website - omega 3 rich foods: http://biologplace.com/user/profile/453315
Citovat
 
 
#6936 Hwa 2021-02-25 02:02
It's hard to find knowledgeable people about this topic, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks

Here is my web page ... night skin: http://train2connect.element8design.com/groups/tips-for-skin-appreciate-wrinkles/
Citovat
 
 
#6935 Lorrine 2021-02-25 01:58
Its such as you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the
e book normal testosterone levels in men: http://train2connect.element8design.com/groups/how-spend-money-on-high-quality-natural-male-enhancement-pills/ it or something.

I think that you simply can do with some % to force the message
home a bit, but instead of that, this is magnificent
blog. A great read. I will definitely be back.
Citovat
 
 
#6934 Raina 2021-02-25 01:56
Thankfulness to my father who stated to me
concerning this blog, this weblog is really remarkable.


Also visit my homepage :: generic
cialis tadalafil: http://aaintlinc.com/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#6933 ofaumedohub 2021-02-25 01:24
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription Amoxicillin Online ykw.msty.kartarka-svatava.cz.vke.jn http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6932 Roslyn 2021-02-25 01:10
Yeah bookmaking this wasn't a high risk decision great post!


Feel free to visit my web-site :: shower
head: http://msichat.de/redir.php?url=http://dubicart.com/user/profile/14008
Citovat
 
 
#6931 Jamey 2021-02-25 01:05
As a Newbie, I am always exploring online for
articles that can benefit me. Thank you

my page; ways to have best sex: https://theplugup.com/groups/7-simple-steps-you-complete-right-now-to-boost-testosterone-levels/
Citovat
 
 
#6930 Francisca 2021-02-25 00:51
Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;
) I'm going to come back once again since I saved as a favorite it.

Money and freedom is the best way to change, may you be
rich and continue ways
to have great sex: http://www.quickregisterhosting.com/classifieds/user/profile/353381 guide other people.
Citovat
 
 
#6929 uwoehoimanu 2021-02-25 00:47
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Amoxicillin Online xva.zedu.kartarka-svatava.cz.fod.si http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6928 Shelia 2021-02-25 00:29
I have been exploring for a little for any high-quality articles or
blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I
ultimately stumbled upon this web site. Reading this information So i'm glad to convey that
I've an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I
needed. I most for sure will make sure to do not disregard this
site and provides it a look regularly.

Feel free to surf to my web blog - omega 3 fatty acids: http://okeepo.co.uk/groups/the-green-wave-of-tourism-for-colorado-cannabis-tours-723694228/
Citovat
 
 
#6927 Gavin 2021-02-25 00:29
I always spent my half an hour to read this website's
posts daily along with a mug of coffee.

Take a look at my page :: postpartum sex tips: https://www.ivisitredding.com/author/maggiehendr/
Citovat
 
 
#6926 Lorrine 2021-02-25 00:20
Paragraph writing is also a fun, if you be familiar
with then you can write or else it is difficult to write.my blog anti wrinkle skin: https://www.onedreamfriends.com/groups/3-acne-skin-care-tips-might-use-for-better-skin/
Citovat
 
 
#6925 Kala 2021-02-25 00:00
I will right away take hold of your rss feed
as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter
service. Do you've any? Please permit me recognise
so that I may subscribe. Thanks.
Citovat
 
 
#6924 Isaac 2021-02-24 23:44
Hi there to every body, it's my first pay a visit of this blog; this website includes amazing and actually excellent stuff in support of readers.


Also visit my homepage hemp seeds: http://train2connect.element8design.com/groups/teens-and-drug-use-detection-and-approach/
Citovat
 
 
#6923 Kellee 2021-02-24 23:32
I think this is one of the most important info for me.
And i am glad reading your article. But should remark on some general
things, The website style is perfect, the articles is really
nice : D. Good job, cheers

Also visit my page :: carb
nite: http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/411285
Citovat
 
 
#6922 Eugenia 2021-02-24 23:21
I am really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A couple of my blog readers have complained about my site
not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any ideas to help fix this problem?

My blog - increase muscle mass: https://oathbreakermtg.org/forums/users/jeannimmo21065/
Citovat
 
 
#6921 Joan 2021-02-24 22:56
This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader
entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!

my web page: quit smoking remedies: https://addmyad.net/author/kathryn37y/
Citovat
 
 
#6920 Hilton 2021-02-24 22:07
Very good written story. It will be useful to anyone
who usess it, including me. Keep doing what you are doing - can'r wait to read more posts.


Here is my site ... omega
3 fish oil bulk size ordering: http://dubicart.com/user/profile/13979
Citovat
 
 
#6919 Bonita 2021-02-24 21:35
I believe you have remarked some very interesting points, appreciate
it for the post.

Check out my webpage; ear ringing help: http://allevarecaniforum.pcwebmanager.com/index.php?action=profile;u=23164
Citovat
 
 
#6918 Ima 2021-02-24 21:31
Hello there! This post could not be written any better! Looking through this post reminds me of my
previous roommate! He constantly kept preaching about this.
I will forward this article to him. Pretty sure he will have a
great read. Thanks for sharing!

my website purchase hemp: https://jalandhar.indiaolx.com/user/profile/123844
Citovat
 
 
#6917 ThomasSig 2021-02-24 21:23
mp3 бесплатно хорошего качества
Citovat
 
 
#6916 Willy 2021-02-24 21:23
If some one wishes expert view on the topic of running a blog after that i suggest him/her to pay
a visit this webpage, Keep up the good job.

Have a look at my web-site: concerned hemp seed: https://trainingteachers.org.za/groups/canvas-most-authentic-base-for-oil-painting-1534592574/
Citovat
 
 
#6915 Sue 2021-02-24 21:06
Fantastic post.Ne'er knew this, regards for letting me know.


my web site - growing weed indoorshave: https://lisbongirls.sexy/author/livvyyount8
Citovat
 
 
#6914 Von 2021-02-24 21:05
I'm gone to convey my little brother, that he
should also visit this weblog on regular basis to obtain updated from most up-to-date gossip.My website; growing
indoors: http://nila.n4mative.com/forums/users/elenewatts404/
Citovat
 
 
#6913 Kassie 2021-02-24 21:03
I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a
quick visit this website on regular basis to obtain updated from most recent
gossip.

Here is my web blog hemp benefits: http://wommania.erphubonline.com/groups/barneys-blue-cheese-seeds-1976102128/
Citovat
 
 
#6912 Reda 2021-02-24 21:01
I'm gone to convey my little brother, that he should also go
to see this web site on regular basis to obtain updated from
latest gossip.

my site; teenager smoking: https://lis-altesse.com/groups/cannabis-coach-torrent-202703856/
Citovat
 
 
#6911 Minna 2021-02-24 21:01
Good post.Ne'er knew this, thanks for letting me know.My web-site - oil pulling saves teeth: https://trainingteachers.org.za/groups/the-many-uses-of-hemp-1330782288/
Citovat
 
 
#6910 Sanora 2021-02-24 20:59
Quality articles or reviews is the crucial to attract the
users to pay a visit the site, that's what this
site is providing.

Take a look at my homepage freew3.org: https://www.freew3.org/
Citovat
 
 
#6909 Dominga 2021-02-24 20:54
I needed to thank you for this very good read!! I absolutely enjoyed every bit
of it. I've got you book marked to look at new things you post?


Feel free to visit my web-site - various
cannabis: https://directzambia.com/user/profile/707
Citovat
 
 
#6908 Doretha 2021-02-24 20:48
Great blog here! Also your web site so much up fast! What web host are you the usage of?
Can I am getting your affiliate hyperlink on your host? I desire my website loaded
up as lose weight fast: https://cashflowandflip.com/groups/diet-healthily-kick-out-that-fat-for-eternity/ as yours lol
Citovat
 
 
#6907 Melisa 2021-02-24 20:34
Hey superb website! Does running a blog such as this take a massive
amount work? I have virtually no knowledge of
programming however I had been hoping to start
my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic however I simply had
to ask. Thanks!

Also visit my blog post cannabis doctor: http://b-architects.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=science-marketplace.org%2Fuser%2Fprofile%2F204010
Citovat
 
 
#6906 Natalia 2021-02-24 20:28
Hi there, I discovered your web site by way of Google even as looking for a similar subject, your
site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.


Feel free to visit my web site ... freshly hatched
seeds: http://bizsale.net/author/natalinabas/
Citovat
 
 
#6905 Marilyn 2021-02-24 20:18
Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work
due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?


My web page recommendations for an omega 3 diet: https://lisbongirls.sexy/author/adrienakort
Citovat
 
 
#6904 Craig 2021-02-24 20:18
It's awesome designed for me to have a site, which is beneficial for my experience.
thanks admin

Review my web blog ... drug abuse statistics: https://mintjasia.com/groups/cannabis-addicts-that-quit-marijuana-clean-856562016/
Citovat
 
 
#6903 Katrin 2021-02-24 20:16
It's an awesome post in favor of all the online viewers;
they will take benefit from it I am sure.

My homepage; cannabis seeds exist: http://biblioray.pusku.com/user/Shelli3412/
Citovat
 
 
#6902 NormanPlafe 2021-02-24 20:12
песнь песней онлайн
Citovat
 
 
#6901 France 2021-02-24 20:03
Thank you for some other informative web site.
Where else may I am getting that type of information written in such an ideal manner?
I've a undertaking that I am simply now running on, and I've been on the look out for such info.Feel free to visit my website :: healthy lifestyle: https://cashflowandflip.com/groups/tips-for-eating-healthy/
Citovat
 
 
#6900 Seth 2021-02-24 19:56
A motivating discussion is definitely worth comment.
I think that you need to publish more about this subject, it may not be
a taboo matter but usually people do not discuss such issues.
To the next! Many thanks!!

my web page muscle mass: https://www.backpageladies.com/user/profile/49638
Citovat
 
 
#6899 Quinn 2021-02-24 19:54
hey there and thank you for your info ? I have definitely picked up something new from right
here. I did however expertise a few technical issues using
this site, since I experienced to reload the site a lot
of times previous to I could get it how to go down on a woman: https://tradex.dandabaag.com/user/profile/139766 load correctly.
I had been wondering if your web host is OK? Not
that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes
affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with
Adwords. Anyway I?m adding this RSS to my e-mail and could look out for much
more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..
Citovat
 
 
#6898 Alfie 2021-02-24 19:30
Spot on with this write-up, I honestly believe
this website needs a great deal more attention. I'll probably be returning
to read through more, thanks for the information!

My homepage tips honey: http://www.ci.pittsburg.ca.us/redirect.aspx?url=http://coursebuddy.meltdowndesigner.com/forums/users/marilyngravatt0/
Citovat
 
 
#6897 Jamey 2021-02-24 19:23
I got what you intend,saved to my bookmarks, very nice web site.Check out my web-site ... houston getting treatment: http://www.axholmeadvertiser.com/user/profile/82434
Citovat
 
 
#6896 Jude 2021-02-24 19:18
Thanks for every other great post. Where else could anyone get that
type of info in such a perfect means of writing? I
have a presentation next week, and I'm on the search for such information.

Here is my web page ... long term treatment: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/174685
Citovat
 
 
#6895 Latisha 2021-02-24 19:18
Highly descriptive article, I liked that bit. Will there be a part 2?


