Denní úvahy

Aktualizováno (02 Září 2011)

Rodina a děti

Překvapuje vás vaše dítě dnes a denně něčím zvláštním? Zdá se vám příliš moudré, umíněné, zasněné, buřičské a vzpurné... prostě jiné? Pak nejspíš máte doma to, čemu se říká indigové dítě.

Co znamená výraz "indigové děti"?

Jsou to děti, které přicházejí na svět od druhé poloviny osmdesátých let a vykazují nový, neobvyklý souhrn psychologických znaků, představujících dosud nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodně jedinečné rysy, které vyžadují změnu v jednání a výchově jak od rodičů, tak i učitelů s cílem poskytnout těmto dětem maximální podporu pro dosažení rovnováhy a souladu v životě a tím jim pomoci vyvarovat se možných frustrací.
Název "indigové" je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. "Vědí", kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.
Deset atributů, které nejlépe vystihují tento nový druh dítěte:

 • Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.
 • Uvědomují si, že "jsou hodny toho, že mohou být zde", a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.
 • Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, "kdo a odkud jsou".
 • Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).
 • Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.
 • Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.
 • Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "likvidátoři systému" (jsou v opozici vůči jakémukoli řádu).
 • >Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.
 • Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest ("Počkej, až přijde táta domů a uvidí, cos udělal").
 • Neostýchají se dát najevo své potřeby.
 • Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

  Chování hyperaktivních dětí

  Hyperaktivita se projevuje nepřiměřeně rychlým střídáním činností:

 • u ničeho dlouho nevydrží, ani u hry
 • střídá aktivity rychle za sebou
 • bývá brzy unaveno, jeho nervová soustava i svalstvo se ve srovnání s jinými dětmi unaví rychleji a vyžaduje odpočinek

  Střídáním dochází k zapojení dalších mozkových center a svalových skupin místo těch, které již ovládla únava. Proto bychom měli dítěti dopřát potřebné uvolnění.

 • v zájmu jeho "zklidnění" jej neomezovat násilnými zásahy
 • umožnit mu hru a pohyb podle jeho potřeb

  Nutné je naučit se rozlišovat jeho potřeby od rozmarů. Zejména destruktivně orientované činnosti (např. ničení věcí, špinění okolí, apod.) mu tolerovat nelze.

  Ve skutečnosti hyperaktivita jako izolovaný samostatný jev se vyskytuje jen málo. Častěji bývá ve spojitosti s jinými obtížemi a poruchami psychiky. Celý soubor příznaků se pak nazývá lehká mozková dysfunkce (LMD). LMD má velmi pestrou a širokou paletu projevu. Jak známo z učitelské a rodičovské praxe, v naprosté většině případů se příznaky u těchto dětí kumulují. Zcela výjimečně není neklidné dítě též impulsivní, roztěkané a obtížně se soustřeďující.

  Další příznaky LMD

 • nápadný výrazně nerovnoměrný vývoj jednotlivých duševních funkcí
 • dítě má potíže v učení
 • má výrazné a nápadné výkyvy nálad i psychické zdatnosti a výkonnosti
 • bývá méně obratné až neohrabané
 • může vykazovat poruchy řeči a vnímání (mluví těžkopádně, mívá potíže s výslovností složitějších a delších slov)
 • mívá nápadně neúhledné písmo, má potíže v kreslení i ve čtení

  Nabízí se samozřejmě otázka, co je měřítkem výskytu uvedených poruch. V praxi se tyto děti často projevují jako narušitelé norem školního prostředí i norem společenských.

  Dítě, jehož chování v uvedených dimenzích zřetelně či výrazně vybočuj z obvyklé společenské konvence, by mělo být po vzájemné dohodě rodičů a školy svěřeno do péče odborníků ? nejlépe psychologů. Lze je navštívit v pedagogicko-psychologické poradně.

  Příčiny poruch

  Nutno hledat především v nervovém systému dítěte. Jedná se o drobná poškození, ev. zvláštnosti v utváření mozkové tkáně vzniklé nejčastěji ještě před narozením dítěte nebo při jeho porodu.

  Nevznikají výchovou, na vině není ani rodinné či školní prostředí! Ale neznalost a nevhodné výchovné zásahy mohou další vývoj ovlivnit.

  Inteligence sama o sobě nebývá postižena, avšak další související obtíže duševní výkonnost poněkud snižují.

  Hlavní výchovné zásady

 • K dítěti přistupujeme s velkou trpělivostí, klidem, laskavostí a optimismem.
 • Posilujeme jeho sebevědomí ? oceníme nejen úspěch, ale i každou projevenou snahu.
 • Předcházíme situacím, za které by mělo být dítě potrestáno.
 • Spíše než zadáváním úkolů mu pomáháme svou aktivní účastí na společné činnosti.
 • Práci i hraní dělíme na krátké, 5-10 minutové intervaly prokládané dostatečným odpočinkem.
 • Řízené pohybové činnosti typu sportovních kroužků dítěti moc nevyhovují. Jeho potřeby mnohem více uspokojuje spontánní pohyb (nejlépe pod nenápadným dohledem).
 • Všestrannou podporu má dítě nacházet hlavně v rodině, a to u všech jejích členů, nejen u některých, aby se mohlo cítit rovnoprávné.
 • Nezbytně nutná je komunikace a vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou.
  Sledujeme podrobně reakci dítěte na úspěchy a zvláště na neúspěchy (šetrně je s ním probíráme a vytváříme jejich hodnotné protiklady). Dítě je nemá prožívat v osamocení.
 • Velmi střízlivě a věcně zvažujeme výběr budoucího povolání. Při studiu na střední, ev. vysoké škole nebývá problém intelektová kapacita, ale všechny uvedené obtíže s LMD související. Z praxe je známo, že hyperaktivní děti a děti s LMD bývají úspěšnější a spokojenější spíše v praktickém povolání.

 

 

Indigované děti


V poslední době se hodně mluví o indigových dětech. Pokud máte podezření, že by i vaše dítě mohlo být indigovým, zkuste následující test.
A.                Je vaše dítě indigo?
B.                
1.            Test pro děti 0-5 let
2.            

* při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
* potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie
* je jistým způsobem jiné než ostatní děti
* nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace
* k předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest
* přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti
* dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chce říct.
* první slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
* často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá
* chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost
* umí se pořádně nudit
* je to typický samotář
* ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit
* ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože  nenachází dostatečně ta rychlá správná slova
* říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět
* komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny
* má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“
* svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


* vybavují se mu situace z předchozích životů

3.             Test pro děti 6-10 let
4.            

* má jiné stravovací návyky než vy. Ví přesně co potřebuje a co chce jíst.
* stále ho něco žene vpřed, je plné nadbytečné, těžce kontrolovatelné energie
* je často příliš unavené, aby vstalo, obléklo se a šlo do školy. Jednoduše je příliš unavené na to, aby dělalo cokoliv.
* je nepozorné, nesoustředěné, vše dokáže odvrátit jeho pozornost od toho, co právě dělá
* nespravedlnost ho opravdu pobuřuje
* nereaguje na obvinění
* je tolerantní ke všem a ke všemu
* má poměrně málo strachu o sebe, ale dokáže se velmi strachovat o ostatní
* denně vás přivádí na vaše hranice, emocionálně i duševně
* má extrémní sociální cítění, diskutuje s každým, všude a vždy
* má sklon k tomu být samotářem
* tráví čas raději s dospělými než se stejně starými kamarády
* za všech okolností touží po lásce, spravedlnosti, toleranci a neodsuzování
* protestuje při každé příležitosti a má velmi silnou vůli
* nenechá se omezovat překonanými názory
* není snadné ho zkrotit, protože se cítí být králem/královnou a žádá, abychom se k němu odpovídajícím způsobem chovali
* chce znát raději pravdu než jakoukoliv lež
* často cítí, že mu jiné děti a dospělí nerozumí a že ho neakceptují
* náš materiální svět je pro něj příliš jednoduchý a příliš nudný
* miluje intenzivní, duchaplné rozhovory
* působí léčivě na jiné lidi
* nemá žádný velký vztah k materiální skutečnosti
* rozumí lidským a duševním souvislostem
* je velmi loajální a věrné rodině a blízkým přátelům, jakoby rozumělo tomu, že k sobě patří navěky
* často se cítí, jakoby na Zemi bylo na špatném místě a říká: „Chci jít zase zpátky.“
* Podle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:
*

0 = nikdy
* 1 = příležitostně
* 2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
* 3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

C.                Test pro děti od 11 let a dospělé
D.               

* nemůžete ho honit. Je to prostě nemožné
* musí se hodně pohybovat. Když se učí, je stále v pohybu nebo je hyperaktivní
* častěji trpí alergiemi a/nebo kožními vyrážkami
* někdy je po delší dobu úplně vyčerpané a nedokáže se zregenerovat
* často není dostatečně uzemněné a "vznáší se někde nad zemí"
* umí argumentovat zcela bez emocí, logicky a jistě
* nenechá se potrestat, umí si ale uložit trest samo
* dovede se extrémně vcítit do dospělých a je vášnivé, ale také silné a nezávislé
* cítí, že je kreativně a spirituálně "déle" než ostatní děti
* v obtížných situacích je velmi silné a dokáže slabším dodat odvahy
* trpí povrchností ve styku s bližními
* vyžaduje od svých bližních jasné koncepce a jasné linie
* chce abychom se k němu chovali jako k plnohodnotnému členu rodiny
* dělá většinou jen to, co samo považuje za správné
* netoleruje, když někdo rozhoduje bez něj, aniž by ho předem informoval
* odmítá většinu toho, co mu říkáme, narážíme u něj na "hluché uši"
* je otevřené čistým návrhům a poctivě míněným námětům
* požaduje od vás, abyste se ho ptali na jeho mínění a přesvědčení
* spirituálním koncepcím rozumí lépe než materiálním
* žije vnitřně podle nejvyšších  duševních principů a ideálů
* zná svou životní úlohu a netrpělivě čeká na to, až konečně "dospěje"
* ví, že se ve všech věcech nachází spirituální energie, že vše tvoří jednotu a že jsme spolu navzájem spojeniPodle toho, jak často se uvedené chování u vašeho dítěte vyskytuje, použijte k hodnocení tuto stupnici:


0 = nikdy

1 = příležitostně

2 = často (chování je tak časté, že je nápadné blízkým osobám)

3 = velmi často (chování je tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)


1.            Vyhodnocení testu

Pokud jste označovali hlavně 0 a 1, můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.

Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě.  Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.

Pokud jste si nápadně často poznačili hodnocení 3, můžete vycházet z toho, že máte v rodině „ryzí“ indigové dítě.

U dětí s hodnocením 2 a 3 je velmi důležité, abyste si udělali čas a začali přemýšlet o tom, co to pro vás znamená. Vychovávat dítě nové doby je velký úkol, který se vyplatí, pokud s tímto faktem budete zacházet vědomě. Představte si, co by se stalo, kdyby všichni rodiče indigových dětí měli tu odvahu a nechali své dítě dospět, aniž by muselo zažívat pocity úzkosti, traumata, obviňování a agrese, a tyto děti by pak za dvacet let převzaly naše vlády a jiná vedoucí místa. Měli bychom si uvědomit, jak krásný svět by nás pak v naš&ia cute; bezprostřední budoucnosti čekal.

* Jedenáct zlatých pravidel, jak vychovat šťastné indigové dítě

Láska a starostlivost jsou nejdůležitější pilíře, na kterých leží schopnost zvládnout všechny stresové stavy, výzvy a změny, které indigové dítě během svého dospívání prožívá. Těchto jedenáct zlatých pravidel se zakládá n bezpodmínečné lásce a péči.1. Vědomě začněte milovat své dítě od okamžiku, kdy ho začnete vnímat ve svém těle (u mnohých z nás to kupodivu znamená od okamžiku jeho zplození). Mluvte s ním, když vám roste v bříšku a zvěte jeho duši, abyste se sblížili. Zásobujte své tělo dobrou, zdravou stravou, pomáhejte mu cvičením, procházkami na čerstvém vzduchu a klidem.

1. Dopřejte svému dítěti  od počátku denně masáž těla. Masáž podporuje trávení a pomáhá dítěti, aby dobře spalo, zkrátka, by se cítilo dobře, zdravě a v harmonii s okolním světem.

1. Pozorujte své dítě a naslouchejte mu. Zjistěte přesně jeho stravovací návyky a zvyklosti týkající se spánku, naučte se rozpoznat jeho reakce n okolní svět, například reakci na hluk či jiné dojmy. Dbejte na jeho interakci s ostatními dětmi. Mnoho celostních léčebných systému, jako je např. Ajurvéda či barevná terapie, nabízí náhled do různých interpretací typů člověka, které vám usnadní pochopení vašeho dítěte a jeho podporu.

1. Ukažte svému dítěti, jak může vědomě dýchat. Když se my lidé dostaneme do situací, které jsou traumatické nebo bolestné, většinou zadržíme dech, protože přerušením dýchání přerušíme také spojení s našimi city. Pomocí jednoduchých cviků z jógy nebo technik dýchání můžete své dítě naučit zvládat takovéto situace snadněji. Dítě bude navíc veselejší a koordinovanější a bude si umět v obtížných situacích lépe pomoci.

1. Indigové děti mají jiné stravovací návyky než my a většinou vědí zcela přesně, co potřebují a co jim dělá dobře. Postarejte se o to, aby vaše indigové dítě mělo k dispozici zdravé, pokud možno ekologicky vypěstované potraviny, ale dovolte mu jíst i „neplnohodnotnou“ stravu, pokud ji „potřebuje“ – většinou vám dítě dovede vysvětlit, proč mu bude nyní to či ono právě dělat dobře (jeho tělo to může zužitkovat na základě geneticky odlišných jater). Naučte se mu důvěřovat. Viděla jsem indigové děti, které od svých tří let vyžadovaly často k pití kolu a rodiče jim ji dávali. Teď jsou tyto děti na prahu dospělosti a jsou zdravé a silné. Indigové děti jí méně, zato ale častěji.

1. Naučte se udržovat v rovnováze pomocí meditace, modliteb nebo cviků zaměřených na koncentraci. Indigové dítě vás hned odhalí, pokud v rovnováze nejste. Aby se dítě zklidnilo a bylo spokojenější, nepotřebuje bezpodmínečně meditaci. Můžete s ním dělat například mírná uklidňující cvičení. Pěkná hudba, posezení v přírodě, možná u vody, daleko od všudypřítomného elektrosmogu. Nebo použitím nejrůznějších vůní pomůže dítěti nalézt harmonii a mír.

1. Naslouchejte. Indigové dítě ví, co dělá, co chce a co potřebuje. Nezaujaté naslouchání vás dostane do podivuhodných situací. Často stejně nemůžete odporem nic změnit, a potom je naslouchání opravdu účinným pomocným prostředkem.

1. Poproste své indigové dítě, aby vám pomohlo. Dejte mu na srozuměnou, že taky něco nevíte, nebo že něčemu nerozumíte. Jednejte s ním jako s rovnocennou duší (tou totiž také je, jen je tato duše skryta v malém těle) a získáte v něm opravdového pomocníka.

1. Nechejte svému indigovému dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku (od prvního dne!) mu také určete zřetelné a jasné struktury. Potřebuje jasně definované hranice, ale v rámci tohoto stanoveného rámce potřebuje veškerou volnost, kterou jste schopni mu poskytnout. To není lehký úkol a vyžaduje to mnoho emoční vyrovnanosti obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Vyhledejte, pokud je to nutné, odbornou pomoc. Indigové dítě vždy pozná vaše emočn& iacute; nedostatky a příliš vám vaši situaci neulehčí. S profesionální pomocí budete moci růst a spirituálně se rozvíjet i vy sami.

1. Musíme naše děti naučit, jak mají myslet, ale ne, co si mají myslet. Když jim budeme vědomosti jen zprostředkovávat, řekneme jim, co si mají myslet, co by měli vědět, co mají dělat a že to, co jim předkládáme, je pravda. „Myslete“ se tak nenaučí. Můžeme je ale podporovat v tom, aby samy hledaly řešení, aby si sami osvojovali vědomosti, buď s pomocí ostatních nebo tím, že budou čerpat ze svého vnitřního bohatství. Umožněte jim objevovat jejich vlastní pravdu, dělat jejich vlastn&i acute; chyby, naučte je samostatně a odpovědně myslet.

1. Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude „vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek. A dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti.Zdroj: Fenomén indigové barvy – Karolina Hehenkamp


II.        Děti Nové Země

V prosinci 2008 se skutečně zásadním způsobem změnila Země - a to pro všechny, kteří si to uvědomují i pro ty, kteří dočasně zatím hrají dál své staré role. Zrodila se Nová Země. Zrodilo se konečně Nové Vědomí Lidstva. A díky tomu se může na svět také konečně rodit nová generace dětí. Děti Nové Země - perleťové a diamantové. Přicházejí po známějších indigových a křišťálových dětech a jsou nositeli celistvé, sjednocené vibrace Světla a nového vědomí Lidstva. Jsou ztělesněním a projevem Ducha ve hmotě. Jejich fyzické a energetické tělo dokáže ve svých buňkách nést a vyzařovat tuto čistou vibraci Světla. Nesou v sobě nové poznání, schopnosti, sílu, světlo k urychlení růstu, nové vzory, kódy a nástroje ke stvoření nové reality Jednoty a Lásky pro všechny bytosti Země. Jsou tu, aby nás učily, vedly a pomohly nám vš ;em stát se Dětmi Nové Země. (více o Projektu Děti Nové Země)
a)               Perleťové děti

Jejich podstatou je čisté bílé mléčné duhové světlo - jemné jako mlhovina s vyrovnaným zastoupením všech dalších barev spektra. Jejich vibrace je celistvá, vyrovnaná, lehká, hojivá. Povahou se tady na Zemi váže spíše k ženské polaritě.Jsou na Zemi poprvé. Procházeli vývojem v jiných Vesmírech, v energiích čistého Vědomí, Jednoty, Lásky, Radosti, Hojnosti, Tvořivosti. Nejsou zatíženi negativním prožitkem či karmou spojenou se životem v dualitě na Zemi. Nepotkaly se tedy v minulých inkarnacích ani se svými rodiči a blízkými. Všichni a všechno je tu pro ně nové a zábavné. Milují Zemi, lidi a vše živé. Jsou to šťastné, radostné a pokojné děti. Od početí si všechno, co potřebují k harmonickému životu nesou v sobě a dokáží z toho čerpat a vycházet při tvoření své vnější reality. Jejich vědomí vnitřní jednoty se životem, vnitřní lásky, bezpečí, hojnosti a tvořivosti jim dávají pocit vnitřní Síly a vyrovnanosti uprostřed duality. Přinášejí nám tuto čistou láskyplnou vibraci Jednoty všeho a spojují nás s prvotním vědomím, které je nepokřivené a nezatížené manipulací, strachem a nedostatkem.
b)               Diamantové děti

Jejich podstatou je čisté průzračné světlo s odlesky barev celého barvového spektra - třpytí se a láme jako světlo diamantu. Jejich světlo je jasné, silné, čisté, může být i ostré až oslepující. Povahou se tady na Zemi váže spíše k mužské polaritě. Jsou tu na Zemi poprvé v lidském těle. Pocházejí z jiných vesmírů, mohly však procházet vývojem v nehmotných inkarnacích na Zemi jako andělské či mistrovské bytosti vyšších dimenzí Země. Znají dualitu, iluzi a pozemské zákonitosti, ale nezažívaly je ve fyzickém bytí. Působily na Zemi jako v yspělí duchovní průvodci, moudré láskyplné bytosti světla, správci a strážci vývoje na Zemi. Se svými rodiči se mohly dříve setkat v roli jejich ochránce, průvodce nebo v dobách, kdy se duše jejich rodičů rovněž inkarnovala na Zemi jako nehmotná bytost Světla. Nesou v sobě dávnou moudrost, poznání, pravdu, vědění, sílu čistého záměru, tvořivost a spojení se Zdrojem - celistvým Bytím. Jsou to silné, plně vědomé bytosti, které tu mají realizovat velké duchovní poslání a stvořit život Jednoty a harmonie pro sebe i ostatní.
c)                Zlaté děti

Jejich podstatou je čisté syté zlaté světlo prolínající se často s dalšími mistrovskými barvami - fialovou, sytě růžovou, rubínovou, stříbrnou, duhovou atd. Je to mistrovská vibrace "Kristova vědomí". Je to energie všeobjímající lásky, čisté radosti, tvořivosti a hojnosti ve hmotě. ((Tato původně čistá zlatá vibrace tvoření byla v minulosti pokřivena, zmanipulována či zneužita (zásadně např. v době atlantské a egyptské civilizace) a následně zatížena bolestí a utrpením (křesťanství). Během letního slunovratu 2008 však byla v celém rozsa hu očištěna od všech pokřivení a stala se opět dostupnou pro všechny otevřené a probuzené lidi.)) Zlaté děti (i dospělí) jsou vyspělé duchovní bytosti, velmi staré Duše, které procházeli vývojem tady na Zemi ve fyzickém těle po mnoho inkarnací. Může jít o statisíce inkarnací během různých civilizací. Během toho vývoje dokázali prožít, očistit, transformovat a integrovat dualitu - světlo a tmu, dobré a zlé, mužskou a ženskou polaritu - skrze přijetí a nepodmíněnou lásku v sobě. Nesou si v sobě Sílu, moudrost, poznání, nadhled a schopnost opět stvořit v lásce a hojnosti novou realitu. Starou realitu a pravidla duality přijímají, umějí v nich žít, ale nenech&a acute;vají se jimi omezovat, dokáží prohlédnout iluzi ega a tvořit ze svého středu, kde najdou všechny potřebné nástroje ke změně. Klíčem ke zlaté vibrací pro nás všechny je sjednocení mužské a ženské polarity horizontálně i vertikálně a sjednocení s naším Pravým Já (Lilith v horoskopu). V současné době je tato vibrace dostupná pro všechny a hodně probuzených lidí ji dokáže v sobě rozvíjet a žít. "Zlaté děti" z řad dospělých procházejících duchovním růstem jsou díky své mistrovské vibraci a pro svůj harmonický přístup k realitě, hmotě a Zemi ideálními rodiči pro Perleťové a Diamantové děti.

Poznámka a pravidla pro kopírování článku:
„Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento článek v nezkrácené a neupravované podobě je možné volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka.“

Vložila jsem to na mé stránky a jsem vděčná za tyto informace poněvadž , samotná mám tyto děti tři.

Dnes už vím jak  s takovýma  dětma  pracovat, aby jejich zázračná schopnost byla využitá a časem se špatnou  výchovou  nevytratila.

 

Únava a co může ve skutečnosti znamenat:

 • Je to energetické zneužívání jiných jedinců. Všichni žijeme v hektické době, v soustavném napětí - ať ve fyzickém či psychickém. Tím se narušuje mezi námi  

  Vzájemné zneužívání jeden druhým se stalo nemocí dnešní doby. Říká se tomu i energetický upírizmus.

   

  a) Úmyslná energetičtí upíři

  Jsou to lidé, kteří z nás vědomě tahají naši životodárnou energii. Naučili se, že když ukradnou někomu energii, cítí se mnohem lépe. Tím se stávají závislí na cizí energii. Stávají se z nich "narkomani", kteří potřebují svou denní dávka. Projevují se tak, že úmyslně vyvolávají hádky, ponižují druhou osobu a dělají nemístné a urážlivé poznámky. Většinou si k tomu vybírají slabších jedinců. Dělají dlouhý ponižující proslov, tím narušují auru dotyčného člověka, kterého si vybrali na to, aby vyprovokovaly potřebnou reakci, kterou potřebují k tomu, aby jej mohli vycicať. Snaží se vyvolat zuřivost, hněv, neklid v jeho duši. V tom okamžiku se "upír" může napít z jeho uvolněné energie. Velmi často se setkáváme s takovými upíry v davu lidí, v dopravních prostředcích, kde se snaží vyvolat hádku. Dokáží být nesmírně otravní a vtíraví. Bývají to většinou násilníci nebo duševně nemocní (to neznamená, že mají k tomu i potřebnou diagnózu), kteří čerpají energii ze zoufalství, strachu a bezmoci. Těmto lidem se říká "úmyslná energetičtí upíři".

  Případy, že mě chtěl někdo obrat o energii, se velmi často stávaly i mně při mém podnikání. Většinou se to stává tam kde se pracuje s lidmi.

  Proto se nikdy nesmíte nechat vyprovokovat. Je důležité s takovým člověkem souhlasit a až pak to vrátit tam, kde to nejméně čeká. Věřte, že více vás proto, aby vás o vaši energii okradl, určitě nenavštíví. Nezapomeňte: mějte vždy úsměv na tváři!

  Někteří energetičtí upíři ani o takové své úchylce nemusí vědět, ale vědí, že když vyvolají hádku, cítí se mnohem lépe. Proto to často opakují na různých místech. Jiní jsou přehnaně stoprocentní a když neuděláme tak, jak si to oni představují, je "oheň na střeše", jsou samy výčitky a hrozby, dokáží se litovat, s velkou oblibou naříkají, jací jsou "nepochopení".

  a) Neúmyslná energetičtí upíři

  Velmi mnoho zla dokáží napáchat právě takoví neúmyslná energetičtí upíři. Bohužel, velmi často se stává, že jde právě o matky. Jste překvapeni? Asi ano. Neviditelná pupeční šňůra je mezi matkou a dítětem po celý život. Do sedmého roku věku je dítě zcela připoutáno k matce, pokud se nevyvine všech sedm čaker. Po sedmi letech by mělo částečně odpoutat a vytvářet si svůj obal, vlastní Aurický bublinu.

  Pokud se stane, že v důsledku rozvodu, rozchodu, úmrtí, nebo jiných příčin, matka zůstane sama s dítětem, tak si podvědomě začne právě touto neviditelnou pupeční šňůrou přitahovat své dítě k sobě a čerpá od něj energii. Začne být na dítěti závislá. Tím vzniká dusivých láska, která nedává dítěti možnost samostatného rozhodování a ani mu nedá šanci postavit se na vlastní nohy. Mnohokrát se stává, že dítě, když dosáhne určitého věku, jednoduše uteče z domu. Až takto se dokáže osvobodit.

  b) Dočasní energetičtí upíři

  To může být kdokoliv z nás. V době, kdy jsme nemocní, nebo zažijeme něco traumatizující, máme potřebu postěžovat si, vyplakat se na cizím rameni, tehdy si i my dokážeme načerpat trochu energie od utešovateľa. V tomto případě je vhodné trochu popustit uzdu as láskou věnovat něco ze své zásoby životodárné energie. Nikdy nevíte, zda právě vy ji o nějaký čas nebudete potřebovat právě od této osoby.

  V těchto případech je velmi prospěšné cvičení, tehdy se nám rozproudí krev a začne nás zásobovat "okysličenou" energií. Uvolní se nám bloky, které nás drželi v pasti. Třeba začít pozitivně myslet a určitě problémy rychleji pominou.

   

  1. I.          ÚPLNĚK A JEHO VLIV NA ČAROVÁNÍ
 • Každý ze třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme, jak každý z úplňků na nás působí jinak. Stejný vliv mají i na čarování. Kulatý, zářivý měsíc se pomalu pohybuje rokem přes dvanáct znamení Zvěrokruhu a každý z úplňků má jinou povahu. Pokud chcete v klidu a úspěšně provádět rituály a kouzla, musíte energii měsíce nejen cítit, ale i dobře pochopit. Úplněk je vždy protikladným znamením slunci. Když je tedy období slunečního znamení v Beranu, je úplněk ve Vahách. Když je slunce v Raku, je úplněk v Kozorohu. Toto je třeba mít vždy na paměti, protože je málo účinné čarovat na lásku, když je měsíc v Beranu. Jeho energie je sice velká, ale dává průchod zlosti a agresi. Počkejte si na Raka, Štíra nebo Ryby, jejich emocionální intenzita a touha po lásce vám určitě pomohou víc. Povaha rituálu a čarování musí být vždy v souladu s povahou Měsíce jako planety.

  1. I.             Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin
  2. A.                Zemské měsíce – Býk, Panna, Kozoroh

  Tato skupina není příliš vnímavá, proto nechte raději pocity stranou. Zato dokáže velmi dobře udržet stabilitu a bezpečí.

  1. B.                Ohnivé měsíce – Beran, Lev, Střelec

  Tato skupina je impulzivní a optimistická, s ní můžete zahájit změny. Je v ní hodně energie, která se může projevit egocentrismem. Pozor na nerudnost a podrážděnost!

  1. C.                Vzdušné měsíce – Blíženci, Váhy, Vodnář

  Tato skupina je rozvážná a objektivní. Podporuje komunikaci a psaní. Je v ní hodně pohybu, a proto se pojí s cestováním.

  1. D.               Vodní měsíce – Ryby, Štír, Rak

  Tato skupina je hodně emocionální a zranitelná. Velmi snadno zavádí na scestí. Její touha po lásce je obrovská a vnímavost ještě větší. Přináší období lásky a plodnosti

  1. I.          Čas na čarování podle fáze měsíce

  Základní fáze měsíce jsou čtyři:

  Konstrukce – přibývající měsíc. Je to fáze od novoluní k úplňku. Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Při čarování využíváme tento čas pro sílící vztahy, pro lásku, pro růst úspěchu, na plodnost, pro očištění a také pro přitahování lásky nebo peněz.

  Destrukce – ubývající měsíc. Je to fáze od úplňku k novoluní. Měsíc se zmenšuje (couvá). Při čarování se tato fáze využívá pro oddělování, odstranění, zničení. Odstranit se dají naše zlozvyky, nadbytečná kila nebo nežádoucí milenci. V tento čas odstraňujeme, co nechceme mít.

  Novoluní – temná fáze, černá obloha, a také temné čarování.

  Úplněk – Jasná fáze, kdy je měsíc celý. Vliv úplňku na čarování je obrovský. Je to jásavý čas, kdy se volá dobro, láska a nová síla.

  Fáze měsíce není možné za žádných okolností přehlížet. Jinak se může změnit smysl našeho počínání. Na správnou podobu měsíce si musíte vždy počkat.

  Zdroj: Marcela Košanová - Čarodějnický slabikář

  Člověk vždy toužil a touží po tajemství, po vnitřním poznání a po kontaktech s Přírodou, jejíž součástí nikdy nepřestal být. Magie sama o sobě není dobrá nebo zlá není ani černá ani bílá. Prostě působí a člověk ji sám může učinit zlou a černou, pokud ji s takovým to cílem využívá.  

  Když si uvědomíme propojení těla, ducha a vědomí a naučíme se ovládat energii své mysli, můžeme využívat magii jako nástroj pro kontrolu a zlepšení svého osudu.

      

 

 

 

metody One Brain

Učím se tuto metodu u lektorky Milušky Lhotákové

a můžu říct že je to něco úchvatného ..Něco nového se naučím a přitom poznám spoustu přátel ...napíšu něco o historii této metody...

Historie metody One Brain

 

.

Základy kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem "Touch for Health". V dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je "Koncept tři v jednom" (Three In One) vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem, Danielem Whitesidem a Candance Callaway. Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.
Dnes je celý systém rozpracován do
, a řady minikurzů zaměřených na konkrétní specifickou problematiku. Systém je nadále neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů.

dvanácti základních kurzů

a) GORDON STOKES  Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů Touch for Health. je průkopníkem samoléčitelského hnutí. Ve své práci využívá behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Více než deset let působil jako ředitel výcvikových programů Touch for Health Foundation. V tomto období se proslavil širokými vědomostmi a neuvěřitelnou jemností testování svalů. S Danielem Whitesidem se seznámil v roce 1963 po ukončení studie genetiky chování. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three In One.

b)  

c) DANIEL WHITESIDE  Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování. Daniel se zúčastnil nesčíslného počtu rozhlasových a televizních rozhovorů. Účinkoval ve video a filmových seriálech o výuce One Brain a v různých vzdělávacích programech. S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain. S otcem Robertem napsal bestseler o genetice chování "How to Win over Yourself (Jak nad sebou zvítězit. Je autorem několika úspěšných románů a novel. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada nových programů. Pro rozvoj Three In One je typická Danielova duchaplnost a jeho nesmírné vědomosti z oblasti literatury, dějin, umění,archeologie, hudby a metafyziky.

d)  

V zemích východní Evropy začala kineziologii - systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie . Carol má za sebou třicetiletou učitelskou praxi a dva vysokoškolské diplomy. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v listopadu roku 1994. Od roku 1998 přednáší také v Polsku.


V současnosti je již v české republice množství absolventů kurzů One Brain různých stupňů a řada přednášejících facilitátorů. Tato skutečnost vedla k tomu, že v roce 1999 byla založena asociace českých kineziologů pod názvem "Česká společnost pro rozvoj osobnosti One Brain systém". Cílem asociace je dbát nad čistotou kineziologické práce a garantovat výsledky práce kineziologů, kteří absolvovali kurzy minimálně prvních čtyř stupňů.

 

 

 

Tohle je Miluška Lhotáková je mi ctí že právě ona je má Učitelka ♥♥♥

 

Hlavně nechci zapomenout i na jejího manžela Borise Lhotáka....jsou úžasní jakou snahu a lásku do toho oba vkládají♥♥♥Moc děkuji oběma♥

 

 

 

 

 

 Léčení s Anděl

 

Nevymýšlíme si je. Andělé jsou mezi námi, dnes dokonce více než kdy jindy, a to nejen v reklamách a v obchodech. Počet lidí, kteří vypovídají o setkáních s těmito nebeskými bytostmi stále narůstá. Andělé jim při těchto setkáních předávají aktuální poselství, pomáhají k uzdravení či záchraně života.

Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat.
Možná si nejste jistí, jak anděly oslovit. K tomu, aby vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet : Andělé! A oni se okamžitě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní andělé. Nic, z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.

Můžete také poprosit o další anděly. Buď požádejte Boha, ať vám anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba způsoby vyjdou nastejno, protože andělé vždy následují Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás andělé obklopovali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte. 


 

Aby mohli Bůh a andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim ji bezezbytku postoupit. Je to trochu, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům! 


Poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzvání, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů. Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti.     Bůh a andělé vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.

Poté, co jste anděly požádali o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás provedou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy – tehdy vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité místo nebo zavoláte jistému člověku.
Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a k srdci – to v případě, kdy vás andělé požádají, abyste sobě či někomu jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoli, vězte, že přicházejí od Zdroje všeho léčení a řešení. Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.
Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte

Jak léčit druhé

A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba lidem z večerních zpráv, jejichž osud vás dojal? Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné.

Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti. Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného bližního „čas odchodu“, andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu „Staň se vůle tvá“. Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

 

 Archanděl Rafael: Nejvyšší z léčitelů mezi anděly

Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, není v andělské říši nad archanděla Rafaela. Tento anděl, jehož jméno znamená „Bůh léčí“, dokáže přinést okamžitou úlevu od utrpení. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení.

Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se na něj omezení daná zákony času a prostou. Nikdy se proto nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili Rafaela od jiné práce. Archanděl vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho pomoc požádáte. Můžete jej oslovit myšlenkou nebo slovy: „Rafaeli, pomoz mi , prosím!“ Na vaši žádost přispěchá Rafael také k těm , které milujete.

Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chirurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnostem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má dělat. I když to myslíme dobře, svými neohrabanými lidskými pokusy jen rušíme archandělovu práci.

Proto je nejlepší poté, co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané Bohem a všechno dokonale vyléčit. Ať už jde o záděru nebo o zdánlivě smrtelnou nemoc, zavolejte bez váhání Boha a anděly na pomoc. Nečekejte až budete zoufalí nebo vyděšení. Jak andělé mým prostřednictvím napsali v knize Andělská terapie

Jakmile pocítíte příznaky nějaké vnitřní bolesti, zavolejte Boží nebeská stvoření a požádejte o pomoc i o radu. Rozumný člověk, když ucítí kouř, nebude vyčkávat s telefonátem hasičům, až dům pohltí plameny. V té chvíli už může být takové volání téměř zbytečné. Nečekejte s voláním Božího jména až na dobu, kdy vás ochromí nezvládnutelný strach.

V ten okamžik – tak jako vždy – vám Bůh pošle pomoc a útěchu. I když se tak stane, možná zpočátku nepoznáte laskavé objetí Jeho náruče, neboť se budete cítit uvězněni mezi mnoha vrstvami strachu, které vás dělí od nebe. Nejrozumněji se zachová ten, kdo se naučí sledovat své zdraví a pohodu a v případě potřeby neváhá požádat jakékoli nebeské bytosti o pomoc a útěchu.

Dobře se tuto lekci naučte, mí nejsladší, a vždy pamatujte na své vnitřní já tím, že si řeknete o pomoc, kdykoli ji budete potřebovat. Pak přílivy a odlivy vašich obav nebudou přicházet v prudkých poryvech, nýbrž v jemných vlnách, které nenaruší klid vaší mysli.

 

 

KDYŽ ROZEZNÁTE PŘÍTOMNOST ANDĚLŮ KOLEM SEBE,

MŮŽE TO BÝT STEJNÝ POCIT, JAKO KDYŽ VYJDETE ZE STÍNU

DO SLUNEČNÉHO TEPLA. NAJEDNOU CÍTÍTE PODPORU,  

KTERÁ PŘICHÁZÍ OD NĚKOHO, KDO SI UDĚLÁ ČAS

DOHLÍŽET JEN A JEN NA VÁS.

ANDĚLÉ JSOU JAKO DOBŘÍ PŘÁTELÉ,

KTEŘÍ JDOU SPÁT JAKO POSLEDNÍ, RÁNO VSTÁVAJÍ PRVNÍ,

POSLOUCHAJÍ VÍC, NEŽ MLUVÍ A DÁVAJÍ VÍC, NEŽ BEROU.

BEZ OHLEDU NA TO, JAK SE CÍTÍTE OSAMĚLÍ,

ZJISTÍTE, ŽE NA SVÉ POUTI NEJSTE SAMI.

VE CHVÍLÍCH NEJHLUBŠÍ ÚZKOSTI VÁS ČASTO  

ZE VŠECH STRAN ZAKRÝVAJÍ ANDĚLSKÁ KŘÍDLA.

ANDĚLÉ NEUSTÁLE KRÁČÍ PO NAŠEM BOKU.

MILUJÍ NÁS, DĚJ SE CO DĚJ. BŮH NÁM JE POSLAL Z LÁSKY  

JAKO SVOU PRODLOUŽENOU RUKU.

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak“.  

Slovo anděl (anglicky angel, německy Engel) je odvozeno z řeckého pojmu angelos, což znamená „posel“ nebo „vyslanec“. Andělé jsou posly Božími. Tito poslové existují v mnoha kulturách. Ale většinou jimi nejsou míněni andělé, jak je chápeme dnes my. Když zde hovořím o andělech, archandělech nebo zemských andělech, pak mám na mysli duchovní bytosti, jejichž úkolem je realizace Božího plánu a které nikdy neopustily vědomí Jednoty. Nikdy nebyly inkarnovány a ze své zkušenosti neznají závoj zapomnění. (andělé se však někdy inkarnují do lidské podoby, viz. odkaz Pozemští andělé)  

 

 

 

 

Andělé strážní

Naše představy o andělech strážných jsou často utvářeny jen obrázky lidové tvořivosti, na nichž bezpohlavní bytost rozprostírá svá ochranná křídla nad dítětem ve smrtelném nebezpečí. Podle toho se také formuje úcta nebo neúcta k nim. Někdo omezuje jejich působení na dětský věk, jiní je považují za pohádkové bytosti rovné vodníkům, rusalkám a hejkalům.

 

Katolická církev je vidí jinak - po opatrném váhání prohlásila, že každému člověku od narození do smrti je určen k ochraně anděl strážný, nebeský duch, vysoko přesahující naši možnost jakkoli si ho představit nebo zpodobit.

Písmo a andělé strážní
Andělé jsou celým svým bytím služebníci a poslové a jako čistě duchové bytosti obdařené rozumem a vůlí převyšují dokonalostí všechny tvory. O jejich existenci a poslání nám podává na řadě míst zprávy Písmo. O andělech strážných mluví Starý zákon slovy: "Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil" (Ex 23, 20). Podobně říká žalmista: "On (Bůh) svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách" (Ž 91, 11). Zvláště krásný příklad andělské ochrany nám dává starozákonní kniha Tobiáš, kde vystupuje jako průvodce mladého Tobiáše archanděl Rafael. V Novém zákoně mluví Kristus o tom, že maličcí mají své anděly v nebesích slovy: "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těch maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce" (Mt 18, 10). Tak dostává biblický základ přesvědčení církve, že s člověkem, ať malým či velkým, je spojen i jeho osobní anděl strážný.