Also visit my web site - healthy eating to lose weight: https://www.groovelineentertainment.com/LayneVancouver813
Citovat
 
 
#6894 Clarita 2021-02-24 19:11
I cling on to listening how to please a man: https://todosobrelaesquizofrenia.com/Redirect/?url=http://jdbyrider.qhub.com/member/2507762 the rumor lecture about getting free online grant applications so I
have been looking around for the best site to get one.

Could you advise me please, where could i find some?
Citovat
 
 
#6893 Johnnyrek 2021-02-24 18:42
слушать музыку новинки
Citovat
 
 
#6892 Gregory 2021-02-24 18:42
Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos.

I would like to look more posts like this.


My web blog; weed indoorshave: http://okeepo.co.uk/groups/hemp-houses-find-hemp-in-boston-421052257/
Citovat
 
 
#6891 Elinor 2021-02-24 18:40
It is the best time to make a few plans for the longer term and it's
time to be happy. I have learn this put up and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions.
Maybe you could write subsequent articles relating to this article.
I want to read even more issues approximately it!Stop by my web-site growing indoors: http://davidmmalone.qhub.com/member/2471296
Citovat
 
 
#6890 Wilhemina 2021-02-24 18:24
You're so awesome! I don't believe I have read something like
this before. So wonderful to find another person with genuine thoughts on this subject.
Seriously.. thanks for starting this up.

This site is one thing that is required on the internet, someone with a bit
of originality!
Citovat
 
 
#6889 Jetta 2021-02-24 18:20
I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is tasteful,
your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that
you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside
case you shield this increase.

Also visit my blog post: seeds starts: https://raovatnailsalon.com/author/chloashcraf/
Citovat
 
 
#6888 Alejandro 2021-02-24 18:19
Yeah bookmaking this wasn't a risky decision outstanding post!


Here is my blog post: stop weed smoking: http://www.wikzy.com/user/profile/9710973
Citovat
 
 
#6887 Adolph 2021-02-24 18:08
Great work! This is the type of information that are supposed to be shared around
the internet. Shame on Google for now not positioning this post
higher! Come on over and consult with my web site . Thanks =)

my web-site ... quality focused diets: https://lis-altesse.com/groups/healthy-eating-tips-for-losing-weight/
Citovat
 
 
#6886 Judy 2021-02-24 18:02
I was more than happy to find this site. I need to to thank you
for ones time for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and i
also have you bookmarked to check out new stuff in your site.my blog post; build muscle diet: https://www.nationalfilmawards.org/groups/busy-and-healthy-but-able-to-adhere-to-a-diet/
Citovat
 
 
#6885 Trisha 2021-02-24 17:56
That is why free online slots require no download now.

Feel free to surf to my webpage: casino545.com: https://casino545.com/
Citovat
 
 
#6884 Mari 2021-02-24 17:53
Greetings I am so glad I found your blog, I really found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve
for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round thrilling blog
(I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the minute but I
have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
awesome work.

my web-site - foods rich in omega 3 fatty acids: http://worldandus.co.uk/groups/white-widowfeminised-cannabis-seeds-from-white-label-cannabis-seeds/
Citovat
 
 
#6883 Angelika 2021-02-24 17:50
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really
useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.


My homepage :: increase sexual desire: http://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/3590487
Citovat
 
 
#6882 Tia 2021-02-24 17:44
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me
out a lot. I hope to give something back and help others like you helped
me.

Also visit my page best lovemaking tips: http://dubicart.com/user/profile/14444
Citovat
 
 
#6881 Traci 2021-02-24 17:43
I haven't checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last
few posts are great quality so I guess I will
add you back to my everyday bloglist. You deserve it friend :
)

Visit my site :: fat loss
diet: https://nerverlearn.com/index.php/ChristineDymock59
Citovat
 
 
#6880 Mac 2021-02-24 17:42
Unquestionably believe that that you said. Your favourite
justification appeared to be on the internet the easiest factor to be
aware of. I say to you, I certainly get annoyed while other people consider concerns that they plainly don't recognise
about. You controlled to hit the nail upon the
highest as smartly as defined out the whole thing with no
need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more.
Thanks

My homepage seeds starts: http://www.lifeadventureexplore.com/groups/cannabis-coach-review-630312483/
Citovat
 
 
#6879 Tanisha 2021-02-24 17:36
I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed
every little bit of it. I have got you bookmarked
to check out new things you post?

Have a look at my homepage :: cannabis
license maybe: https://saipangaragesale.org/author/natividadre/
Citovat
 
 
#6878 Diane 2021-02-24 17:35
Definitely consider that that you said. Your favourite justification appeared to be
at the net the easiest thing to be mindful of. I say to
you, I certainly get irked even as people consider worries that they plainly do not understand about.
You managed to hit the nail upon the top as neatly as defined out the whole thing without having side-effects , other people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks

Feel free to visit my website; omega 3 fatty acids: http://www.sixfigureclassifieds.com/user/profile/144212
Citovat
 
 
#6877 Arron 2021-02-24 17:33
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging
for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful,
let alone the content!

My blog post; treatments need: https://cashflowandflip.com/groups/growing-bubblelicious-seeds/
Citovat
 
 
#6876 Geraldine 2021-02-24 17:33
I've been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of space .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Reading this info So i'm satisfied to express that I've a very just
right uncanny feeling I found out exactly what I needed.
I most indubitably will make certain to don't overlook
this web site and provides it a look on a relentless basis.


Feel free to visit my web blog :: cannabis license maybe: http://nila.n4mative.com/forums/users/hetti25w54940/
Citovat
 
 
#6875 Teresa 2021-02-24 17:32
Asking questions are in fact good thing if you are not
understanding anything totally, however this piece of writing provides good understanding yet.Also visit my blog :: fad diets bullshit: https://saipangaragesale.org/author/jocelinecum/
Citovat
 
 
#6874 Abbie 2021-02-24 17:30
I have to thank you for the efforts you have put in penning this blog.

I really hope to view the same high-grade content by you later on as well.
In truth, your creative writing abilities has
motivated me how to have better
sex: https://www.centredrum.com/user/profile/49856 get my own, personal website now ;)
Citovat
 
 
#6873 Martinvet 2021-02-24 17:09
музыка 2021 новинки слушать
Citovat
 
 
#6872 Shay 2021-02-24 16:40
What's up colleagues, its wonderful post about educationand fully explained, keep it up all the time.Look into my page ... eradicates eczema: http://www.curamushaven.co.uk/groups/secrets-of-skyrocketing-lights-for-weed/
Citovat
 
 
#6871 Sammy 2021-02-24 16:38
I cling on to listening to the rumor talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the best
site to get one. Could you advise me please, where could i find some?


Here is my blog ... muscle mass: https://thesourceweekly.com/author/ginnie6618/
Citovat
 
 
#6870 Delbert 2021-02-24 16:36
Hello all, here every person is sharing such familiarity, so it's pleasant to read this
website, and I used to pay a quick visit this website every day.


my web-site :: enhance male libido: https://chinguimarket.com/author/katheryncha/
Citovat
 
 
#6869 Anne 2021-02-24 16:29
At this time it looks like Movable Type is the preferred blogging
platform out there right now. (from what I've read) Is
that what you are using on your blog?

my site: ketogenic
diet ulitmate: https://lisbongirls.sexy/author/elygeorge52
Citovat
 
 
#6868 Refugia 2021-02-24 16:28
Good - I should definitely pronounce, impressed with your website.
I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly
easy to do to access. I recently found what I hoped for before
you know it in the least. Reasonably unusual.
Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme
. a tones way for your client to communicate. Nice task.


Also visit my web site healthy eating program: https://cashflowandflip.com/groups/healthy-eating-weight-loss-tips/
Citovat
 
 
#6867 Vanessa 2021-02-24 16:24
I got what you intend, regards for posting. Woh I am happy to
find this website through google.

Also visit my webpage; easy diet: https://cashflowandflip.com/groups/healthy-gnawing-yes-you-can-just-decide-to-make-a-plan/
Citovat
 
 
#6866 Selena 2021-02-24 16:23
I got this website from my buddy who told me regarding this website and now this time I am browsing this site and reading very informative posts at
this place.

Here is my web blog; dangers of a protein diet: http://samuelegibson.qhub.com/member/2557959
Citovat
 
 
#6865 Devin 2021-02-24 16:21
As soon as I found this site I went on reddit to share some of the love with them.Stop by my webpage sex tips for her: https://theplugup.com/groups/7-simple-steps-you-complete-right-now-to-boost-testosterone-levels/
Citovat
 
 
#6864 alonaneiqef 2021-02-24 16:19
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin zgr.rrze.kartarka-svatava.cz.xhh.ej http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6863 Carrol 2021-02-24 16:17
Remarkable! Its really awesome article, I have got much clear idea regarding from this paragraph.


My web site :: balanced low-carb diet: https://portogirls.sexy/author/martinaspai/
Citovat
 
 
#6862 Tuyet 2021-02-24 16:12
I am just commenting to make you be aware of what a magnificent encounter my friend's daughter developed visiting your web site.
She picked up many issues, which included how it is like to possess an incredible giving style
to make folks just learn a variety of problematic topics.
You really exceeded our own expectations. Thank you for giving such
useful, safe, edifying and in addition fun tips
about this topic to Julie.

Here is my web site - healthy eating program: http://www.helpformommies.com/groups/dentists-part-of-a-healthy-lifestyle/
Citovat
 
 
#6861 Hallie 2021-02-24 16:10
I seldom write comments, however i did a few searching and wound up here Denní úvahy.
And I do have 2 questions for you if you don't mind.

Could it be simply me or does it give the impression like some
of the responses appear like they are written by brain dead individuals?
:-P And, if you are writing at other online social sites,
I would like to keep up coping with eczema: http://worldandus.co.uk/groups/how-should-i-grow-weed-indoors/ anything fresh you have to post.
Could you make a list of all of all your public sites like
your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
Citovat
 
 
#6860 uvanatagiq 2021-02-24 16:02
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxil Dose For 55 Pounds lzi.ziyb.kartarka-svatava.cz.yhh.tq http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6859 Elaine 2021-02-24 16:00
Hello there! I could have sworn I?ve been to your blog before but after going through many of
the articles I realized it?s new to me. Nonetheless, I?m certainly delighted I found it and I?ll be
bookmarking it and checking back often!

my webpage ... increase brain: http://fismacomplete.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=train2connect.element8design.com%2Fgroups%2Ftake-action-to-condition-your-brain%2F
Citovat
 
 
#6858 Roman 2021-02-24 15:56
My partner and i still can not quite think that I could possibly be one of those reading through the important suggestions found on your website.

My family and I are sincerely thankful for the generosity and for offering me
the chance to pursue this chosen profession path.
Appreciate your sharing the important information I acquired from your web page.


Here is my webpage: natural libido pills: https://equipifieds.com/author/kathyecarli/
Citovat
 
 
#6857 Magda 2021-02-24 15:48
I'd like to thank you for the efforts you've put in penning this site.

I really hope to view the same high-grade content from you in the future
as well. In fact, your creative writing abilities has motivated
me to get my own, personal blog now ;)

Have a look at my web page - make sex last
longer: http://www.sixfigureclassifieds.com/user/profile/144921
Citovat
 
 
#6856 isapagoqi 2021-02-24 15:46
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin Without Prescription bdp.mxyn.kartarka-svatava.cz.awv.sk http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6855 Mollie 2021-02-24 15:46
Thanks so much pertaining to giving me an update on this matter on your web-site.
Please realize that if a brand new post appears or when any alterations occur with the current post,
I would want to consider reading more and focusing
on how to make good using of those strategies you discuss.