Anděl - osobní ochranka
Rozumové zdůvodnění úlohy andělů strážných podává sv. Tomáš Akvinský, který jejich poslání odvozuje od Boží Prozřetelnosti. Každý člověk má od Boha svěřeno svoje osobní lidské poslání, ale je také vystaven vlastním nebezpečím. Proto mu Prozřetelnost dává osobního anděla strážce. Člověk může mít i více andělů, např. když je pověřen vedením nějaké skupiny či společenství, které potřebuje zvláštní pomoc, nebo je-li mu svěřeno důležité poslání. Můžeme se dokonce domnívat, že i pronásledovatelé církve a nepřátelé křesťanství mají své anděly strážné, kteří se svými diskrétními zásahy snaží zabránit, aby se jejich svěřenci nedopouštěli ještě větších zločinů. Poslání chránit, střežit a pomáhat trvá pro anděla strážného od narození do smrti člověka. V okamžiku smrti a soudu anděl přestává být strážcem a stává se svědkem o lidské věrnosti a poslušnosti, ale i o jeho zradách a vzpourách.

Jak může anděl ovlivnit naše jednání?
Ochrana ze strany andělů strážných, která má význam jak pro materiální rámec našeho každodenního života, tak i pro náš vnitřní život, se děje především, ovšem nikoli výhradně, v oblasti našeho duševního života. Andělova přirozenost je blíže Bohu nežli naše, a proto může skrze Boha poznat i naši situaci, a to lépe než my sami. Anděl strážný na základě tohoto poznání může působit na naši představivost, paměť a citlivost prostřednictvím hnutí a obrazů, aby nás osvítil a aby nás odvrátil od zlého. Nikdy ovšem nedokáže proniknout přímo do lidské vůle a do rozumu, do této sféry osobnosti má totiž přístup přímo jen Bůh, protože tajemství srdce je vyhrazeno jen Bohu a člověku. Andělé mohou poskytnout rozumu a vůli pouze "podklady ke zpracování" a tak je ovlivňují nepřímo. Že toto působení není nikterak zanedbatelné, dokazuje i to, kolik každodenních rozhodnutí děláme právě na základě našich tužeb, nálad, citů a představ.

Působení andělů strážných ovšem nelze omezit jen na duchovní oblast, i když v té se projevují především a nejčastěji. Anděl může svou přirozenou schopností ovlivňovat i materiální oblast, i když to dělá většinou nenápadně, v rámci zachování řádu světa a jeho zákonů.

Trápí se náš anděl nad námi?
Co se děje v našem andělu strážném, když nás vidí, jak jsme Bohu nevěrní, jak druhým křivdíme a pácháme zlo? Trápí se nad tím? Anděl patří k těm, kteří jsou již spaseni navěky a v těch "není ani smrt, ani smutek, ani nářek, ani žádná bolest" (Zj 21, 4). To ale neznamená, že je náš anděl kamennou bezcitnou sfingou, které je náš život lhostejný. Anděl strážný vidí vše ve světle Boží dobroty a spravedlnosti, a činí vše možné, aby nikdo nebyl zatracen a aby i zlé přeměnil v dobré.

Andělské poslání
Věčná moudrost a otcovská starost našeho Boha nám dává anděly za průvodce a pomocníky, aby nás přivedli do věčné vlasti. V jakémkoli okamžiku tak můžeme sáhnout po pomocné ruce našeho anděla. Ovšem ukazatelem správné cesty k Bohu nejsou pouze andělé, ale máme jimi být i my všichni. V tom je naše andělské poslání. Milé slovo, které pohne našeho bližního k dobrému skutku, pozorné naslouchání druhým, ochrana slabých duší před nebezpečím, to není jen úkolem andělů, ale je to i poslání každého křesťana. Snažme se tedy s pomocí a přímluvou andělů naplňovat tuto naši andělskou službu.

 

Proč se andělé tolik ukazují v blízkosti Země právě nyní? Z části se to děje díky našim modlitbám za nebeskou pomoc, z části pak proto, že Bůh a andělé vědí, že je na čase, abychom uzdravili sebe, své životy a svůj svět. S tím, jak vstupujeme do nového tisíciletí, pomáhají nám andělé zdolat výzvy a potíže, jež nám brání žít podle svých nejlepších možností.
Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí velkolepost nebes.
Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé pomohli.

 

 

 

 

 

Nov

1:Luna přibývá: příjem a ukládání nové energie, sbírání sil, budování, růst

Vitaminy a minerální látky nyní působí na organismus mnohem účinněji (neunikají tak snadno z těla), proto si je ve větší míře dopřejte. Měli byste se spíše šetřit a regenerovat (masáže, cvičení, meditace ...). Diety v tomto období bývají většinou neúčinné, protože tělo více tloustne. Pokud si momentálně ostříháte vlasy, rychleji vám porostou. Totéž platí i při setí rostlin. Čím je blíže k úplňku, tím těžší se hojí rány a nedoporučuje se provést žádnou operaci (mimo naléhavých případů), zda zákrok u zubaře.

2:Luna prochází znamením Vodnáře

3:Zdraví: Spodní část nohou, lýtka, nervy a křečové žíly jsou nyní citlivější, proto se snažte vyhýbat dlouhému stání a prudkému stoupání (např. do kopce). Dopřejte si více odpočinku. Únavu spodních partií těla rychle rozptýlí koupel s mořskou solí a rozmarýnovým olejem. Pro ty, kteří mají problémy s křečovými žílami bude nejlépe, pokud si na bolavá místa natřou nějakou hojivou mastičku (např. z měsíčku) nebo si na ně přiloží čerstvé listy lopuchu. V těchto dnech můžete očekávat silnější léčebný účinek. Na uvolnění nervového napětí dobře poslouží čaj z meduňky či heřmánku.

Zahrada: Rostliny nepolievame, protože jejich mohou snadněji napadnout škůdci. Doporučuje se sázení, přesazování, hnojení, zda různé jiné úpravy květin a kvetoucích léčivých bylin. Účinný je i boj proti hmyzu, který se zdržuje na zemském povrchu nebo ve vzduchu.

 

0 -denní Měsíc, osvětlených 0%

Poslední úplněk nastal: 19.01.2011 22:22
Nejbližší úplněk bude: 18.02.2011 09:36

Luna přechází do následujícího znamení 4.2.2011 11:15

 

 

Měsíc ve Vodnáři.............................Mystéria, tajemství

 Novoluní a dorůstající měsíc je vhodným okamžikem pro započínání nových věcí. Naše tělo dobře přijímá veškeré látky obsažené v potravě.proto je dobré zaměřit se na výživu a vyhnout se škodlivinám ,které v tomto čase tělo hůře vyličuje.Za přibývajícího měsíce je všechno odolnější a lépe roste.Právě v tomto období je dobré zaměřit své čarování na věci ,které je třeba rozmnožit ,rozvinout či získat.

 Měsíc ve Vodnáři je vynikající dobou pro sociální angažovanost a pomoc potřebným. Je to vhodná doba pro studium a urovnávání sporů.

 

Novoluní (Nov): temná fáze, kdy Měsíc není na obloze vidět. Vhodné pro temné čarování, ale pozor na to !!! Viz. Pravidla pro práci s magií.

 

 

 

 

 

 

Svíce:

ŽLUTÁ

Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby,

proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a

sebedůvěru.

ORANŽOVÁ

Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované

vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.

RůŽOVÁ

Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i

pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které

přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii

pro lásku) .

ČERVENÁ

Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a

a odvahou.

FIALOVÁ

Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu

nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám

v přístupu k magii.

MODRÁ

Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme.

Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny.

Používáme ji na přivolání pevného zdraví.

ZELENÁ

Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání,

plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o

štěstí obecně.

HNĚDÁPomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.

ČERNÁ

Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu

určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je

použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.

 

 

 

 

Čarujte s láskou a vždy pro dobrou věc♥♥♥

. Než začnete vyzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

 

Nikdy nezapomeňte, že motiv dává penězům energii!!!


UPOZORNĚNÍ: ! Ne pro každého jsou kouzla vhodná a ne každý je na kouzla po duchovní stránce připraven!

 

 1. A.                NOVOLUNÍ

 

Projevuje se méně výrazně než úplněk.

Nejvhodnější období pro nové začátky.

Avšak tma, která nov provází vyvolává úzkost. Je zde zapotřebí odvahy, aby člověk vstoupil na novou duševní půdu a ocenil nov jako kreativní období.

Odměnou je získání nových sil. Energie získá nový náboj a dostane novou šanci. Nejvhodnější období pro zbavení problémů, špatných návyků starých vztahů nebo překonaných myšlenek.

Tento čas se výborně hodí k postům a pročištění těla.

Všichni, kteří přišli na svět o novoluní (tj. když měsíc na obloze není vůbec vidět) nebo do tří a půl dne po něm, mají tendenci se do všeho vrhat po hlavě a většinou bez přemýšlení...

Čtvrtek : Dobrý na řešení problémů s penízky

.

18.2.2011 9:37 Lev

Úplněk

Měsíc v úplňku je nejplnější a nejplodnější. Je zastoupen bohyněmi Eset, Seléné a Dianou, symbolizuje plodnost, hojnost a osvícení. Je to Měsíc mocné ženské síly, plodivý, ten, který podněcuje semena k růstu. Měsíc v úplňku lze žádat, aby dal plodnost polím stejně jako plodnost tělu a bezpečí při plavbě. Nejmocnější dny jsou tři dny před úplňkem a v den úplňku.

Při obřadech úplňku velekněžka nakreslí posvátný kruh, ve kterém zaujme pozici pentagramu a přijímá měsíční energii. Ztělesňuje velké mysterium ženství. Když se nabije energií úplňku, může dovršit další cyklus ve svém životě i v životě své komunity.

Úplněk je také znám jako doba šílenství nebo náměsíčnictví. Mocná měsíční energie může vyvolat epileptický záchvat nebo zvýšit pravděpodobnost nehod. Lidé pod vlivem Měsíce jsou zranitelní, citlivější a neklidní.

Měsíc ve Lvu – velké obřady, tvořivost, sex, vášeň

Úspěšný Rituál při čarování s láskou Svatava

 

 

 

I.              Hlubinná regresní terapie
Něco z historie...

 

"Všichni se vrátíme, právě tato jistota dává životu smysl."
Gustav Mahler

 

 •    Reinkarnace - opětné vtělení, převtělování, návrat do fyzického těla, znovuzrození. Výraz reinkarnace doslova znamená "opakovaně do masa".
    Tímto tématem se zabývá celá řada badatelů, kteří se snaží staré pravdy o člověku postavit do nového světla a hledat jeho vlastní podstatu. Již staří Řekové říkali „poznej sebe sama“.
    Většina dnešních křesťanů dnes již vůbec neví, že církev kdysi brala reinkarnaci zcela vážně.
    Údajně v roce 325 byl svolán koncil do Niceje, na kterém měla být vymezena a definována křesťanská ortodoxie. Od té doby rozhodoval mocný svazek církve a státu o tom, co je přijatelné a co kacířské. Křesťanská teologie stanovila, že jsou pouze dva životy. Jeden v těle zde na Zemi a druhý po smrti. Kvůli politické manipulaci se jim myšlenka reinkarnace nehodila. Je jen ráj nebo věčné zatracení. Křesťané viděli v převtělování hrozbu. Takoví lidé, kteří na reinkarnaci věřili, byli totiž nezávislí a svobodomyslní a s jejich podřízeností se nedalo počítat. Dali se špatně ovládat. Nechtěli se nechat zlákat sliby nebeské blaženosti po smrti, ani zastrašit hrůzami pekla. Císař Justinián dal údajně do klatby každého, kdo se hlásil k myšlence reinkarnace. Od doby konání ekumenického koncilu v Konstantinopoli roku 553 za papeže Vigiliuse se církev zříká doktríny znovuzrození. Od té doby chce církev prodávat spasení duše za odpustky. Tak se stala církev jednou z nejbohatších institucí na světě. Odpor proti tomu však byl takový, že až ve 13.století se církvi pomocí mučení a vraždění podařilo reinkarnační myšlení v západní Evropě vymýtit. Jen tajné mystické skupiny alchymistů a rosikruciánů nesou tyto myšlenky do novověku. Technické myšlení a průmyslová revoluce rozhodně nevedou ke zvýšení zájmu o reinkarnaci. I myslitelé jako Karel Marx, Sigmund a Russell popírají existenci ducha. Nemůžeme tedy dnes očekávat, že myšlenka opakovaných zrodů přežije v naší době pouze díky pár citátům, nebo výkladem východních mystických textů.
     Reinkarnace není jen budhistickou nebo hinduistickou myšlenkou, ale je součástí celé historie lidstva. Staří Egypťané mluvili o místě blaženosti, kde duše sídlí než znovu sestoupí do světa do nového těla. Staří Tibeťané měli přesnou představu o duši, která opouští své fyzické tělo. Je to obsaženo v Tibetské knize mrtvých. Australští domorodci věří v to, že se duše mezi inkarnacemi drží v úkrytu zvaném anžea. Obyvatelé jižního Tichomoří tráví posmrtnou existenci v gušo a pak se vracejí do pozemské dimenze. Starověcí židé mají pardiš, kde pobývají než dostanou pokyny pro další život. U některých severoamerických indiánských kmenů se ten co se chtěl stát šamanem, musel rozpomenout na deset posledních životů. Druidové věřili, že když nestihnou nebo nemůžou splatit půjčený dluh, tak že se dluh vyrovná v příštím životě. Staří sumerové zabíjeli při pohřbu svého pána jeho služebníky, aby mu mohli sloužit na onom světě. V rámci hinduistických a budhistických nauk více než miliarda obyvatel Asie uznává reinkarnaci. Ortodoxní islámská, židovská i křesťanská víra sice reinkarnaci popírá, ale každé z těchto náboženství má určité frakce, které se k myšlence reinkarnace otevřeně hlásí.
 • Karma - doslova znamená činnost.
     Řídí podmínky reinkarnačního cyklu. Je to souhrn všech dobrých i zlých skutků člověka, které mají vliv jako odměna nebo trest na to, v jakém stavu se člověk opět narodí. Je to taková faktura "Má dáti a Dal". Co člověk zaseje i sklidí. Karma je souhrn příčin a následků, jež se projevují z života do života. Podle starověkých nauk se karma řídí příkazem „oko za oko, zub za zub“. Člověk dříve nebo později zakusí sám na sobě radosti a strasti, které připravoval jiným. Na druhou stranu nám to umožňuje vývoj naší duše. Je to takové sbírání zkušeností. A opakované zkušenosti vedou ke zmoudření.
 • Regrese – návrat
    Terapie pomocí regrese do minulých životů je nyní na západě uznávána mimo jakékoliv pochybnosti. Během posledních čtyřiceti let jsou ve stále větším počtu uváděny tisíce lidí do odlišných stavů vědomí, aby se zbavili svých potíží. V tomto směru jsme u nás zatím trochu pozadu.
     Každý z nás určitě zná slovo pocházející z francouzštiny „dé ja` vu“, což v překladu znamená již viděné, poznané. Je to vnitřní šok když se setkáme zdánlivě poprvé s určitým výjevem nebo jedincem. Pocit, když příjdeme na místo kde jsme v tomto životě ještě nikdy nebyli, přesto se domníváme, že ho důvěrně známe. To samé platí i o setkání s určitým člověkem, kterého vidíme poprvé v životě, přesto máme silný pocit, že ho už známe celou věčnost a že jsme ho dlouho hledali. Je to v rozporu s tvrzením, že všechny zážitky jsou jen z tohoto života.
      Zpět v čase, pomocí hlubinné regresní terapie, se lidé dostávají do rozmanitých rolí. Možné je cokoliv. Dělník se může stát dcerou bohatého sedláka, truhlář se může stát jeptiškou, sekretářka drsným bojovníkem, baletka kovářem, učitel třeba šamanem u domorodého kmene, důchodce mladíkem co se toulá po mořích, student kyprou hokynářkou, prodavačka náčelníkem a politik beznohým žebrákem. O tom všem se můžete přesvědčit i vy sami.
  Tuto terapii si pro vás připravuji na léto s láskou Svatava

 

 

 

 

 

 

Co je Shamballa 1024?                                     

Shamballa 1024 je součástí spektra univerzální (vesmírné) energie, která je známá pod názvem Reiki,  je velmi příjemná a silná . Co jsem se dozvěděla je, že  byla poprvé channelována v roce 1996 Johnem Armitage. V roce 2003 byla chanellována June Stephanson její pokročilejší verze s 1024 symboly, proto se mluví o Shamballe 1024.
  Symboly jsou na rozdíl např. Reiki Usui systému předávány pouze telepaticky v rámci 4 zasvěcení.
  Za Shamballou stojí zejména Mistr St.Garmain a další Mistři jako je Kuan Jin (v Indii znám jako Avalokitešvára - pozn.: s energií Kuan Jin je v Usui systému propojen symbol SHK, je to ženský princip který slouží právě hlavně na práci s emocemi).

 

Stejně jako v Usui systému, tak jak je v západním způsobu mnohdy velmi povrchně předáván a vyučován, Shamballa 1024 slučuje energie Nanebevzatých mistrů a andělů, energie Světla v našem duchovním srdci - energie naší "JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" a Reiki do uceleného a velmi účinného systému. Nebo přesněji řečeno, Shamballa 1024 umožňuje nám lidem, kteří ve všem hledáme logiku a máme tak velké množství omezení, využít Reiki (rozuměj univerzální energii a ne jen určitý systém) co nejefektivnějším způsobem pro každého, ke komu je nasměrována, a to ve všech úrovních.


Shamballa 1024 je energie, kterou můžeme oproti Usui systému vnímat několikanásobně silněji. Můžeme - díky velkému množství symbolů a dalšímu zvýšení vibrační úrovně - protože ve valné většině praktikanti Usui Reiki nepracují do hloubky s jednotlivými symboly, nemeditují s nimi a nestudují je.

Pro cílenou běžnou práci s Reiki opravdu stačí jen dobře využívat v seminářích předávaný návod. Kdo chce ale Reiki v různých systémech dál předávat zasvěcením a pochopit princip symbolů, dřív nebo později se bude zabývat jejich studiem. (Doporučuji velmi ucelenou publikaci od Marka Hosaka  a Waltera Luebecka Symboly Reiki - velká kniha). 

 Shamballa 1024 stejně jako Usui systém a další systémy Reiki rozpouští mentální a fyzické bloky. Neřekla bych, že to je tím, že by byla Shamballa 1024 lepší. Nevím, jestli to vyjadřují správně, ale jde o vibračně hodně silný a vysoký systém, který je součástí univerzální energie a proto pro běžného praktikanta Reiki působí tak silně a proto jej tak ohromí. Jedná se ale pořád o jeden ze systémů Reiki. Systém Shamballa 1024 obsahuje již v prvním zasvěcení nepoměrně větší množství symbolů, které mají svůj specifický význam a jsou předávány mentálně do aury. Takže se nekoná žádné omezení logickou myslí ve stylu "šmarjá, tohle se nikdy nenaučím, tohle nechápu, kdy mám použít to či ono, tohle nemohu  a neumím přijmout, to se mne netýká apod...". Také nezapomeňte, že každým zasvěcením se zvyšují vibrace, ty vibrace, které máte a kterých jste vědomou prací na sobě dosáhli.

 Tím jak se tedy praktikantovi Shambally 1024 po zasvěcení velmi zvýší vibrace, se zdá, že jde o silnější a lepší energii než Usui systém. Což je zavádějící a mnoho lidí se tak domnívá, že Usui systém je jen obyčejná chudobka. Jenže nejde o to, jak "vytuningovaný" nástroj získáme, ale jak jej umíme zodpovědně používat pro svůj duchovní rozvoj, pro léčení a harmonizaci svého těla a tím zvýšení svých vlastních vibrací a pozitivní vliv na své okolí a potažmo celou matičku Zemi.

Ten, kdo do hloubky a cíleně pracuje s Usui systémem, přijde na to, že omezení, která mu brání v příjetí maximálního užitku, může  s pomocí Reiki rozpoznat, logicky uchopit omezující programy a vzorce svého chování spolu s blokovanými emocemi a právě pomocí Reiki a třeba i duchovních průvodců a andělů je pročistit a pozměnit. Takto lze pak pracovat cíleně i se Shamballou 1024.

Zpočátku po zasvěcení se zdá, se všechno ohromně zesílilo, zrychlilo, každé léčení jde šmahem. Ale jen do určité míry. Stejně jako třeba systém Usui vás i systém Shambally nutí na sobě pracovat, servíruje vám na pořad dne témata, která jsou pro váš duchovní rozvoj aktuální a pokud se jimi nehodláte zabývat, dosti citelně poznáváte důsledky své nechuti a nebo obav se čímkoli zabývat. Je to způsobeno právě silnou citlivostí a vnímavostí, kterou zasvěcením do Shambally 1024 získáme.

 Pozor, práce s tak velmi vibračně silným nástrojem  sebou tedy  nese zároveň o to víc odpovědnost vůči sobě sama a schopnost uvědomovat si předcházející lekce, jak vnitřní tak i z vnějšího světa.
  Léčení Shamballou probíhá nejvíce v aurických vrstvách, ze kterého se postupně posouvá k tělu fyzickému.

  Může léčit AIDS, rakovinu, závislosti, otravu těžkými kovy, dokáže regenerovat orgány do určitého stupně poškození, nedokáže léčit karmické nemoci nebo ty, které jsme dostali jako lekci ještě před inkarnací, nedokáže léčit nemoci v příliš pokročilém stavu či konečném stádiu, může ale stejně jako Reiki u těchto stádií pomoci zmírnit utrpení.
Vždy záleží jen na dotyčném, na jeho vědomých myšlenkách, na tom co zůstává v jeho podvědomí, na tom, co chce jeho duše, zda chce být opravdu vyléčen a nebo ne. Člověk je stvořitel a má svobodnou volbu.


Zasvěcení do Shambally 1024  

se provádí buď dálkově a nebo napřímo, obvykle 1. a 2. stupeň najednou, po určité době, kdy se praktikant Shambally 1024 naučí s touto energií pracovat a ustálí se jeho vibrace, může absolvovat zasvěcení do 3.stupně a poté do 4. mistrovského stupně. S každým stupněm zasvěcení se ukotvuje v auře 256 symbolů (odtud název Shamballa 1024 podle počtu symbolů), které se předávají telepaticky. Zvyšujě se vibrační úroveň praktikanta, nicméně je dobře získaný energetický potenciál využívat k vědomé práci nejen na léčení a harmonizaci těla ale i na transformaci - přeměně - svých nefunkčních programů a systémů přesvědčení, které se neshodují s jeho vnitřní podstatou, zdržují ho od jeho životní cesty, nedovolí mu žít co nejvíce ve spokojenosti a radosti a v souladu se sebou a druhými. Pak si zísaknou vibrační úroveň dokáže udržet trvale a nebo ji ještě zvýšit.


  Zájemci, kteří budou chtít získat naladění na Shamballu 1024  kromě zasvěcení získají na semináři návod a tipy, jak s touto energií pracovat, vše si prakticky vyzkoušejí, získají povědomí o významu odpuštění a jak jej správně chápat a hlavně používat. Tyto poznatky pak mohou tvořivě využívat po zasvěcení do dalších stupňů.

  Zasvěcením do tohoto systému práce na sobě nekončí, naopak, teprve tehdy začíná.  Energie sama za nás nic neudělá. Díky zasvěcení do Shambally 1024 získáte ještě větší citlivost, vnímavost, jemnocit a pokud jej nebudete využívat k vědomé práci na sobě a budete patřít pouze k jakýmsi sběratelům zasvěcení, budete po nějakém čase po počáteční eufórii zklamáni. Neřešené problémy, odmítání dívat se na vlastní život s vědomím vlastní volby a zodpovědnosti za všechny volby, neochota vidět věci v souvislosti se základními vesmírnými zákony - to vše nám díky zvýšené citlivosti přinese o to silnější pocity viny, křivdy, bezmoci, strachu, lítosti, smutku,...atp.

To je stejné jako s používáním  Usui systému Reiki. 

Nejlépe je, když s Reiki vědomě žijeme a nejen ji používáme na léčení. 5 životních pravidel Reiki lze stejně tak praktikovat i v systémech jiných, předávaných zasvěcením a nebo channellingem, tedy i tehdy, když jste naladěni na Shamballu 1024.
  Když se tento léčebný systém utvářel, mělo se prý za to, že je určen jen pro ty, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Systém Shamballa 1024 je pro všechny, které jakýmsi způsobem osloví a slouží jako jakási "jízdenka k duchovnímu vzestupu". Na druhou stranu jej nedoporučuji tomu, kdo nemá alespoň základní zkušenosti s vědomou prací na sobě. Silný proud energie by s ním mohl pěkně zamávat, získal by sice vysokou citlivost ale reagoval by přecitlivěle a vše co doposud odmítal ve svém životě, vztazích vidět, přijmout a co nejvíce optimálně řešit, by se přihlásilo dost bolestivě a nepříjemně a většinou najednou. 

Naše planeta Země prodělává svůj planetární vzestup, mnozí lidé chápou toto jako možnost vzestupovat s ní. Duchovním vzestupem lze nazvat vědomou práci na poznávání sebe samých, uvědomování si toho jak se chováme a jednáme ve vztahu k druhým a k sobě samým, do jaké míry jsme schopni lásky bez podmínek, tedy k přijetí všeho a všech bez podmínek, soudů, do jaké míry jsme schopni vědomě žít Radost a Pravdu a tím pádem žít Lásku. Tím zvyšujeme svou vibrační úroveň. Každým zasvěcením se nám také tato vibrační úroveň podstatně zvyšuje, ale vibrace a potažmo i to jak se cítíme po určité době po zasvěcení klesají dle míry, jak dokážeme vědomě využívat potenciál daných zasvěcením.

Zasvěcení do jakéhokoli systému za nás neudělá nic, je jen naším nástrojem. Pokud chceme něco opravit, nestačí jen vlastnit báječně vybavenou dílnu, do ní dokupovat lepší a výkonnější nástroje ale něco začít dělat. Mnohdy dokážeme s velmi omezeným náčiním opravit velice důležité věci a mít jej při ruce kdykoli, operativně a tvořivě jej používat tak, abychom v případě potřeby odstranili poruchy a závady, které nám znepříjemňují a komplikují život. Stejně je to i se zasvěceními do různých systémů, kterých je opravdu hodně a přibývají další. Jejich množství nám spokojený a kvalitní život nezajistí. O to se musíme postrat sami.

 

Pár způsobů, jak s energií Shambally 1024 pracovat, postupně přijdete na spoustu dalších:):

1. přímá práce přikládáním rukou, jak jste zvyklí třeba při reikování. Shamballa 1024 sice velice dobře působí právě při práci na dálku ale každý možná až na pár výjimek milujeme dotyk. Tím, že na nás někdo jemně položí ruce a je ochoten věnovat nám svůj čas, znamená příjemný kontakt pro tělo a dokážeme se ještě víc otevřít léčivému a harmonizačnímu spektru léčení. Sami víme, jak léčivé dokáže být pohlazení, pofoukání. Dotknete se těla a tím se dotknete i duše člověka. Proto nepodceňujte doteky, jsou základem k tomu, abychom obnovili kontakt sami se sebou, se svým tělem a skrze dotek na fyzickém těle se dostali k samotné duši.
  Ti, kdo mají naladění kromě Shambally i do Reiki a nebo jiných systémů práce s univerzální energií doporučuji na úvod vložit větičku směrem k tomu, na koho chtějí svoje ruce položit se záměrem léčení : Vezmi si skrze mne to co potřebuješ a užij to k svému užitku. Klient  skrze vás přijme přesně to, co potřebuje a platí to i pro volbu energetického spektra. Shamballa 1024 je sice silná a nádherná energie, ale "narvat" ji do každého není o zprostředkování energie ale vnucování naší vůle, která vůbec není na místě.  Pak to není ani Reiki, ani Shamballa , ani nic jiného než naše vlastní energie.

2. distanční práce-tedy práce s energií na dálku a v čase:

Tak jak jste zvyklí pracovat na dálku s Reiki, tak stejně tak pracujeme se Shamballou 1024, jen s tím rozdílem, že nepoužíváme symboly, ty které jsou potřeba, jdou k příjemci skrze nás, ale mimo naši vůli a snahu cokoli ovlivňovat a někam směrovat. Jsme zprostředkovateli. Volba je na příjemci.

Pokud léčíte, harmonizujete někoho - ale i sami sebe , můžete si dotyčného představit mezi dlaněmi, nebo jej nahradit nějakým předmětem, který jej zastoupí, fotografií, navážete mentální kontakt a když v dlaních ucítíte jemný tah energie, vložíte záměr, ať si dotyčný (nebo vy) bere tolik kolik potřebuje a užije to pro svůj největší užitek.  

Stejně tak lze velice dobře a rychle využít energii Shambally 1024 pro čištění aury, harmonizaci  a čištění čaker, zacelování trhlin v auře,  přerušení neužitečných energetických vazeb k okolí, k odvedení přivtělených duší z aury a nebo těla do Světla, k pročištění energie v jakékoli situaci tak, aby všichni zúčastnění byli nejvíc spokojení jak to je v tu chvíli možné, lze s její pomocí čistit emocionální traumata v minulosti, posilovat s ní situace v budoucnosti. Jak vidíte, tedy jako při práci s Usui systémem :)

Velkou výhodu v práci se Shamballou 1024 vidím v jednoduché a přitom velmi účinné aplikaci. Praktikanti mnohdy mudrují, co vlastně mají k příjemci "vyslat". Jaké symboly, jak dlouho, kolik,  abychom, proboha, něco nepokazili, příjemce byl rychle vyléčen a maximálně spokojen:)))) Shamballa nám toto zbytečné rozhodování ulehčuje - jaké symboly, co se bude léčit, jak se to bude léčit, o tom my rozhodovat nemusíme, jen energii zprostředkujeme. Nemůžeme tak nic ovlivňovat, kontrolovat, určovat, řídit,..:)))) Stačí, když příjemce má ochotu energii přijmout a my ochotu ji zprostředkovat. Ostatní se děje již mimo nás.  Stejně tak to funguje u práci s ostatními systémy Reiki, kde se používají vědomě symboly. Ale právě ty symboly nám mnohdy velmi komplikují život. Jsme totiž z našeho způsobu života zvyklí mít a dělat všechno rychle. Jenže zasvěcením do systému dostaneme jen nástroje. Jejich sílu, energie, je třeba neustále zkoušet, poznávat , pokud s nimi chceme vědomě pracovat. A na to velká většina praktikantů Reiki nemá  čas.  

Pokud při práci se Shamballou - ale také s Reiki a pod. budete otevření jemnému nadsmyslovému vnímání, při energetické práci k vám budou chodit jakoby náhodou různé impulzy, čemu věnovat pozornost, napadnou vás další souvislosti k problémům, které potřebujete řešit ale vnímali jste je jen z určitého hlediska, které nepřinášelo žádné řešení, přitáhnete k sobě informace a informátory, kteří vás v daném problému mohou posunout v jeho řešení dál a nebo vám s ním pomohou (pokud budete chtít). To všechno k vám přicházet, abyste díky těmto zvášeným vibracím dokázali pochopit situaci, problém z jakéhosi nadhledu a odstupu a pochopit to, co děláte někde pro sebe nevhodně. Tím že vám něco dojde, můžete se vědomě rozhodnout k jiné volbě strategie, k jinému postoji, chování, tak abyste se cítili více spokojeni a v souladu s okolím. Shamballa, ani vaše vyšší Já, ani andělé a další vaši duchovní průvodci a pomocníci nemohou udělat nic za vás, jen vám pomáhají. Vy určujete jak a s čím potřebujete pomoci. Pokud někdo nechce ani zdraví, ani soulad z jakéhokoli důvodu, má na to právo a nikdo mu to nemůže přikázat, každý máme svobodnou volbu. 

Práce se Shamballou 1024 není to, že my určujeme co se bude dělat, ale energii jen zprostředkováváme a mentálně ji nasměrujeme k potřebnému a nebo do situace. On si na nevědomé úrovni určí sám, do které oblasti energii a podporu nasměruje, co je pro něj momentálně prioritní aby se cítil nejlépe. Zvolí si vždy to, co je pro něj v ten moment nejvíc optimální.  Nám jako zprostředkovateli se může zdát,  že potřebuje třeba uzdravit pochroumané a špatně hojící se rameno a nejraději bychom mu posílali energii na rychlé zotavení a ono se děje to, že se příjemce jakoby náhodou dostane k terapeutovi, který mu s problémem umí pomoci a od kterého je schopný  pomoc přijmout, kterému bude důvěřovat a tím pádem se otevře dle svých nejlepších dispozic k vyléčení. Možná se jakoby náhodou dozví jen tak bokem v čekárně a nebo z televize něco o psychických příčinách a tak podobně. Zkrátka dostanou se k němu informace, které je schopen pochopit, vzít si z nich nějaký užitek a vyvodit osobní zodpovědnost. Kdybychom mu my udělali byť zdarma sebelepší odbornou přednášku, nebude od nás schopen a nebo ochoten obsah velmi důležitých informací vstřebat. Třeba právě proto, že jsme tou poučující osobou my.   To jen pro malý příklad.  Tady můžeme vidět i lekci pro sebe - a to o bezpodmínečném dávání bez očekávání, o schopnosti udržet si odstup od záležitostí, které nám nenáleží řešit a jakkoli do nich osobně zasahovat. COž se jednoduše říká ale hůř dělá:).

 

Při každé energetické práci je dobře vnímat svoje pocity na těle, to nám o nás dává ty nejlepší informace. Na těle jsou uloženy neprožité a zablokované emoce, strachy ,bolesti, které se po léta nabalují a víc a víc blokují tok energie . Pomocí Shambally ale také Reiki a ostatních systémů je dobře se učit vnímat lépe svoje těle a zkoumat tato místa - tím využijeme zvýšenou schopnost vnímání kterou díky přídavné energii máme a poté tyto blokády energeticky pročistit,  když pochopíme souvislosti a nebo část traumat  a s tím i programy, jakési šablony našich postojů a chování které v různých situacích používáme a  které stojí za tím, že jsme si nedovolili prožít svoje emoce a nebo něco vnímat tak jak to je, že se cítíme nepřijatelní, neshcopní a nebo jinak nepřijemně ve vztahu jak k sobě tak k okolí. Namísto uvolněné blokované energie pak je potřeba  vytvořit novou vědomou volbu a tu pocitově prožít zase na svém těle. Jinak hrozí nebezpečí, že na uvolněné místo přijde jiný pro nás nevhodný program.

 

Proto je rozdíl, když do nějaké vlastní situace posíláme jak Reiki , Shamballu a nebo jinou energii pasivně a čekáme jen že se vyčistí a my jen proplujeme - pak se sice vždy něco na chvilku vyladí ale pak se situace opakuje a možná daleko nepříjemněji. A nebo když si pošleme energii do situace kterou vnímáme jakkoli nepříjemně a zároveň hledáme řešení, jiné postoje, psotupy, co můžeme udělat my samy pro to, abychom se příště v podobné situaci cítili když ne v klidu  tak alespoň méně oslabeně. Shamballu pak můžeme použít na práci na pojmenovávání programů, které námzpsobují to, že se cítíme tak jak se cítíme, poté ji využít na jejich odstranění a posílení nové volby. Tím pak získáváme větším množství energie pro tvoření a nepotřebujeme tolik energie na popírání toho nepříjemného v nás, v tahání křivd, smutků, pocitů viny. Tenhle balast má setsakra velkou energetickou spotřebu. Pokud se zabávate úsporou energie v domácnosti, zkuste se zamyslet, dke a jak uspořit energii pro nesmyslné výdaje v našem životě a kde by mohla tato energie přinést radost a potěšení a tak se ještě násobit. 

Stejně to platí i o léčení. Pokud používáme Shamballu na léčení jakékoli nemoci, zezačátku vnímáme zlepšení a může nás to svádět k postoji, že za nás tahle super energie vyřeší všecho bolavé, nepříjemné. Jenže pokud my nezměníme někde naše myšlení, náš způsob života, žebříček hodnot, problémy se budou vracet a budou větší a větší a žádná energie nám moc nepomůže. Pokud se začneme zabávat příčinou našich problémů a začneme hledat cestu jak je pochopit a odstranit, pak se zodpovědně stavíme za svoji ochotu o zlepšení a dějí se zázraky jak v uzdravení, tak celkovém posílení. 

Občas je cesta za udzravením trochu delší, nejde to skokem, protože příčiny našich problémů tkví v programech a traumatech, která si neseme ještě z minulých životů. Spoustu programů jsme převzali od okolí a řeši je neumíme, protože nejsou naše, jen je jako vlastní prožíváme, používáme, žijeme. I zde nám energie Reiki i Shambally 1024 může velice dobře pomoci s objevováním vlasní podstaty a upevěním a stabilizací vlastní energie.

 

Příklad: Budete prožívat pocit křivdy po banální hádce s kolegou. I když půjde o hloupost, bude vás to pořád hlodat a vaše podvědomí vás bude nutit vyhrabávat ze vzpomínek všechny křivdy, které vám kolega způsobil, budete se logicky upevňovat v přesvdčení, že vy jste v tom nevinně a že za nic nemůžete, že kolega je pěkný prevít a kdesi cosi. Poté vám vylezou další vzpomínky na další lidi, kteří vám podobné křivdy zpsobili. Vaše ego vás staví do role chudinky a oběti. A ktomu vaše nálada rapidně klesá. Máte dvě volby. Uvěřit tomu a žít s pocitem, že kolega je prevít a že ještě uvidí, popřípadě že se nad to povznesete ale budete si to pamatovat a nebo se zamyslíte a dojde vám, že v každém vztahu, i kolegiálním, jste zodpovědni za svou polovinu příběhu. Můžete se začít zabývat otázkou, proč k hádce došlo, jestli se opravdu týká vás a nebo je kolega jen přetížený, má osobní problémy a prostě jen kope kolem sebe. Už to pomůže trochu poodstoupit z role chudinky a ukřivděného. Pokud zjistíte, že vy s tím problémem ani  nesouvisíte, jen jste přišli kolegovi do cesty jako první, můžete poslat Shamballu a nebo Lásku, cokoli kolegovi do situace, aby ji co nejrychleji a nejlépe jak to jde vyřešil.Nevyžaduje to nic jiného, než vyslovení tohot záměru a nebo na to jen můžete pomyslet a a energie o vysokých vibracích Lásky již směrem ke kolegovi proudí.  Můžete namítnout, že vám je houby po něm ať se stará. Na drhou stranu, přání dobrého vás nic nestojí (konečně i vám se může vždycky hodit když vám někdo přeje jen to dobré), je to pozitivní a vysokovibrační energie, která kolegovi opravdu v něčem pomůže. Klega se bude cítit líp, bude lépe spolupracovat a také se k vám jinak chovat. Tím ovliví i vás a vaši vzájemnou spolupráci a vztahy.

Pokud zjistíte že se vás situace týká, můžete začít pátrat co s tím můžete pro zlepšení situace dělat vy. Samozřejmě že vám začnou hlavou lítat myšlenky, které vás od toho budou zrazovat. Ego je velice silné. A rafinované. Můžete si uvědomit emoce, které vámi jdou ale které jste spolkli a neprožili. Pak se můžete zeptat, kde máte na těle neprožitý vztak. Tělo vám odpoví. Můžete se těch míst zeptat z jakých dalších emocí a pocitů jsou a s tím vám budou docházet i různé situace, i z dětství. Už jen to že tyto blokoané emoce naťuknete, začnou se projevovat a budou z těla odcházet, třea díky slzám, nebo budete chítt zakřičet, dupat, chodit,...energie Shambally vám pomůže aby odezněly co nejrychleji a nejméně bolestivě a místo energeticky pročistí. Pak je dobře požádat o to, co byste pro energetické posílení místa potřebovali a zas vnímat jemé informace a pocity, které k vám s energiíí přijdou. Budou vám docházet různé souvislosti které vám budou pomáhat k lepšímu nadhledu a k vytvoření nových postupů v podobných situacích. Ono se to velice špatně popisuje, popis je pořád jen v informační rovině, je to teorie. Pokud jednou prožijete určité poznání, dojde vám nesmyslnost určitého vašeho zajetého postupu a dokážete si vědomě vytvořit postup nový a víte proč si jej volíte právě tak. Je to zkušenost a víte že jste právě posoupili ve svém duchovním rozvoji o stupínek výš, jste si o to víc vědomi sami sebe a nejen svobody ale i zodpovědnosti za svoje volby v životě. Víc a víc chápete smysl a hloubku univerzálních  zákonů, které platí ať v ně věříme nebo ne.