Thanks for your time and consideration of other people
by making this website available.

My website treat yeast infection: http://www.sixfigureclassifieds.com/user/profile/145085
Citovat
 
 
#6854 aligekub 2021-02-24 15:45
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg 18 awp.wyeb.kartarka-svatava.cz.gma.sl http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6853 Ashley 2021-02-24 15:43
Hello, Neat post. There's a problem with your
site in internet explorer, would check this? IE still is the market chief and a big section of people will omit
your fantastic writing due to this problem.

my web site - seed
contains: http://kelseysmcnealphotography.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.interleads.net%2Fclassifieds%2Fuser%2Fprofile%2F426382
Citovat
 
 
#6852 Bonnie 2021-02-24 15:40
Awsome site! I am loving it!! Will be back later to read some more.
I am bookmarking your feeds also

my web-site acne skin care: http://train2connect.element8design.com/groups/secret-to-healthy-glowing-skin-1699637584/
Citovat
 
 
#6851 Homer 2021-02-24 15:38
Hey there! I know this is kinda off topic but I
was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!

my web page; winter skin care: https://sertified.org/groups/skin-care-tips-for-dry-skin/
Citovat
 
 
#6850 Chanel 2021-02-24 15:33
Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome,
great written and come with almost all significant infos.
I'd like to peer more posts like this.

my web page: winter skin: https://equipifieds.com/author/jennihaddon/
Citovat
 
 
#6849 apoviqed 2021-02-24 15:29
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin Online liz.jmer.kartarka-svatava.cz.mcg.xs http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6848 irarohz 2021-02-24 15:28
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Amoxil kgv.gypy.kartarka-svatava.cz.wdp.tf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6847 Alton 2021-02-24 15:22
Great weblog right here! Additionally your site loads up fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link on your host?

I want my website loaded up as quickly as yours lol.

Also visit my web-site - term treatment: http://train2connect.element8design.com/groups/if-i-were-selling-cocaine-or-cannabis-or-amphetamines-520397957/
Citovat
 
 
#6846 Maritza 2021-02-24 15:19
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
great. I don't know who you are but definitely you're going to
a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
Citovat
 
 
#6845 Trey 2021-02-24 15:16
Wow, this paragraph is pleasant, my sister
is analyzing these things, so I am going to
tell her.

my web page: better marriage sex: https://mintjasia.com/groups/male-supplements-and-aging/
Citovat
 
 
#6844 Natalie 2021-02-24 15:10
Aw, this was a really good post. Finding the time and actual effort
to generate a superb article... but what can I say...

I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.Here is my homepage :: stop fat gain: https://mintjasia.com/groups/how-natural-herbs-and-eating-plans-can-change-a-lifestyle/
Citovat
 
 
#6843 Piper 2021-02-24 15:07
I get pleasure from, lead to I discovered exactly what I used to be looking for.
You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye
Citovat
 
 
#6842 Maryellen 2021-02-24 14:57
Very interesting points you have mentioned, regards
for posting.

Have a look at my homepage: five diets: http://irssoft.com/forums/users/romonagould8/
Citovat
 
 
#6841 Rudy 2021-02-24 14:56
hey there and thank you for your info ? I've definitely picked up
something new from right here. I did however expertise a few technical points using this
site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances
times will often affect your placement in google and can damage
your high quality score if advertising and marketing with Adwords.

Anyway I'm adding this RSS to my email and can look out for
a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.

Also visit my web site flaxseed oil: http://train2connect.element8design.com/groups/quit-smoking-grass-today-why-marijuana-is-harmful-and-could-should-stop-it-1839920716/
Citovat
 
 
#6840 Seth 2021-02-24 14:54
It's difficult to find well-informed people recommendations for an omega 3 diet: http://www.shlgreencab.com/user/profile/40756 this
topic, however, you sound like you know what you're talking about!
Thanks
Citovat
 
 
#6839 Darrel 2021-02-24 14:52
Hi there Dear, are you genuinely visiting this web
site regularly, if so then you will absolutely obtain fastidious knowledge.


My web page :: sex tips for couples: https://ads.wealthxo.com/user/profile/536683
Citovat
 
 
#6838 Melina 2021-02-24 14:49
It's actually a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this helpful information with us.
Please stay us up to date like this. Thank
you for sharing.
Citovat
 
 
#6837 Francis 2021-02-24 14:43
I got what you mean, regards for posting. Woh I
am lucky to find this website through google.

Also visit my page - 7 keto
weight loss: http://wommania.erphubonline.com/groups/healthy-eating-tips-throughout-pregnancy/
Citovat
 
 
#6836 Michael 2021-02-24 14:36
Good site you've got here.. It's difficult to find good
quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you!
Take care!!

my web-site - healthy eating book: https://theplugup.com/groups/nutrition-5-tips-for-any-healthy-eating-plan/
Citovat
 
 
#6835 Ivy 2021-02-24 14:26
Keep functioning ,fantastic job!

My homepage :: tongkat ali & testosterone: http://www.fivedollarclassifieds.com/user/profile/333918
Citovat
 
 
#6834 Debbra 2021-02-24 14:25
As soon as I noticed this website I went on reddit to
share some of the love with them.

Feel free to surf to my blog; fat loss: https://geegram.net/blog/217834/increase-male-sex-drive-naturally/
Citovat
 
 
#6833 Georgeelito 2021-02-24 14:25
скачать песни бесплатно в качестве mp3
Citovat
 
 
#6832 Ferne 2021-02-24 14:24
It's actually a great and helpful piece of info. I am happy that you shared this useful information with us.

Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.


Here is my page ... loss diet: https://www.nationalfilmawards.org/groups/busy-and-healthy-but-able-to-adhere-to-a-diet/
Citovat
 
 
#6831 Sanora 2021-02-24 14:20
Hello there! I know this is kinda off topic
but I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe
guest authoring a blog post or vice-versa? My site covers a
lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Superb
blog by the way!

Here is my website cannabis vodka: https://theplugup.com/groups/4-factors-to-check-to-chose-the-best-cannabis-seeds-1297404911/
Citovat
 
 
#6830 Alberta 2021-02-24 14:17
I?m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog
that?s equally educative and engaging, and without
a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough men and
women are speaking intelligently about. Now i'm very
happy I stumbled across this in my hunt for something concerning this.


Review my homepage - belly fat: https://saipangaragesale.org/author/marneymcque/
Citovat
 
 
#6829 Lori 2021-02-24 14:17
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
you penning this write-up and the rest of the website is
also really good.

My webpage: omega 3 source: https://portogirls.sexy/author/eileenireda/
Citovat
 
 
#6828 Antje 2021-02-24 14:12
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is very good.


my web-site; growing inside: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/176405
Citovat
 
 
#6827 Jack 2021-02-24 13:58
Hi! I've been reading your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give
you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to tell you keep
up the excellent job!

Here is my website - belly busting supplements: https://lis-altesse.com/groups/ketogenic-diets-and-weight-and-bodybuilding-489997898/
Citovat
 
 
#6826 Eldon 2021-02-24 13:56
Hello There. I found your weblog the use of msn. This is a very neatly written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

Thanks for the post. I'll definitely return.

Feel free to visit my website; diet plan: http://nila.n4mative.com/forums/users/deloriakilvingto/
Citovat
 
 
#6825 Whitney 2021-02-24 13:54
I am continuously searching online for posts that can benefit me.
Thx!

My blog post - sexual intercourse: http://train2connect.element8design.com/groups/5-methods-to-boost-growth-hormones-and-gain-height/
Citovat
 
 
#6824 Maynard 2021-02-24 13:53
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm
thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to
the whole thing. Do you have any points for first-time blog writers?
I'd really appreciate it.

Stop by my web-site: testosterone
level: https://tradex.dandabaag.com/user/profile/139873
Citovat
 
 
#6823 Milagro 2021-02-24 13:47
Thanks for every other excellent post. The place else could anybody get that
kind of info in such an ideal method of writing? I've a presentation next week, and I
am on the search for such information.

Here is my web blog :: treatment process: http://www.wikzy.com/user/profile/9646424
Citovat
 
 
#6822 Ramon 2021-02-24 13:31
I really like reading through and I think this website got some genuinely useful stuff on it!


Feel free to surf to my page :: cunnilingus tips: https://urbanstarradio.com/groups/get-a-real-life-enhance-your-testosterone-and-slow-down-your-death-by-rust/
Citovat
 
 
#6821 Milagros 2021-02-24 13:30
If some one desires expert view about blogging afterward
i recommend him/her to pay a quick visit this weblog, Keep up the nice job.


Here is my webpage; cross bow scopes: https://www.onedreamfriends.com/groups/the-real-facts-about-hunting/
Citovat
 
 
#6820 Donette 2021-02-24 13:28
Hello my friend! I wish to say that this
post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos.
I'd like to peer more posts like this.

Feel free to surf to my webpage - growing inside: https://cashflowandflip.com/groups/how-cannabis-cured-my-chronic-christianity/
Citovat
 
 
#6819 Chester 2021-02-24 13:23
My brother recommended I would possibly like this website.
He used to be totally right. This submit truly made my day.
You cann't imagine just how a lot time I had spent for this info!
Thanks!

My web page ... quit smoking: https://portogirls.sexy/author/idaline36x/
Citovat
 
 
#6818 EddieEvinc 2021-02-24 13:20
слушать музыку онлайн бесплатно без
Citovat
 
 
#6817 Britney 2021-02-24 13:16
I every time used to read paragraph in news papers
but now as I am a user of web therefore from now I am using net
diets for
health: https://sertified.org/groups/how-collection-up-a-good-plan-for-healthy-eating-for-a-teenager/ content, thanks to web.
Citovat
 
 
#6816 Brandy 2021-02-24 13:14
I am curious to find out what blog system you have been using?
I'm having some minor security issues with my latest site
and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations ?


My web blog; extreme weight loss diet: http://www.funkyfreeads.com/user/profile/340160
Citovat
 
 
#6815 Chana 2021-02-24 13:12
I visited several websites however the audio feature for audio songs present at this web page
is actually excellent.

my blog post; weight loss goals: https://www.viralclassifiedads.com/user/profile/51207
Citovat
 
 
#6814 Dakota 2021-02-24 12:53
It's really a nice and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.


Here is my web page healthy weight: http://www.affiliateclassifiedads.com/user/profile/227172
Citovat
 
 
#6813 Merissa 2021-02-24 12:43
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I don't know who you are but definitely you're going to a
famous blogger if you are not already ;) Cheers!


my site; carb days: http://anzvoice.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4367931
Citovat
 
 
#6812 Milton 2021-02-24 12:40
Enjoyed studying this, very good stuff, thank
you.

Look at my homepage; atkins nutritionals: https://cashflowandflip.com/groups/healthy-eating-routine-is-as-easy-as-1-2-3/
Citovat
 
 
#6811 Dollie 2021-02-24 12:40
I'm just commenting to let you know what a excellent discovery
my wife's daughter had using your webblog. She discovered a lot of things, which included how it is like to have a wonderful
giving character to have many more effortlessly know
precisely several complicated subject matter. You really surpassed
readers' desires. I appreciate you for providing the important, trusted, revealing
and in addition fun guidance on your topic to Julie.

Also visit my page: potatoes diet: https://trainingteachers.org.za/groups/healthy-recipes-for-kids/
Citovat
 
 
#6810 Sima 2021-02-24 12:31
I believe what you composed made a great deal of sense.
However, what about this? what if you were to create a awesome headline?
I am not suggesting your content isn't solid, but suppose you added something
that makes people desire more? I mean Denní
úvahy is kinda plain. You might look at Yahoo's front page and see how they create news titles to grab viewers interested.
You might add a related video or a pic or two
to grab readers excited about what you've got to say.
In my opinion, it could bring your posts a little livelier.


Feel free to surf to my site; teens smoking: http://www.freeglobalclassifiedads.com/user/profile/175667
Citovat
 
 
#6809 Demetrius 2021-02-24 12:26
Keep working ,fantastic job!

Have a look at my webpage ... belly busting supplements: https://directzambia.com/user/profile/434
Citovat
 
 
#6808 Jerrold 2021-02-24 12:25
I don't know if it's just me or if perhaps everyone else encountering issues with your site.
It appears as though some of the written text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and
let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I've had this happen before.
Cheers

Here is my web-site: prescription drug abuse: https://saipangaragesale.org/author/elfredafeet/
Citovat
 
 
#6807 Marcus 2021-02-24 12:21
buy generic viagra https://saviagarars.com - order generic viagra
non prescription viagra
generic viagra buy erectile dysfunction medicine: https://saviagarars.com canadian pharmacy
Citovat
 
 
#6806 Maggie 2021-02-24 12:19
Dead composed subject matter, thank you for entropy.


Look into my website; treatments need: http://studyforum.com.au/forums/users/aileenharr6701/
Citovat
 
 
#6805 Katherina 2021-02-24 12:15
Ahaa, its good conversation about this article at this place at
this website, I have read all that, so at this
time me also commenting here.

Also visit my web-site; skilled drug: https://jalandhar.indiaolx.com/user/profile/124086
Citovat
 
 
#6804 Rico 2021-02-24 12:05
Please let me know if you're looking for a writer for your weblog.
You have some really great posts and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write
some content for your blog in exchange for a link
back to mine. Please shoot me an email if interested.
Cheers!

my homepage :: fat loss diet: https://www.groovelineentertainment.com/blog/61128/tips-to-produce-more-sperm-and-prolong-ejaculation/
Citovat
 
 
#6803 Kellie 2021-02-24 12:03
Very interesting points you have remarked, thanks for posting.


Feel free to surf to my blog post ... atkins
nutritionals: http://eme.qhub.com/member/2536377
Citovat
 
 
#6802 Lashunda 2021-02-24 12:02
Its like you read my mind! You seem to understand a lot about
this, like you wrote the ebook in it or something.

I think that you just could do with a few % how to give
a man head: http://www.laptoplifestyleads.com/user/profile/95584 pressure the message home a bit, however instead of
that, that is fantastic blog. An excellent read.

I will certainly be back.
Citovat
 
 
#6801 Evelyne 2021-02-24 12:01
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for
you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and
would like to find out where u got this from.
thanks a lot

My web blog - low-carb diets: https://gantdaily.com/classifieds/author/clemmyokeef/
Citovat
 
 
#6800 Dyan 2021-02-24 11:59
Wonderful post.Ne'er knew this, thank you recommendations for
an omega 3 diet: https://addmyad.net/author/kathryn37y/ letting me know.
Citovat
 
 
#6799 Brittany 2021-02-24 11:53
Thank you for another magnificent article. Where else
may just anybody get that type of info in such an ideal manner of writing?
I have a presentation next week, and I'm at the search for such information.

Check out my webpage; tadalafil: http://thenock.net/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#6798 Isabella 2021-02-24 11:43
I loved as much as you'll receive carried out
right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over that
you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as
exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.


Also visit my webpage :: samsung music: https://www.foodsalesjobs.com/employers/709299-rock-solid-landscape
Citovat
 
 
#6797 Kathy 2021-02-24 11:35
I have read so many articles concerning the blogger lovers except this paragraph is truly a fastidious paragraph, keep it up.


My page ... item349969615: https://www.pearltrees.com/robert1458
Citovat
 
 
#6796 Philipbaria 2021-02-24 11:33
музыка mp3
Citovat
 
 
#6795 Rodolfo 2021-02-24 11:33
Hello there, I found your web site by way of Google whilst looking for a
comparable subject, your web site got here up, it seems to be great.

I've bookmarked it in my google bookmarks.

Here is my webpage healthy eating plan: https://sertified.org/groups/positive-results-of-healthy-eating-maintaining-proper-nutrition/
Citovat
 
 
#6794 Billie 2021-02-24 11:31
My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again.

Feel free to visit my web site; samsung notification sound: https://searchyourfuture.com/author/thomas2541/
Citovat
 
 
#6793 Emmett 2021-02-24 11:29
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home
a bit, but instead of that, this is excellent blog.
A great read. I'll certainly be back.

Here is my web-site :: healthy eating
menu: https://tradex.dandabaag.com/user/profile/171467
Citovat
 
 
#6792 Vallie 2021-02-24 11:22
Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include approximately all vital infos.
I'd like to see extra posts like this .

My website ... illegal drugs: https://mintjasia.com/groups/is-there-a-drug-type-personality/
Citovat
 
 
#6791 Veda 2021-02-24 11:21
Thanks very interesting blog!

Feel free to surf to my webpage ... samsung galaxy s21 case: https://www.openstreetmap.org/user/peyawe29
Citovat
 
 
#6790 Geraldine 2021-02-24 11:17
Thanks for the good writeup. It in fact was a enjoyment account it.
Look advanced to far brought agreeable from you!
By the way, how can we keep up a correspondence?


My homepage seeds exist: http://www.quickregisterhosting.com/classifieds/user/profile/354321
Citovat
 
 
#6789 Ada 2021-02-24 11:13
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually know what you're talking approximately!
Bookmarked. Kindly also visit my site =).
We can have a hyperlink trade contract among us

Feel free to visit my webpage: natural yeast infection treatment: http://www.groovyfreeads.com/user/profile/339732
Citovat
 
 
#6788 Joanne 2021-02-24 11:13
Hi there to every body, it's my first pay a visit of this blog; this blog consists of amazing and genuinely excellent information for readers.


My page ... hemp benefits: http://irssoft.com/forums/users/tessieodriscoll/
Citovat
 
 
#6787 Ara 2021-02-24 11:09
Very efficiently written article. It will be supportive
to anyone who usess it, including me. Keep doing what you are doing - i will definitely read more posts.


my homepage :: growing weed indoors: https://mintjasia.com/groups/how-terminate-smoking-marijuana-help/
Citovat
 
 
#6786 Tara 2021-02-24 11:05
hey there and thank you for your information ?

I've certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical points
using this website, as I experienced to reload the site many times
previous to I could get it to load properly. I had been wondering
if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but
sluggish loading instances times will sometimes affect your
placement in google and could damage your high quality treatment: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/179108
score if ads and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS
to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content.

Ensure that you update this again very soon.
Citovat
 
 
#6785 Eden 2021-02-24 11:00
Great post. I was checking continuously this blog and
I'm impressed! Extremely helpful info specifically the last part :) I care for such information a lot.
I was seeking this certain information for a very long time.

Thank you and best of luck.

My web page :: better sex life: https://portogirls.sexy/author/ivorymcness/
Citovat
 
 
#6784 Kari 2021-02-24 10:55
Hello, I do think your site could be having web browser compatibility issues.
Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues.
I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic site!My site; low fat: https://www.indiaolx.com/user/profile/149197
Citovat
 
 
#6783 Christie 2021-02-24 10:49
Hi, There's no doubt that your site may be having web browser compatibility problems.
Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it's got some overlapping issues.
I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Besides that, great website!

Also visit my blog: lose belly fat: https://freeglobalclassifiedad.com/user/profile/16438
Citovat
 
 
#6782 Jeanne 2021-02-24 10:44
I've been surfing online greater than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any interesting article like yours.
It is lovely value enough for me. In my view,
if all webmasters and bloggers made just right content as you probably
did, the web will be a lot more useful than ever before.


My homepage :: quality treatment: http://caribbeanweddingvendors.com/author/karonoum105/
Citovat
 
 
#6781 Magnolia 2021-02-24 10:41
Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the good works guys I've added you guys to our blogroll.


my webpage ... eczema heals: http://eme.qhub.com/member/2532776
Citovat
 
 
#6780 Brandie 2021-02-24 10:39
I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never
found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.

Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the
web will be much more useful than ever before.


Here is my web site; drug abuse statistics: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/174692
Citovat
 
 
#6779 Lena 2021-02-24 10:28
I am impressed with this web site, real I am a big fan.

Feel free to surf to my homepage ... growing cannabis seeds: https://hotfreeads.com/user/profile/128713
Citovat
 
 
#6778 Perry 2021-02-24 10:28
An interesting discussion is definitely worth comment.
I do believe that you should write more about this topic, it might not be
a taboo subject but typically folks don't speak about such subjects.
To the next! Best wishes!!

my page: term treatment process: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/179104
Citovat
 
 
#6777 Pasquale 2021-02-24 10:20
I like this post, enjoyed this one thank you
for posting.

Feel free to surf to my blog; best
sexual tips: http://www.lifeadventureexplore.com/groups/male-enhancement-reviews-which-pills-go-a-long-way/
Citovat
 
 
#6776 Noreen 2021-02-24 10:19
obviously like your web-site but you need to test the spelling on quite a few
of your posts. Several of them are rife with spelling
problems and I in finding it very troublesome to inform
the truth then again I'll certainly come back again.

Feel free to visit my webpage ... diets for health: http://train2connect.element8design.com/groups/healthy-eating-for-healthy-acne-free-skin-2099758210/
Citovat
 
 
#6775 Joanne 2021-02-24 10:03
Hello, i believe that i saw you visited my weblog so i came to go
back the prefer?.I'm attempting to to find things to enhance my web site!I suppose its ok to
make use of some of your concepts!!

my web-site: best spotting scope: http://train2connect.element8design.com/groups/night-looking-for-coyotes-techniques-and-gear-for-hunting-coyotes-at-night/
Citovat
 
 
#6774 Franchesca 2021-02-24 09:58
It's hard to come by well-informed people about this topic, however, you seem like you know what you're
talking about! Thanks

Here is my web-site ... facial skin: https://neozzle.com/user/profile/98880
Citovat
 
 
#6773 Mollie 2021-02-24 09:54
I for all time emailed this website post page
to all my associates, since if like to read it afterward my links will too.


Here is my web blog :: increase muscle mass: https://geegram.net/blog/200450/steak-week-boost-your-bodys-muscle-mass-in-workweek/
Citovat
 
 
#6772 Isabella 2021-02-24 09:49
Very interesting information!Per fect just what I was searching
for!

Here is my blog post ... weight
watchers: http://train2connect.element8design.com/groups/healthy-eating-the-easiest-way-of-living/
Citovat
 
 
#6771 FrankAwava 2021-02-24 09:46
песнь песней онлайн
Citovat
 
 
#6770 Valencia 2021-02-24 09:43
Hi there! This article couldn't be written much better!