K tomu abychom lépe chápali to co se nám děje, dokázali poznat a přiznat programy které nás nutí žít v pocitech křivdy, jako chudinky, oběti a začli svůj život vědomě měnit a utvářet tak, abychom v něm byli spokojeni víc a víc sami se sebou , ve vztazích k druhým, abychom více a více žili v radosti a život jen nepřežívali ale užili si ho, nám tedy dost dobře poslouží :


1. ochota tento stav vědomě změnit a nečekat, že se o zlepšení našeho života postará někdo druhý, ať lékař, léčitel a nebo v oblasti vztahů partner, přítel, kolega v práci. Musíme začít u sebe. Sebelítost a soucit a lítost druhých mohou sice zpočátku znít libě naším uším, ale nikam nás neposunou.


2. alespoň základní povědomí o vesmírných zákonech (také nazávaných duchovní zákony) a jejich vědomá aplikace v každodenním životě.


3. větší pozornost vůči vlastnímu tělu, které nám dává vždy a všude velice zřetelné signály o tom co se s námi děje, kolik máme momentálně energie, veškeré pocity a emoce se objevují na těle. Jejich potlačováním a ignorováním si dost přitěžujeme, naše hlava si velmi často myslí, že je důležitější než tělo. Jenže k tomu abychom realizovali to co hlava vymyslí, tělo potřebujeme a proto je potřeba, aby hlava a tělo byly v souladu. Nepřátelství vůči tělu, jeho omezením, nám nedá více energie k realizaci našich cílů, napopak.


4. třeba například naladění do Reiki a nebo jiného podobného systému (napří. Shamballa 1024), který pracuje s vesmírnou energií a energií nanebevzatých Mistrů, andělskými energiemi atd., nebo vědomá práce s energií Matky - Země, či jakýkoli jiný způsob, který využívá energii nejvyšší - energii bezpodmínečné Lásky. Tedy jakýkoli způsob, který k práci na sobě využívá Božský podůrný systém.Napsala: Simona Krásná...

 

 

 

 

Albert Einstein: Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?„

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.„

„Stvořil Bůh všechno?„ ptal se dál profesor.

„Ano, pane,„ odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu: naše činnost určuje nás samotných, tedy Bůh je zlo.„

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu vám položit otázku?„

„Samozřejmě,„ odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?„

„Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?„

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.„

Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?„

„Samozřejmě, že existuje,„ odpověděl profesor.

„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.„

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?„

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.„

Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.„

Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.

Dotazy 

 
#4625 Latosha 2020-12-04 23:13
Wonderful blog you have here but I was wanting
to know if you knew of any message boards that cover the same topics
talked about in this article? I'd really love to be a part of
community where I can get feed-back from other experienced
people that share the same interest. If you have
any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

Feel free to visit my website - roosterteeth
dating: http://www.aytastarim.net/user/ituhsGak/
Citovat
 
 
#4624 Wilhelmina 2020-12-04 22:40
Hi it's me, I am also visiting this website regularly, this web
site is genuinely good and the visitors are truly sharing pleasant thoughts.


Also visit my page ... beğeni satın al: https://bit.ly/begeni-satin-al
Citovat
 
 
#4623 Brain 2020-12-04 22:23
What a information of un-ambiguity and preserveness of
precious knowledge about unexpected feelings.

my blog post :: download for free: https://amp3r.buzz/
Citovat
 
 
#4622 Jake 2020-12-04 21:43
Написать комментарий на отзыв к примеру: http://we-b-tv.com/video/video-serial-2-s-1-a.html
Citovat
 
 
#4621 Dotty 2020-12-04 21:26
Good day! This is kind of off topic but I need some
guidance from an established blog. Is it tough to set
up your own blog? I'm not very techincal but
I can figuire things out pretty fast. I'm thinking about
creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
With thanks

My site: pro betting club premium
naps reviews: http://Route66Club.Idc53.Bjhyn.cn/comment/html/?219050.html
Citovat
 
 
#4620 Lavina 2020-12-04 20:03
Hey there, You've done a fantastic job. I will certainly
digg it and personally suggest tto my friends. I'm sure they'll be benefited from this site.


Here iis my website; canlı casino: http://bit.ly/nwsttrorg
Citovat
 
 
#4619 Meredith 2020-12-04 15:48
Great post. I was checking continuously this blog and
I am impressed! Very helpful info specifically the last part :
) I care for such info a lot. I was looking for this
particular info for a long time. Thank you and good luck.my webpage: mkcl fdating: http://gxsex.net/home.php?mod=space&uid=124527&do=profile&from=space
Citovat
 
 
#4618 Jessika 2020-12-04 15:26
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with
Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog
to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good results. If you know of any please share. Thanks!

Check out my blog - updatingselfpop ulatingcache: https://smtk.lovedatingstory.com
Citovat
 
 
#4617 Brigitte 2020-12-04 05:33
Please let me know if you're looking for a article author for your weblog.
You have some really great articles and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some
articles for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an e-mail if interested. Many thanks!


Here is my web page; generic cialis tadalafil: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4616 Yong 2020-12-04 02:40
Saved as a favorite, I really like your website!

Also visit my web blog :: animemoviespot: https://justanime.net
Citovat
 
 
#4615 Thurman 2020-12-04 01:34
Thank you for consisting of the stunning images--
so vulnerable to a sense of reflection.

Here is my web site; سعر
مكواة فيليبس: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4614 Donnie 2020-12-03 21:08
Enjoyed the pictures, i really like the one of this image,
perfect.

Also visit my page اسعار مكواة
شعر براون: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4613 Warren 2020-12-03 20:35
Does your blog have a contact page? I'm having trouble
locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.Also visit my web blog :: fun things to do in seattle this weekend (Maxwell: http://onefaithpublications.org/)
Citovat
 
 
#4612 Taj 2020-12-03 20:33
Just looked at a few of your pictures (: i'm really pleased i looked for to job darkness you.

You're fantastic!

Feel free to surf to my website :: hair musical rights: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4611 Williams 2020-12-03 20:30
I don't egen know how I ended up here, but I thought this pos
was great. I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger
if you are nnot alrdeady ;) Cheers!

Here is my page slim belly fat burning system: http://anna.websaiting.ru/user/ElaneGribble/
Citovat
 
 
#4610 Preston 2020-12-03 20:11
Oh my goodness! Awsome article dude! Thanks, However I aam encountering problems
with your RSS. I don't know why I am unagle to joinn it.

Is there anybody having identical RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond?
Thanx!!

Stop by myy site ... automated trading reddit (Jannette: http://sharypovo.today/user/MargieOmar86/)
Citovat
 
 
#4609 Adela 2020-12-03 19:27
viagra generic vs brand name https://viagarago.com - viagra
100 mg price
best price on viagra
female viagra generic
viagra for sale: https://viagarago.com viagra prescription
Citovat
 
 
#4608 Rachel 2020-12-03 17:40
That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.

Short but very accurate info… Appreciate your sharing this one.
A must read post!

Visit my site; storing food for emergency cans vs c rations (https://tjbistro.com: https://tjbistro.com/)
Citovat
 
 
#4607 Jett 2020-12-03 15:50
What's up, all is going fine here and ofcourse every one is
sharing information, that's truly fine, keep up writing.Feel free to visit my site - fun noodles
(https://benttreecounseling.org: https://benttreecounseling.org)
Citovat
 
 
#4606 German 2020-12-03 15:42
I believe that is among the most significant information for me.
And i am glpad studying your article. However want to observation oon few general issues, The website taste is wonderful,
the articles is truly great : D. Excellent job, cheers
webpage: http://orenwiki.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N75_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Citovat
 
 
#4605 Stacy 2020-12-03 15:10
Коллеги, если Вы в поиске информации
Только на нашем интернет сайте вы сможете найти про на сайте
, а также про переходите на сайт .


Наш сайт тут: https://maksimnabokovvvv.wixsite.com/izdeliya-na-svadbu по ссылке https://nabor-ukrashenij.blogspot.com/
Наш сайт переходите на сайт: https://svadebnye-podarki.blogspot.com/ по ссылке https://pusety-sergi.blogspot.com
Наш сайт на сайте: https://dragoczennosti.blogspot.com/ по ссылке https://braslet-yuvelirnyj.blogspot.com/

Доброго Вам дня
Citovat
 
 
#4604 Aidan 2020-12-03 14:10
broo my uber driver just hit a damn curb hella hard!
pray for me..

Also visit my blog :: porn cam sites: https://Porncamsites.com
Citovat
 
 
#4603 Jessika 2020-12-03 13:59
Enjoyed the images, i actually like the one of this image, perfecto.


my page مكواة الشعر: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4602 Kia 2020-12-03 13:21
This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Appreciate your sharing this
one. A must read post!
Citovat
 
 
#4601 Yasmin 2020-12-03 13:11
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered
It positively helpful and it has helped me out loads. I'm
hoping to contribute & aid other customers like
its helped me. Great job.

Review my blog post ... ps5 (www.list-bookmarks.win: https://www.list-bookmarks.win/fantastic-bookmark-number-79)
Citovat
 
 
#4600 Harold 2020-12-03 05:23
Hello i am kavin, its my first time too commenting anywhere, when i read
this piece of writing i thought i could also make comment due to this
brilliant piece of writing.

Take a look at my site: etoro forex trading couree (Piper: http://www.llongg.cn/space.php?uid=123688&do=blog&id=343914)
Citovat
 
 
#4599 Edward 2020-12-03 05:08
Merely considered some of your images (: i'm truly delighted
i reached job darkness you. You're fantastic!

Look into my homepage - مكواة الشعر: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4598 Everett 2020-12-03 04:02
This is a topic which is close to my heart... Thank you!

Where are your contact details though?
web site: https://macymcadoo.org/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_N96_%D0%9E_Do_Casinos_Enhance_Crime
Citovat
 
 
#4597 Louann 2020-12-03 03:21
Nice blog here! Also your site loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate
link to your host? I wish my web site loaded up as
quickly as yours lol

Also visit my site; la fun things to do (benttreecounse ling.org: http://benttreecounseling.org)
Citovat
 
 
#4596 Maribel 2020-12-03 03:19
That is a beautiful picture with very good light .

Have a look at my website - her happy personality.
One day: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4595 Sue 2020-12-03 01:04
cheap viagra https://viagarados.com - buy cheap viagra
viagra pills buy
lowest price viagra viagra professional: https://viagarados.com viagra
soft
Citovat
 
 
#4594 Enid 2020-12-03 01:03
Superb images, the colour and depth of the photos are breath-taking, they attract you in as though
you belong of the composition.

Also visit my site - Hairstyles for men with short
thick hair? (Marquita: https://www.instapaper.com/p/hairoil)
Citovat
 
 
#4593 Alba 2020-12-02 21:32
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites?

I have a blog based upon on making fun of the army;
Marlon: http://agenda.ipc.univ-paris-diderot.fr/spip.php?page=recherche&page=recherche&recherche=https://www.legiit.com/profile/seoindia/increase-domain-rating-or-url-rating-40-50-60-or-even-70-for-35, same
ideas you discuss and would really like to have you share
some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
Citovat
 
 
#4592 Carla 2020-12-02 21:25
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the
nail on the head. The problem is something too few
people are speaking intelligently fun facts about england
(Rigoberto: http://www.scanlife.com.ua/en/actual/faq/jazz-your-paperwork-simply-free).
I am very happy that I came across this during my hunt for something regarding this.
Citovat
 
 
#4591 Laurene 2020-12-02 16:52
I'm live on webcam now! Come & join me! xx

Here is my web blog :: shemale favorite list: https://shemalefavoritelist.com
Citovat
 
 
#4590 Brain 2020-12-02 16:47
Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your
web site, how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal.

I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered vibrant
transparent idea

Also visit my blog - funny bunty punjabi (https://chimneyhillpizza.com: https://chimneyhillpizza.com)
Citovat
 
 
#4589 Cinda 2020-12-02 14:07
Wow that was unusual. I just wrote an incredibly
long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!


Also visit my web-site: Объявления Москва: https://t.me/Moscowadsfree
Citovat
 
 
#4588 Madelaine 2020-12-02 13:59
друзья, если Вы в поиске информации

Только на нашем сайте вы сможете найти про на сайте , а также про
переходите на сайт .

Наш сайт переходите на сайт: https://sergi-pusety.blogspot.com/ по ссылке https://nabor-ukrashenij.blogspot.com/
Наш сайт читайте
на сайте: https://yuvelirnyj-dom.blogspot.com/ по ссылке https://braslety-na-nogakh.blogspot.com/
Наш сайт читайте
на сайте: https://svadebnye-podarki.blogspot.com/ по ссылке https://nabor-ukrashenij.blogspot.com/

Доброго Вам дня
Citovat
 
 
#4587 Jessie 2020-12-02 08:12
viagra for sale https://genviaga.com - cheap
viagra
viagra no prescription
mail order viagra generic viagra buy: https://genviaga.com
100mg viagra without a doctor prescription
Citovat
 
 
#4586 Kirsten 2020-12-02 03:51
This information is invaluable. How can I find out more?


Here is my homepage - https://justanime.net/tvshows/domestic-girlfriend-uncensored: https://justanime.net/tvshows/domestic-girlfriend-uncensored/
Citovat
 
 
#4585 Rayford 2020-12-02 03:50
Greetings, I do believe your website may be having web browser compatibility issues.

Whenever I take a look at your website in Safari,
it looks fine however, when opening in IE, it's got some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up!

Besides that, wonderful website!

Here is my page: Buy solian online: https://canadianmpharmacy.com/categories/Other/Solian
Citovat
 
 
#4584 Regan 2020-12-02 01:13
Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty
fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
Thank you

Have a look at my website ... generic cialis: http://theeroticsreview.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4583 Cindi 2020-12-02 01:12
I'm keen on the perspective!

my web blog ... فيتامين
للشعر: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4582 Joseph 2020-12-02 00:09
Good depth -)

my blog post: hair care for wavy hair: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4581 Sue 2020-12-01 23:53
Weell done & written my friend!
I started blogging very recently and realised many blogs simply rework old
ideas but add very little of value. It's terrific to read a useful
article of some actual value to me, as a reader.


It is going on the list of things I need to replicate
aas a new blogger. Visitor engagement and content quality aare
king.
Many wonderful thoughts; you've most certainly made
it on my list of people tto watch!

Keep up the fantastic work!
Well done,
Eolanda

Here is my web blog: Mobile Phone IMEI Unlocker: https://www.badatz.ca/members/krarupnielsen9/activity/30786/
Citovat
 
 
#4580 Harris 2020-12-01 23:45
I love the colors.

Also visit my website - مكواة شعر فيليبس: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4579 Jessika 2020-12-01 22:51
Wonderful images, the colour and depth of the images are breath-taking, they
draw you in as though you belong of the make-up.


Also visit my homepage ... definition of hare: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4578 Elisa 2020-12-01 22:31
exceptional pic.

Here is my homepage; Nourage hair care vitamin?: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4577 Joycelyn 2020-12-01 21:59
Thank you for consisting of the beautiful images-- so open to
a feeling of contemplation.

my blog ... تطويل
الشعر: https://www.instapaper.com/p/hairoil
Citovat
 
 
#4576 Lydia 2020-12-01 13:19
bitly.com: https://bitly.com/ How to Make a Custom URL Shortener.

Free URL shortener to create the perfect short URLs
for your business.
Citovat
 
 
#4575 Juli 2020-12-01 09:50
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like
to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.


Check out my web-site; from here (Martha: https://www.google.com.ua/url?q=https://amp3r.buzz/getsong/barbatuques-na-mata.html)
Citovat
 
 
#4574 Flossie 2020-12-01 08:19
When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new
comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment.
Perhaps there is an easy method you are able to remove me
from that service? Kudos!

Also visit my blog post ... kora kora: https://www.codecademy.com/profiles/system8827427735
Citovat
 
 
#4573 Cornell 2020-12-01 06:06
Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed!
Very helpful info particularly the remaining section :
) I deal with such information a lot. I was looking for this particular information for a very lengthy time.

Thank you and good luck.

Also visit my blog post - chrome
dreams Audio series - boys Will be boys: https://amp3r.buzz/getsong/chrome-dreams-audio-series-boys-will-be-boys.html
Citovat
 
 
#4572 Vallie 2020-12-01 05:50
My partner and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to going over your web page again.

Take a look at my blog: kora kora: http://forum.monferraglia.it/member.php?action=profile&uid=258029
Citovat
 
 
#4571 Abraham 2020-12-01 04:55
Bring your dancing shoes, bring your appetite, and provide your Nanny!

Completely in its natural state thus far, this
beach is a good quality Florida beach to enjoy. Life is ironic you begin in operate works.


Here is my page ... sky777 casino: http://onlinecasino4nl.com/why-people-are-running-behind-online-casinos-like-sky777-casino/
Citovat
 
 
#4570 Alissa 2020-12-01 04:25
online generic viagra https://geneviagara.com - best canadian pharmacy
viagra 100 mg price
otc viagra canada online pharmacy: https://geneviagara.com buy viagra cheap
Citovat
 
 
#4569 Justina 2020-12-01 02:41
Do you mind if I quote a few of your articles as long
as I provide credit and sources back to your website?
My website is in the exact same area of interest as yours and my users
would definitely benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Many thanks!

my site liverpools: https://workers54.blogspot.com/2020/11/blog-post_81.html
Citovat
 
 
#4568 Peter 2020-12-01 01:12
Hi there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your content seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I
thought I'd post to let you know. The design look great though!
Hope you get the problem fixed soon. Cheers

Feel free to visit my website; liverpool fc nike jersey: https://www.club700xx.com/vb/members/139618-mekapa8922.html
Citovat
 
 
#4567 Everette 2020-12-01 00:39
Yea break up with your girlfriend coz am bored freeonlineporn pornotube Männertag

Feel free to visit my web-site :: Nude girls video: https://nudegirlsvideo.com
Citovat
 
 
#4566 Matthewcluts 2020-12-01 00:38
поешь песню
Citovat
 
 
#4565 Ida 2020-11-30 22:53
Good Afternoon! I am a financially struggling university student ⅽurrently
studying Civil Engineering аt Bristol. I'm in the idst of starting ԝork as аn escort.
Would yоu recommend it? Is іt ɑ gooⅾ way of maҝing money?
I've aⅼready registered ᧐n https://glamourescorts69.com:) Cɑn anyone at kartarka-svatava.cz
recommend ɑny good escort agencies as well ɑs directories?
xx

Feel free toо visit my web site: mature erotic massage: https://glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#4564 Rose 2020-11-30 22:09
I truly love your site.. Very nice colors & theme.
Did you make this website yourself? Please reply back as
I'm wanting to create my own personal blog and would like to know where you got this from or exactly what the theme is named.

Cheers!

Also visit my web site - cialis generic: http://www.amego-live.de/index.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4563 Angie 2020-11-30 20:01
I know this site presents quality depending posts and extra
stuff, is there any other web site which provides such information in quality?


my website :: zamalek fc vs misr
lel makasa h2h: https://pastebin.com/u/charlotte661
Citovat
 
 
#4562 Rodney 2020-11-30 17:22
This design is incredible! You mist certainly know how
to keep a reader entertained. Between your
wit and your videos, I wwas almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
youu presented it. Too cool!
website: http://wiki.ndf.taklia.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N51_%D0%9E_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%98_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B0_SlotsKit
Citovat
 
 
#4561 Aurora 2020-11-30 16:29
Hi there mates, pleasant article and fastidious arguments commented at this place, I am truly
enjoying by these.

My blog: dubbed anime websites: https://justanime.net/tvshows/why-the-hell-are-you-here-teacher-uncensored/
Citovat
 
 
#4560 Tanja 2020-11-30 12:49
Greetings, I think your website may be having browser compatibility issues.
When I take a look at your site in Safari,
it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up!
Aside from that, great website!

Here is my page :: computer: http://www.lucore.pl
Citovat
 
 
#4559 Gisele 2020-11-30 10:52
Good write-up. I certainly love this website. Keep writing!


My web site; Affordable Dumpster Rentals: https://affordable-dumpster-rentals.com
Citovat
 
 
#4558 Ulrike 2020-11-30 07:31
Удалить отзыв вот это: https://cse.google.rw/url?q=http://bitly.com/
https://www.hrvatskioglasnik.com/user/profile/17801 https://www.aquazon.de/index.php?action=profile;u=75222 https://westrpg2020.eu/forum/index.php?action=profile&u=11779 http://www.depandi.com/author/elenakelson/ https://www.mindbelts.com/forum/index.php?action=profile;u=35673
Citovat
 
 
#4557 Lila 2020-11-30 06:03
I have read so many posts on the topic of the blogger lovers but this paragraph
is actually a fastidious paragraph, keep it up.


Also visit my webpage; read manga
- https://readmanga.se: https://readmanga.se
Citovat
 
 
#4556 Jacquie 2020-11-30 05:40
Howdy! I knoow ths iis kinmda օff topic ƅut I was
wondering wwhich blog platform аrе you using ffor
tһiѕ site? I'm getting sick ɑnd tired of Wordpress Ƅecause I'vе had issues ѡith hackers аnd I'm lookіng аt options fօr another platform.
I would be fantastic iff yoս couldd point mе in the direction of a good platform.mу webpage; twilek porn: https://glamourescorts69.com/
Citovat
 
 
#4555 Randall 2020-11-30 03:24
Your means of describing the whole thing in this article is truly good, every one be able to effortlessly know it, Thanks a lot.
Citovat
 
 
#4554 Deandre 2020-11-29 21:10
viagra pills https://genviaga.com - order viagra online
cost of viagra per pill
generic name for viagra viagra online
us: https://genviaga.com viagra without a doctor prescription
Citovat
 
 
#4553 Jed 2020-11-29 20:08
Hiya! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?
My weblog looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able
to fix this problem. If you have any recommendations , please share.

Cheers!
Citovat
 
 
#4552 Latoya 2020-11-29 08:52
Quality posts is the key to attract the users to pay a visit the web
page, that's what this website is providing.

Here is my site - kid
fun houston: http://rectherapywebinars.com/members/male34kendo/activity/428085/
Citovat
 
 
#4551 Cathleen 2020-11-29 08:29
I every time emailed this weblog post page to all my associates,
for the reason that if like to read itt afterward my friends will too.


Also visit my homepage ... Clemmie: http://www.lucamauri.net/wikilab/index.php?title=User:MichelSambell4
Citovat
 
 
#4550 Jens 2020-11-29 03:04
cheap viagra online https://geneviagara.com - viagra soft
tabs
best erection pills
online generic viagra order viagra: https://geneviagara.com
buy viagra internet
Citovat
 
 
#4549 Micaela 2020-11-28 23:26
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with some pics to
drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
An excellent read. I will certainly be back.

Review my web site ... computer hardware: http://www.naprawa-pcdron.pl
Citovat
 
 
#4548 Tyrone 2020-11-28 22:39
When some one searches for hhis necessary thing,
therefore he/she wishes to be availble that in detail, so that thing
is maintained over here.
web site: http://www.atlasroleplay.com/forum/discussion/189337/zapis-n38-pro-do-casinos-enhance-crime/p1?new=1
Citovat
 
 
#4547 Jennie 2020-11-28 17:52
I like it when folks come together and share opinions.
Great blog, keep it up!

Feel free to visit my web blog - al ahly results: http://flgclassifieds.cce.cornell.edu/author/charlotte661/
Citovat
 
 
#4546 Brianne 2020-11-28 17:34
Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending
some time and effort to put this content together.
I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worthwhile!

My website: info: http://ufotech.com.vn/members/yebiv37781.604934/
Citovat
 
 
#4545 Iva 2020-11-28 17:25
You ought to take part in a contest for one of the highest quality websites on the net.
I will highly recommend this site!

Review my blog post: kora: http://www.zoomgroups.net/userProfile/10514737
Citovat
 
 
#4544 Gregoryplolf 2020-11-28 17:13
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/39cc9gy
Citovat
 
 
#4543 Berniece 2020-11-28 17:10
Very good info. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon).
I've book marked it for later!

Also visit my web-site: liverpool fc
fans: https://forms.gle/bqzPQogN5AJdyNDT8
Citovat
 
 
#4542 Charlene 2020-11-28 17:00
Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your
post is simply cool and that i could suppose
you're a professional on this subject. Fine with your permission let me to take hold
of your RSS feed to keep updated with drawing close post.
Thank you 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.Also visit my web site ... kora: https://stackoverflow.com/users/story/14645844?newreg=9b02e5d827754747b046d4be8ed4e571&_=1
Citovat
 
 
#4541 Heriberto 2020-11-28 16:23
Hi, I log on to your blogs daily. Your humoristic style is witty, keep doing
what you're doing!

My homepage :: mohamed salah zaray: http://esri.handong.edu/english/profile.php?mode=viewprofile&u=195439
Citovat
 
 
#4540 Trisha 2020-11-28 14:38
Wow, this piece of writing is good, my sister is analyzing such things, therefore I am going to inform her.


Here is my web page - bycie produktywnym: http://grafseo.com
Citovat
 
 
#4539 Jannie 2020-11-28 13:10
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about,
why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could
be giving us something enlightening to read?


Stop by my blog ... kora: https://workers54.blogspot.com/2020/11/blog-post_81.html
Citovat
 
 
#4538 Karen 2020-11-28 12:33
Actually I have. We were filming & 3 Mob guys blocked the street &
grabbed our camera. Very angry, aggressive and threatening.
I calmly talked to them like human beings, & deescalated things.

We ended up chatting about the guy's kids. Trust me, kindness & respect are powerful.


my web-site ... chattrube: https://chattrube.com
Citovat
 
 
#4537 Stormy 2020-11-28 12:25
Hello it's me, I am also visiting this website on a regular basis,
this site is really good and the viewers are truly sharing nice thoughts.


Review my webpage; el zamalek fc table: http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=https://news.123kora.com/
Citovat
 
 
#4536 Mia 2020-11-28 11:53
Thank you, I've just been searching for information approximately
this topic for ages and yours is the greatest I have found out
till now. However, what about the bottom line?
Are you certain concerning the supply?

My site mohamed salah now: https://getcosmetic.com/author/charlotte661/
Citovat
 
 
#4535 Lien 2020-11-28 11:32
Thank you, I've recently been looking for information about this subject for
a while and yours iis thhe best I have found out so far.
However, what about thee conclusion? Are you certain in regards
to the supply?

Feel free to surff to my webpage - best diet: http://www.trade-dress.com/board_ZXVh85/599109
Citovat
 
 
#4534 Helene 2020-11-28 11:04
Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I am going to come back yet again since i have book marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may
you be rich and continue to guide others.

Also visit my website mohamed salah
2018 prizm: http://lesna.eu/member.php?action=profile&uid=125920
Citovat
 
 
#4533 Beulah 2020-11-28 10:32
WOW just what I was searching for. Came here by searching for mohamed
salaires

My page kora: https://czytamyebooki.com.pl/user-62896.html
Citovat
 
 
#4532 Vida 2020-11-28 09:53
This is a great tip especially to those freesh too the blogosphere.

Short but very accurate info? Thank you for sharing
this one. A must reaqd article!

Look att my homepage - contract jobs software development (Louella: http://oshobr.grodno.by/user/KatherinaDicks/)
Citovat
 
 
#4531 Bettina 2020-11-28 09:41
This article offers clear idea in favor of the new people of blogging, that really how
to do running a blog.

My website - fc platinum vs al ahly youtube: https://czytamyebooki.com.pl/user-62896.html
Citovat
 
 
#4530 Robt 2020-11-28 09:35
It's remarkable in support of me too have a web page, which is
good in favor of my knowledge. thanks admin
homepage: https://shootfilm.today/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_n31_-_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
Citovat
 
 
#4529 Reed 2020-11-28 09:20
I don't know if it's just me or if everyone else encountering issues with your
blog. It appears as though some of the text within your posts are
running off the screen. Can someone else please comment and let
me know if this is happening to them too?
This may be a problem with my web browser because
I've had this happen previously. Thanks

Feel free to surf to my web page: al ahly fc injuries: http://als.anits.edu.in/members/jonessd321/
Citovat
 
 
#4528 Roxanne 2020-11-28 08:35
Simply want to say your article is as astounding. The
clearness in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this
subject. Fine with your permission allow me
to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the gratifying work.


Here is my blog post; zamalek news: https://bibliocrunch.com/profile/charlotte661/
Citovat
 
 
#4527 Naomi 2020-11-28 07:35
Very nice article, just what I needed.

My webpage WebView in Flutter
Web: http://lesna.eu/member.php?action=profile&uid=126496
Citovat
 
 
#4526 Alphonso 2020-11-28 07:28
Yoou ought to take part iin a contest ffor onee of the greatest bpogs on tthe net.
I will recommend this website!

Check out my web blog - statistics canada divorce rate 2010 -
Ingrid: http://www.anticagrotta.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16772,
Citovat
 
 
#4525 Esther 2020-11-28 07:26
I'm truly enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much
more pleasant for me to come here and visit more often.
Did you hire out a designer to create your theme?
Great work!

my web page ... kora: http://www.fxstat.com/en/user/profile/renewa52341-200450/blog/35425466-
Citovat
 
 
#4524 Valentina 2020-11-28 01:25
Thanks for any other great post. The place else may just anybody get that
type of info in such an ideal means of writing?
I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.

Also visit my homepage: kora: http://saskatoon.cs.rit.edu:10001/u/jonessd321
Citovat
 
 
#4523 Lionel 2020-11-28 01:07
There's certainly a lot to know about this topic. I love all of the points you've made.


Feel free to surf to my web-site - al ahly fc news: http://www.effecthub.com/user/1834052
Citovat
 
 
#4522 Bernard 2020-11-28 00:58
What's up, yup this article is really fastidious
and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

thanks.

Feel free to visit my webpage: liverpool fc score: https://www.blogtalkradio.com/charlotte661
Citovat
 
 
#4521 ucipewu 2020-11-28 00:53
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin yaz.qpcb.kartarka-svatava.cz.kxk.fw http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4520 Mattie 2020-11-28 00:35
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up and also the
rest of the website is very good.

Here is my homepage - kora: https://www.bombstat.com/domain/news.123kora.com/
Citovat
 
 
#4519 Yetta 2020-11-28 00:33
This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!

My site: kora kora: http://ufotech.com.vn/members/charlotte661.599653/
Citovat
 
 
#4518 Florida 2020-11-28 00:28
Having read this I thought it was rather informative.
I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.

I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting.
But so what, it was still worthwhile!

my web page ... kora: https://hub.docker.com/u/charlotte661
Citovat
 
 
#4517 Ray 2020-11-27 23:12
Hello every one, here every one is sharing these knowledge, so it's good to
read this blog, and I used to pay a visit this blog every day.


Here is my web site ... kora: https://weheartit.com/charlotte661
Citovat
 
 
#4516 Hayden 2020-11-27 23:04
Good replies in return of this difficulty with solid arguments and explaining everything regarding that.


My web page ... al ahly cairo petrojet fc: https://aboutnursernjobs.com/author/regoro1224/
Citovat
 
 
#4515 Yukiko 2020-11-27 23:00
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!

However, how could we communicate?

my website; kora kora: http://eclipsepromoshop.com/UserProfile/tabid/61/userId/13173/Default.aspx
Citovat
 
 
#4514 Lorri 2020-11-27 22:59
There is definately a lot to learn about this topic.
I like all the points you made.

Here is my web blog; mohamed salim: http://malt-orden.info/userinfo.php?uid=308536
Citovat
 
 
#4513 uqudajobi 2020-11-27 22:40
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg ksw.shou.kartarka-svatava.cz.mfu.lb http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4512 Gabriela 2020-11-27 22:36
What's up, of course this piece of writing is actually pleasant and I have learned lot
of things from it regarding blogging. thanks.

my blog post; al ahli fc uae: https://forms.gle/8DaYaCQZcB4xYxUt7
Citovat
 
 
#4511 Trudy 2020-11-27 22:28
Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40
foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has
83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with
someone!

My blog post 2018–19 CAF
Confederation Cup: https://forms.gle/8DaYaCQZcB4xYxUt7
Citovat
 
 
#4510 oanatajikanib 2020-11-27 22:12
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg wtc.yojo.kartarka-svatava.cz.okp.ag http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4509 Cornelius 2020-11-27 21:37
My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.
This submit actually made my day. You can not consider simply how much time I had spent
for this information! Thank you!

Feel free to surf to my web page kora: https://pbase.com/charlotte661/profile
Citovat
 
 
#4508 ukibjeilufu 2020-11-27 21:29
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin On Line dgo.sbjy.kartarka-svatava.cz.rbs.ay http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4507 aciliocehaq 2020-11-27 21:02
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin No Prescription lax.lhll.kartarka-svatava.cz.miq.pe http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4506 Ollie 2020-11-27 20:46
Thank you a lot for sharing this with all folks you really
recognize what you are speaking about! Bookmarked.
Kindly also visit my site =). We will have a hyperlink trade agreement among us

my blog; kora: https://workers54.blogspot.com/2020/11/blog-post_81.html
Citovat
 
 
#4505 unulideukiaa 2020-11-27 20:34
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg syn.vagl.kartarka-svatava.cz.uwb.kx http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4504 Pearlene 2020-11-27 20:33
Hi to all, how is all, I think every one is
getting more from this web page, and your views are fastidious in favor of new viewers.My web blog 1996 African Cup
of Champions Clubs: http://als.anits.edu.in/members/jonessd321/
Citovat
 
 
#4503 haliktozito 2020-11-27 20:00
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin No Prescription xdw.fsex.kartarka-svatava.cz.bgi.rq http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4502 tekiziruyen 2020-11-27 19:46
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - 18 Amoxicillin 500mg Capsules rps.dbzq.kartarka-svatava.cz.ftx.fw http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4501 Wilmer 2020-11-27 19:27
Article writing is also a excitement, if you be acquainted
with then you can write or else it is complicated to write.my site - free
online io games: https://www.pinterest.se/freeonlineiogames/
Citovat
 
 
#4500 isariro 2020-11-27 18:56
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules exl.vmbe.kartarka-svatava.cz.ouk.gm http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4499 Lilia 2020-11-27 18:45
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I have shared your site in my social networks!


my webpage ... personal statistics project, Christena: https://www.colheitafeliz.com.br/original/space.php?uid=12596&do=blog&id=25482,
Citovat
 
 
#4498 qewejius 2020-11-27 18:30
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin Online mcz.dkjg.kartarka-svatava.cz.yyc.mo http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4497 Leona 2020-11-27 18:04
Hi theere very col site!! Man .. Beauutiful .. Superb .. I'll bookmark your web site and
take the feeds additionally? I'm satisfied to search out a lot of helpful information here within the
submit, we'd like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .

Feel free to visit my wweb page: members easy diy
aquaponics: http://Www.Llongg.cn/space.php?uid=121239&do=blog&id=337700
Citovat
 
 
#4496 behiyujo 2020-11-27 17:40
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin mcc.peua.kartarka-svatava.cz.rzc.is http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4495 ouloxgipo 2020-11-27 17:37
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Dosage For Amoxicillin 500mg fax.kuju.kartarka-svatava.cz.fam.ia http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4494 Raina 2020-11-27 13:54
This web site certainly has all of the information I wanted about this subject and didn't know
who to ask.

my page :: main event
fun card: http://www.enjoycre.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=898699
Citovat
 
 
#4493 Beau 2020-11-27 13:52
Super model sex videos (Franklin: https://freelivecamporn.com/) Chinese Girl Strip ON CAM pinaysexscandal s YDY4842BS3 …
Citovat
 
 
#4492 Karissa 2020-11-27 12:26
It's reallly a nice and useful piece of information. Iam glad that you share tnis useful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for
sharing.

Visit my homepage; Daddys Watch Citizen: http://Museum.Okhanet.ru/user/LydaRobinette8/
Citovat
 
 
#4491 Abdul 2020-11-27 11:07
Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
say I really enjoy reading your posts. Can you suggest any other
blogs/websites/forums that cover the same topics? Thank you!


Feel free to surf to my web site ... live gold trading signals free (Keesha: http://kea.obr14.ru/user/JoannDavis9/)
Citovat
 
 
#4490 Arnold 2020-11-27 09:14
It's in reality a nice and useful piece of information. I am glad that you simply shaed this
useful info wwith us. Please stay us inforrmed like this.
Thanks for sharing.

Look at my web-site :: capsiplex weight loss - http://wan.nnyx.com: http://wan.nnyx.com/space.php?uid=183805&do=blog&id=506902,
Citovat
 
 
#4489 Charli 2020-11-27 08:31
beautiful studs nude women with large boobs big teets free live pirn

my page; webcam chat sex (chatabte.com: https://chatabte.com)
Citovat
 
 
#4488 Nancy 2020-11-27 03:16
My brother suggested Imight like this web site. He used to be totally
right. This post actually made my day. You cann't believe simply how much time I had spent
for this info! Thanks!

Visit my website does
cash blurbs work: http://Kontinent.gorod47.ru/user/ShaneAlice15700/
Citovat
 
 
#4487 Jaxon 2020-11-27 01:26
You have made some good points there. I checked on the internet for
additional information about the issue and found most
people will go along with your views on this web site.


Feel free to surf to my site ... xxx tube (Catherine: http://9Eleven.info/)
Citovat
 
 
#4486 Hermine 2020-11-26 21:45
Do you have a spam issue oon thiis site; I also am a blogger, aand I was wanting to
know your situation; we have created some nice practices and we are looking to exchange methods with other folks,
wwhy nnot shoot me ann email if interested.
тестостерон пропионат website: http://mediawiki.hslsoft.com/index.php?title=%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0_N71_:_%C3%90%C3%90%C2%B0%C3%91%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BB%C3%91%C5%92%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9_%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%91_%C3%90%E2%80%9D%C3%90%C2%BB%C3%91_%C3%90%E2%80%98%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0 кленбутерол
Citovat
 
 
#4485 Gabriele 2020-11-26 20:21
Veery interesting info!Perfect just what I was searching for!


My weeb blog - richeith
forex ea: http://www.pentamed.it/the-ideal-tips-in-fx-trading-now/
Citovat
 
 
#4484 Beryl 2020-11-26 16:04
Hey! I know this is kind of off-topic however I needed
to ask. Does building a well-established website such as yours require a
massive amount work? I am completely new to writing
a blog however I do write in my journal on a daily basis.
I'd like to start a blog so I can share my personal experience and
feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers.

Appreciate it!

My web blog :: commercial truck towing insurance: https://multi.wiki/index.php/The_Three_Best_Business_Truck_Insurance_Corporations_Quotes
Citovat
 
 
#4483 Roberta 2020-11-26 12:32
I constantly spent my half an hour to read this web site's content daily
along with a mug of coffee.

Here is my web site :: What is keto diet: https://k8-asia.com/k8/profile.php?id=163446
Citovat
 
 
#4482 ucowavusin 2020-11-26 08:32
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Capsules loc.stnu.kartarka-svatava.cz.luw.qz http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4481 evigpfeyuwec 2020-11-26 08:11
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin ktc.obxt.kartarka-svatava.cz.hna.mk http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4480 Shayna 2020-11-26 06:07
Nicely written & done!
I began blogging recently and observed that lot of people merely
rework old content but add very little of worth. It's good to see an enlightening post of
some true value tto your readers and I.
It is actually goinmg on my list of things I need to replicate aas a new blogger.

Reader engagement and conntent quality are king.

Many great suggestions; you've most certainly got on my list of sites
to follow!

Keep up the great work!
Well done,
Maren

Feel free to visit mmy weeb site ... mobile phone IMEI unlocking service (Vernell: https://blip.fm/shapiroemborg1)
Citovat
 
 
#4479 Katrin 2020-11-26 03:41
Superb, what a webpage it is! This web site presents useful data to us, keep it up.


My web-site; Low carb high fat diet (Francesca: http://www.gzbb.site/home.php?mod=space&uid=114891&do=profile&from=space)
Citovat
 
 
#4478 Irish 2020-11-26 02:58
I could not refrain from commenting. Well written!

my page; subbed anime websites: https://animemoviespot.com/tvshows/7seeds/
Citovat
 
 
#4477 Patti 2020-11-26 01:00
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
write-up and the rest of the website is very good.


Have a look at my blog post: Low carb high fat diet (Gisele: http://penang-forum.com/index.php?action=profile;u=64240)
Citovat
 
 
#4476 Antonio 2020-11-26 00:51
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped
me. Many thanks!

Also visit my homepage: credit-repair-for-dummies-book: https://creditrepair.pics/credit-repair-for-dummies-book.php
Citovat
 
 
#4475 Felipa 2020-11-25 21:52
I am not sure where you are getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

Also visit my web site - free online
games: https://www.pinterest.cl/freeonlineiogames/
Citovat
 
 
#4474 Kiera 2020-11-25 19:19
Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were
just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned
more clear fro this post. I am very glad to see suuch magnificent info
being shared freely out there.