Looking through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I will send this
article to him. Fairly certain he will have a great read.
I appreciate you for sharing!

Feel free to surf to my web site - healthy lifestyle: http://www.freeglobalclassifiedads.com/user/profile/175054
Citovat
 
 
#6769 Hermine 2021-02-24 09:36
I have read so many posts concerning the blogger lovers however this paragraph is in fact a fastidious paragraph, keep it up.


Also visit my blog w88: http://nivitalik.ru/go/url=https://www.bettingtop10.com/vi/w88
Citovat
 
 
#6768 Lloyd 2021-02-24 09:27
A motivating discussion is worth comment. I believe that you should write more on this subject, it may not be
a taboo matter but typically people don't talk about these topics.
To the next! Cheers!!

Here is my blog post :: testosterone prescription: http://www.viralclassifiedads.com/user/profile/55257
Citovat
 
 
#6767 Curt 2021-02-24 09:21
I got what you mean,saved to favorites, very nice site.Feel free to visit my web-site; purchase hemp: https://www.groovelineentertainment.com/AmberCaballero
Citovat
 
 
#6766 Fredric 2021-02-24 09:20
Hello There. I found your blog the usage of msn. That iis an extremely smartly
written article. I'll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thank
you for the post. I will definitely comeback.
website: https://portogirls.sexy/author/alimayorga7/
Citovat
 
 
#6765 Katherine 2021-02-24 09:19
Great post. I used to be checking continuously
this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the ultimate section :) I maintain such info much.
I used to be seeking this particular info tips for
a better sex life: https://addmyad.net/author/ardysholtz3/ a long time. Thanks and best of luck.
Citovat
 
 
#6764 Don 2021-02-24 09:12
This post presents clear idea designed for the new users of
blogging, that actually how to do running
a blog.

Feel free to visit my webpage ... free indoor growing: http://www.axholmeadvertiser.com/user/profile/82034
Citovat
 
 
#6763 Kathi 2021-02-24 08:44
I've been absent for a while, but now I remember why I used to love
this site. Thank you, I'll try and check back
more frequently. How frequently you update your website?my web blog eliminate yeast infection: http://www.makemoneydonothing.com/user/profile/174611
Citovat
 
 
#6762 Earl 2021-02-24 08:37
I must thank you for the efforts you have put in writing this
site. I am hoping to check out the same high-grade
content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to
get my own site now ;)

my website ... tongkat ali & testosterone: http://science-marketplace.org/user/profile/208204
Citovat
 
 
#6761 Aimee 2021-02-24 08:28
I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and
exposure! Keep up the amazing works guys I've incorporated
you guys to blogroll.

Feel free to visit my blog weight loss: http://www.viralclassifiedads.com/user/profile/51826
Citovat
 
 
#6760 Maisie 2021-02-24 08:27
Spot on with this write-up, I seriously believe that this web site
needs a great deal more attention. I'll probably
be back again to read more, thanks for the information!

my webpage; care routine: http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/426339
Citovat
 
 
#6759 Sylvester 2021-02-24 08:19
If some one wishes expert view regarding running a blog then i recommend him/her to pay a
visit this blog, Keep up the nice job.

Also visit my web blog: rifle
sight: https://voipxhub.com/user/profile/122709
Citovat
 
 
#6758 Rosalinda 2021-02-24 08:15
I couldn't resist commenting. Perfectly written!

My web page: moisturize your skin: http://surf2buy.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.babybargains.com.au%2Fauthor%2Flelandearne%2F
Citovat
 
 
#6757 Waltonbet 2021-02-24 07:56
mp3 в хорошем качестве
Citovat
 
 
#6756 Lemuel 2021-02-24 07:54
Hello, of course this paragraph is really pleasant
and I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.

Here is my blog carb days: http://davidmmalone.qhub.com/member/2532477
Citovat
 
 
#6755 Clara 2021-02-24 07:50
I like this post, enjoyed this one regards for posting.


My web page - smoking and teens: https://sertified.org/groups/how-avoid-your-property-becoming-a-cannabis-factory/
Citovat
 
 
#6754 Paul 2021-02-24 07:37
Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Many thanks!

Have a look at my web site zeolite detox: https://geegram.net/DonnamarieBoucher
Citovat
 
 
#6753 Kayla 2021-02-24 07:32
hello!,I like your writing very much! share we be
in contact more approximately your article on AOL?
I require an expert on this area to resolve my problem.
May be that's you! Taking a look forward to see you.


my blog; libido enhancement: https://neozzle.com/user/profile/98853
Citovat
 
 
#6752 India 2021-02-24 07:32
I every time spent my half an hour to read this blog's posts all the time along with
a mug of coffee.

Feel free to surf to my web-site: testosterone production: https://lisbongirls.sexy/author/dacydyke600
Citovat
 
 
#6751 Erlinda 2021-02-24 07:21
I don't ordinarily comment but I gotta admit thanks for the post on this one :
D.

my web page :: cleveland clinic diet: https://cashflowandflip.com/groups/healthy-eating-tips-any-kind-of-diet-plan-988046756/
Citovat
 
 
#6750 Arielle 2021-02-24 07:13
Remarkable things here. I'm very satisfied to look your post.

Thanks so much and I'm taking a look forward to contact you.

Will you please drop me a mail?

Also visit my web site; ways for sex: https://jalandhar.indiaolx.com/user/profile/142664
Citovat
 
 
#6749 Verla 2021-02-24 07:11
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each
time a comment is added I get everal e-mails with tthe same comment.

Is there any way you can remove people from thatt service?
Many thanks!
web page: https://x4wiki.grayghostindustries.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_N66_%D0%9E_%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B
Citovat
 
 
#6748 Candida 2021-02-24 07:08
I am glad to be one what types of diets are best for our bodies: https://kitchenae.com/author/elizabethst/ the visitants on this outstanding web site (:
, thank you for putting up.
Citovat
 
 
#6747 Morgan 2021-02-24 07:07
Can you tell us more about this? I'd love to find out some additional information.
Citovat
 
 
#6746 Cliff 2021-02-24 07:06
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this website
is truly nice.

Feel free to visit my web site growing
cannabis: https://trainingteachers.org.za/groups/white-widowfeminised-cannabis-seeds-from-white-label-seeds-1543634706/
Citovat
 
 
#6745 Belle 2021-02-24 07:03
I'm commenting to let you understand what
types of diets are best for our bodies: https://geegram.net/IngebergWherry a remarkable encounter my wife's princess developed visiting your blog.

She came to understand such a lot of issues, with the
inclusion of how it is like to possess an ideal giving spirit to have others easily learn a number of tortuous subject matter.
You really did more than our expected results. Thanks for showing those
productive, trusted, educational and easy tips on that topic to Julie.
Citovat
 
 
#6744 Janelle 2021-02-24 06:53
I am really happy to glance at this webpage posts which consists of lots of useful facts,
thanks home remedies for quit smoking: http://davidmmalone.qhub.com/member/2532866
providing these kinds of information.
Citovat
 
 
#6743 Gail 2021-02-24 06:48
But wanna input that you have a very decent website, I improve love making: http://itemax.ca/author/ginniferbou/?lang=en the design it really stands out.
Citovat
 
 
#6742 Hosea 2021-02-24 06:40
Hey very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
I will bookmark your site and take the feeds also...I am
glad to search out a lot of helpful info right here in the
publish, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing.


Also visit my blog ... ckd diet: http://train2connect.element8design.com/groups/how-decide-a-healthy-fat-loss-diet/
Citovat
 
 
#6741 Ethel 2021-02-24 06:39
I'm honored to receive a call from my friend when he found the important
points shared on the site. Studying your blog article is a real brilliant experience.

Thanks again for thinking of readers much like me, and I desire for you the best of
success like a professional in this topic.

my blog post ... drug addiction: https://trainingteachers.org.za/groups/how-to-smoking-pot-the-natural-way/
Citovat
 
 
#6740 Ginger 2021-02-24 06:29
Hey! This post couldn't be written any better! Reading this
post reminds me of my previous room mate! He always
kept chatting about this. I will forward this article to him.
Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!


Here is my web site ... SP Tool: http://garrettvgpy71504.fireblogz.com/28218701/top-latest-five-download-sp-flash-tool-urban-news
Citovat
 
 
#6739 Otis 2021-02-24 06:27
I wanted to thank you for this great read!! I certainly loved every little bit of it.

I have got you bookmarked to look at new stuff you post?Visit my web site; healthy
meal plans: https://tradex.dandabaag.com/user/profile/138997
Citovat
 
 
#6738 Athena 2021-02-24 06:27
It's remarkable designed for me to have a web site, which is good designed for my know-how.
thanks admin

Also visit my web-site ... lose weight diet: http://nila.n4mative.com/forums/users/darellbik3913480/
Citovat
 
 
#6737 Nida 2021-02-24 06:25
Asking questions are genuinely pleasant thing if you are not understanding something totally,
however this paragraph presents good understanding even.

My web site - eat
healthy foods: https://droneplanetx.com/entry.php?10590-Lose-Abdominal-Fat-12-Healthy-Diet-Regime
Citovat
 
 
#6736 Geoffrey 2021-02-24 06:20
There is visibly a lot to know about this. I assume you made certain good points in features also.


Also visit my web page ... bushnell rifle: http://biologplace.com/user/profile/468714
Citovat
 
 
#6735 Donald 2021-02-24 06:11
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you!

However, how could we communicate?

my website: hemp oil: https://topads.fr/user/profile/9769
Citovat
 
 
#6734 Maple 2021-02-24 06:06
Everything is very open with a really clear explanation of the issues.
It was really informative. Your website is extremely helpful.

Thank you for sharing!
Citovat
 
 
#6733 Archer 2021-02-24 06:06
Excellent weblog here! Also your website lots up fast! What web host are you the usage of?
Can I get your affiliate link for your host? I desire my website loaded
up as quickly as yours lol.

Also visit my blog - declining testosterone: https://lisbongirls.sexy/author/sissiegarmo
Citovat
 
 
#6732 Fredericka 2021-02-24 06:05
Some genuinely interesting information, well written and generally user genial.


my web site: buy seeds
online: http://studyforum.com.au/forums/users/annk4691058/
Citovat
 
 
#6731 Taren 2021-02-24 06:04
Международный контакт хорошо
демонстрирует смешение черных и белых, светлых девушек.


хвастался сайтом узнать здесь: http://www.crma.co.kr/order/2520
Citovat
 
 
#6730 Eve 2021-02-24 06:02
It's perfect time to make a few plans for the longer
term and it's time to be happy. I have learn this submit
and if I may just I want to suggest you few interesting issues or advice.
Perhaps you could write subsequent articles regarding this
article. I want to read even more things about it!


Here is my web site; drug crime: http://bizsale.net/author/rupertaharw/
Citovat
 
 
#6729 Belinda 2021-02-24 06:02
First off I want to say great blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do
not mind. I was interested to find out how you center
yourself and clear your mind prior to writing.
I have had trouble clearing my thoughts in getting
my thoughts out. I truly do take pleasure in writing however it just seems
like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply
just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Appreciate it!

my web blog :: growing weed: http://bizsale.net/author/natalinabas/
Citovat
 
 
#6728 Phoebe 2021-02-24 05:54
Подписывайся на группу в телеграм по парсингу!
Если тебе нужно заказать парсинг,
то смело переходи по ссылке https://t.me/webscrapingsite_com

Also visit my site: бесплатный парсер сайтов: https://t.me/webscrapingsite_com
Citovat
 
 
#6727 Beau 2021-02-24 05:52
Hi there, I found your website by means of Google even as looking for a similar matter,
your web site got here up, it appears to be like good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.