Feel free to surf to my wweb blog - https://freshprimeketopills.com/: http://www.emileo.com/but-the-fly-halfs-golden-moment-arrived-60-seconds-later/
Citovat
 
 
#4473 Johnette 2020-11-25 16:31
I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and
good user friendlyy style.

My blog post: read without glasses
method free download: https://f.nedelia.lt/user/AngelineHeidenre/
Citovat
 
 
#4472 Winfred 2020-11-25 13:33
I always emailed this website post page too all my contacts, as if like to read it
afterward my contacts will too.
web site: https://unixgaming.nn.pe/unixgameforums/discussion/87811/zapis-23-to-chto-vy-ne-zametili-v-kazino-villento-moschno-no-chrezvychayno-prosto
Citovat
 
 
#4471 Karma 2020-11-25 10:05
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Yoour web site provided us with valuable info to work
on. You have done an impreasive job and our
whole community will be thankful to you.
сустанон site: http://www.seosanaac.com/product/780764 анаболики украина
Citovat
 
 
#4470 Duane 2020-11-25 08:13
I believe that is among the most vital information forr me.

And i amm glzd reading your article. However should statement on few generral issues, The sitee
style is wonderful, the articles is iin reality
great : D. Good job, cheers

Here is my webpage: airhopper review: http://dermatologist.com.ua/user/SangConnor/
Citovat
 
 
#4469 Keenan 2020-11-25 06:22
I was suggested this website via my cousin. I'm now not positive whether this put uup is written through him aas
no one else recognise such specified about my trouble.

You're wonderful! Thanks!

My webpage ... long tail pro 2.4 crack: http://www.alpq.me/space.php?uid=1659&do=blog&id=1810
Citovat
 
 
#4468 Adam 2020-11-25 06:15
Hi there, after reading this amazing paragraph i am too delighted to share my know-how here
with friends.

My page :: What is LCHF diet (Belinda: https://loveketofood.com)
Citovat
 
 
#4467 Santiago 2020-11-25 06:07
Thanks for one's marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a great
author. I will be sure to bookmark your blog
and will come back later in life. I want to encourage continue your
great writing, have a nice weekend!

Have a look at my blog post ... บ้านผลบอล goal: https://www.pollball.in.th/
Citovat
 
 
#4466 Ernie 2020-11-25 05:11
I like the valuable info you provide for your articles. I'll bookmark yoir blog
and test once mlre right here regularly. I am relatively certain I'll be informed many new stuff right rright here!
Best of luck forr the next!
webpage: http://wiki.x.pharmasecure.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_N39_:_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
Citovat
 
 
#4465 Iesha 2020-11-25 04:09
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually
something that I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang
of it!

Feel free to visit my blog KETO BEGINNER GUIDE: https://loveketofood.com
Citovat
 
 
#4464 Lacy 2020-11-25 04:06
Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend
your website, how can i subscribe for a weblog web
site? The account helped me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of
this your broadcast provided brilliant transparent concept

Also visit my blog slimmingkapsul: http://slimmingkapsul.com/
Citovat
 
 
#4463 Josef 2020-11-25 02:31
What's up, its fastidious post on the topic of media print, we all be familiar with
media is a enormous source of facts.

Also visit my website; porno hd: http://obatkankerserviksampuh.com/
Citovat
 
 
#4462 uxwiquzel 2020-11-25 02:13
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500 Mg hik.iles.kartarka-svatava.cz.pyk.nt http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4461 evifexigilay 2020-11-25 01:39
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin vhe.pqmm.kartarka-svatava.cz.xog.kn http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4460 Elaine 2020-11-24 22:56
Wow! After all I got a website from where I know how to
actually get helpful information regarding my study and knowledge.


My page - ubuntu edge: http://9Eleven.info/
Citovat
 
 
#4459 Marguerite 2020-11-24 22:50
I know this web site gives quality depending posts and other data,
is there any other website which offers such data in quality?


my web-site: google sniper scam yahoo: http://emperorinternationalrealty.com/earning-money-online-is-much-simpler-than-you-feel/
Citovat
 
 
#4458 Toby 2020-11-24 21:54
Hey just wanted to give you a quick heads up.
The text in your post seem to be running off the screen in Ie.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks

my homepage: xxx movies: http://sniff-out.com/
Citovat
 
 
#4457 Emmett 2020-11-24 21:36
Its like you learn my thoughts! You appear to know so much
about this, such as you wrote the book in it or something.
I believe that you simply can do with some % to drive the message house a little bit,
but instead of that, that is magnificent blog. An excellent read.
I will definitely be back.

my web-site; porn clips (Grady: http://9eleven.info/)
Citovat
 
 
#4456 Astrid 2020-11-24 21:25
It's very simple to find out any matter on net as compared to textbooks,
as I found this article at this site.

Here is my web-site free porn, Julie: http://9Eleven.info/,
Citovat
 
 
#4455 Misty 2020-11-24 18:06
Hi, Neat post. There's a problem along with your site in web explorer, could test this?

IE nonetheless is the market chief and a large section of
folks will miss your excellent writing due to this
problem.

My site: streaming porn movies: http://9eleven.info/
Citovat
 
 
#4454 Kai 2020-11-24 15:59
Hi this is somewhat of off topic but I was wantig
to know if blogs use WYSIWYG editokrs or iff you have to
manually code wigh HTML. I'm starting a blog soon but have no
coding skilks so I wanted to get advice from someone with experience.
Any hep woulpd be enormously appreciated!


Feel free to visit my web blog - Mobil sohbet: https://www.matraksohbet.net/
Citovat
 
 
#4453 Kristina 2020-11-24 15:28
What's up to all, for the reason tat I am really eager of readring this
webpage's post to be updated regularly. It includes good information.

Feel free to visit my site ... instabuilder 2.0 free download crack (http://krat-vadim-vladimirovich.ru/user/EsperanzaBixby: http://krat-vadim-vladimirovich.ru/user/EsperanzaBixby/)
Citovat
 
 
#4452 Lizette 2020-11-24 13:50
Hi! Ӏ am a financially struggling university student presenty
studying History ᧐f Art, Architecture aand Design ɑt Royal
Academy ⲟf Music. I'm in thee midst ߋf starting work ɑs ann cherry escort
london: https://glamourescorts69.com/. Ꮃould yօu recommend it? Ӏs іt a ɡood
ѡay of makіng money? I have alгeady listed mysеlf on https://glamourescorts69.com. Can sоmeone at kartarka-svatava.cz ѕuggest аny ցood escort firms oг directories?
xxx
Citovat
 
 
#4451 Monroe 2020-11-24 13:37
Hello, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing information,
that's in fact fine, keep up writing.

Visit my web blog: wychowanie dzieci: http://lifecrafters.pl
Citovat
 
 
#4450 Wyatt 2020-11-24 12:17
Hell there! I could have sworn I've been to this blog before but
after chcking through solme of the post I realized it's
new to me. Anyhow, I'm definitel happy I found it annd I'llbe book-marking
and checking back often!

Here is my blog post: get rid oof stretch marks on thighs; Devon: http://csfy.ru/user/MapleA6392556/,
Citovat
 
 
#4449 Patricia 2020-11-24 10:40
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your Sex chatten? De gratis Sexchat
en Webcam site van Nederland!: http://www.islamicbank.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.escueladeartecorella.com%2Finteriorismo-visita-la-casa-de-cultura-de-corella%2F offered us with valuable info to work on. You've done an impressive job and our whole community will be thankful to you.
Citovat
 
 
#4448 Alejandro 2020-11-24 10:38
Excellent web site you have here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days.

I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

my webpage :: difference-between-debt-consolidation-and-credit-repair: https://creditrepair.icu/difference-between-debt-consolidation-and-credit-repair.php
Citovat
 
 
#4447 pahacaza 2020-11-24 09:42
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg Capsules ltz.vkpi.kartarka-svatava.cz.yxq.re http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4446 ehpovofiase 2020-11-24 08:17
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin 500mg zai.rrme.kartarka-svatava.cz.rtd.oi http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4445 Adell 2020-11-24 05:57
Пожаловаться на отзыв инфа: https://iard.org/Search?searchText=%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9D%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%90.%20HUMAN%20DESIGN.%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20http://instagram.com/batmanapollo%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
Citovat
 
 
#4444 Darby 2020-11-24 05:33
Hey there! I just wanted to assk if you ever have anyy problems with hackers?
My last blog (wordpress) wass hacked and I ended up
losing months of hard work due to no backup. Do you hqve
any solutions to protect against hackers?

Feeel fdee to vsit my blog post; wisetrader login: https://acp.srv.br/index.php/blog/88357/thrive-in-the-foreign-currency-market-using-a-higher-consciousness/
Citovat
 
 
#4443 Isabel 2020-11-24 03:37
It averaged around $20 billion a year Auto
Parts For Mercedes Benz: https://blip.fm/hopeengine51 ten years, Ostermann stated.
Citovat
 
 
#4442 Kraig 2020-11-24 02:33
Tanks for this post, I am a big fan oof thbis website woud like to go along updated.


Feel free to visitt my web-site: free stock market
screeners (Ira: http://dermatologist.com.ua/user/EpifaniaDoherty/)
Citovat
 
 
#4441 Amelie 2020-11-23 22:47
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is great, let alone the content!


Here is my web site - m88: https://www.m88sut.com/
Citovat
 
 
#4440 Edwardo 2020-11-23 20:55
I conceive this site contains some really great information for everyone :
D.

Feel free to surf to my web-site ... corporate housing
By owner reviews: http://www.innere.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=511273
Citovat
 
 
#4439 Magda 2020-11-23 18:54
Hey this is kinda of off topic but I was wanting to
know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to
get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!


Here is my homepage Low carb high fat diet: https://loveketofood.com
Citovat
 
 
#4438 Petra 2020-11-23 17:38
Have you ever thought about including a little bit more than just
your articles? I mean, what you say is valuable and all.
However think about if you added some great pictures or videos
to give your posts more, "pop"! Your content
is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the
best in its field. Fantastic blog!

My blog post :: m88: https://www.m88sut.com/
Citovat
 
 
#4437 Wilburn 2020-11-23 12:18
I was wondering if you ever considered changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little
more in the wway of comtent so people could connect with iit better.
Youve got an awful lot of text for only having 1
or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

webpage: http://astravo.net.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=TeriStace
Citovat
 
 
#4436 George 2020-11-23 11:30
Cyber sex live cams Scarletlewis123: I am a very sexy
and very clair girl, I like to please and have many friends to
do rich things, I hope cam video chat adult [webcamsexlivef ree.com: https://webcamsexlivefree.com] chat
room
Citovat
 
 
#4435 Aleida 2020-11-23 07:45
Very nice article, exactly what I was looking for.


Here is my webpage :: plumbers supply new bedford - Libby: https://www.icsny.com/,
Citovat
 
 
#4434 Nicholas 2020-11-23 07:01
Hello! I could have sworn I've been to this blog before but
after browsing through some of the articles I realized
it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll
be bookmarking it and checking back regularly!

Also visit my webpage :: styl życia: http://wwww.cie%C5%BCko.pl
Citovat
 
 
#4433 Rosaline 2020-11-23 00:56
I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this publish is written via him as nobody
else recognize such special about my trouble. You are
wonderful! Thank you!

Feel free to visit my blog - intercounty: https://www.icsny.com/
Citovat
 
 
#4432 Rita 2020-11-23 00:03
I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him
as no one else know such detailed about my difficulty. You're amazing!

Thanks!

Here is my blog post - lifestyle: http://motionlabs.pl
Citovat
 
 
#4431 Ferdinand 2020-11-22 23:27
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.


My website; LCHF 8 BEGINNER MISTAKE: https://loveketofood.com
Citovat
 
 
#4430 Iva 2020-11-22 22:58
At this time it looks like Expression Engine is the top blogging platform available
right now. (from what I've read) Is that What is LCHF diet: https://loveketofood.com you're using on your
blog?
Citovat
 
 
#4429 Tiffany 2020-11-22 22:54
I doo believe all the concepts you have offered for your
post. They're really convincing and can certainly work.
Still, the posts are too short for novices. Could you please lengthen them a little from next time?
Thank you for the post.

Here is my web-site: ez battery reconditioning free - forum.littlegods.eu: https://forum.littlegods.eu/entry.php?20437-Auto-Fix-Without-The-Hassle-And-Costs -
Citovat
 
 
#4428 Shayne 2020-11-22 22:45
What i do not realize is actually how you are no longer actually much
more well-preferred than you might be now. You are so intelligent.

You recognize therefore considerably in relation to this
topic, produced me in my opinion consider
it from so many varied angles. Its like men and women are not involved except it's one
thing to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding.
At all times care for it up!

Feel free to surf to my webpage: fake ids: https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=7139763
Citovat
 
 
#4427 Elisa 2020-11-22 19:18
my sex chatroom how to get breast naturally bigger movies having
nudity sex cam sites

My webpage :: chattrube: https://sexwithsister.com
Citovat
 
 
#4426 Timmy 2020-11-22 18:32
Hello everyone, it's my first pay a quick visit at this web page, and post is
actually fruitful for me, keep up posting these articles.

Look at my web-site; قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4425 Nicolas 2020-11-22 17:52
What's up, this weekend is good in support of me, sinde this moment i am reading this wonderful informative post here
at my home.

Also visit my blog top rated over the counter male enhancement pills - Ross: https://Trustedsocialnetwork.com/profile/LienHylton -
Citovat
 
 
#4424 Johnie 2020-11-22 16:48
My spouse and I stumbled over here from a different website and thought
I might as well check things out. I like what I see so
i am just following you. Look forward to looking at your
web page yet again.

Also visit my blog; قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4423 Dale 2020-11-22 16:13
My family members all the time say that I am killing my time here at web, but I know
I am getting experience daily by reading such pleasant posts.


Also visit my webpage 188bet: https://www.amazing.bet/vn/188bet/
Citovat
 
 
#4422 Kathy 2020-11-22 14:43
You hve made some decent pointrs there.I looked onn
the net to fin out more about the issue and found most peole will go alomg with your views
on this site.

Stop by my website tao of badass expossed (http://www.dreamdirectory.org/: http://www.dreamdirectory.org/articles/126057-take-full-advantage-of-you--self-improvement-tips)
Citovat
 
 
#4421 Xavier 2020-11-22 14:31
Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
Here is my blog post; viagra prices: https://edviagara.com/
Citovat
 
 
#4420 Bertie 2020-11-22 14:08
Hello! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe
guest writing a blog article or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as
yours and I feel we could greatly benefit
from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!


Feel free to visit my web-site :: قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4419 Kiara 2020-11-22 13:54
What i don't understood is in reality how you're no longer actually a lot more
neatly-preferred than you may be right now.
You are so intelligent. You already know thus significantly
when it comes to this subject, produced me in my opinion consider it from a
lot of varied angles. Its like men and women are not involved except it is something to do with Girl gaga!

Your individual stuffs nice. At all times take care of it up!


Feel free to visit my web page ... شبكة قصة
عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4418 Lida 2020-11-22 13:14
What's up it's me, I am also visiting this web site regularly, this site is in fact pleasant and the users are truly sharing good thoughts.


Here is my blog purchase of a computer: http://www.skakam.pl
Citovat
 
 
#4417 Clifford 2020-11-22 13:07
I know this web site offers quality based posts and additional data, is there any other website which
presents these stuff in quality?

My blog post - قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4416 Brad 2020-11-22 12:49
Appreciate this post. Will try it out.

My homepage - قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4415 Mitchel 2020-11-22 11:14
Awesome article.

my webpage - cheap cialis: http://archeologialibri.com/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4414 Audra 2020-11-22 08:08
Wow! At last I got a blog from where I know how to really take
helpful information concerning my study fun and
stuff macedonia: http://useme.com knowledge.
Citovat
 
 
#4413 Betsy 2020-11-22 06:13
Thank you for another informative blog. The place else coluld I aam getting that type oof ifo written in such a perfect manner?
I've a venture that I am simply now working on, and I have been at the look out for such info.


Here is my homepage; forex trend scanner mt4: http://csfy.ru/user/TeodoroBassett/
Citovat
 
 
#4412 Antonetta 2020-11-22 04:55
I wanted too thank you for this excellent read!! I definitely loved
eevery little bit off it. I have got you book marked to look at
new stuff you post...

Review my page; buy foreclosed homes canada; Leandra: http://www.bermanhomes.com.au/UserProfile/tabid/61/UserID/540703/Default.aspx,
Citovat
 
 
#4411 Jacquelyn 2020-11-22 04:48
Lovely blog! I am loving it!! Willl be back later to read
some more. I am taking your feeds also

my page: msm lotion benefits for skin [Thalia: http://www.education.gouv.sn/fr/content/you-could-make-difference-much-better-vitamins-and-minerals]
Citovat
 
 
#4410 Tristan 2020-11-22 04:11
AprilStoneZ: I like sensual games, dirty conversations, cam2cam, role-playing games, many
things to make you run hard, d. Help me explore my body to make you hard.
I love doggy position. hot girl porn cam

Also visit my web site - lesbian sex gif: https://porncamsites.com
Citovat
 
 
#4409 Faustino 2020-11-22 01:48
Hello to every body, it's my first visit of this webpage;
this webpage carries awesome and genuinely good stuff designed for
visitors. Also visit my web page ... generic viagra 100mg: https://edviagara.com/
Citovat
 
 
#4408 Dorthea 2020-11-21 22:39
Admiring the time and energy you put into your website and detailed information you present.
It's nice to come across a blogg every once in a while that isn't the same
old rehashed information.Wonderful read! I've saved your siite and I'm including your
RSS feeds to my Google account.

Here is my blog :: massage chairs: http://sepira.dyndns.org/sepi_bd/index.php?mid=ski_freeboard&document_srl=2823470
Citovat
 
 
#4407 ulahuoj 2020-11-21 22:19
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules nvk.hpgy.kartarka-svatava.cz.izt.wp http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4406 Leoma 2020-11-21 21:25
Thhis is a greatt tip particularly to those new to the
blogosphere. Brief but very precise information? Appreciate your sharing this one.

A mist read article!

Here is my web page; free forex signals trial;Venus: http://www.jinrigu.com/space.php?uid=278&do=blog&id=277,
Citovat
 
 
#4405 okoewehenob 2020-11-21 20:57
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg 18 wfb.fowy.kartarka-svatava.cz.crz.jz http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4404 ebozone 2020-11-21 20:09
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Online Buy Amoxicillin szu.sulw.kartarka-svatava.cz.knw.in http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4403 yupojanatawo 2020-11-21 19:55
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Online cay.tggo.kartarka-svatava.cz.dut.uv http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4402 Tom 2020-11-21 19:21
Hello! I've been reading yyour site for a while now and finally got the courage to go
ahead and give you a shlut oout from Dallas Texas!
Just wanted to mention keep up the good job!


site: http://forum.vnfhosting.eu/index.php?topic=26404.0
Citovat
 
 
#4401 Nellie 2020-11-21 16:38
Hello, I think your website might be having browsser compatibility issues.
When I look at your blog site in Firefox, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wantrd to give you a quick heads up! Othjer then that, supeb
blog!

Also visit my blog - Avatrade
login: https://onlineweeddeliveryoz.com/entry.php?57-Learn-About-Forex-trading-Using-These-Straightforward-To-Follow-Ideas
Citovat
 
 
#4400 Rosaura 2020-11-21 15:35
Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some
pics to drive the message home a bit, but instead of that,
this is magnificent blog. An excellent read. I'll definitely be back.
Citovat
 
 
#4399 Patricia 2020-11-21 14:48
What's uup everybody, here every person is sharing these kinds of experience, therefore it's pleasant to read thiis webpage, and I used
to goo to see this webpage daily.

Stop by my web site: essential oil: http://.com/home/moomuss/yybbs/yybbs.cgi?list=thread
Citovat
 
 
#4398 Thalia 2020-11-21 14:43
I constantly emakled this webpage post paye to all my associates, as iif like
to read it thjen my contacts will too.

Also visit my blog is
omni forex signals a scam: http://californiagrill.cessecure.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/11453/UserId/2738272/Default.aspx
Citovat
 
 
#4397 Meghan 2020-11-21 14:14
Very good site you have here but I was curious about if you knew of any
community forums that cover the same topics discussed here?
I'd really love to be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any recommendations , please let me know. Kudos!


my web blog: w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Citovat
 
 
#4396 Marta 2020-11-21 12:57
Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked
hard on. Any suggestions?