Stop by my page ... carb cycling diet: http://ozarkstalk.com/entry.php?10856-Healthy-Food-Eating-How-To-Consume-Healthy-Tips-And-Tricks
Citovat
 
 
#6726 Rozella 2021-02-24 05:41
What's up to every body, it's my first pay a visit of this web site; this web
site contains awesome and in fact excellent
material in favor of visitors.

Also visit my web blog - weed indoorshave: https://cashflowandflip.com/groups/canvas-most-authentic-base-for-oil-painting/
Citovat
 
 
#6725 Esperanza 2021-02-24 05:32
I got what you intend, regards for posting.
Woh I am thankful to find this website through google.


My site: healthy food: http://www.axholmeadvertiser.com/user/profile/82363
Citovat
 
 
#6724 Marcelino 2021-02-24 05:29
Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really appreciate
your content. Please let me know. Many thanks

Also visit my homepage: healthy eating plan: https://trainingteachers.org.za/groups/smart-and-healthy-healthy-eating-plan-to-shed-weight/
Citovat
 
 
#6723 Traci 2021-02-24 05:16
I have read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I surprise how so much effort you set to create this type of great informative site.


My blog post; quitting smoking: https://saipangaragesale.org/author/ermengardec/
Citovat
 
 
#6722 Hildegard 2021-02-24 05:11
Hey there! Someone in my Myspace group shared this website with us
so I came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking
and will be tweeting this to my followers! Superb blog and
fantastic design and style.

Here is my webpage ... quit smoking: http://www.groovyfreeads.com/user/profile/339286
Citovat
 
 
#6721 Terra 2021-02-24 05:04
Ах, xhamster, один из старейших порносайтов в интернете, а
также один из лучших в моей порно-истории, и я уверен, что многие из вас согласятся со
мной, если только вы недавно не провели некоторое время в пещере.здесь смотреть линк на портал: http://www.interq.or.jp/mars/mikami/bbs/index.html
Citovat
 
 
#6720 Micki 2021-02-24 04:57
Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based upon on the same subjects you
discuss and would love to have you share some
stories/information. I know my audience would appreciate your work.
If you are even remotely interested, feel free to send me an email.Feel free to surf to my web site :: stop smoking: http://jobsitesurplus.com/author/gustieemble/
Citovat
 
 
#6719 Fredrick 2021-02-24 04:52
Обратитесь к веб-ресурсу с бесплатными онлайн-видео с возможностью
скачать фильмы, доступные каждому человеку
из нескольких уголков нашей земли.


публикуются свежие видео ролики узнать более подробную информацию: http:///yybbs/yybbs/yybbs.cgi?list=thread
Citovat
 
 
#6718 Liza 2021-02-24 04:48
hello there and thank you for your information ? I've certainly picked up something new from right here.
I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the website many times
previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score
if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could
look out for a lot more of your respective exciting content.
Ensure that you update this again soon.

my blog post eat healthy foods: http://www.quickregister.us/classifieds/user/profile/344247
Citovat
 
 
#6717 Augusta 2021-02-24 04:44
Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous
to and you are just too excellent. I actually like
what you have acquired here, really like what you're stating and
the way in which you say it. You make it entertaining and you
still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from
you. This is really a great site.

Feel free to visit my page ... try hemp seeds: https://trainingteachers.org.za/groups/paris-hilton-faces-another-drug-arrest-rumor-1912133311/
Citovat
 
 
#6716 Wendi 2021-02-24 04:42
Asking questions are really nice thing if you are not understanding something completely, but this post
offers fastidious understanding yet.

Also visit my web page ... low carbohydrate dieting: https://theplugup.com/groups/how-could-i-stop-eating-too-many-calories/
Citovat
 
 
#6715 Hamish 2021-02-24 04:36
Великолепно web site. Много полезных информации
здесь. Я отправляю его нескольким друзьям и дополнительно, которые делятся вкусными.
И конечно, спасибо за то, что вы усилиях!Here is my site: бесплатные парсер авито: http://osakana.s22.xrea.com/guest/apeboard_plus.cgi
Citovat
 
 
#6714 Adriana 2021-02-24 04:28
I'm impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's equally educative and entertaining,
and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The problem is something that too few people are speaking intelligently about.
I am very happy I stumbled across this in my search for
something relating to this.

Look at my web page - potato diet: https://theplugup.com/groups/weight-management-by-healthy-eating-5-tacky-diet-rules-modernized/
Citovat
 
 
#6713 Leila 2021-02-24 04:25
This site definitely has all the info I needed about
this subject and didn?t know who to ask.

My webpage: skin care
regiment: http://okeepo.co.uk/groups/things-to-understand-about-skin-care-natural-beauty-product/
Citovat
 
 
#6712 Sara 2021-02-24 04:21
There is visibly a bunch to realize about this. I believe you made various good points in features also.


My website: illuminated
rangefinder scope: http://www.quickregister.us/classifieds/user/profile/345902
Citovat
 
 
#6711 Alton 2021-02-24 04:15
I got this web site from my buddy who shared with me on the topic of this site and now this time I am visiting this web page and reading very informative articles here.


Also visit my web-site :: seeds require long: https://geegram.net/CathyBarlee428177
Citovat
 
 
#6710 Angel 2021-02-24 04:14
Hey there! I just wish to give you a big thumbs up for the excellent information you have got
here on this post. I am returning to your site for more soon.

Feel free to surf to my website: better marriage sex: http://www.youwillbefamous.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eme.qhub.com%2Fmember%2F2551199
Citovat
 
 
#6709 Charley 2021-02-24 04:12
Hello.This article was extremely interesting, especially since I was searching for thoughts on this issue last Tuesday.


Also visit my web-site: cannabis
doctors: http://worldandus.co.uk/groups/is-there-a-drug-type-personality/
Citovat
 
 
#6708 Shanna 2021-02-24 04:03
Hello.This post was really interesting, particularly since I was looking for thoughts on this issue last Friday.Look into my page: prescription drug abuse: http://www.fivedollarclassifieds.com/user/profile/320819
Citovat
 
 
#6707 Oliva 2021-02-24 04:02
Thanks a bunch for sharing this with all of us you really recognise
what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally visit my website
=). We can have a hyperlink exchange contract among us

Feel free to surf to my blog :: diet
plans tend: http://wommania.erphubonline.com/groups/healthy-eating-routine-a-person-start-eating-more-healthy-foods/
Citovat
 
 
#6706 Marcos 2021-02-24 03:52
Мы упорно работаем каждый день, чтобы увеличить последние категории home, {

пруф клик сюда: https://www.virtualrounding.org/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_C_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Citovat
 
 
#6705 Niklas 2021-02-24 03:39
If you would like to get a good deal from this article then you have to apply these
methods to your won web site.

My page: does
decaf green tea have health benefits: http://livingstoneguesthouse.com/
Citovat
 
 
#6704 Charity 2021-02-24 03:34
It's truly a great and useful piece of info.
I'm happy that you simply shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thank you for sharing.


Feel free to surf to my website :: healthy
eating habits: https://geegram.net/PriscillaAndrews
Citovat
 
 
#6703 Dannielle 2021-02-24 03:24
Excellent read, I just passed this onto a friend who was
doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that:
Thank you for lunch!

Also visit my webpage - drug
addiction: http://www.helpformommies.com/groups/how-to-get-a-medical-marijuana-cannabis-card-in-california/
Citovat
 
 
#6702 Jestine 2021-02-24 03:19
Когда действительно можно
найти трах без условностей, {

источником послужил этот ресурс вот
где: http://www.pzh.qixiwangluo.com/home.php?mod=space&uid=15971&do=profile
Citovat
 
 
#6701 Andra 2021-02-24 03:16
Самое обожаемое порно у наших русских - русское порно,
deep throat from the crowd, {

линк на источник перейти на этот сайт: http://bsiuntag-sby.com/halkomentar-199-apple-kini-resmi-meluncurkan-ipod-touch-generasi-kelima-16gb-dengan-kamera-isight-5mp-seharga-24-54.html
Citovat
 
 
#6700 Robbin 2021-02-24 03:09
An interesting discussion is worth comment.
I believe that you should write more on this issue, it may not be a
taboo matter but generally folks don't discuss these subjects.
To the next! All the best!!

my webpage ... kids
smoking: https://ilssi.org/forums/users/ferdinandehausma/
Citovat
 
 
#6699 Reece 2021-02-24 03:07
hello there and thank you for your info ? I've certainly picked up something new from right here.
I did however expertise several technical points using this website,
since I experienced to reload the website many times previous to I
could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?
Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google
and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my email and can look out
for much more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again soon.

Feel free to visit my page: various low-carb diets: https://bionaturalhealingcollege.org/groups/the-best-diet-programme-none-within/
Citovat
 
 
#6698 Claude 2021-02-24 03:01
Lovely just what I was searching for. Thanks to the author for
taking his time on this one.

my web site; balanced diet: http://irssoft.com/forums/users/marticaluther/
Citovat
 
 
#6697 Jerold 2021-02-24 02:56
Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as
you amend your web site, how can i subscribe for a weblog site?
The account helped me a appropriate deal. I had been a little bit
familiar of this your broadcast offered vivid transparent idea.


my web page hemp
oil: https://bionaturalhealingcollege.org/groups/teens-and-drug-use-detection-and-approach-1392379156/
Citovat
 
 
#6696 Merri 2021-02-24 02:53
Outstanding info over again. Thank you;)

Here is my blog post ... calorie shifting
diet: http://sosdd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.babybargains.com.au%2Fauthor%2Fseanligar03%2F
Citovat
 
 
#6695 Ellis 2021-02-24 02:48
It's nearly impossible to find educated people
about this subject, but you seem like you know what you're talking about!
Thanks

Also visit my blog ... summer skin care tips: https://algarve247.com/author/margekueste/
Citovat
 
 
#6694 Kaylene 2021-02-24 02:40
obviously like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your
posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the truth on the other hand
I will certainly come back again.

Here is my web site; drug rehab centres: http://www.lifeadventureexplore.com/groups/precisely-easy-methods-to-put-with-cannabis-withdrawal/
Citovat
 
 
#6693 Carla 2021-02-24 02:37
Some truly interesting info, well written and
broadly speaking user pleasant.

Here is my blog post - foods rich in omega 3 fatty acids: http://www.sixfigureclassifieds.com/user/profile/145181
Citovat
 
 
#6692 Hannelore 2021-02-24 02:28
I used to be suggested this website by my cousin. I
am no longer certain whether this publish is written via him as no one else
recognise such specified approximately my difficulty.
You're incredible! Thanks!

my webpage ... cholesterol
levels: http://judythornell.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=biblioray.pusku.com%2Fuser%2FNaomiFogg17%2F
Citovat
 
 
#6691 Alphonse 2021-02-24 02:26
Very interesting information!Per fect just what I was searching for!My web-site; poor eating: https://bionaturalhealingcollege.org/groups/healthy-eating-habits-for-acne-free-skin/
Citovat
 
 
#6690 Kelly 2021-02-24 02:25
Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to
be on the net the simplest thing fastest way to lose 20 pounds: http://ozarkstalk.com/entry.php?10855-The-Benefit-For-Eating-Healthy-Is-Particularly-Crucial-To-Children be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that
they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and
also defined out the whole thing without having side effect ,
people can take a signal. Will likely be back to get more.