My blog buy cialis
online: http://bigdogtgie.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4395 Jacob 2020-11-21 11:25
You have brought upp a very great details, appreciatfe it
for the post.

Also visit my webpage - forex signals provider
buy sell: http://www.sungkom.com/space.php?uid=6796&do=blog&id=15872
Citovat
 
 
#4394 Pilar 2020-11-21 10:26
Appreciate this post. Let me try it out.

Feel free to visit my blog post: tadalafil 5mg: http://bigdohgie.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcialisya.com%2F%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E
Citovat
 
 
#4393 Jana 2020-11-21 10:09
Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is an extremely well written article.

I'll be sure to bookmark it and return to read more of your helpful info.
Thank you for the post. I'll definitely comeback.


My site: pay
for essay: https://www.anunturi-romania.net/user/profile/29268
Citovat
 
 
#4392 Janice 2020-11-21 09:21
Hi, i think that i saw you visited my site so i came to ?return the favor?.I'm trying to find
things to enhance my website!I suppose its ok to use
a few of your ideas!!

Also visit my site ... KQXSST (Kindra: http://Watermelon.nu/cgi-bin/bbs/aska.cgi)
Citovat
 
 
#4391 Odell 2020-11-21 09:20
I've been surfing online more than 3 hours today,
yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough
for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.


My homepage :: XO SO DONG THAP [Margarette: https://codigodeltrabajo.com/index.php?title=Winning_The_Lottery_In_No_Way_Easy_As_A-B-C]
Citovat
 
 
#4390 Wendy 2020-11-21 09:02
I'm really enjoying the design and layout of
your website. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleaeant for me
to come here and visit more often. Did you hire out a designer tto create your
theme? Great work!

Visit my webpage :: how much is a breast lift (Suzanne: http://nomelplus.com/user/KrystynaDeeds3/)
Citovat
 
 
#4389 Brandi 2020-11-21 07:22
I am actually glad to glance at this weblog posts which consists of tons of valuable facts, thanks
for providing such statistics.

Also visit my web blog; tinycat99: https://xman21.xyz/board_lWuj09/1037496
Citovat
 
 
#4388 Coral 2020-11-21 06:52
each time i used to read smaller posts that as well
clear their motive, and that is also happening with this article
which I am reading at this place.

my web-site ...forex Trend detector download: http://wan.nnyx.com/space.php?uid=71051&do=blog&id=215906
Citovat
 
 
#4387 Adriene 2020-11-21 06:48
Hmm it looks like your blo ate my first comment (it was extremely long)
so I guess I'll just sum it up what I submitted aand say,
I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog
writer but I'm still new to everything. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?

I'd really appreciate it.

My blog: vieew my amazon kindle account, Jasmin: http://calismakagidi.org/user/JoanneD869/,
Citovat
 
 
#4386 August 2020-11-21 06:45
Awsome website! I am loving it!! Will be back later tto read some more.
I am bookmarking your feeds also

Here is my blog post ... richeith forex automated system (http://veda.adrian.ru: http://veda.adrian.ru/doku.php?id=profile_lorrainepsq)
Citovat
 
 
#4385 Finn 2020-11-21 06:33
Аls ze in hun ambitie slagen, zijn je bitcoins ԝeց.

Here is my ρage alle cryptomunten kopen: https://images.google.co.uk/url?q=https://swiy.io/crypto-nieuws-16-nov
Citovat
 
 
#4384 Fleta 2020-11-21 03:34
What's up, its fastidious piece of writing about media print, we all know media
is a enormous source of data.

Feel free to surf to my web blog; kindle money mastery review: http://www.ldeeplinks.com/articles/20246-info-you-have-to-know-about-home-based-business
Citovat
 
 
#4383 Maddison 2020-11-21 02:20
male enhancement pills https://viagarak.com - viagra for sale
sildenafil citrate 100mg
viagra tablets for men viagra online generic: https://viagarak.com viagra professional
Citovat
 
 
#4382 Sven 2020-11-21 01:47
I am in fact happy to glance at this webpage posts which carries lots of helpful data, thanks for providing such information.
жиросжигатели website: http://www.cs.wdazone.ro/viewtopic.php?f=196&t=4290685 халотест
Citovat
 
 
#4381 Kyle 2020-11-21 01:41
Great blog you've got here.. It's difficult to find high-quality writing like yours nowadays.
I trujly appteciate people like you! Take care!!My web site:human growth hormone
releaser texas roadhouse: http://dzlw.foodjxr.pw/space.php?uid=273274&do=blog&id=1549247
Citovat
 
 
#4380 Tory 2020-11-21 01:24
My brother suggested I might likie his website. He was totally right.
This post truly made myy day. You cann't imagine simply how much time I had spent foor this info!
Thanks!

Allso visit my page; ddo uman growth hormone releasers workaholics - Rosalinda: https://iacc-scu.org/getting-dressed-fashionably-and-properly-within-your-elderly-many-years/,
Citovat
 
 
#4379 Lynell 2020-11-21 00:04
Great article, totally what I wanted to find.

Check out my web-site - io games: https://sites.google.com/view/freeonlineiogames/
Citovat
 
 
#4378 Mora 2020-11-20 23:44
I'm not sure exactly why but this web site is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.Also visit my web blog :: real estate gurus [Jonah: http://foreign.dienban.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=806&TLID=2125]
Citovat
 
 
#4377 Jame 2020-11-20 23:16
I am commenting to make you be aware oof what a magnificent
encounter my friend's child encountered reading the blog.
She came tto understand numerous pieces, which included what it is like to posses a marvelous giving nature to leet men and
women without hasle learn certain advanced issues.
You actually surpassed our ownn expected results. I appreciate you ffor distributing
these informative, trustworthy, edifying annd as well as unique tips about the topic to Janet.My site ... vision improvement after diabetes - Rodolfo: http://www.nxljshy.cn/comment/html/?84912.html -
Citovat
 
 
#4376 Maybell 2020-11-20 22:50
Peculiar article, just what I wwas looking for.


Here is my web page massage therapy school (Kenny: http://bonuscodewot.ru/user/CristinaLyh/)
Citovat
 
 
#4375 Ingeborg 2020-11-20 17:13
Ridiculous story there. What occurred after?
Thanks!

Feel free to surf to my web page: nowe życie: http://minimalgear.pl
Citovat
 
 
#4374 Charolette 2020-11-20 17:03
What's up, its nice post about media print, we all be familiar
with media is a great source of data.

my blog :: 9 eleven: http://9eleven.info/
Citovat
 
 
#4373 Ulysses 2020-11-20 16:57
You need to be a part of a contest for one of the greatest sites online.

I will highly recommend this site!

My homepage healthy life: http://www.stigmatex.pl
Citovat
 
 
#4372 Lonny 2020-11-20 16:11
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!


Here is my website: สมัคร มาวินเบท: https://www.mawin248.com/register.html
Citovat
 
 
#4371 Dylan 2020-11-20 15:16
I’m not that much of a online reader to be honest
but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website
to come back later. All the best

Here is my blog :: VNPTGroup: https://vnptgroup04.bravejournal.net/post/2020/11/19/1-Nha-cung-cap-dich-internet-cap-quang,-leased-line,-chu-ky-so,-hoa-don-dien-tu,-Vinaphone-tot-Nhat-Viet-Nam
Citovat
 
 
#4370 Isis 2020-11-20 15:09
I want to to thank you for this fantastic read!!
I absolutely loved every little bit of it.
I've got you book markled too check out new stuff you post...Look into my web-site :: western australia: https://textilpflege-stumm.de/2015/12/17/start/
Citovat
 
 
#4369 Reece 2020-11-20 15:08
I am genuinely grateful to the holder of this site who has shared this impressive article
at here.

Also visit my website; قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4368 Jamila 2020-11-20 14:24
Heya i'm for the first time here. I found this board and I
find It really useful & it helped me out much. I hope to
give something back and help others like you helped me.


Here is my site - قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4367 Heidi 2020-11-20 13:48
Have you ever thought about creating an e-book
or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss
and would love to have you share some stories/information. I know my
readers would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail.


my web-site fun88 ทางเข้า: http://nanyang.one/home.php?mod=space&uid=97594&do=profile&from=space
Citovat
 
 
#4366 May 2020-11-20 10:54
If you want to increase your experience simply keep visiting this site and be
updated with the most recent news update posted here.


Feel free to visit my blog; dating: https://sites.google.com/view/dating-in-your-30s/online
Citovat
 
 
#4365 German 2020-11-20 10:49
We wish to thank you agaiin for the beautiful ideas you offeredd Jeremy when preparing a post-graduate research as well
as, most importantly, regarding providing
many of the ideas in a single blog post. Prrovided we had been awaree
of your web site a year ago, i'd have been rescued from
the unwanted measurees we were having to take. Thank you very much.


my log - expertflyer reviews
for captain: http://Www.netscriptcad.com/activity-feed/my-profile/userid/70056
Citovat
 
 
#4364 Margery 2020-11-20 10:29
Great website. A lot of helpful info here.
I'm sending it to a few palps ans also sharing in delicious.
And naturally, thanks on your sweat!
https://james86.mypixieset.com/photo-essay-ideas/
cheap custom essay writing services
cheap custom essay writing services: https://james86.mypixieset.com/photo-essay-ideas/
Citovat
 
 
#4363 Becky 2020-11-20 08:51
Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply spectacular and i
can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to
keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the
rewarding work.

Take a look at my webpage - قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4362 Billy 2020-11-20 08:31
Awesome website you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same
topics discussed in this article? I'd really love
to be a part of online community where I can get advice
from other experienced people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know.
Thanks a lot!

My homepage; search games: https://sites.google.com/view/searchgames/
Citovat
 
 
#4361 Rhea 2020-11-20 08:24
Greetings! Very helpful advice in this particular article!

It's the little changes which will make the biggest changes.
Thanks for sharing!

Stop by my site; قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4360 Trisha 2020-11-20 07:05
I am curious to find out what blog platform you happen to be
working with? I'm experiencing some minor security problems with my latest
website and I'd like to find something more secure. Do
you have any suggestions?

My webpage: قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4359 Elden 2020-11-20 06:49
I'd like to find out more? I'd want to find out some additional information.

Visit my page قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4358 Roberta 2020-11-20 06:47
Hi, this weekend is fastidious for me, for the reason that this time
i am reading this impressive informative article here at
my house.

Also visit my web page :: slot online: https://weplay168.com/
Citovat
 
 
#4357 Uta 2020-11-20 06:20
Nice post. I learn something totally new and challenging on bblogs I stumbleupon everyday.
It's always helpful to read through content from
other authors aand use something from other sites.


My web-site ... activator ez battery charger: http://www.ldeeplinks.com/articles/20080-what-you-should-know-about-fixing-your-automobile
Citovat
 
 
#4356 Earl 2020-11-20 06:13
When someone writes an article he/she retains the thought
of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
Therefore that's why this post is great.
Thanks!

Take a look at my blog; fun 88: http://globaliptv.cn/home.php?mod=space&uid=60748&do=profile
Citovat
 
 
#4355 Nathan 2020-11-20 03:52
Pretty! This has been an extremely wonderful article.
Thank you for providing these details.

Review my web blog قصة عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4354 Florene 2020-11-20 03:25
You can definitely see your skills within the work you write.
The world hopes for even more passionate writers like you
who are not afraid to mention how they believe.
At all times follow your heart.

Also visit my web site :: قصة
عشق: https://esheeq.net/
Citovat
 
 
#4353 Georgianna 2020-11-20 03:17
I will right away take hold of your rss as I can't find your e-mail
subscription link or e-newsletter service. Do you have
any? Kindly allow me know in order that I could subscribe.

Thanks.

Feel free to surf to my site fun disney songs: http://acikogretimedebiyat.com/index.php/tr/component/easyblog/where-to-find-free-commencement-clipart-images?Itemid=
Citovat
 
 
#4352 Anglea 2020-11-20 02:54
It's going to be finish of mine day, however before ending I am reading this impressive article to
improve my know-how.

Feel free to visit my page; w88: https://www.w88hn.vip/
Citovat
 
 
#4351 Teodoro 2020-11-20 02:00
I believe what you posted made a ton of sense.
But, what about this? what if you were to create a awesome headline?
I ain't saying your information isn't good., but suppose you
added a title that grabbed a person's attention? I mean Denní úvahy is kinda
vanilla. You ought to glance at Yahoo's home page and note
how thhey write news titles too grab people to open the links.
You might try adding a video or a related picture or two to grab people interested about what you've got to say.
Just my opinion, it would make your blog a little biit more interesting.


Also visit my homepage - magic breakout strategy reviews: https://porno365.su/user/SabrinaInq/
Citovat
 
 
#4350 Tegan 2020-11-20 01:24
Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's weblog link on your page at proper
place and other person will also do similar in support of you.
Citovat
 
 
#4349 Pam 2020-11-20 00:17
Keep upp the great work, I read few content on this site aand
I thiink that your web blog is really interesting and has sets
of good info.

My homepage; nest
bedding alexander hybrid mattress review: http://myvyz.ru/user/MarilynnBarnet/
Citovat
 
 
#4348 Russel 2020-11-20 00:05
I have read so many articles about the blogger lovers but
this paragraph is really a pleasant piece of writing, keep it up.


Also visit my web-site w88: https://w88love-huongdandangkyw88.com/
Citovat
 
 
#4347 Daniella 2020-11-19 23:21
Your mode of explaining everything in this piece of writing is really nice,
all be capable of easily know it, Thanks a lot.


my web page ... professional pack-40 without a doctor prescription: https://canadianhpharmacy.com/order-professional-pack-40-online-en.html
Citovat
 
 
#4346 Phillip 2020-11-19 23:14
Hello Dear, are you truly visiting this site daily, if so after that you
will without doubt take nice experience.

my web blog ... cytoxan without a doctor prescription: https://viagracwithoutdoctor.com/order-cytoxan-online-en.html
Citovat
 
 
#4345 Grover 2020-11-19 22:03
This paragraph presents clear idea in support of the new users of blogging, that in fact how to do running a blog.


My site ... XO SO HAI PHONG: http://www.sspcgulfcoast.com/retail/assure-a-victory-in-the-lottery-with-mind-over-matter/
Citovat
 
 
#4344 Glen 2020-11-19 20:30
Удалить отзыв подробности: http://clck.ru/S2H4v
Citovat
 
 
#4343 Fay 2020-11-19 19:58
My brfother suggested I might like this blog. He
was totally right. This poat actually made my day. You cann't imagine just how
much time I haad spent for this info! Thanks!

My homepage: carpet cleaning services (Garrett: http://162.243.54.209//site/gin99/elgg_new/blog/view/938108/tips-to-help-you-effortlessly-use-the-internet)
Citovat
 
 
#4342 Jill 2020-11-19 19:50
I am really impressed with your writing skills and also with the layout
on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to
see a nice blog like this one today.

My homepage ... SXQNG: http://waldorfwiki.de/index.php?title=Tips_On_How_To_Pick_Winning_Lottery_Numbers
Citovat
 
 
#4341 egozizaztu 2020-11-19 18:45
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin No Prescription kza.tphe.kartarka-svatava.cz.cfh.tr http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4340 Lena 2020-11-19 18:34
Hurrah! Finally I gott a wweb site from where Ibe capable of truly obtain helpful facts regarding
my study and knowledge.
сустанон webpage: http://w.cidesa.com.ve/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_N38_-_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B метан
Citovat
 
 
#4339 adakame 2020-11-19 18:13
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin On Line Amoxicillin 500 Mg jol.dmju.kartarka-svatava.cz.odu.le http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4338 Elana 2020-11-19 18:10
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you are just too great. I actually like what you've acquired here, really like what you're stating and the way inn which you say it.
You make itt entertaining and you still care for to eep it sensible.
I can not wait to read far more from you. This is really a terrific
site.

Feel free to visit my blog post :: ufx stock price: https://www.science.org.au/search?search=https%3A%2F%2Fuzbekseks.info%2Fuser%2FLazaroGye89316%2F
Citovat
 
 
#4337 aceferuh 2020-11-19 17:56
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Buy Amoxil qga.jecr.kartarka-svatava.cz.jex.on http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4336 cihesoga 2020-11-19 17:32
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg Dosage gbn.xbju.kartarka-svatava.cz.zgo.qx http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4335 ecolila 2020-11-19 17:27
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin qwu.ukly.kartarka-svatava.cz.snl.ob http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4334 ajorjaas 2020-11-19 17:01
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg hvo.qqlw.kartarka-svatava.cz.nzx.wq http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4333 iqaxyokirij 2020-11-19 16:57
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin xmj.lxry.kartarka-svatava.cz.jmb.rm http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4332 oyauwayowwa 2020-11-19 16:52
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500mg Capsules igb.xeap.kartarka-svatava.cz.tqn.hu http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4331 egazimi 2020-11-19 16:42
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin Online bvj.wfqy.kartarka-svatava.cz.rwd.eh http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4330 ejodonagexua 2020-11-19 16:30
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500mg Dosage zqx.gjsz.kartarka-svatava.cz.oth.mu http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4329 diwyuzoyataz 2020-11-19 16:30
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Amoxicillin yjh.aemk.kartarka-svatava.cz.yfw.zq http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4328 ocieajahas 2020-11-19 16:17
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin Without Prescription ghi.lcdu.kartarka-svatava.cz.lop.nw http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4327 ivosotuuj 2020-11-19 16:15
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxil Online Amoxicillin 500mg Capsules cdn.lyvm.kartarka-svatava.cz.djc.os http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/
Citovat
 
 
#4326 Josep1wal 2020-11-19 16:13
Drug information. What side effects can this medication cause? buy modafinil Some about drugs. Read now.
Citovat
 
 
#4325 Pam 2020-11-19 14:42
Hmmm iit appears like your blog ate my first comment (it was extremely long)
so I guess I'll just sum it up what I submitted and say,
I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new too
everything. Do you have any tips and hints for rookie blog writers?
I'd really appreciate it.

Also visit my site does google sniper work: http://ch.di1zp.com/space.php?uid=128254&do=blog&id=304908
Citovat
 
 
#4324 Richard 2020-11-19 14:40
Greetings! This is my first comment here so I just wanted
to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the
same subjects? Thanks for your time!

Also visit my webpage: w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Citovat
 
 
#4323 Tia 2020-11-19 14:26
Can I simply say what a relief to discover someone who genuinely
understands what they are talking about on the internet.
You actually realize how to bring a problem to light and make
it important. More and more people should look at this and understand this side of your story.
It's surprising you're not more popular since you definitely possess the gift.


Here is my page rubystore: https://leoclassifieds.com/author/rubystore01/
Citovat
 
 
#4322 Fern 2020-11-19 13:10
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
account it. Look advanced to far added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?

Here is my blog XSDT: https://biznesmarket.by/user/profile/86389
Citovat
 
 
#4321 Celesta 2020-11-19 12:42
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get
there! Cheers

Take a look at my blog :: w88: https://w88coid.com/
Citovat
 
 
#4320 Minnie 2020-11-19 12:27
It is in point of fact a great and helpful piece of info.
I'm satisfied that you shared this useful info with
us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.


My web page: write an essay for me: http://www.craksracing.com/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=770172
Citovat
 
 
#4319 Kisha 2020-11-19 09:15
Thanks in support of sharing such a fastidious thinking, paragreaph is pleasant, thats wwhy
i have read it completely
суррогатная мать стоимость web
site: http://www.e-la.fr/index.php?p=/discussion/3339/post-n45-surrogatnaya-mat что такое суррогатная мать
Citovat
 
 
#4318 Lottie 2020-11-19 09:09
I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as
you did, the internet will be much more useful than ever
before.

Have a look at my blog: XO SO BINH DINH (wiki.cazsimworld.com: https://wiki.cazsimworld.com/How_To_Win_The_Lottery_-_Learn_Simple_Steps_That_Work)
Citovat
 
 
#4317 Ashleigh 2020-11-19 08:51
Everyone loves what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the fantastic works guys I've incorporated you guys to
our blogroll.

Feel free to visit my website nitendo flash games: https://sites.google.com/view/flash-games-2021/
Citovat
 

Přidat dotaz

Jako zvláštní dárek bych ráda každému z Vás věnovala odpověď na Vámi zadaný konkrétní dotaz ohledně budoucnosti. Potřebuji znát pouze Vaše datum narození a křestní jméno.

Bezpečnostní kód
Obnovit