Thanks
Citovat
 
 
#6689 Duane 2021-02-24 02:24
Very interesting info!Perfect just what I was searching for!


Check out my blog - healthy body: http://nila.n4mative.com/forums/users/claudiaharms/
Citovat
 
 
#6688 Rigoberto 2021-02-24 02:16
Wohh just what I was looking for, thanks for putting up.


Also visit my web site; complex carbs: https://mintjasia.com/groups/guide-to-proper-diet-and-nutrition/
Citovat
 
 
#6687 Minna 2021-02-24 02:16
Very interesting information!Per fect just what I was searching for!Feel free to visit my webpage; healthy tips: https://trainingteachers.org.za/groups/how-to-place-your-child-on-a-diet-plan/
Citovat
 
 
#6686 Felipe 2021-02-24 02:10
After I originally commented I appear to have
clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time
a comment is added I receive 4 emails with the same comment.
Is there an easy method you can remove me from that service?
Kudos!

my blog post :: foot pads: https://www.donedealnepal.com/user/profile/4848
Citovat
 
 
#6685 Lily 2021-02-24 02:05
I don't even know the way I stopped up here, but I thought this
post used to be good. I don't recognise who you are but certainly
you are going to a famous blogger when you aren't already.
Cheers!

My site; healthy eating pyramid: https://www.donedealnepal.com/user/profile/4826
Citovat
 
 
#6684 otebicoy 2021-02-24 01:57
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Buy Amoxicillin byq.xlgv.kartarka-svatava.cz.unt.hi http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6683 Phyllis 2021-02-24 01:52
Hey there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Many thanks

Also visit my website ... balanced diet: http://www.groovyfreeads.com/user/profile/332311
Citovat
 
 
#6682 Kasey 2021-02-24 01:48
Hello to every one, it's actually a fastidious for me to
pay a visit this web page, it contains valuable Information.
Citovat
 
 
#6681 Augustus 2021-02-24 01:41
bookmarked!!, I really like your blog!
Citovat
 
 
#6680 occefwomekece 2021-02-24 01:40
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - 18 Amoxicillin Online cmc.fbww.kartarka-svatava.cz.hpf.nd http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6679 Waylon 2021-02-24 01:36
I know this site gives quality dependent posts and other material,
is there any other website which presents these information in quality?


Feel free to visit my blog post: how to talk to women sexually: http://coursebuddy.meltdowndesigner.com/forums/users/maddie1076/
Citovat
 
 
#6678 jiuluquuz 2021-02-24 01:23
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - 18 Amoxicillin Online ogr.rdvz.kartarka-svatava.cz.njg.zw http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6677 Latashia 2021-02-24 01:23
I'd like to thank you sex tips for
guys: https://sertified.org/groups/male-female-hair-loss-how-every-man-can-prevent-it/ the efforts you've put in penning this website.
I'm hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired
me to get my own, personal site now ;)
Citovat
 
 
#6676 Jeanna 2021-02-24 01:20
hey there and thank you for your info ? I have certainly picked up anything new from right here.
I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the site many times previous to I could
get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes
affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and
marketing with Adwords. Anyway I am adding
this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective
intriguing content. Make sure you update this again soon.

Here is my page; healthy lifestyle: http://train2connect.element8design.com/groups/how-decide-a-healthy-fat-loss-diet/
Citovat
 
 
#6675 dewibomtidit 2021-02-24 01:07
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Without Prescription Amoxicillin 500mg hpq.rxfy.kartarka-svatava.cz.ixs.xq http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6674 Belle 2021-02-24 01:01
I am also writing to let you be aware of of the perfect
encounter my wife's child experienced viewing your web
page. She picked up a lot of pieces, with the inclusion of what it's like to
possess an amazing teaching style to have
men and women without difficulty master certain tortuous subject matter.
You undoubtedly surpassed people's desires. I appreciate you sex diet for men: https://engage.drd4gaming.com/forums/users/mindanevarez92/ giving the powerful, safe, educational
and as well as unique guidance on your topic to Tanya.
Citovat
 
 
#6673 Mariano 2021-02-24 01:00
Unquestionably believe that that you said. Your favorite justification seemed to be at the net the simplest thing to
understand of. I say to you, I definitely get irked at the same time as
folks think about issues that they just do not know about.
You controlled to hit the nail upon the top as neatly as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
Will likely be again to get more. Thanks

Feel free to surf to my web page deer hunting rifle scope: https://www.groovelineentertainment.com/KonstanzeBolinger
Citovat
 
 
#6672 Mavis 2021-02-24 00:48
Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a weblog website?

The account helped me a appropriate deal.
I had been a little bit familiar of this your broadcast provided vibrant
clear concept.

Stop by my homepage :: weed doctor
websitehope: http://ozarkstalk.com/entry.php?11816-Delicious-Seeds-Cotton-Candy
Citovat
 
 
#6671 Uta 2021-02-24 00:39
I like what you guys are up too. Such smart work and reporting!
Carry on the excellent works guys I have incorporated you
guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my site :).Look into my blog post; weight loss diet: https://mintjasia.com/groups/guide-to-proper-diet-and-nutrition/
Citovat
 
 
#6670 Morgan 2021-02-24 00:37
Its like you read my mind! You appear to know so much about
this, like you wrote the book in it or something. I think that
you can do with some pics to drive the message home a bit, but other
than that, this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.


Also visit my webpage ... flat
belly diets: https://cashflowandflip.com/groups/healthy-eating-for-a-healthier-more-beautiful-you/
Citovat
 
 
#6669 Carma 2021-02-24 00:11
Good day! Do you know if they make any plugins to
assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I'm not seeing very good gains. If you know of any please share.
Many thanks!

My blog post ... boost male libido: http://www.quickregisterhosting.com/classifieds/user/profile/359464
Citovat
 
 
#6668 Sophie 2021-02-24 00:08
Enjoyed looking through this, very good stuff, regards.


Also visit my site :: best low
carb diet: https://cashflowandflip.com/groups/why-an-eating-plan-will-not-help-you-lose-tummy-fat/
Citovat
 
 
#6667 Clyde 2021-02-24 00:02
Hello, Neat post. There is an issue with your web site in web
explorer, could test this... IE still is the marketplace chief and a good portion of
other people will miss your magnificent writing due to this problem.


my web-site ... balanced low-carb diet: https://lisbongirls.sexy/author/kristinagut
Citovat
 
 
#6666 Lori 2021-02-23 23:55
My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I should
check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to checking out your web page for a
second time.
Citovat
 
 
#6665 Rodger 2021-02-23 23:52
Наслаждайтесь сексом костюмированным ,
в любое время крайне интересным, {

зайдите сюда ищите тут: https://seatnow.org/wiki/index.php?title=User_talk:TawnyaM9726406
Citovat
 
 
#6664 Mirta 2021-02-23 23:47
Hey there, You have done a great job. I'll certainly digg it and personally suggest to my friends.

I am confident they'll be benefited from this website.

Look at my web site: eczema heals: http://dubicart.com/user/profile/13943
Citovat
 
 
#6663 Yukiko 2021-02-23 23:31
Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it ;) I will return once again since i have bookmarked
it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.


Also visit my web site - ketosis diet: https://freeglobalclassifiedad.com/user/profile/16285
Citovat
 
 
#6662 Rodger 2021-02-23 23:26
На протяжении последних десятилетий модница диктует девушкам, не говоря уже о порноактрисах, необходимость
очень тщательно брить влагалище и
вообще любой кадр.

загляние на сайт подробное
описание: https://friends.acesse.com/index.php/blog/1115780/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/
Citovat
 
 
#6661 OhxZZ 2021-02-23 23:18
Medicines information. Drug Class. cost of cheap prednisone without prescription in US. All about medicine. Get information here.
Citovat
 
 
#6660 David 2021-02-23 23:15
Hі eveгyone at kartarka-svatava.cz! І ɑm inn thе midst of mаking an application for
a freshly qualified associate solicitorr job ᴡith Teacher Stern LLP іn Londln Coսld somebody leet me knoᴡ
whre exactⅼү I ccan find thе careers webpage fоr this law firm?
Thе job listing on tһe https://latestlawjobs.com dߋes not furnish any web ⅼinks or additional details.
Ι am particuⅼarly interested CEDR Chambers in London: https://latestlawjobs.com/ newly-qualified lawyer jobs іnstead
of training contracts. Ι qualified by sitting the Νew
york city bar examination and afteг that Ԁid tһe QLTS exam ѕo the training contract
route dоes not relate to me. Thankѕ in advance
to everyone at kartarka-svatava.cz!
Citovat
 
 
#6659 Jerry 2021-02-23 23:10
naturally like your web site however you have to take a look at
the spelling on quite a few of your posts. Several
of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome
to inform the truth then again I'll definitely come again again.

Here is my webpage: omega 3 fatty acids: https://addmyad.net/author/mariettepar/
Citovat
 
 
#6658 Reinaldo 2021-02-23 23:06
I regard something truly interesting about your website so I saved to
bookmarks.

Here is my web page - eat potatoes
lose weight: http://wommania.erphubonline.com/groups/start-your-healthy-food-plan-today-and-begin-to-forget-about-that-diet-plan/
Citovat
 
 
#6657 Candice 2021-02-23 22:59
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out
loads. I hope to contribute & assist other customers like its
helped me. Great job.

Check out my web blog ... SP Flash Tool: https://devinzmxf05948.glifeblog.com/1994723/5-essential-elements-for-sp-flash-tool
Citovat
 
 
#6656 Cassie 2021-02-23 22:36
Hi my friend! I want to say that this post is awesome,
nice written and include almost all vital infos. I'd
like to peer extra posts like this .
Citovat
 
 
#6655 Sunny 2021-02-23 22:01
Hello! Someone in my Facebook group shared this website with
us so I came to check it out. I'm definitely
enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to
my followers! Fantastic blog and brilliant design.

My homepage; impact carbs: https://trainingteachers.org.za/groups/the-primary-advantages-of-a-natural-diet/
Citovat
 
 
#6654 Roberto 2021-02-23 21:30
I?m impressed, I must say. Rarely do I encounter a
blog that?s both educative and amusing, and let
me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about.

I'm very happy I found this during my hunt for something relating to this.


My web site; having sex: http://ozarkstalk.com/entry.php?11923-Male-Performance-Anxiety-Is-Frustrating-But-Fixable
Citovat
 
 
#6653 Jonas 2021-02-23 21:23
Superb post.Never knew this, appreciate it for letting
me know.

Here is my website ... ketogenic diet plan: https://droneplanetx.com/entry.php?11627-Wanna-Opt-Dieting-Make-Organic-Free-And-Gluten-Free-Bars-A-A-Part-Of-Your-Diet
Citovat
 
 
#6652 Lesli 2021-02-23 21:15
What's up, I read your blogs like every week. Your
humoristic style is awesome, keep it up!

My web site; talk dirty: http://wommania.erphubonline.com/groups/tips-increase-libido-that-face-men/
Citovat
 
 
#6651 Dale 2021-02-23 20:39
It's going to be finish of mine day, however before ending I am reading
this impressive paragraph to increase my knowledge.my page - keto diet: http://xn--80aacb2afax4akkdjeh.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://bizsale.net/author/angelinalye/
Citovat
 
 
#6650 BrianJap 2021-02-23 20:32
музыка слова
Citovat
 
 
#6649 Annette 2021-02-23 19:42
Шлюхи ленты для бесплатного онлайн просмотра.


эту подборку видеороликов проверьте это: https://www.121fitness.ie/forums/users/florenceearls2/edit/?updated=true/users/florenceearls2/
Citovat
 
 
#6648 Denis 2021-02-23 19:35
You are my inhalation, I possess few web logs and sometimes run out from
brand :).

Feel free to visit my web site :: various low-carb diets: http://okeepo.co.uk/groups/changing-your-eating-habits-can-be-easier-than-you-think/
Citovat
 
 
#6647 Lavern 2021-02-23 19:32
С появлением развития социальных сетей и сообществ для общения,
{

бесплатного просмотра узнайте больше: http://www.portaldetektywistyczny.pl/user/profile/17600
Citovat
 
 
#6646 DonaldErupt 2021-02-23 19:24
музыка песни
Citovat
 
 
#6645 Teresita 2021-02-23 18:57
Наши сотрудники обычно состоят из девушек, которые
любят секс-файлы и все чаще собирают новые посты.


находится здесь https://www.cima-asso.it: https://www.cima-asso.it/isolasenzanome/doku.php/profile_augustinakerriga
Citovat
 
 
#6644 Ewan 2021-02-23 18:30
Please let me know if you're looking for a article author for your
site. You have some really great articles and I believe I would be a
good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write
some material for your blog in exchange for a link back to mine.
Please shoot me an email if interested. Thank you!
Citovat
 
 
#6643 uecupej 2021-02-23 18:06
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg etp.qamp.kartarka-svatava.cz.glo.fa http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6642 Suzanna 2021-02-23 18:06
В глубинах всемирной паутины можно найти множество видео.


публикуют переходим сюда: http://medrynok.com/user/profile/20232
Citovat
 
 
#6641 TimothyNeipt 2021-02-23 18:02
слушать песни онлайн
Citovat
 
 
#6640 ivahinowuu 2021-02-23 17:49
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online nbk.cyxf.kartarka-svatava.cz.eds.ty http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6639 oritzaf 2021-02-23 17:33
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription Buy Amoxicillin qjt.cnsz.kartarka-svatava.cz.dzy.eo http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6638 Alberta 2021-02-23 17:27
It's nearly impossible to find well-informed people for
this subject, but you seem like you know what you're talking
about! Thanks

Feel free to surf to my web site - cialis 20mg: http://hantsservicesltd.co.uk/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#6637 eugaezi 2021-02-23 17:16
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin byt.qilw.kartarka-svatava.cz.gbr.po http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6636 Tandy 2021-02-23 16:48
What i do not realize is in reality how you're not
actually much more well-liked than you may be right
now. You are very intelligent. You already know therefore significantly in relation to
this topic, made me personally consider it
from numerous numerous angles. Its like women and men aren't fascinated unless it is something to accomplish with Lady gaga!
Your individual stuffs outstanding. All the time take care of
it up!

Feel free to visit my web page: eating healthy foods: https://bionaturalhealingcollege.org/groups/a-diet-solution-healthy-eating-and-lifestyle-1037452721/
Citovat
 
 
#6635 Shellie 2021-02-23 16:19
I think this is among the most vital information for me. And i'm glad reading your article.
But should remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really great : D.
Good job, cheers

Stop by my web blog; fat burning: http://nila.n4mative.com/forums/users/casilanglais08/
Citovat
 
 
#6634 JeremyBuino 2021-02-23 16:18
музыка бесплатно без
Citovat
 
 
#6633 Myron 2021-02-23 16:15
I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this web site on regular basis to take updated from
hottest news update.
Citovat
 
 
#6632 Lilla 2021-02-23 15:57
If you want to take a great deal from this paragraph then you have to apply these strategies to your won blog.


Here is my page keto diet: http://www.fivedollarclassifieds.com/user/profile/333905
Citovat
 
 
#6631 Darryl 2021-02-23 14:54
Unddeniably believe that which you said. Your favorite
justification appeared to be oon the internet the
easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irke while
people consider worries thhat they just don't know about.
You manaed to hit the naqil upon the top and also defined ouut the whole thing without having side efcfect
, people can take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks
homepage: http://wiki.x.pharmasecure.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N42_%D0%9E_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B0_%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%9D%D0%B0_%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%9E%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
Citovat
 
 
#6630 Brandie 2021-02-23 14:39
Hello.This post was really fascinating, especially since I was
investigating for thoughts on this issue last Sunday.

my homepage ... try hemp seeds: https://theplugup.com/groups/10-legal-uses-for-an-marijuana-seeds/
Citovat
 
 
#6629 Melvin 2021-02-23 14:12
Hi there! Quick question that's completely off topic. Do you know
how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing
from my apple iphone. I'm trying to find a template or plugin that
might be able to resolve this problem. If you have any recommendations , please share.

Appreciate it!

Stop by my webpage; testosterone
boosters: https://www.backpageladies.com/user/profile/49638
Citovat
 
 
#6628 Irving 2021-02-23 13:50
Yes! Finally someone writes about 7 keto weight loss.Here is my web blog - healthy eating plan: https://droneplanetx.com/entry.php?11837-The-Roadblocks-To-Appropriate-Diet
Citovat
 
 
#6627 JefferyThoum 2021-02-23 12:54
новые песни
Citovat
 
 
#6626 Berniece 2021-02-23 12:21
I am truly happy to glance at this webpage posts which consists of tons of valuable
facts, thanks for providing such information.
уборка торгового центра web site: https://forum.edenrising.com/profile/lorna94274 чистка бассейнов киев
Citovat
 
 
#6625 Charlesvam 2021-02-23 11:47
поем песни
Citovat
 
 
#6624 Sheena 2021-02-23 10:23
Well I truly liked reading it. This information procured by you is
very effective for proper planning.

Feel free to visit my website ... protein diet: https://www.donedealnepal.com/user/profile/4413
Citovat
 
 
#6623 Jasonaminc 2021-02-23 10:14
скачать песни мп3 бесплатно
Citovat
 
 
#6622 GeorgeEvoca 2021-02-23 08:12
лучшая музыка mp3
Citovat
 
 
#6621 Duane 2021-02-23 05:59
Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
losing months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?My homepage ... hemp seed oil uses: https://theplugup.com/groups/making-a-sacramento-cannabis-oil/
Citovat
 
 
#6620 Jerri 2021-02-23 05:49
When someone writes an piece of writing he/she keeps
the image of a user in his/her mind that how a
user can understand it. So that's why this post is amazing.
Thanks!

My blog: דירות
דיסקרטיות בירושלים: https://www.venturecreditunion.com/forums/users/chaunceychamberl/edit/?updated=true/users/chaunceychamberl/
Citovat
 
 
#6619 Adolph 2021-02-23 05:06
viagra cheapest pharmacy
viagra soft 100mg online canadian pharmacy https://indiwiki.udata.id/mediawiki/index.php?title=User:AlexandraSalkaus - generic
viagra for sale online
sildenafil over counter generic
viagra: https://indiwiki.udata.id/mediawiki/index.php?title=User:AlexandraSalkaus
sildenafil pharmacy costs
Citovat
 
 
#6618 Temeka 2021-02-23 04:17
Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it
;) I will come back once again since I saved as a favorite it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
and continue to guide others.

Feel free to visit my webpage; https://10daneces.com/forum/index.php?qa=38943&qa_1=important-options-of-the-cnc-milling-machine: https://10daneces.com/forum/index.php?qa=38943&qa_1=important-options-of-the-cnc-milling-machine
Citovat
 
 
#6617 Antonio 2021-02-23 03:54
Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and for my part suggest to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this site.

Have a look at my blog post better sex making: http://bogema.anapacenter.info/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=BernardElk
Citovat
 
 
#6616 Isobel 2021-02-23 03:49
Thanks for every other fantastic article. Where else may anybody get
that kind of information in such a perfect way of writing?
I have a presentation subsequent week, and I'm on the look for such information.

My web page: FUN88: https://www.bettingtop10.com/fun88/
Citovat
 
 
#6615 amaxuvohe 2021-02-23 03:33
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules cfh.ctlm.kartarka-svatava.cz.joq.yh http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6614 Georgiana 2021-02-23 03:28
It's very trouble-free to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this post at this web site.


Here is my web page: best skin: http://tsw1.home.pl/poligon_5/index.php?action=profile;u=120900
Citovat
 
 
#6613 adomohawezawo 2021-02-23 03:01
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin exn.wmlk.kartarka-svatava.cz.grs.hl http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
Citovat
 
 
#6612 Cornell 2021-02-23 02:07
Здравия Желаю,
Дорогие Друзья.

В данный момент я бы хотел поведать малость
про отзыв Brander.
Я думаю Вы ишите именно про отзывы о Brander?!
Значит эта наиболее актуальная информация про отзыв Brander будет
для вас наиболее полезной.

Мы предлагаем больше информации про
отзыв Brander и также про отзывы Brander и про Brander отзыв.


На нашем сайте больше про отзывы Brander,
также информацию про отзыв Brander и про отзыв Brander.


Узнай больше про отзывы о Brander: https://zoon.com.ua/kharkov/internet/kompaniya_brander/
или по ссылке https://www.vnutri.org/brander/

Удачного Дня
Citovat
 
 
#6611 Joey 2021-02-23 01:51
We stumbled over here different web page and thought I might check
things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your
web page again.

Feel free to surf to my blog: FUN88: https://www.bettingtop10.com/fun88/
Citovat
 
 
#6610 Brock 2021-02-23 00:31
You're so interesting! I don't believe I have read through anything like this before.
So great to discover someone with some unique thoughts on this subject.
Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that's needed on the web,
someone with some originality!

Review my web blog: سعر الذهب اليوم: https://www.almasryalyoum.com/news/details/2043464
Citovat
 
 
#6609 Una 2021-02-22 22:13
Привет,
Дорогие Друзья.

Сегодня я бы хотел рассказать малость про Brander отзыв.

Я думаю Вы искали именно про
отзывы о Brander?! Значит эта оптимально актуальная информация про отзыв Brander будет
для вас наиболее полезной.


Мы предлагаем больше инфо про Brander
ua отзывы и также про Brander отзывы ua и про Brander отзывы.


На нашем сайте больше про Brander отзыв, также информацию про отзыв Brander и про Brander отзыв.


Узнай больше про отзывы Brander: http://ua.pravda-sotrudnikov.com/ru/company/brander или
по ссылке https://wadline.ru/brander

Удачного Дня
Citovat
 
 
#6608 Dawna 2021-02-22 21:28
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed
surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

Also visit my website w88: https://linkw88moinhat.com/
Citovat
 

Přidat dotaz

Jako zvláštní dárek bych ráda každému z Vás věnovala odpověď na Vámi zadaný konkrétní dotaz ohledně budoucnosti. Potřebuji znát pouze Vaše datum narození a křestní jméno.

Bezpečnostní kód
Obnovit